Rapti Sonari Rural Municipality

Chairperson
Vice Chairperson

Tapta Bahadur Poudel (Nepali Congress) won with 10,112 votes in the Rapti Sonari Rural Municipality defeating Pattu Tharu (Maoist Centre) who secured 9,292 votes in Nepal local elections 2022 (Sthaniya Chunab 2079). According to the Election Commission, Nepal, Rapti Sonari Rural Municipality has 44,812 eligible voters.

Ward Election Results


Total Wards: 9
Ward President
 • स्वतन्त्र
  यम बहादुर खड्का
  CPN-UML
  Elected
  877
 • स्वतन्त्र
  तेज बहादुर सुवेदी
  Nepali Congress
  641
 • स्वतन्त्र
  हंस बहादुर कुमाल
  Maoist Centre
  451
 • स्वतन्त्र
  रुद्र मणी ढकाल
  Independent
  416
 • स्वतन्त्र
  हरी भक्त डाँगी
  Rastriya Prajatantra Party
  46
 • स्वतन्त्र
  मुकुन्द प्रसाद दहाल
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  यम कुमारी वली
  CPN-UML
  Elected
  949
 • स्वतन्त्र
  टिका बुढाथोकी
  Nepali Congress
  579
 • स्वतन्त्र
  कमला कुमारी चौधरी
  Maoist Centre
  453
 • स्वतन्त्र
  माया चौधरी
  Independent
  307
 • स्वतन्त्र
  राम कुमारी राना मगर
  Rastriya Prajatantra Party
  54
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  निर्मला वि.क.
  CPN-UML
  Elected
  863
 • स्वतन्त्र
  लिला नेपाली
  Nepali Congress
  539
 • स्वतन्त्र
  दिल कुमारी वि.क.
  Maoist Centre
  521
 • स्वतन्त्र
  नन्दा कुमारी बि.क.
  Independent
  318
 • स्वतन्त्र
  सिता वि. क.
  Rastriya Prajatantra Party
  44
Member
 • स्वतन्त्र
  भरत कुमार बुढाथोकी
  CPN-UML
  Elected
  826
 • स्वतन्त्र
  चुर्ण बहादुर भण्डारी
  CPN-UML
  Elected
  816
 • स्वतन्त्र
  नैन बहादुर खड्का
  Nepali Congress
  660
 • स्वतन्त्र
  दिपक कुमार डाँगी
  Nepali Congress
  585
 • स्वतन्त्र
  राजु चौधरी
  Maoist Centre
  475
 • स्वतन्त्र
  श्रवण खड्का
  Maoist Centre
  470
 • स्वतन्त्र
  प्रताप शाह
  Independent
  318
 • स्वतन्त्र
  पुर्ण बहादुर विश्‍वकर्मा
  Independent
  299
 • स्वतन्त्र
  गणेश बहादुर खत्री क्षेत्री
  Rastriya Prajatantra Party
  46
 • स्वतन्त्र
  सेवक राम कामी
  Rastriya Prajatantra Party
  43
Ward President
 • स्वतन्त्र
  ज्ञानेन्द्र राज वली
  CPN-UML
  Elected
  2097
 • स्वतन्त्र
  तुला राम खत्री
  Nepali Congress
  1610
 • स्वतन्त्र
  मदन बहादुर खत्री
  Rastriya Prajatantra Party
  369
 • स्वतन्त्र
  तिल बहादुर घर्ती मगर
  Maoist Centre
  209
Female Member
 • स्वतन्त्र
  राधा कुमारी पुन (घर्ती)
  CPN-UML
  Elected
  1941
 • स्वतन्त्र
  भिम कुमारी वली
  Nepali Congress
  1707
 • स्वतन्त्र
  रिता थारु
  Rastriya Prajatantra Party
  348
 • स्वतन्त्र
  जमुनी वादी
  Maoist Centre
  244
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सिर्जना सार्की
  CPN-UML
  Elected
  1946
 • स्वतन्त्र
  मायाँ कुमारी सुनार
  Nepali Congress
  1676
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मी कुमारी सुनार
  Rastriya Prajatantra Party
  354
 • स्वतन्त्र
  दिल माया वि.क
  Maoist Centre
  276
Member
 • स्वतन्त्र
  छवि लाल कामी
  CPN-UML
  Elected
  1888
 • स्वतन्त्र
  दीर्घ बहादुर बुढाथोकीे
  CPN-UML
  Elected
  1852
 • स्वतन्त्र
  प्रलाद थारु
  Nepali Congress
