Hansapur Municipality

Mayor
Deputy Mayor

Pradip Kumar Yadav (Nepali Congress) won with 4,409 votes in the Hansapur Municipality City defeating Sunil Kumar Yadav (Maoist Centre) who secured 2,911 votes in Nepal local elections 2022 (Sthaniya Chunab 2079). According to the Election Commission, Nepal, Hansapur Municipality City has 24,756 eligible voters.

Ward Election Results


Total Wards: 9
Ward President
 • स्वतन्त्र
  राम देव कापड
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  262
 • स्वतन्त्र
  श्‍याम सुन्‍दर कापर
  Nepali Congress
  219
 • स्वतन्त्र
  कामेश्वर कापर
  Maoist Centre
  168
 • स्वतन्त्र
  सुजित कुमार कापरी
  CPN-UML
  144
 • स्वतन्त्र
  अरुण कापर
  Loktantrik Samajwadi Party
  103
 • स्वतन्त्र
  अनित कुमार मंडल
  Janamat Party
  4
Female Member
 • स्वतन्त्र
  विमला कुमारि देवि कापडि
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  250
 • स्वतन्त्र
  जानकि देवी कापर
  Nepali Congress
  221
 • स्वतन्त्र
  उषा देवि कापर
  Maoist Centre
  161
 • स्वतन्त्र
  मिरा देवी मण्‍डल
  CPN-UML
  144
 • स्वतन्त्र
  सुनिता देवि कापर
  Loktantrik Samajwadi Party
  111
 • स्वतन्त्र
  प्रेम देवि कापर
  Janamat Party
  6
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  जागो देवी चमार
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  251
 • स्वतन्त्र
  रिना देवी दास
  Nepali Congress
  215
 • स्वतन्त्र
  विणा देवि
  Maoist Centre
  163
 • स्वतन्त्र
  सिवोधिया देवि
  CPN-UML
  149
 • स्वतन्त्र
  शान्ती कुमारी दास
  Janamat Party
  8
Member
 • स्वतन्त्र
  किसुन दास तत्मा
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  252
 • स्वतन्त्र
  विश्वनाथ कापर
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  246
 • स्वतन्त्र
  महिन्‍द्र साह सुडि
  Nepali Congress
  211
 • स्वतन्त्र
  मुकेश कापरी
  Nepali Congress
  202
 • स्वतन्त्र
  घुरन मंडल
  Maoist Centre
  171
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मी दास
  Maoist Centre
  167
 • स्वतन्त्र
  शकुन्‍टला देवी
  CPN-UML
  151
 • स्वतन्त्र
  लोचन मण्‍डल
  CPN-UML
  134
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्‍मी साह तेली
  Loktantrik Samajwadi Party
  106
 • स्वतन्त्र
  वविता देवी मण्‍डल
  Loktantrik Samajwadi Party
  88
Ward President
 • स्वतन्त्र
  जय नारायण कापडि
  Nepali Congress
  Elected
  1175
 • स्वतन्त्र
  उदय कुमार साह
  Loktantrik Samajwadi Party
  524
 • स्वतन्त्र
  शिव चन्द्र यादव
  Janata Samajwadi Party
  305
 • स्वतन्त्र
  सचिन कुमार मंडल
  CPN-UML
  125
 • स्वतन्त्र
  अशोक कुमार मिश्र
  Maoist Centre
  95
 • स्वतन्त्र
  राजाराम यादव
  Janamat Party
  26
 • स्वतन्त्र
  श्याम सहनी
  Rastriya Prajatantra Party
  6
 • स्वतन्त्र
