Ghanglekh Rural Municipality

Chairperson
Vice Chairperson

Jagat Bahadur Bholan (Nepali Congress) won with 2,102 votes in the Ghanglekh Rural Municipality defeating Chatur Man Lo (CPN-UML) who secured 1,383 votes in Nepal local elections 2022 (Sthaniya Chunab 2079). According to the Election Commission, Nepal, Ghanglekh Rural Municipality has 9,975 eligible voters.

Ward Election Results


Total Wards: 5
Ward President
 • स्वतन्त्र
  सोम बहादुर भोलन
  Maoist Centre
  Elected
  489
 • स्वतन्त्र
  राम काजि वाईबा
  Nepali Congress
  359
 • स्वतन्त्र
  छवि लाल पाख्रीन
  CPN-UML
  122
 • स्वतन्त्र
  तिर्थ बहादुर पाख्रीन
  Janata Samajwadi Party
  17
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सान्ती कुमारी स्याङतान
  Maoist Centre
  Elected
  473
 • स्वतन्त्र
  जेसुन्दरी माया वाइवा
  Nepali Congress
  356
 • स्वतन्त्र
  तारा माया स्याङतान
  CPN-UML
  143
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  गंगा माया कामी
  Maoist Centre
  Elected
  470
 • स्वतन्त्र
  सानी माया दमाई
  Nepali Congress
  355
 • स्वतन्त्र
  कृष्ण माया कामी
  CPN-UML
  133
Member
 • स्वतन्त्र
  राम कुमार थिङ
  Maoist Centre
  Elected
  457
 • स्वतन्त्र
  ज्ञान बहादुर थिङ
  Maoist Centre
  Elected
  356
 • स्वतन्त्र
  खड्ग वहादुर थापा
  Nepali Congress
  326
 • स्वतन्त्र
  राज कुमार वम्जन
  Nepali Congress
  311
 • स्वतन्त्र
  चक्र वहादुर स्याङतान
  CPN-UML
  172
 • स्वतन्त्र
  उत्तर मान बम्जन
  CPN-UML
  129
 • स्वतन्त्र
  दिल वहादुर सुनुवार
  Janata Samajwadi Party
  51
 • स्वतन्त्र
  तोया नाथ गौतम
  Janata Samajwadi Party
  27
Ward President
 • स्वतन्त्र
  रोसन कुमार भोलन
  Maoist Centre
  Elected
  636
 • स्वतन्त्र
  प्रतिक लामा ठोकर
  CPN-UML
  291
 • स्वतन्त्र
  विनोद कुमार खडका
  Independent
  269
 • स्वतन्त्र
  उत्तर कुमार वाईवा
  Nepali Congress
  206
 • स्वतन्त्र
  निर कुमार वाईवा
  Janata Samajwadi Party
  3
Female Member
 • स्वतन्त्र
  धन माया थोकर
  Maoist Centre
  Elected
  631
 • स्वतन्त्र
  सरिना तामाङ दोङ
  CPN-UML
  275
 • स्वतन्त्र
  मान कुमारी घलान
  Nepali Congress
  233
 • स्वतन्त्र
  जेसुन माया बैज्यु
  Independent
  127
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सान्नानी नेपाली
  Maoist Centre
  Elected
  631
 • स्वतन्त्र
  सेती माया विश्‍वकर्मा
  CPN-UML
  293
 • स्वतन्त्र
  यम कुमारी दमाई
  Nepali Congress
  233
Member
 • स्वतन्त्र
  टिका नारायण थामी
  Maoist Centre
  Elected
  619
 • स्वतन्त्र
  तेजलाल थिङ
  Maoist Centre
  Elected
  604
 • स्वतन्त्र
  छत्र बाहादुर सुनुवार
  CPN-UML
  278
 • स्वतन्त्र
  दिर्ध राज लामा
  CPN-UML
  264
 • स्वतन्त्र
  हिरा लाल ठोकर
  Nepali Congress
  223
 • स्वतन्त्र
  कर्म सिं स्याङतान
  Nepali Congress
  221
 • स्वतन्त्र
  दिपक कुमार थामी
  Independent
  135
 • स्वतन्त्र
  दुधराज लो
  Independent
  117
 • स्वतन्त्र
  काल मान बजु
  Janata Samajwadi Party
  12
 • स्वतन्त्र
  राम कुमार रामदाम
  Independent
  1
Ward President
 • स्वतन्त्र
  निश्चल सुनुवार
  CPN-UML
  Elected
  486
 • स्वतन्त्र
  सोवित मान थिङ
  Nepali Congress
  364
 • स्वतन्त्र
  मान बहादुर स्याङतान
  Maoist Centre
  201
 • स्वतन्त्र
  माया रानी मोक्तान
  Tamshaling Loktantrik Party
  11
 • स्वतन्त्र
  अस मान मुक्तान
  Janata Samajwadi Party
  4
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सरिना धोङ
  CPN-UML
  Elected
  472
 • स्वतन्त्र
  कुनसाङ डोल्मा लामा
  Nepali Congress
  373
 • स्वतन्त्र
  मैया रानी घोले (वाइवा)
  Maoist Centre
  208