  1679
 • स्वतन्त्र
  हिम बहादुर बुढाथोकी
  Nepali Congress
  1618
 • स्वतन्त्र
  भुम बहादुर खत्रि
  Rastriya Prajatantra Party
  342
 • स्वतन्त्र
  दुख राम थारु
  Rastriya Prajatantra Party
  340
 • स्वतन्त्र
  भंगी थारु
  Maoist Centre
  278
 • स्वतन्त्र
  कैलास जैसी
  Maoist Centre
  268
Ward President
 • स्वतन्त्र
  मिन कुमार थारु
  CPN-UML
  Elected
  1343
 • स्वतन्त्र
  केशुवा थारु
  Nepali Congress
  1239
 • स्वतन्त्र
  हरी प्रसाद थारु
  Maoist Centre
  488
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सुमित्रा कुमारी थारु
  CPN-UML
  Elected
  1313
 • स्वतन्त्र
  पुजा भुसाल
  Nepali Congress
  1251
 • स्वतन्त्र
  संगिता कुमारी थारु
  Maoist Centre
  477
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  रीता दमाई
  CPN-UML
  Elected
  1312
 • स्वतन्त्र
  नन्‍द कुमारी सुनार
  Nepali Congress
  1253
 • स्वतन्त्र
  कृष्णी कामी
  Maoist Centre
  477
Member
 • स्वतन्त्र
  पुन्वा थारु
  CPN-UML
  Elected
  1299
 • स्वतन्त्र
  मंगल बहादुर वली
  CPN-UML
  Elected
  1289
 • स्वतन्त्र
  राम नारायण थारु
  Nepali Congress
  1230
 • स्वतन्त्र
  राम शरण थारु
  Nepali Congress
  1214
 • स्वतन्त्र
  गजेन्द्र प्रसाद थारु
  Maoist Centre
  464
 • स्वतन्त्र
  दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठ
  Maoist Centre
  456
Ward President
 • स्वतन्त्र
  मिन राज खडका
  Maoist Centre
  Elected
  1961
 • स्वतन्त्र
  कान्छा थारु
  Nepali Congress
  1257
 • स्वतन्त्र
  नोक बहादुर बुढा मगर
  CPN-UML
  597
 • स्वतन्त्र
  मेवा लाल थारु
  Rastriya Prajatantra Party
  22
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सोहनी थारु
  Maoist Centre
  Elected
  1937
 • स्वतन्त्र
  गुलीया चौधरी
  Nepali Congress
  1246
 • स्वतन्त्र
  सरसोती थारु
  CPN-UML
  600
 • स्वतन्त्र
  निर्मला थारु
  Rastriya Prajatantra Party
  21
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  नुमा वि.क.
  Maoist Centre
  Elected
  1919
 • स्वतन्त्र
  डम्बर कुमारी दमाई
  Nepali Congress
  1248
 • स्वतन्त्र
  मंगली कामी
  CPN-UML
  599
 • स्वतन्त्र
  शान्ता दमाई
  Rastriya Prajatantra Party
  24
Member
 • स्वतन्त्र
  मदन थारु
  Maoist Centre
  Elected
  1834
 • स्वतन्त्र
  मङ्गरे थारु
  Maoist Centre
  Elected
  1824
 • स्वतन्त्र
  चित्र बहादुर भण्डारी
  Nepali Congress
  1252
 • स्वतन्त्र
  श्री राम थारु
  Nepali Congress
  1219
 • स्वतन्त्र
  राम तिरथ थारु
  CPN-UML
  600
 • स्वतन्त्र
  कृति राम थारु
  CPN-UML
  568
 • स्वतन्त्र
  मान बहादुर थारु
  Rastriya Prajatantra Party
  26
 • स्वतन्त्र
  नन्कू थारु
  Rastriya Prajatantra Party
  25
Ward President
 • स्वतन्त्र
  झगरु थारु
  Maoist Centre
  Elected
  1342
 • स्वतन्त्र
  बालक राम थारु
  CPN-UML
  1271
 • स्वतन्त्र
  भोला थारु
  Nepali Congress
  971
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सिता थारु
  Maoist Centre
  Elected
  1325
 • स्वतन्त्र
  धन कुमारी थारु
  CPN-UML
  1223
 • स्वतन्त्र
  सीता देवी भण्डारी
  Nepali Congress
  1014
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  कमला वि.क
  Maoist Centre
  Elected
  1284
 • स्वतन्त्र