  परमेश्वर कापडि
  CPN (Unified Socialist)
  1
Female Member
 • स्वतन्त्र
  देव शिला देवी
  Nepali Congress
  Elected
  1001
 • स्वतन्त्र
  सोमनी देवी विन
  Loktantrik Samajwadi Party
  539
 • स्वतन्त्र
  फुल कुमारी देवि
  Janata Samajwadi Party
  297
 • स्वतन्त्र
  कालाबति देवी मंडल
  CPN-UML
  144
 • स्वतन्त्र
  परमिला कुमारी
  Maoist Centre
  141
 • स्वतन्त्र
  लिलम देवी मुखिया
  Janamat Party
  36
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सुजाता कुमारी मण्डल
  Nepali Congress
  Elected
  999
 • स्वतन्त्र
  बिमला देवी खत्वे
  Loktantrik Samajwadi Party
  536
 • स्वतन्त्र
  विल्‍टी देवी खत्‍वे
  Janata Samajwadi Party
  295
 • स्वतन्त्र
  अगम देवी
  Maoist Centre
  146
 • स्वतन्त्र
  संगिता कुमारी मंडल
  CPN-UML
  132
 • स्वतन्त्र
  रेखा देवी
  Janamat Party
  43
Member
 • स्वतन्त्र
  उपेन्द्र सहनी मलाह
  Nepali Congress
  Elected
  967
 • स्वतन्त्र
  रजित कुमार मंडल
  Nepali Congress
  Elected
  860
 • स्वतन्त्र
  सँतोष सहनी
  Loktantrik Samajwadi Party
  521
 • स्वतन्त्र
  इनरजित मंडल खत्‍वे
  Loktantrik Samajwadi Party
  512
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मण सहनी
  Janata Samajwadi Party
  306
 • स्वतन्त्र
  राम भरोस मण्‍डल
  Janata Samajwadi Party
  300
 • स्वतन्त्र
  भोगेन्‍द्र प्रसाद यादव
  CPN-UML
  168
 • स्वतन्त्र
  राम ईश्वर कापरी
  Maoist Centre
  159
 • स्वतन्त्र
  राजेश्‍वर मण्डल
  CPN-UML
  151
 • स्वतन्त्र
  पल्टन कापडी
  Maoist Centre
  145
 • स्वतन्त्र
  संजय कुमार झा
  Janamat Party
  49
 • स्वतन्त्र
  रोशन कुमार खत्‍वे
  Janamat Party
  41
 • स्वतन्त्र
  दिप नारायण राउत देल्दार
  CPN (Unified Socialist)
  7
Ward President
 • स्वतन्त्र
  उदय कुमार सिंह
  Loktantrik Samajwadi Party
  Elected
  765
 • स्वतन्त्र
  मनोज कुमार कापरी
  Nepali Congress
  652
 • स्वतन्त्र
  भुवनेश्वर कामत
  Maoist Centre
  331
 • स्वतन्त्र
  रामसेवक राउत बेलदार
  CPN-UML
  232
 • स्वतन्त्र
  संजय कुमार सिंह
  Janata Samajwadi Party
  135
 • स्वतन्त्र
  श्याम कुमार दास
  Janamat Party
  57
 • स्वतन्त्र
  विमल कुमार साह
  CPN (Unified Socialist)
  18
Female Member
 • स्वतन्त्र
  अमृती देवी दास
  Loktantrik Samajwadi Party
  Elected
  686
 • स्वतन्त्र
  साजाहा खातुन
  Nepali Congress
  636
 • स्वतन्त्र
  नसीमा खातुन
  Maoist Centre
  249
 • स्वतन्त्र
  जैफुल खातुन
  Janata Samajwadi Party
  150
 • स्वतन्त्र
  कोशिला चौधरी
  Janamat Party
  83
 • स्वतन्त्र
  रिता कुमारी देवी
  CPN (Unified Socialist)
  19
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  लाल मति देवी वनोधिया
  Loktantrik Samajwadi Party
  Elected
  695
 • स्वतन्त्र
  वेचनी देवी
  Nepali Congress
  614
 • स्वतन्त्र
  गेनिया देवी दास
  Maoist Centre
  257