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  बेली माया कामी
  CPN-UML
  Elected
  484
 • स्वतन्त्र
  जानुका कामी
  Nepali Congress
  349
 • स्वतन्त्र
  मिठु कुमारी विश्‍वकर्मा
  Maoist Centre
  217
Member
 • स्वतन्त्र
  धन कुमार घोले
  CPN-UML
  Elected
  476
 • स्वतन्त्र
  बुद्ध घोले
  CPN-UML
  Elected
  466
 • स्वतन्त्र
  जय बहादुर घोले
  Nepali Congress
  332
 • स्वतन्त्र
  राज कुमार वाईवा
  Nepali Congress
  315
 • स्वतन्त्र
  कृष्‍ण बहादुर घोले
  Maoist Centre
  217
 • स्वतन्त्र
  खड्ग बहादुर श्रेष्ठ
  Maoist Centre
  212
 • स्वतन्त्र
  वल बहादुर वाईवा
  Tamshaling Loktantrik Party
  6
 • स्वतन्त्र
  राम वहादुर वाईवा
  Janata Samajwadi Party
  2
Ward President
 • स्वतन्त्र
  अमृत वाईबा
  Maoist Centre
  Elected
  711
 • स्वतन्त्र
  इन्द्र कुमार श्रेष्‍ठ
  Nepali Congress
  443
 • स्वतन्त्र
  देब कुमार लो
  CPN-UML
  223
 • स्वतन्त्र
  वुद्धि मान स्याङतान
  Janata Samajwadi Party
  46
Female Member
 • स्वतन्त्र
  साल माया लो
  Maoist Centre
  Elected
  710
 • स्वतन्त्र
  गंगा माया ठोकर तामाङ
  Nepali Congress
  381
 • स्वतन्त्र
  शुशिला थिङ
  CPN-UML
  233
 • स्वतन्त्र
  गणेश माया श्रेष्‍ठ
  Janata Samajwadi Party
  64
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  बुध माया सार्की
  Maoist Centre
  Elected
  702
 • स्वतन्त्र
  चमेली माया सार्की
  Nepali Congress
  398
 • स्वतन्त्र
  आइत माया सार्की
  CPN-UML
  232
 • स्वतन्त्र
  सुकु माया वि.क.
  Janata Samajwadi Party
  60
Member
 • स्वतन्त्र
  जगत वहादुर मुरी मगर
  Maoist Centre
  Elected
  674
 • स्वतन्त्र
  सुक लाल ठोकर
  Maoist Centre
  Elected
  663
 • स्वतन्त्र
  म्रिङ्सीङ्ग वाईबा
  Nepali Congress
  384
 • स्वतन्त्र
  जीत वहादुर वाईबा
  Nepali Congress
  383
 • स्वतन्त्र
  भिम लाल वाईवा
  CPN-UML
  233
 • स्वतन्त्र
  हस्त लाल मुक्तान तामाङ
  CPN-UML
  222
 • स्वतन्त्र
  लाल वहादुर स्याङ्वा तामाङ
  Janata Samajwadi Party
  65
Ward President
 • स्वतन्त्र
  ज्ञान वहादुर सिजाली मगर
  Maoist Centre
  Elected
  604
 • स्वतन्त्र
  अर्जुन कुमार पुलामी
  Nepali Congress
  494
 • स्वतन्त्र
  मान बहादुर सिजाली
  CPN-UML
  67
Female Member
 • स्वतन्त्र
  रमा कुमारी र्‍याङमी
  Maoist Centre
  Elected
  596
 • स्वतन्त्र
  शुशिला श्रेष्‍ठ
  Nepali Congress
  469
 • स्वतन्त्र
  इन्द्र माया वाइवा
  CPN-UML
  85
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  गिता कुमारी कामी
  Maoist Centre
  Elected
  596
 • स्वतन्त्र
  सेती कमीनी
  Nepali Congress
  468
 • स्वतन्त्र
  अनिता कुमारी नेपाली
  CPN-UML
  86
Member
 • स्वतन्त्र
  पदम बहादुर लो
  Maoist Centre
  Elected
  566
 • स्वतन्त्र
  बसन्त नारायण तामाङ्
  Maoist Centre
  Elected
  540
 • स्वतन्त्र
  मान बहादुर घोले
  Nepali Congress
  477
 • स्वतन्त्र
  सोनाम सिंह न्यासुर
  Nepali Congress
  450
 • स्वतन्त्र
  रुद्र बहादुर श्रेष्‍ठ
  CPN-UML
  74

Ghanglekh Rural Municipality

KamalamaiNagarpalikaDudhouliNagarpalikaMarinGaunpalikaTinpatanGaunpalikaHariharpurgadhiGaunpalikaPhikkalGaunpalikaGolanjorGaunpalikaGhanglekhGaunpalikaSunkoshiGaunpalika¯100105km
 • Total Population 12,701
 • Number of Wards 5
 • Election Center 9
 • Number of Male Voters 5,152
 • Number of Female Voters 4,823
 • Number of Other Voters-
 • Total Eligible Voters 9,975

Ghanglekh Rural Municipality is in Sindhuli district of Bagmati Pradesh. There are 9,975 eligible voters for the Nepal local elections 2022, according to the Election Commission. There are 5 wards in the metropolitan city with the population of 12,701.