Triveni Rural Municipality

Chairperson
Vice Chairperson

Karna Bahadur Batha Magar (CPN-UML) won with 5,085 votes in the Triveni Rural Municipality defeating Resham Pun (Maoist Centre) who secured 4,463 votes in Nepal local elections 2022 (Sthaniya Chunab 2079). According to the Election Commission, Nepal, Triveni Rural Municipality has 16,094 eligible voters.

Ward Election Results


Total Wards: 7
Ward President
 • स्वतन्त्र
  देउ राम घर्ती मगर
  Maoist Centre
  Elected
  488
 • स्वतन्त्र
  दिल बहादुर घर्ती मगर
  Nepali Congress
  412
Female Member
 • स्वतन्त्र
  भावना घर्ती मगर
  Maoist Centre
  Elected
  486
 • स्वतन्त्र
  भेउमाली वली
  Nepali Congress
  405
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सुर्यमाली सिर्पाइली
  Maoist Centre
  Elected
  477
 • स्वतन्त्र
  लालसरी बि.क
  CPN-UML
  389
Member
 • स्वतन्त्र
  केवल प्रसाद घर्ती
  Maoist Centre
  Elected
  475
 • स्वतन्त्र
  ओसे घर्तिमगर
  Maoist Centre
  Elected
  468
 • स्वतन्त्र
  नारायण डाँगी
  CPN-UML
  415
 • स्वतन्त्र
  अमर बहादुर घर्ती मगर
  Nepali Congress
  393
Ward President
 • स्वतन्त्र
  कबिराज बुढा
  CPN-UML
  Elected
  1106
 • स्वतन्त्र
  शान्त राज बोहरा
  Maoist Centre
  817
 • स्वतन्त्र
  गम्भिर घर्ति
  Nepali Congress
  68
Female Member
 • स्वतन्त्र
  लिला घर्ती
  CPN-UML
  Elected
  1125
 • स्वतन्त्र
  सुमित्रा घर्ति
  Maoist Centre
  810
 • स्वतन्त्र
  एन्जिला के.सी. बुढा
  Nepali Congress
  67
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  कमला बिक
  CPN-UML
  Elected
  1110
 • स्वतन्त्र
  नारायणी घर्तिमगर
  Maoist Centre
  820
 • स्वतन्त्र
  कमारी कामी
  Nepali Congress
  66
Member
 • स्वतन्त्र
  विनोद कुमार थापा
  CPN-UML
  Elected
  1088
 • स्वतन्त्र
  बीर बहादुर पुनमगर
  CPN-UML
  Elected
  1063
 • स्वतन्त्र
  तुला राम घर्ती
  Maoist Centre
  834
 • स्वतन्त्र
  बल सिङ पुन
  Maoist Centre
  813
 • स्वतन्त्र
  वीर बहादुर थापा
  Nepali Congress
  82
 • स्वतन्त्र
  ओम प्रकाश थापामगर
  Nepali Congress
  68
Ward President
 • स्वतन्त्र
  तीला कुमारी ओली
  Maoist Centre
  Elected
  470
 • स्वतन्त्र
  बाला राम डाँगी
  Nepali Congress
  268
 • स्वतन्त्र
  विष्णु प्रसाद ओली
  CPN-UML
  190
 • स्वतन्त्र
  बेद बहादुर वुढा
  Independent
  86
 • स्वतन्त्र
  भागी राम घर्ती
  CPN (Unified Socialist)
  16
 • स्वतन्त्र
  लोक मणि घर्तिमगर
  Rastriya Prajatantra Party
  10
Female Member
 • स्वतन्त्र
  खिर्मा बुढा
  Maoist Centre
  Elected
  452
 • स्वतन्त्र
  शारदा भण्डारी
  Nepali Congress
  236
 • स्वतन्त्र
  हिम कुमारी पुन
  CPN-UML
  198
 • स्वतन्त्र
  डोटी कुमारी खड्का
  Independent
  103
 • स्वतन्त्र
  दण्ड कली बुढा मगर
  Rastriya Prajatantra Party
  18
 • स्वतन्त्र
  पुष्पा गन्धर्व
  CPN (Unified Socialist)
  16
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  लिलसरा वि.क.
  Maoist Centre
  Elected
  455
 • स्वतन्त्र
  मन्जु विक
  Nepali Congress