 • स्वतन्त्र
  इंनजिला कुमारी दास
  CPN-UML
  223
 • स्वतन्त्र
  अनिता देवी दास
  Janata Samajwadi Party
  147
 • स्वतन्त्र
  वविता देवी चमार
  Janamat Party
  76
 • स्वतन्त्र
  मरनी देवी दास
  CPN (Unified Socialist)
  22
 • स्वतन्त्र
  राज कुमारी देवी दास
  Nepal Sadbhawana Party
  2
Member
 • स्वतन्त्र
  रामदेव साह
  Nepali Congress
  Elected
  719
 • स्वतन्त्र
  श्रवण कुमार कापर
  Nepali Congress
  Elected
  663
 • स्वतन्त्र
  शाशि कान्त कापर
  Loktantrik Samajwadi Party
  592
 • स्वतन्त्र
  सदरे आलम
  Loktantrik Samajwadi Party
  522
 • स्वतन्त्र
  मुकेश्‍वर कापर केवट
  Maoist Centre
  219
 • स्वतन्त्र
  हरिराम यादव
  Janamat Party
  207
 • स्वतन्त्र
  रजाक नदाफ धुनिया
  Maoist Centre
  205
 • स्वतन्त्र
  शिव नाथ ठाकुर
  Janata Samajwadi Party
  181
 • स्वतन्त्र
  विरेन्द्र चौधरी
  Janata Samajwadi Party
  175
 • स्वतन्त्र
  जुगेश्वर महरा चमार
  CPN-UML
  171
 • स्वतन्त्र
  राम विलास पण्‍िडत,कुम्हार
  CPN-UML
  153
 • स्वतन्त्र
  भोगेन्‍द्र प्रसाद पँडित
  Janamat Party
  119
 • स्वतन्त्र
  फुलो देवी दास
  CPN (Unified Socialist)
  16
Ward President
 • स्वतन्त्र
  लाल बाबु यादव
  Loktantrik Samajwadi Party
  Elected
  856
 • स्वतन्त्र
  ब्रहम देव कापर
  Maoist Centre
  550
 • स्वतन्त्र
  किसोरी यादव
  Janata Samajwadi Party
  493
 • स्वतन्त्र
  कमल देव यादव
  Nepali Congress
  482
 • स्वतन्त्र
  कारी नदाफ
  CPN-UML
  47
 • स्वतन्त्र
  फेकन साह
  CPN (Unified Socialist)
  21
 • स्वतन्त्र
  अरुण कुमार यादब
  Janamat Party
  14
 • स्वतन्त्र
  जय कुमार यादव
  Nepal Janata Party
  3
Female Member
 • स्वतन्त्र
  श्रीमती राधा देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  Elected
  686
 • स्वतन्त्र
  हिरा देवी
  Nepali Congress
  571
 • स्वतन्त्र
  मानो कुमारि
  Janata Samajwadi Party
  492
 • स्वतन्त्र
  समिना खातुन
  Maoist Centre
  469
 • स्वतन्त्र
  अमिरती देवी यादबनि
  CPN (Unified Socialist)
  69
 • स्वतन्त्र
  इन्द्र देवि मंडल
  Janamat Party
  45
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  राजवति देवि
  Loktantrik Samajwadi Party
  Elected
  705
 • स्वतन्त्र
  सोमा देवी चमैन
  Nepali Congress
  553
 • स्वतन्त्र
  समतोलिया देवि
  Janata Samajwadi Party
  482
 • स्वतन्त्र
  सिवर्ती मुसहर्नी
  Maoist Centre
  470
 • स्वतन्त्र
  दुलारी देवी सादा
  CPN-UML
  72
 • स्वतन्त्र
  कुम्ही देवी
  CPN (Unified Socialist)
  66
Member
 • स्वतन्त्र
  अब्‍दुल नदाफ
  Loktantrik Samajwadi Party
  Elected
  656
 • स्वतन्त्र
  गणेश यादव
  Loktantrik Samajwadi Party
  Elected
  635
 • स्वतन्त्र
  फेकन मंडल
  Nepali Congress
  525
 • स्वतन्त्र
  दशै साफी
  Nepali Congress
  524
 • स्वतन्त्र
  पराउ यादव
  Janata Samajwadi Party
  502
 • स्वतन्त्र
