Roshi Rural Municipality

Chairperson
Vice Chairperson

Dinesh Lama (Nepali Congress) won with 7,534 votes in the Roshi Rural Municipality defeating Dev Sagar Lama (CPN-UML) who secured 6,358 votes in Nepal local elections 2022 (Sthaniya Chunab 2079). According to the Election Commission, Nepal, Roshi Rural Municipality has 22,543 eligible voters.

Ward Election Results


Total Wards: 12
Ward President
 • स्वतन्त्र
  श्री दास लामा
  CPN-UML
  Elected
  638
 • स्वतन्त्र
  मंगल सिं लामा बल
  Nepali Congress
  519
 • स्वतन्त्र
  कान्छा मान लामा घिसिङ
  Maoist Centre
  73
 • स्वतन्त्र
  बुद्ध तामाङ
  Independent
  63
 • स्वतन्त्र
  कर्ण बहादुर लामा
  Independent
  41
 • स्वतन्त्र
  राजु तामाङ
  Mangol National Organization
  10
Female Member
 • स्वतन्त्र
  मन कुमारी लुङवा
  CPN-UML
  Elected
  667
 • स्वतन्त्र
  बिन्दु माया -
  Nepali Congress
  469
 • स्वतन्त्र
  कल्पना लामा
  Maoist Centre
  54
 • स्वतन्त्र
  बिमला लामा
  Independent
  17
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  नन्द कुमारी सुनवार
  CPN-UML
  Elected
  639
 • स्वतन्त्र
  सरिता विश्वकर्मा कामी
  Nepali Congress
  492
 • स्वतन्त्र
  ठुली कमीनी
  Independent
  16
 • स्वतन्त्र
  कमला लामिछाने
  CPN (Unified Socialist)
  10
Member
 • स्वतन्त्र
  दिपक कुमार तामाङ
  CPN-UML
  Elected
  598
 • स्वतन्त्र
  रेशम स्याङतान
  CPN-UML
  Elected
  592
 • स्वतन्त्र
  शंकर लामा
  Nepali Congress
  465
 • स्वतन्त्र
  इन्द्र सि‌ तामाङ
  Nepali Congress
  444
 • स्वतन्त्र
  अरुण स्याङतान
  CPN (Unified Socialist)
  75
 • स्वतन्त्र
  यज्ञ बहादुर मगर
  Maoist Centre
  39
 • स्वतन्त्र
  इन्द्र बहादुर स्याङ्तान
  Independent
  25
 • स्वतन्त्र
  नर बहादुर सुनुवार
  Independent
  13
Ward President
 • स्वतन्त्र
  हस्त मान लामा
  Nepali Congress
  Elected
  499
 • स्वतन्त्र
  नन्द राज पोखरेल
  CPN-UML
  390
 • स्वतन्त्र
  हस्त मान लामा
  Maoist Centre
  103
 • स्वतन्त्र
  सत्‍यमान लामा
  Mangol National Organization
  15
Female Member
 • स्वतन्त्र
  कान्छी लामा
  Nepali Congress
  Elected
  481
 • स्वतन्त्र
  कमली मगर
  CPN-UML
  388
 • स्वतन्त्र
  शान्ती दर्लामी मगर
  Maoist Centre
  114
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  विमला विश्‍वकर्मा
  Nepali Congress
  Elected
  485
 • स्वतन्त्र
  मन्जु बर्देवा
  CPN-UML
  355
 • स्वतन्त्र
  विमला लोहार
  Maoist Centre
  115
Member
 • स्वतन्त्र
  चमार सिं तामाङ
  Nepali Congress
  Elected
  449
 • स्वतन्त्र
  सन्त बहादुर पाख्रीन
  Nepali Congress
  Elected
  443
 • स्वतन्त्र
  रघुबिर लामा
  CPN-UML
  393
 • स्वतन्त्र
  कामि सिँ तामाङ
  CPN-UML
  375
 • स्वतन्त्र
  जित बहादुर -
  Maoist Centre
  108
 • स्वतन्त्र
  पन्च लाल -
  Maoist Centre
  101
Ward President
 • स्वतन्त्र
  धन जित लामा
  CPN-UML
  Elected
  444
 • स्वतन्त्र
  पंच लाल लामा
  Nepali Congress
  330
 • स्वतन्त्र
  चन्द्र बहादुर लामा
  Independent
  296
 • स्वतन्त्र
  एक्का लामा
  Independent
  131
 • स्वतन्त्र
  आशा काजी तामाङ
  Independent
  121
 • स्वतन्त्र
  गुन्‍ज मान लामा
  Maoist Centre
  89
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सिता लामा
  CPN-UML
  Elected
  417
 • स्वतन्त्र
  ठूली लामा
  Nepali Congress
  348
 • स्वतन्त्र
  भगवती लामा
  Independent
  212
 • स्वतन्त्र
  सुकु रानी लामा
  Maoist Centre
  184
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सीता वि.क.