  कल्पना वि.क
  CPN-UML
  1208
 • स्वतन्त्र
  सीता देवी लोहार
  Nepali Congress
  1018
Member
 • स्वतन्त्र
  गोविन्द जैशी
  CPN-UML
  Elected
  1180
 • स्वतन्त्र
  शेर बहादुर कामी
  CPN-UML
  Elected
  1134
 • स्वतन्त्र
  सुशिल चौधरी
  Nepali Congress
  1044
 • स्वतन्त्र
  चन्द्र बहादुर गिरी
  CPN (Unified Socialist)
  1018
 • स्वतन्त्र
  माधव राम थारु
  Nepali Congress
  1006
 • स्वतन्त्र
  इतवारी थारु
  CPN (Unified Socialist)
  963
 • स्वतन्त्र
  कुल बहादुर वली
  Maoist Centre
  0
Ward President
 • स्वतन्त्र
  लव राज खरेल
  Rastriya Prajatantra Party
  Elected
  1414
 • स्वतन्त्र
  जनक बहादुर थारु
  Maoist Centre
  1104
 • स्वतन्त्र
  संजय शम्शेर राणा
  Nepali Congress
  807
 • स्वतन्त्र
  बनि लाल थारु
  CPN-UML
  569
Female Member
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मी थारु
  Rastriya Prajatantra Party
  Elected
  1328
 • स्वतन्त्र
  चैत रानी थरुनी
  Maoist Centre
  1138
 • स्वतन्त्र
  जंगली थारु
  Nepali Congress
  760
 • स्वतन्त्र
  मोती देवी बुढाथोकी
  CPN-UML
  636
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  पतरी दमाई
  Rastriya Prajatantra Party
  Elected
  1329
 • स्वतन्त्र
  बिष्णु कली विश्वकर्मा
  Maoist Centre
  1122
 • स्वतन्त्र
  सिता कुमारी सार्की
  CPN-UML
  633
Member
 • स्वतन्त्र
  राम बहादुर थारु
  Rastriya Prajatantra Party
  Elected
  1295
 • स्वतन्त्र
  नर बहादुर पुन
  Maoist Centre
  Elected
  1050
 • स्वतन्त्र
  देवि राम घर्ति
  CPN (Unified Socialist)
  1044
 • स्वतन्त्र
  प्रवीर बुढाथोकी
  Nepali Congress
  760
 • स्वतन्त्र
  कोठी राम थारु
  Nepali Congress
  730
 • स्वतन्त्र
  नर जित पुनमगर
  CPN-UML
  606
 • स्वतन्त्र
  प्रेम बहादुर थापा मगर
  CPN-UML
  514
Ward President
 • स्वतन्त्र
  राम लखन थारु
  Maoist Centre
  Elected
  1908
 • स्वतन्त्र
  नसरुद्दिन शेष
  Nepali Congress
  1586
 • स्वतन्त्र
  विस राम थारु
  CPN-UML
  537
 • स्वतन्त्र
  दुर्गा प्रसाद पाण्डे
  Janata Samajwadi Party
  23
 • स्वतन्त्र
  फिदा हुसेन गद्दी
  Janamat Party
  2
Female Member
 • स्वतन्त्र
  मिना कुमारी बुढा
  Maoist Centre
  Elected
  1858
 • स्वतन्त्र
  आशापती थारु
  Nepali Congress
  1587
 • स्वतन्त्र
  महि रुला गद्दीन
  CPN-UML
  545
 • स्वतन्त्र
  मरियम गद्दी
  Janata Samajwadi Party
  30
 • स्वतन्त्र
  आपरुप रानी कुर्मी
  Janamat Party
  1
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  जगराना हरिजन
  Maoist Centre
  Elected
  1870
 • स्वतन्त्र
  मैनका दमाई
  Nepali Congress
  1589
 • स्वतन्त्र
  जुठी दमाई
  CPN-UML
  548
 • स्वतन्त्र
  शान्ती देवी पासी
  Janamat Party
  1
Member
 • स्वतन्त्र
  इलाही गद्दी
  Maoist Centre
  Elected
  1798
 • स्वतन्त्र
  जित बहादुर थारु
  Maoist Centre
  Elected
  1758
 • स्वतन्त्र
  मोल्‍हे गद्दि
  Nepali Congress
  1544
 • स्वतन्त्र
  विक्रम लाल मुराउ
  Nepali Congress
  1530
 • स्वतन्त्र
  राम शंकर यादव
  CPN-UML
  604
 • स्वतन्त्र
  पुर्ण बहादुर थारु
  CPN-UML
  567
 • स्वतन्त्र
  छब्बि लाल गद्दि
  Janamat Party
  1
 • स्वतन्त्र
  शमशेर अली शेष
  Janamat Party
  1
 • स्वतन्त्र
  कर्ण बहादुर गुरुङ
  CPN (Unified Socialist)