  सुबोध कुमार यादव
  Maoist Centre
  461
 • स्वतन्त्र
  हासिम नदाफ
  Maoist Centre
  446
 • स्वतन्त्र
  सदिक नदाफ धुनिया
  Janata Samajwadi Party
  406
 • स्वतन्त्र
  राम नरायण यादव
  Janamat Party
  82
 • स्वतन्त्र
  कुशेश्‍वर पासमान
  CPN-UML
  80
 • स्वतन्त्र
  इसुवा नदाफ धुनिया
  CPN (Unified Socialist)
  75
 • स्वतन्त्र
  गँगा प्रसाद साह
  CPN (Unified Socialist)
  62
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्‍मेश्‍वर कापडी
  CPN-UML
  60
 • स्वतन्त्र
  सोनमा पासमान
  Nepal Janata Party
  44
 • स्वतन्त्र
  मोतिलला यादव
  Janamat Party
  37
 • स्वतन्त्र
  भोगेन्‍द्र यादव
  Independent
  0
Ward President
 • स्वतन्त्र
  रामवली मण्डल
  Nepali Congress
  Elected
  621
 • स्वतन्त्र
  बलराम मंडल
  Maoist Centre
  531
 • स्वतन्त्र
  अजय मँडल धानुक
  Janata Samajwadi Party
  407
 • स्वतन्त्र
  गंगा प्रसाद ठाकुर वरही
  CPN-UML
  186
 • स्वतन्त्र
  शिवशंकर प्रसाद सुडी
  Loktantrik Samajwadi Party
  150
 • स्वतन्त्र
  जय प्रकाश रजक
  Rastriya Prajatantra Party
  101
 • स्वतन्त्र
  रघुनाथ मण्डल
  CPN (Unified Socialist)
  96
 • स्वतन्त्र
  नथुनी साह सुडी
  Janamat Party
  40
Female Member
 • स्वतन्त्र
  राम दुलारी देवी
  Nepali Congress
  Elected
  623
 • स्वतन्त्र
  फुलो देवी
  Maoist Centre
  518
 • स्वतन्त्र
  फुलो देवी मंडल
  Janata Samajwadi Party
  384
 • स्वतन्त्र
  श्यामी देवी
  CPN-UML
  206
 • स्वतन्त्र
  मिना देवी मंडल
  Loktantrik Samajwadi Party
  139
 • स्वतन्त्र
  निना देवी साह
  Rastriya Prajatantra Party
  99
 • स्वतन्त्र
  सुनिता कुमारी ठाकुर
  CPN (Unified Socialist)
  98
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सोनिता देवी सादा
  Nepali Congress
  Elected
  642
 • स्वतन्त्र
  कुन्‍दन दत्त
  Maoist Centre
  504
 • स्वतन्त्र
  कविता देवी रजक
  Janata Samajwadi Party
  404
 • स्वतन्त्र
  लिलम देवी
  CPN-UML
  208
 • स्वतन्त्र
  देवसती देवी रजक
  Loktantrik Samajwadi Party
  137
 • स्वतन्त्र
  रिता देवी
  CPN (Unified Socialist)
  90
 • स्वतन्त्र
  सरिखा देवी रजक
  Rastriya Prajatantra Party
  86
 • स्वतन्त्र
  रामपरी देवी
  Janamat Party
  48
Member
 • स्वतन्त्र
  संजित कुमार मंडल
  Nepali Congress
  Elected
  609
 • स्वतन्त्र
  सूर्य नारायण यादव
  Nepali Congress
  Elected
  572
 • स्वतन्त्र
  बुधु मोमिन
  Maoist Centre
  485
 • स्वतन्त्र
  राजदेव यादव
  Maoist Centre
  479
 • स्वतन्त्र
  मोती लाल रजक
  Janata Samajwadi Party
  366
 • स्वतन्त्र
  राम नारायण साह
  Janata Samajwadi Party
  349
 • स्वतन्त्र
  चन्देश्‍वर यादव
  CPN-UML
  219
 • स्वतन्त्र
  नथुनी मंडल केवट
  CPN-UML
  205
 • स्वतन्त्र
  राम एकवाल पंडित
  Loktantrik Samajwadi Party
  159
 • स्वतन्त्र
  राम ईश्‍वर मंडल
  Loktantrik Samajwadi Party
  150