  CPN-UML
  Elected
  484
 • स्वतन्त्र
  भिम कुमारी वि क
  Nepali Congress
  361
 • स्वतन्त्र
  कान्छी वि क
  Maoist Centre
  107
Member
 • स्वतन्त्र
  गणेश बहादुर मोक्तान तामाङ
  CPN-UML
  Elected
  419
 • स्वतन्त्र
  दिपक थापा
  CPN-UML
  Elected
  398
 • स्वतन्त्र
  राजकुमार श्रेष्‍ठ
  Nepali Congress
  360
 • स्वतन्त्र
  खड्ग सिं लामा
  Nepali Congress
  318
 • स्वतन्त्र
  ज्ञान वहादुर लामा
  Independent
  261
 • स्वतन्त्र
  माइला तामाङ
  CPN (Unified Socialist)
  201
 • स्वतन्त्र
  उत्तम बहादुर लामा
  Maoist Centre
  114
 • स्वतन्त्र
  पूर्ण मान लामा
  CPN (Unified Socialist)
  112
 • स्वतन्त्र
  प्रेम बहादुर जर्गा मगर
  Maoist Centre
  99
Ward President
 • स्वतन्त्र
  तेज बहादुर मागर
  CPN-UML
  Elected
  386
 • स्वतन्त्र
  जगत लाल तामाङ
  Maoist Centre
  295
 • स्वतन्त्र
  कुल ध्वज तामाङ
  Nepali Congress
  226
 • स्वतन्त्र
  अजय लामा
  CPN (Unified Socialist)
  112
 • स्वतन्त्र
  शंख लाल तामाङ
  Independent
  11
 • स्वतन्त्र
  विल ब मगर
  Independent
  7
Female Member
 • स्वतन्त्र
  शान्तु माया तामाङ
  CPN-UML
  Elected
  368
 • स्वतन्त्र
  मिना देवी पुलामी (मगर)
  Maoist Centre
  271
 • स्वतन्त्र
  धनी माया तामाङ
  Nepali Congress
  223
 • स्वतन्त्र
  दुर्गा माया लामा
  CPN (Unified Socialist)
  120
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  कल्‍पना सिनचुरी (कामी)
  CPN-UML
  Elected
  367
 • स्वतन्त्र
  कमला विश्‍वकर्मा
  Maoist Centre
  269
Member
 • स्वतन्त्र
  बिर ध्‍वज थिङ तमाङ
  CPN-UML
  Elected
  370
 • स्वतन्त्र
  तेज बहादुर थापा मगर
  CPN-UML
  Elected
  355
 • स्वतन्त्र
  छवि लाल थापा मगर
  Maoist Centre
  253
 • स्वतन्त्र
  निर्मल तामाङ
  Maoist Centre
  244
 • स्वतन्त्र
  दल बहादुर यस्माली मगर
  Nepali Congress
  199
 • स्वतन्त्र
  मोहन बहादुर थापा मगर
  Nepali Congress
  189
 • स्वतन्त्र
  ज्ञान बहादुर तामाङ
  CPN (Unified Socialist)
  109
 • स्वतन्त्र
  शुरेश पुलामी मगर
  Independent
  26
 • स्वतन्त्र
  तेज बहादुर थापा मगर
  Independent
  25
Ward President
 • स्वतन्त्र
  निर ध्वज लामा
  CPN-UML
  Elected
  569
 • स्वतन्त्र
  दावा लामा(तामाङ)
  Nepali Congress
  294
 • स्वतन्त्र
  लाल सिं तामाङ
  Maoist Centre
  207
 • स्वतन्त्र
  चन्‍द्र बहादुर लामा
  Independent
  61
 • स्वतन्त्र
  लनाम लामा
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  मनिता मुक्तान
  CPN-UML
  Elected
  508
 • स्वतन्त्र
  फुल माया लामा
  Nepali Congress
  362
 • स्वतन्त्र
  बेली माया लामा
  Maoist Centre
  203
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  विमला कामी
  CPN-UML
  Elected
  510
 • स्वतन्त्र
  अति माया विश्वकर्मा
  Nepali Congress
  316
 • स्वतन्त्र
  मैया विश्‍वकर्मा
  Maoist Centre
  215
 • स्वतन्त्र
  रमा विश्‍वकर्मा
  Independent
  47
Member
 • स्वतन्त्र
  अरुण लामा घिसिङ्ग
  CPN-UML
  Elected
  490
 • स्वतन्त्र
  मेघ बहादुर वाईवा
  CPN-UML
  Elected
  445
 • स्वतन्त्र
  सुब्‍बा सिं लामा
  Nepali Congress
  356
 • स्वतन्त्र
  उमेश लामा घिसिङ
  Nepali Congress
  301
 • स्वतन्त्र