  0
Ward President
 • स्वतन्त्र
  सालिक राम डाँगी
  CPN-UML
  Elected
  1371
 • स्वतन्त्र
  नरेन्द्र बिक्रम वली
  Nepali Congress
  1086
 • स्वतन्त्र
  विष्णु के.सी.
  Maoist Centre
  236
Female Member
 • स्वतन्त्र
  गौत्रा कुमारी डांगी
  CPN-UML
  Elected
  1386
 • स्वतन्त्र
  निमा देवी पुनमगर
  Nepali Congress
  995
 • स्वतन्त्र
  अन्जना बस्नेत
  Maoist Centre
  247
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सुसिला कुमारी वि.क.
  CPN-UML
  Elected
  1356
 • स्वतन्त्र
  मिना बि.क
  Nepali Congress
  1001
 • स्वतन्त्र
  करुणा दमाई
  Maoist Centre
  255
Member
 • स्वतन्त्र
  रमेश खनाल
  CPN-UML
  Elected
  1398
 • स्वतन्त्र
  ओरी लाल थारु
  CPN-UML
  Elected
  1316
 • स्वतन्त्र
  रामनाथ थारु
  Nepali Congress
  961
 • स्वतन्त्र
  मान बहादुर वली
  Nepali Congress
  895
 • स्वतन्त्र
  सुभास मरासिनी
  Maoist Centre
  250
 • स्वतन्त्र
  मनोहर खनाल
  Maoist Centre
  195
 • स्वतन्त्र
  अमर सिंह थारु
  Rastriya Prajatantra Party
  86
 • स्वतन्त्र
  लाल बहादुर डाँगी
  Rastriya Prajatantra Party
  52
 • स्वतन्त्र
  लोकेन्द्र बहादुर बिष्ट
  Independent
  0
Ward President
 • स्वतन्त्र
  सोहन लाल थारु
  CPN-UML
  Elected
  995
 • स्वतन्त्र
  देवी राम थारु
  Maoist Centre
  979
 • स्वतन्त्र
  भाइ राम वली
  Nepali Congress
  807
 • स्वतन्त्र
  टेक बहा्दुर डांगी
  Rastriya Prajatantra Party
  188
Female Member
 • स्वतन्त्र
  रिता कुमारी खत्री
  CPN-UML
  Elected
  1002
 • स्वतन्त्र
  कृष्ण कुमारी वस्नेत
  Maoist Centre
  962
 • स्वतन्त्र
  खली चन्द
  Nepali Congress
  785
 • स्वतन्त्र
  यमुना खत्री(कार्की)
  Rastriya Prajatantra Party
  201
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  राधिका सुनार
  CPN-UML
  Elected
  1000
 • स्वतन्त्र
  पुष्पा परियार
  Maoist Centre
  953
 • स्वतन्त्र
  सिता कुमारी बि क
  Nepali Congress
  789
 • स्वतन्त्र
  कृष्णा देवी सार्की
  Rastriya Prajatantra Party
  189
Member
 • स्वतन्त्र
  प्रेम बहादुर वली क्षेत्री
  CPN-UML
  Elected
  997
 • स्वतन्त्र
  शंकर दयाल थारु
  CPN-UML
  Elected
  966
 • स्वतन्त्र
  दल बहादुर खडका
  Maoist Centre
  864
 • स्वतन्त्र
  कुलबिर थारु
  CPN (Unified Socialist)
  840
 • स्वतन्त्र
  मिना कुमारी थारु
  Nepali Congress
  775
 • स्वतन्त्र
  रमेश के.सी
  Nepali Congress
  767
 • स्वतन्त्र
  औवान थापा
  Rastriya Prajatantra Party
  190
 • स्वतन्त्र
  कालु राम थारु
  Rastriya Prajatantra Party
  181

Rapti Sonari Rural Municipality

RaptiSonariGaunpalikaKohalpurNagarpalikaNarainapurGaunpalikaBaijanathGaunpalikaKhajuraGaunpalikaDuduwaGaunpalikaJankiGaunpalikaNepalgunjUpamahanagarpalika¯4042km
 • Total Population 67,782
 • Number of Wards 9
 • Election Center 18
 • Number of Male Voters 22,065
 • Number of Female Voters 22,746
 • Number of Other Voters1
 • Total Eligible Voters 44,812

Rapti Sonari Rural Municipality is in Banke district of Lumbini Pradesh. There are 44,812 eligible voters for the Nepal local elections 2022, according to the Election Commission. There are 9 wards in the metropolitan city with the population of 67,782.