 • स्वतन्त्र
  शिव दयाल साह
  CPN (Unified Socialist)
  119
 • स्वतन्त्र
  जुवेर उदीन अंसारी
  CPN (Unified Socialist)
  101
 • स्वतन्त्र
  चन्चल मंडल धानुक
  Rastriya Prajatantra Party
  83
 • स्वतन्त्र
  राज नारयण रजक
  Rastriya Prajatantra Party
  79
 • स्वतन्त्र
  राम नरेश साह
  Janamat Party
  62
 • स्वतन्त्र
  नुरिया खातुन
  Janamat Party
  44
Ward President
 • स्वतन्त्र
  सुरेन्द्र कुमार मंडल
  Maoist Centre
  Elected
  517
 • स्वतन्त्र
  अलि मोहम्द राईन
  CPN-UML
  405
 • स्वतन्त्र
  मेथुरा चौधरी
  Nepali Congress
  270
 • स्वतन्त्र
  राम लोचन मंडल
  Janata Samajwadi Party
  73
 • स्वतन्त्र
  धिरेन्द्र कुमार यादव
  Janamat Party
  69
 • स्वतन्त्र
  कृष्ण कुमार मंडल
  CPN (Unified Socialist)
  17
 • स्वतन्त्र
  जय प्रकाश मंडल
  Loktantrik Samajwadi Party
  14
 • स्वतन्त्र
  राम स्वार्थ यादव
  Rastriya Prajatantra Party
  9
Female Member
 • स्वतन्त्र
  पानो देवी
  Maoist Centre
  Elected
  512
 • स्वतन्त्र
  पुनम देवी
  CPN-UML
  376
 • स्वतन्त्र
  राम कुमारी देवी
  Nepali Congress
  273
 • स्वतन्त्र
  परम देवी
  Janata Samajwadi Party
  82
 • स्वतन्त्र
  पार्वती देवी
  Janamat Party
  64
 • स्वतन्त्र
  सनिचरी देवी
  CPN (Unified Socialist)
  19
 • स्वतन्त्र
  सुनिता साह
  Loktantrik Samajwadi Party
  14
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  प्रमशिला देवी महरा
  Maoist Centre
  Elected
  507
 • स्वतन्त्र
  कमली देवी
  CPN-UML
  383
 • स्वतन्त्र
  इसैर देवी चमैन
  Nepali Congress
  281
 • स्वतन्त्र
  अघुनिया देवी
  Janata Samajwadi Party
  80
 • स्वतन्त्र
  मिलीया देवी सादा
  Janamat Party
  64
 • स्वतन्त्र
  सिता देवी सादा
  CPN (Unified Socialist)
  19
 • स्वतन्त्र
  राज कुमारी सादा
  Loktantrik Samajwadi Party
  14
Member
 • स्वतन्त्र
  अजमत राईन
  Maoist Centre
  Elected
  497
 • स्वतन्त्र
  शिव कुमार मण्डल
  Maoist Centre
  Elected
  484
 • स्वतन्त्र
  राजेश कुमार यादव
  CPN-UML
  378
 • स्वतन्त्र
  विन्देश्वर मंडल धानुक
  CPN-UML
  368
 • स्वतन्त्र
  रसुल मंसुरी
  Nepali Congress
  267
 • स्वतन्त्र
  शिव शरण यादव
  Nepali Congress
  264
 • स्वतन्त्र
  रामवृक्ष ठाकुर वरही
  Janata Samajwadi Party
  93
 • स्वतन्त्र
  राम सेवक मण्डल
  Janata Samajwadi Party
  83
 • स्वतन्त्र
  अशोक कुमार मंडल
  Janamat Party
  64
 • स्वतन्त्र
  सरिता कुमारी यादव
  Janamat Party
  62
 • स्वतन्त्र
  अलिम मंसुरी
  CPN (Unified Socialist)
  18
 • स्वतन्त्र
  फेकनी देवी ठाकुर
  Loktantrik Samajwadi Party
  14
 • स्वतन्त्र
  शिवजी मुखिया
  Rastriya Prajatantra Party
  11
Ward President
 • स्वतन्त्र
  मो हैजरत आलम
  CPN-UML
  Elected
  457
 • स्वतन्त्र
  श्‍याम कुमार मण्डल
  Janata Samajwadi Party
  281
 • स्वतन्त्र
  राम असिस साह
  Nepali Congress