  सुसन लामा
  Maoist Centre
  221
 • स्वतन्त्र
  मान ध्वज लामा
  Maoist Centre
  216
 • स्वतन्त्र
  सोवित मान लामा
  Independent
  32
Ward President
 • स्वतन्त्र
  नारायण बहादुर सिवाकोटी
  Nepali Congress
  Elected
  888
 • स्वतन्त्र
  जगत बहादुर तामाङ
  CPN (Unified Socialist)
  409
 • स्वतन्त्र
  हरि कुमार मैनाली
  CPN-UML
  206
Female Member
 • स्वतन्त्र
  मिना कुमारी शाही
  Nepali Congress
  Elected
  883
 • स्वतन्त्र
  सर्मिला तामाङ
  CPN (Unified Socialist)
  387
 • स्वतन्त्र
  सारदा उप्रेती
  CPN-UML
  197
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सोना माया कामी
  Nepali Congress
  Elected
  874
 • स्वतन्त्र
  रुक माया वि.क.
  CPN (Unified Socialist)
  413
 • स्वतन्त्र
  सरिता वि.क.
  CPN-UML
  197
Member
 • स्वतन्त्र
  मञ्जु् लामा
  Nepali Congress
  Elected
  853
 • स्वतन्त्र
  रिम बहादुर तामाङ
  Nepali Congress
  Elected
  830
 • स्वतन्त्र
  मान बहादुर लामा
  CPN (Unified Socialist)
  394
 • स्वतन्त्र
  प्रेम प्रसाद नराल
  CPN (Unified Socialist)
  380
 • स्वतन्त्र
  विष्णु शाह
  CPN-UML
  205
 • स्वतन्त्र
  लोकेन्द्र तामाङ
  CPN-UML
  204
Ward President
 • स्वतन्त्र
  अशोक कुमार गौतम
  Maoist Centre
  Elected
  455
 • स्वतन्त्र
  मोहन बहादुर तामाङ
  CPN-UML
  420
 • स्वतन्त्र
  राम कुमार श्रेष्‍ठ
  Nepali Congress
  272
 • स्वतन्त्र
  मेख बहादुर तामाङ
  Independent
  144
 • स्वतन्त्र
  बाल गोपाल (शाह) ठकुरी
  Rastriya Prajatantra Party
  16
 • स्वतन्त्र
  विनोद लामा
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  रीता कोईराला
  Maoist Centre
  Elected
  432
 • स्वतन्त्र
  वाङचु माया लो तामाङ
  CPN-UML
  360
 • स्वतन्त्र
  फुल माया तामाङ
  Nepali Congress
  326
 • स्वतन्त्र
  अनिता तामाङ
  Independent
  118
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सानु माया विश्वकर्मा
  Maoist Centre
  Elected
  417
 • स्वतन्त्र
  चन्डिका चौलागाई दर्जी
  CPN-UML
  395
 • स्वतन्त्र
  फूल माया बिश्‍वकर्मा
  Nepali Congress
  294
 • स्वतन्त्र
  सरस्वती दमै
  Independent
  131
Member
 • स्वतन्त्र
  मान दोर्जे तामाङ
  CPN-UML
  Elected
  392
 • स्वतन्त्र
  अष्ट बहादुर तामाङ
  Maoist Centre
  Elected
  390
 • स्वतन्त्र
  सन्देश लामा
  CPN-UML
  369
 • स्वतन्त्र
  कृष्‍ण शाही
  Maoist Centre
  359
 • स्वतन्त्र
  धर्मध्वज तामाङ
  Nepali Congress
  275
 • स्वतन्त्र
  विकाश तामाङ
  Nepali Congress
  261
 • स्वतन्त्र
  ज्ञान राज तमाङ
  Independent
  149
 • स्वतन्त्र
  जित बहादुर तामाङ
  Independent
  146
Ward President
 • स्वतन्त्र
  जित वहादुर तामाङ
  Maoist Centre
  Elected
  381
 • स्वतन्त्र
  चन्दन लामा
  CPN-UML
  380
 • स्वतन्त्र
  बिजय कुमार लामा
  Nepali Congress
  319
 • स्वतन्त्र
  चन्‍द्र बहादुर लामा
  CPN (Unified Socialist)
  6
Female Member
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मी माया तामाङ
  CPN-UML
  Elected
  381
 • स्वतन्त्र
  लंका तामाङ्नी
  Maoist Centre
  368
 • स्वतन्त्र
  बिन्दु कुमारी लामा
  Nepali Congress
  324
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  कमला वि.क.