  220
 • स्वतन्त्र
  हिमा वि.क
  CPN-UML
  208
 • स्वतन्त्र
  सुशिला बि.क
  Independent
  88
 • स्वतन्त्र
  निर्मला गन्धव
  CPN (Unified Socialist)
  17
Member
 • स्वतन्त्र
  नोखीराम घर्ती
  Maoist Centre
  Elected
  471
 • स्वतन्त्र
  चेत बहादुर डाँगी
  Maoist Centre
  Elected
  429
 • स्वतन्त्र
  भीम बहादुर भण्डारी
  CPN-UML
  244
 • स्वतन्त्र
  भागीराम घर्ती
  Nepali Congress
  216
 • स्वतन्त्र
  शंकर बुढा मगर
  CPN-UML
  213
 • स्वतन्त्र
  यज्ञ भण्डारी
  Nepali Congress
  194
 • स्वतन्त्र
  प्रकाशजित डाँगी
  Independent
  84
 • स्वतन्त्र
  विर बहादुर राना मगर
  Independent
  84
 • स्वतन्त्र
  कल्पना घर्ती
  CPN (Unified Socialist)
  11
 • स्वतन्त्र
  केशन बहादुर कामी
  Rastriya Prajatantra Party
  9
 • स्वतन्त्र
  खिमलाल कामी
  Rastriya Prajatantra Party
  9
Ward President
 • स्वतन्त्र
  गंगा प्रसाद घर्ती
  Maoist Centre
  Elected
  668
 • स्वतन्त्र
  प्रशाराम घर्ति
  CPN-UML
  658
 • स्वतन्त्र
  मोहन पुनमगर
  Nepali Congress
  60
 • स्वतन्त्र
  खडक बहादुर वली
  Rastriya Janamorcha
  35
 • स्वतन्त्र
  ललित बहादुर बुढा मगर
  CPN (Unified Socialist)
  23
Female Member
 • स्वतन्त्र
  अमृता घर्ती बुढामगर
  CPN-UML
  Elected
  694
 • स्वतन्त्र
  अमृता वली
  Maoist Centre
  633
 • स्वतन्त्र
  बिर्मा वली
  Rastriya Janamorcha
  37
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  कमला वि.क.
  CPN-UML
  Elected
  688
 • स्वतन्त्र
  निमा कामी-सुनार
  Maoist Centre
  632
 • स्वतन्त्र
  दिलमाया दमाइ
  Nepali Congress
  73
 • स्वतन्त्र
  पुष्पा सार्की
  Rastriya Janamorcha
  28
Member
 • स्वतन्त्र
  भिम बहादुर बुढा
  CPN-UML
  Elected
  662
 • स्वतन्त्र
  मनवीर घर्ती
  CPN-UML
  Elected
  654
 • स्वतन्त्र
  राज कुमार विक
  Maoist Centre
  610
 • स्वतन्त्र
  अमर वली
  Maoist Centre
  609
 • स्वतन्त्र
  ज्ञानेन्द्र बहादुर बुढा
  Nepali Congress
  87
 • स्वतन्त्र
  नमराज योगी कँवर
  Nepali Congress
  77
 • स्वतन्त्र
  कमल बहादुर वली
  Rastriya Janamorcha
  52
 • स्वतन्त्र
  कुल राज बुढा
  Rastriya Janamorcha
  41
Ward President
 • स्वतन्त्र
  कृष्ण बहादुर के सी
  CPN-UML
  Elected
  784
 • स्वतन्त्र
  राम प्रशाद राना
  Maoist Centre
  559
 • स्वतन्त्र
  चोप बहादुर भण्डारी
  CPN (Unified Socialist)
  6
 • स्वतन्त्र
  झुपल दमाई
  Rastriya Prajatantra Party
  4
Female Member
 • स्वतन्त्र
  छलि कुमारी के.सी.
  CPN-UML
  Elected
  713
 • स्वतन्त्र
  अमृता भण्डारि
  Nepali Congress
  542
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  मोति कला वि.क.
  CPN-UML
  Elected
  745
 • स्वतन्त्र
  अस्मिता विक
  Maoist Centre
  557
Member
 • स्वतन्त्र
  भुम राज खत्री
  CPN-UML
  Elected
  707
 • स्वतन्त्र
  हर्क बहादुर वली
  CPN-UML
  Elected
  693
 • स्वतन्त्र
  रेशम बहादुर घर्तीमगर
  Maoist Centre
  587
 • स्वतन्त्र
  महेन्द्र प्रसाद घर्ती
  Maoist Centre
  573
 • स्वतन्त्र
  डिल बहादुर खत्री
  CPN (Unified Socialist)
  60
Ward President
 • स्वतन्त्र