  248
 • स्वतन्त्र
  रामसेबक मंडल
  Loktantrik Samajwadi Party
  242
 • स्वतन्त्र
  सौरपी दास तत्मा
  Janamat Party
  171
 • स्वतन्त्र
  शुभ नारायण मण्डल
  CPN (Unified Socialist)
  153
 • स्वतन्त्र
  पवन कुमार साह
  Independent
  133
 • स्वतन्त्र
  सत्य नरायण ठाकुर
  Maoist Centre
  57
 • स्वतन्त्र
  राम भगत साह
  Rastriya Prajatantra Party
  25
 • स्वतन्त्र
  संतोष कुमार मंडल
  Independent
  2
Female Member
 • स्वतन्त्र
  पानो देवी केवटिन
  CPN-UML
  Elected
  427
 • स्वतन्त्र
  रितम देवी
  Janata Samajwadi Party
  282
 • स्वतन्त्र
  तिलिया देवि विन
  Nepali Congress
  267
 • स्वतन्त्र
  मंजु देवी साह
  Loktantrik Samajwadi Party
  226
 • स्वतन्त्र
  रंजु देवी
  Janamat Party
  174
 • स्वतन्त्र
  रुसन खातुन
  CPN (Unified Socialist)
  149
 • स्वतन्त्र
  सुनिता कुमारी देवी
  Independent
  128
 • स्वतन्त्र
  पार्वती ठाकुर
  Maoist Centre
  74
 • स्वतन्त्र
  प्रमिला देवी
  Rastriya Prajatantra Party
  31
 • स्वतन्त्र
  मरनी देवी
  Independent
  0
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  रेसमा देवि सादा
  CPN-UML
  Elected
  426
 • स्वतन्त्र
  धानो देवी सदा
  Janata Samajwadi Party
  290
 • स्वतन्त्र
  जगतारो देवी सादा
  Nepali Congress
  261
 • स्वतन्त्र
  जिवसति तत्मा
  Loktantrik Samajwadi Party
  233
 • स्वतन्त्र
  राम दुलारी दास
  Janamat Party
  169
 • स्वतन्त्र
  अञ्जुला देवि महरा
  CPN (Unified Socialist)
  153
 • स्वतन्त्र
  रामकली कुमारी देवी
  Independent
  124
 • स्वतन्त्र
  पुरनी देवी चमैन
  Maoist Centre
  69
 • स्वतन्त्र
  घुरनी देवी दास तत्मा
  Rastriya Prajatantra Party
  30
 • स्वतन्त्र
  अनिता कुमारी
  Independent
  0
Member
 • स्वतन्त्र
  मनोज कुमरा साह
  CPN-UML
  Elected
  386
 • स्वतन्त्र
  साविर नादाफ
  CPN-UML
  Elected
  375
 • स्वतन्त्र
  उदय शंकर मुखिया
  Janata Samajwadi Party
  290
 • स्वतन्त्र
  मो महवुब रेजा
  Janata Samajwadi Party
  276
 • स्वतन्त्र
  मुनिया दास
  Nepali Congress
  270
 • स्वतन्त्र
  उसमान मिया कवारी
  Nepali Congress
  267
 • स्वतन्त्र
  अशोक कुमार झा
  Loktantrik Samajwadi Party
  221
 • स्वतन्त्र
  माधे मंडल
  Loktantrik Samajwadi Party
  207
 • स्वतन्त्र
  इन्द्रनरारायण राउत धनिकार
  Janamat Party
  166
 • स्वतन्त्र
  संजय राम
  Janamat Party
  152
 • स्वतन्त्र
  सत्यनरायण मंडल
  CPN (Unified Socialist)
  144
 • स्वतन्त्र
  रंजित साह
  CPN (Unified Socialist)
  138
 • स्वतन्त्र
  दुलारचन साह तेली
  Independent
  125
 • स्वतन्त्र
  अताबुल राईन
  Independent
  120
 • स्वतन्त्र
  गुजे दास
  Maoist Centre
  85
 • स्वतन्त्र
  नथुनी कवारी
  Maoist Centre
  82
 • स्वतन्त्र
  राम किशुन मंडल केवट
  Rastriya Prajatantra Party
  28
 • स्वतन्त्र
  रामकिशुन केवट
  Rastriya Prajatantra Party
  24