  CPN-UML
  Elected
  367
 • स्वतन्त्र
  पार्वती सुनुवार
  Maoist Centre
  366
 • स्वतन्त्र
  सिता वि‍ क
  Nepali Congress
  331
Member
 • स्वतन्त्र
  उमेश लामा
  CPN-UML
  Elected
  380
 • स्वतन्त्र
  जलव सिं तामाङ
  CPN-UML
  Elected
  379
 • स्वतन्त्र
  विरेन्द्र ठकुरी
  Maoist Centre
  344
 • स्वतन्त्र
  लाल ध्वज लामा
  Maoist Centre
  324
 • स्वतन्त्र
  धन बहादुर तामाङ
  Nepali Congress
  315
 • स्वतन्त्र
  देव बहादुर शाही
  Nepali Congress
  309
Ward President
 • स्वतन्त्र
  जनम तामाङ
  CPN-UML
  Elected
  951
 • स्वतन्त्र
  मुकु माया तामाङ
  Nepali Congress
  922
 • स्वतन्त्र
  अशोक यसमाली
  Maoist Centre
  280
 • स्वतन्त्र
  निल वहादुर अधिकारी
  CPN (Unified Socialist)
  36
 • स्वतन्त्र
  उत्तर कुमार लामा
  Independent
  4
Female Member
 • स्वतन्त्र
  मिना भुजेल
  CPN-UML
  Elected
  959
 • स्वतन्त्र
  कुमारी तामाङ
  Nepali Congress
  830
 • स्वतन्त्र
  बिष्णु माया तामाङ
  Maoist Centre
  327
 • स्वतन्त्र
  सुमित्रा भ्लोन (तामाङ)
  CPN (Unified Socialist)
  45
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सुमित्रा माया विश्वकर्मा
  CPN-UML
  Elected
  953
 • स्वतन्त्र
  अन्‍जना विश्‍वकर्मा
  Nepali Congress
  828
 • स्वतन्त्र
  गंगा वि.क
  Maoist Centre
  310
 • स्वतन्त्र
  जमुना कामी
  CPN (Unified Socialist)
  48
Member
 • स्वतन्त्र
  बिजय तामाङ
  CPN-UML
  Elected
  987
 • स्वतन्त्र
  निल प्रसाद भुर्तेल
  CPN-UML
  Elected
  896
 • स्वतन्त्र
  चन्द्र सिं लामा
  Nepali Congress
  785
 • स्वतन्त्र
  रन बहादुर लुंङगेली
  Nepali Congress
  680
 • स्वतन्त्र
  कुन्छाङ तामाङ
  Maoist Centre
  368
 • स्वतन्त्र
  सुरेन्द्र विश्‍वकर्मा
  Maoist Centre
  254
 • स्वतन्त्र
  भोज कुमार श्रेष्‍ठ
  CPN (Unified Socialist)
  72
 • स्वतन्त्र
  श्री कुमार तामाङ
  CPN (Unified Socialist)
  42
Ward President
 • स्वतन्त्र
  विकेन तामाङ
  Nepali Congress
  Elected
  706
 • स्वतन्त्र
  गुन्ज मान लामा
  Maoist Centre
  363
 • स्वतन्त्र
  कुमार प्रसाद हुमागाई
  CPN-UML
  132
Female Member
 • स्वतन्त्र
  तिल कुमारी शाही
  Nepali Congress
  Elected
  670
 • स्वतन्त्र
  निर्मला श्रेष्‍ठ
  Maoist Centre
  395
 • स्वतन्त्र
  बोर्न कुमारी मगर
  CPN-UML
  153
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  मैया तिमल्‍सिना (कामी)
  Nepali Congress
  Elected
  656
 • स्वतन्त्र
  मिठु माया विश्‍वकर्मा
  Maoist Centre
  326
 • स्वतन्त्र
  सुन्तली सार्की
  CPN-UML
  150
Member
 • स्वतन्त्र
  बिरेन्‍द्र लामा
  Nepali Congress
  Elected
  654
 • स्वतन्त्र
  एक रत्न घलान
  Nepali Congress
  Elected
  606
 • स्वतन्त्र
  कृष्‍ण वहादुर ज्‍यू ठकुरी
  Maoist Centre
  313
 • स्वतन्त्र
  नव वहादुर केपछाकी
  Maoist Centre
  278
 • स्वतन्त्र
  मोहन बहादुर हमाल
  CPN-UML
  210
 • स्वतन्त्र
  युव राज लामा
  CPN-UML
  180
Ward President
 • स्वतन्त्र
  लाल कुमार पाख्रीन
