Shey Phoksundo Rural Municipality

Chairperson
 • Dhawa Samduk Gurung
  Elected Unopposed
  CPN-UML
Vice Chairperson
 • Peema Waangchen Gurung
  Independent
  Elected
  1103
  Independent
 • Pema Dholma Gurung
  276
  Maoist Centre

Dhawa Samduk Gurung (CPN-UML) was elected unopposed as Chairperson of Shey Phoksundo Rural Municipality.

Ward Election Results


Total Wards: 9
Ward President
 • स्वतन्त्र
  जिग्मे छोइङ नोर्वु लामा
  CPN-UML
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  पाल्साङ लामो गुरुङ
  CPN-UML
  0
Dalit Female Member
  Member
  • स्वतन्त्र
   दोर्चे छोइक्याप लामा
   CPN-UML
   Elected
   211
  • स्वतन्त्र
   सोनाम याङपल गुरुङ
   CPN-UML
   Elected
   166
  • स्वतन्त्र
   पेम्मा रिन्जन लामा
   Maoist Centre
   37
  Ward President
  • स्वतन्त्र
   छेवाङ ग्याल्छन लामा
   CPN-UML
   Elected
   64
  • स्वतन्त्र
   फुर्वा टसी गुरुङ
   Maoist Centre
   60
  • स्वतन्त्र
   पेम्मा ग्याल्छेल लामा
   Independent
   7
  Female Member
  • स्वतन्त्र
   लाक्पा टोल्मा गुरुङ
   Maoist Centre
   Elected
   64
  • स्वतन्त्र
   टसी लामो गुरुङ्ग
   CPN-UML
   60
  Dalit Female Member
  • स्वतन्त्र
   छिरिङ पुटी विक
   CPN-UML
   0
  Member
  • स्वतन्त्र
   छेवाङ आङदी गुरुङ
   CPN-UML
   Elected
   57
  • स्वतन्त्र
   नोर्बु ग्याल्छन गुरुङ
   Independent
   Elected
   55
  • स्वतन्त्र
   पाल्साङ गुरुङ्ग
   Maoist Centre
   48
  • स्वतन्त्र
   पेम्मा कोईजर गुरुङ्ग
   CPN-UML
   44
  • स्वतन्त्र
   पेम्मा देक्याल गुरुङ
   Maoist Centre
   25
  Ward President
  • स्वतन्त्र
   पेमा गर्मे गुरुङ
   CPN-UML
   0
  Female Member
  • स्वतन्त्र
   छिरिङ टोल्मा लामा
   CPN-UML
   0
  Dalit Female Member
   Member
   • स्वतन्त्र
    कार्मा छिरिङ गुरुङ
    CPN-UML
    0
   • स्वतन्त्र
    धावा टासी गुरुङ्ग
    CPN-UML
    0
   Ward President
   • स्वतन्त्र
    कुन्साङ दोर्जे गुरुङ्ग
    CPN-UML
    0
   Female Member
   • स्वतन्त्र
    पेमा साङमो लामा
    CPN-UML
    0
   Dalit Female Member
   • स्वतन्त्र
    छिरिङ याङजोम कामी
    CPN-UML
    0
   Member
   • स्वतन्त्र
    कोन्चोक लाटेन गुरुङ
    CPN-UML
    0
   • स्वतन्त्र
    छिरिङ आङग्याल गुरुङ
    CPN-UML
    0
   Ward President
   • स्वतन्त्र
    कार्मा तार्के गुरुङ्ग
    CPN-UML
    0
   Female Member
   • स्वतन्त्र
    सुम्चोक लामु गुरुङ्ग
    CPN-UML
    0
   Dalit Female Member
   • स्वतन्त्र
    छिरीङ युटोन बि.क.
    CPN-UML
    0
   Member
   • स्वतन्त्र
    लाक्पा टोल्मा गुरुङ्ग
    CPN-UML
    0
   • स्वतन्त्र
    धावा तेन्जीन गुरुङ्ग
    CPN-UML
    0
   Ward President
   • स्वतन्त्र
    रिन्जीन गुरुङ्ग
    CPN-UML
    0
   Female Member
   • स्वतन्त्र
    पेमा डोल्मा गुरुङ्ग
    CPN-UML
    0
   Dalit Female Member
    Member
    • स्वतन्त्र
     सोनाम गुरुङ
     CPN-UML
     0
    • स्वतन्त्र
     कोइजोर गुरुङ्ग
     CPN-UML
     0
    Ward President
    • स्वतन्त्र
     पेम छिरीङ गुरुऽ
     CPN-UML
     0
    Female Member
    • स्वतन्त्र
     पेम्वा साङमु गुरुङ्ग
     CPN-UML
     0
    Dalit Female Member
     Member
     • स्वतन्त्र
      पेमा छुइफेल गुरुङ्ग
      CPN-UML
      0
     • स्वतन्त्र
      छिरिङ कोइजोर गुरुङ
      CPN-UML
      0
     Ward President
     • स्वतन्त्र
      निमा लामा
      CPN-UML
      Elected
      117
     • स्वतन्त्र
      धावा टुडुवा गुरुङ्ग
      Nepali Congress
      87
     Female Member
     • स्वतन्त्र
      सोनाम पुटी रोकाय
      CPN-UML
      Elected
      125
     • स्वतन्त्र
      पाम्माछो लामा
      Nepali Congress
      72
     Dalit Female Member
      Member
      • स्वतन्त्र
       लाली मान गुरुङ
       CPN-UML
       Elected
       128
      • स्वतन्त्र
       लाक्पा तुण्डुप रोकाया
       CPN-UML
       Elected
       122
      • स्वतन्त्र
       लाक्पा बैजी
       Maoist Centre
       80
      • स्वतन्त्र
       चन्द्र मान गुरुङ
       Nepali Congress
       60
      Ward President
      • स्वतन्त्र
       लार्के लामा
       CPN-UML
       0
      Female Member
      • स्वतन्त्र
       छिचिपुटी लामा
       CPN-UML
       0
      Dalit Female Member
       Member
       • स्वतन्त्र
        साम्तेन ङिमा वैजी
        CPN-UML
        0
       • स्वतन्त्र
        मिग्यूर लामा
        CPN-UML
        0

       Shey Phoksundo Rural Municipality