Ward President
 • स्वतन्त्र
  देवनारायण मंडल केवट
  CPN (Unified Socialist)
  Elected
  653
 • स्वतन्त्र
  जिवछ मण्‍डल
  Loktantrik Samajwadi Party
  352
 • स्वतन्त्र
  गोविन्द लाल साह
  Nepali Congress
  314
 • स्वतन्त्र
  नागेश्वर साह
  Janata Samajwadi Party
  304
 • स्वतन्त्र
  सुनिल कुमार मंडल
  Janamat Party
  280
 • स्वतन्त्र
  सिता सरण यादव
  Maoist Centre
  164
 • स्वतन्त्र
  सुर्य नारायण मण्डल
  CPN-UML
  102
 • स्वतन्त्र
  राजेश कुमार केवट
  Nepal Janata Party
  16
Female Member
 • स्वतन्त्र
  राम कुमारी खत्मीनी
  CPN (Unified Socialist)
  Elected
  553
 • स्वतन्त्र
  बेचनी देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  367
 • स्वतन्त्र
  तेतरी केउटिन
  Nepali Congress
  322
 • स्वतन्त्र
  प्रमिला देवी मंडल
  Janata Samajwadi Party
  315
 • स्वतन्त्र
  विनिता देवी मंडल
  Janamat Party
  307
 • स्वतन्त्र
  बेचनी देवी
  Maoist Centre
  173
 • स्वतन्त्र
  सोनावती देवी मुखिया
  CPN-UML
  93
 • स्वतन्त्र
  सुकमरिया देवी
  Nepal Janata Party
  19
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  महरी देवी सादा
  CPN (Unified Socialist)
  Elected
  539
 • स्वतन्त्र
  तारुन देवी मुसहरनी
  Loktantrik Samajwadi Party
  373
 • स्वतन्त्र
  लिला देवी साफी
  Nepali Congress
  313
 • स्वतन्त्र
  मन्तोरिया देवी मोची
  Janata Samajwadi Party
  309
 • स्वतन्त्र
  फुलो देवि दास तत्मा
  Janamat Party
  306
 • स्वतन्त्र
  समुन्‍द्री देवी मण्‍डल खत्‍बे
  Maoist Centre
  173
 • स्वतन्त्र
  राम दुलारी देवी
  CPN-UML
  93
Member
 • स्वतन्त्र
  राम बहादुर भँडारी
  CPN (Unified Socialist)
  Elected
  534
 • स्वतन्त्र
  सुर्जा मंडल धानुक
  CPN (Unified Socialist)
  Elected
  509
 • स्वतन्त्र
  मोहन मंडल खत्वे
  Loktantrik Samajwadi Party
  362
 • स्वतन्त्र
  राजेन्‍द्र प्रसाद मण्‍डल
  Loktantrik Samajwadi Party
  353
 • स्वतन्त्र
  भ्रमदेव यादव
  Nepali Congress
  314
 • स्वतन्त्र
  दशै प्रसाद मंडल
  Janata Samajwadi Party
  298
 • स्वतन्त्र
  अम्‍बिका कुमारी राम
  Janamat Party
  298
 • स्वतन्त्र
  सहिद धुनिया
  Nepali Congress
  295
 • स्वतन्त्र
  विवेक राउत
  Janamat Party
  275
 • स्वतन्त्र
  हृदय मरर खत्वे
  Janata Samajwadi Party
  266
 • स्वतन्त्र
  शिव कुमार वरही
  Maoist Centre
  176
 • स्वतन्त्र
  प्रेम सादा
  Maoist Centre
  174
 • स्वतन्त्र
  प्रदिप दास
  CPN-UML
  108
 • स्वतन्त्र
  सजिवन मंडल
  CPN-UML
  95
 • स्वतन्त्र
  प्रदिप मण्डल
  Nepal Janata Party
  12
Ward President
 • स्वतन्त्र
  प्रदिप कुमार मण्‍डल केवट
  Nepali Congress
  Elected
  419
 • स्वतन्त्र
  नरेश कुमार मंडल
  Loktantrik Samajwadi Party
  365
 • स्वतन्त्र
  गम्‍भीर साह
  Maoist Centre
  293
 • स्वतन्त्र
  चन्द्र किसोर साह
  Janata Samajwadi Party
  138
 • स्वतन्त्र