  नरेन्द्र भण्डारी
  Maoist Centre
  Elected
  364
 • स्वतन्त्र
  राजेन्द्र प्रशाद डाँगी
  CPN-UML
  324
 • स्वतन्त्र
  दुर्योधन राना
  Nepali Congress
  303
 • स्वतन्त्र
  खिम राज पुन मगर
  Independent
  154
Female Member
 • स्वतन्त्र
  चित्र कुमारी वली
  Nepali Congress
  Elected
  359
 • स्वतन्त्र
  विपना खड्का
  CPN-UML
  348
 • स्वतन्त्र
  दिपा पुन
  Maoist Centre
  310
 • स्वतन्त्र
  गंगा देवि खड्का
  Independent
  110
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सपना परियार
  Nepali Congress
  Elected
  411
 • स्वतन्त्र
  रुपा वि.क़.
  CPN-UML
  370
 • स्वतन्त्र
  हरिकला वि.क.
  Maoist Centre
  275
Member
 • स्वतन्त्र
  मोहन के.सी.
  Nepali Congress
  Elected
  371
 • स्वतन्त्र
  लोक बहादुर खड्का
  CPN-UML
  Elected
  355
 • स्वतन्त्र
  दल बहादुर पुन
  Maoist Centre
  318
 • स्वतन्त्र
  खुम बहादुर बली
  Nepali Congress
  313
 • स्वतन्त्र
  कबि राज डाँगी
  Maoist Centre
  311
 • स्वतन्त्र
  प्रेम विवश डाँगी
  CPN-UML
  306
 • स्वतन्त्र
  मेघ बहादुर खड्का
  Independent
  111
 • स्वतन्त्र
  रवि लाल खत्री
  Independent
  0
Ward President
 • स्वतन्त्र
  भान बहादुर घर्ति
  CPN-UML
  Elected
  872
 • स्वतन्त्र
  खेमबाबु राजा डि.सी.
  Maoist Centre
  817
 • स्वतन्त्र
  भुपेन्द्र बहादुर चन्द
  CPN (Unified Socialist)
  218
 • स्वतन्त्र
  गुमान बाँठा
  Nepali Congress
  89
Female Member
 • स्वतन्त्र
  तेज कुमारी डाँगी
  CPN-UML
  Elected
  957
 • स्वतन्त्र
  माया खत्री
  Maoist Centre
  822
 • स्वतन्त्र
  हुमा डाँगी
  CPN (Unified Socialist)
  65
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  संझना तिरुवा
  CPN-UML
  Elected
  901
 • स्वतन्त्र
  गीता नेपाली
  Maoist Centre
  814
 • स्वतन्त्र
  निमा नेपाली
  CPN (Unified Socialist)
  174
Member
 • स्वतन्त्र
  निर्मल वली
  CPN-UML
  Elected
  873
 • स्वतन्त्र
  याम बहादुर बस्नेत
  Maoist Centre
  Elected
  821
 • स्वतन्त्र
  हेमन्त गौतम
  CPN-UML
  802
 • स्वतन्त्र
  गम राज विश्वकर्मा
  Maoist Centre
  681
 • स्वतन्त्र
  तुल्सी प्रसाद पुनमगर
  Nepali Congress
  299
 • स्वतन्त्र
  कुलदिप वली
  Nepali Congress
  200
 • स्वतन्त्र
  परशुराम घर्तिमगर
  CPN (Unified Socialist)
  102
 • स्वतन्त्र
  मोहन बुढाथोकी
  CPN (Unified Socialist)
  70

Triveni Rural Municipality

RolpaNagarpalikaSunchhahariGaunpalikaRuntigadiGaunpalikaTribeniGaunpalikaThawangGaunpalikaDuikholiGaunpalikaSuwarnabatiGaunpalikaLungriGaunpalikaMadiGaunpalikaSukidahaGaunpalika¯6063km
 • Total Population 23,190
 • Number of Wards 7
 • Election Center 8
 • Number of Male Voters 7,877
 • Number of Female Voters 8,217
 • Number of Other Voters-
 • Total Eligible Voters 16,094

Triveni Rural Municipality is in Rolpa district of Lumbini Pradesh. There are 16,094 eligible voters for the Nepal local elections 2022, according to the Election Commission. There are 7 wards in the metropolitan city with the population of 23,190.