  Nepali Congress
  Elected
  550
 • स्वतन्त्र
  चन्द्र माया तामाङ
  CPN-UML
  522
 • स्वतन्त्र
  केदार दाश श्रेष्‍ठ
  Maoist Centre
  337
 • स्वतन्त्र
  पासाङ नोर्बु लामा तामाङ
  Mangol National Organization
  2
Female Member
 • स्वतन्त्र
  विनिता कुमारी तामाङ
  Nepali Congress
  Elected
  558
 • स्वतन्त्र
  रबिना थिङ
  CPN-UML
  507
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मी माया तामाङ
  Maoist Centre
  347
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  जानुका रसईली
  Nepali Congress
  Elected
  552
 • स्वतन्त्र
  शर्मिला सुन्दास
  CPN-UML
  502
 • स्वतन्त्र
  सुन्तली दमाई
  Maoist Centre
  338
Member
 • स्वतन्त्र
  गणेश बहादुर रुचाल मगर
  Nepali Congress
  Elected
  526
 • स्वतन्त्र
  विनोद कुमार तामाङ
  CPN-UML
  Elected
  496
 • स्वतन्त्र
  जतन बहादुर लामा
  CPN-UML
  488
 • स्वतन्त्र
  देवराज श्रेष्‍ठ
  Nepali Congress
  488
 • स्वतन्त्र
  दिपेन्‍द्र सिदाली
  Maoist Centre
  333
 • स्वतन्त्र
  धन बहादुर बम्‍रेल
  Maoist Centre
  330
Ward President
 • स्वतन्त्र
  बसन्त कुमार तामाङ
  Nepali Congress
  Elected
  581
 • स्वतन्त्र
  सुक लाल तामाङ
  Maoist Centre
  482
 • स्वतन्त्र
  रामहरि रायमाझी
  CPN-UML
  71
 • स्वतन्त्र
  बुद्धिमाया तामाङ
  Nepal Communist Party Pariwartan
  4
Female Member
 • स्वतन्त्र
  कविता कुमारी थापा
  Nepali Congress
  Elected
  575
 • स्वतन्त्र
  मुना घिमीरे (मैनाली)
  Maoist Centre
  487
 • स्वतन्त्र
  इन्द्र माया मगराती मगर
  CPN-UML
  67
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  होम माया विश्वकर्मा
  Nepali Congress
  Elected
  575
 • स्वतन्त्र
  कविता वि.क.
  Maoist Centre
  482
 • स्वतन्त्र
  वुद्धिमाया वि.क.
  CPN-UML
  69
Member
 • स्वतन्त्र
  कान्छामान थिं तामाङ
  Nepali Congress
  Elected
  556
 • स्वतन्त्र
  धन कुमार मुक्तान
  Nepali Congress
  Elected
  552
 • स्वतन्त्र
  नरहरी भुजेल
  Maoist Centre
  454
 • स्वतन्त्र
  पासाङ लामा
  Maoist Centre
  430
 • स्वतन्त्र
  प्रकाश कुमार सिदाली
  CPN-UML
  72
 • स्वतन्त्र
  श्याम बहादुर तामाङ
  CPN-UML
  69

Roshi Rural Municipality

RoshiGaunpalikaMahabharatGaunpalikaKhanikholaGaunpalikaPanautiNagarpalikaPanchkhalNagarpalikaBhumluGaunpalikaTemalGaunpalikaNamobuddhaNagarpalikaBethanchowkGaunpalikaChaurideuraliGaunpalikaMandandeupurNagarpalikaDhulikhelNagarpalikaBanepaNagarpalika¯3031.5km
 • Total Population 23,551
 • Number of Wards 12
 • Election Center 14
 • Number of Male Voters 11,792
 • Number of Female Voters 10,751
 • Number of Other Voters-
 • Total Eligible Voters 22,543

Roshi Rural Municipality is in Kavrepalanchowk district of Bagmati Pradesh. There are 22,543 eligible voters for the Nepal local elections 2022, according to the Election Commission. There are 12 wards in the metropolitan city with the population of 23,551.