  राज किशोर मंडल
  CPN-UML
  105
 • स्वतन्त्र
  अनिता कुमारी यादव
  CPN (Unified Socialist)
  63
 • स्वतन्त्र
  अन्दिला देवी ठाकुर
  Janamat Party
  20
 • स्वतन्त्र
  रमेश साह
  Rastriya Prajatantra Party
  15
Female Member
 • स्वतन्त्र
  लिला देवि महतो
  Nepali Congress
  Elected
  446
 • स्वतन्त्र
  लालो देवी
  Maoist Centre
  313
 • स्वतन्त्र
  वविता कुमारी
  Loktantrik Samajwadi Party
  305
 • स्वतन्त्र
  चैनकुमारी देवी
  Janata Samajwadi Party
  128
 • स्वतन्त्र
  अमिरका देवी मंडल
  CPN-UML
  112
 • स्वतन्त्र
  आशा देवी म‌ंडल
  Rastriya Prajatantra Party
  22
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  शिवो देवी
  Nepali Congress
  Elected
  437
 • स्वतन्त्र
  सुमिन्त्रा देवी पासमान
  Maoist Centre
  307
 • स्वतन्त्र
  रामरति देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  293
 • स्वतन्त्र
  रामतोला देवी
  Janata Samajwadi Party
  134
 • स्वतन्त्र
  सिम्ता देवी पासमान
  CPN-UML
  116
 • स्वतन्त्र
  रीता देवी महरा
  Janamat Party
  20
Member
 • स्वतन्त्र
  घुरन मुखिया विन
  Nepali Congress
  Elected
  444
 • स्वतन्त्र
  रामदेव मंडल केवट
  Nepali Congress
  Elected
  431
 • स्वतन्त्र
  उमेश कुमार महतो
  Maoist Centre
  325
 • स्वतन्त्र
  रुप नारायण मंडल
  Maoist Centre
  281
 • स्वतन्त्र
  बिरेन्द्र मुखिया विन
  Loktantrik Samajwadi Party
  244
 • स्वतन्त्र
  जगदिश साहु
  Loktantrik Samajwadi Party
  243
 • स्वतन्त्र
  इद्रिस नदाफ
  Janata Samajwadi Party
  138
 • स्वतन्त्र
  महेश्वर मंडल
  CPN-UML
  126
 • स्वतन्त्र
  ओम प्रकाश नायक सुडी
  CPN-UML
  123
 • स्वतन्त्र
  ओम प्रकाश महतो
  Janata Samajwadi Party
  123
 • स्वतन्त्र
  संजय कुमार महतो
  CPN (Unified Socialist)
  39
 • स्वतन्त्र
  श्रवण कुमार महतो
  CPN (Unified Socialist)
  35
 • स्वतन्त्र
  रामसिस महरा
  Janamat Party
  18

Hansapur Municipality

MithilaNagarpalikaGaneshmanCharnathNagarpalikaKamalaNagarpalikaSabailaNagarpalikaSahidnagarNagarpalikaHansapurNagarpalikaBidehaNagarpalikaNagarainNagarpalikaDhanusadhamNagarpalikaJanakpurUpamahanagarpalikaChhireshwornathNagarpalikaMithilaBihariNagarpalikaBateshworGaunpalikaLakshminiyaGaunpalikaAaurahiGaunpalikaJanaknandaniGaunpalikaDhanaujiGaunpalikaMukhiyapattiMusarmiyaGaunpalika¯4042km
 • Total Population 44,929
 • Number of Wards 9
 • Election Center 19
 • Number of Male Voters 12,812
 • Number of Female Voters 11,944
 • Number of Other Voters-
 • Total Eligible Voters 24,756

Hansapur Municipality is in Dhanusha district of Madhesh Pradesh. There are 24,756 eligible voters for the Nepal local elections 2022, according to the Election Commission. There are 9 wards in the metropolitan city with the population of 44,929.