Kaike Rural Municipality

Chairperson
Vice Chairperson

Angad Kumar Rana (CPN (Unified Socialist)) was elected unopposed as Chairperson of Kaike Rural Municipality.

Ward Election Results


Total Wards: 7
Ward President
 • स्वतन्त्र
  छिरिङ तुण्‍डुप लामा
  CPN-UML
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सुनमाता बुढा
  Nepali Congress
  0
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  कमारी वि.क.
  CPN-UML
  0
Member
 • स्वतन्त्र
  लाल बहादुर रोकाया
  CPN-UML
  0
 • स्वतन्त्र
  पुन्नी बुढा
  Nepali Congress
  0
Ward President
 • स्वतन्त्र
  ओमकार रोकाय
  CPN (Unified Socialist)
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मी घर्ती
  CPN (Unified Socialist)
  0
Dalit Female Member
  Member
  • स्वतन्त्र
   सुरेन्द्र बहादुर ठकुल्ला
   CPN (Unified Socialist)
   0
  • स्वतन्त्र
   तेजेन्द्र बहादुर बुढा
   Independent
   0
  Ward President
  • स्वतन्त्र
   राजु बुढा
   CPN-UML
   0
  Female Member
  • स्वतन्त्र
   कान्छी राना
   CPN-UML
   0
  Dalit Female Member
   Member
   • स्वतन्त्र
    मन लाल बुढा
    CPN-UML
    0
   • स्वतन्त्र
    कुन्जाङ फन्जो बुढा
    CPN-UML
    0
   Ward President
   • स्वतन्त्र
    राजु झाँक्री
    Nepali Congress
    0
   Female Member
   • स्वतन्त्र
    विष्णु बुढा
    Nepali Congress
    0
   Dalit Female Member
   • स्वतन्त्र
    नजरा सुनार
    Nepali Congress
    0
   Member
   • स्वतन्त्र
    डिल राज झाक्रि
    Nepali Congress
    0
   • स्वतन्त्र
    लाल सिंह बिश्वकर्मा
    Nepali Congress
    0
   Ward President
   • स्वतन्त्र
    राजु रोकाया
    CPN-UML
    0
   Female Member
   • स्वतन्त्र
    पासाङ लामु रो्काया
    CPN-UML
    0
   Dalit Female Member
   • स्वतन्त्र
    डिल माया विश्‍वकर्मा
    CPN-UML
    0
   Member
   • स्वतन्त्र
    विमला बुढा
    CPN-UML
    0
   • स्वतन्त्र
    छिरिङ टसी रोकाया
    CPN-UML
    0
   Ward President
   • स्वतन्त्र
    नरेन्द्र रोकाया
    Nepali Congress
    0
   Female Member
   • स्वतन्त्र
    खौडु राेकाया
    Nepali Congress
    0
   Dalit Female Member
   • स्वतन्त्र
    संगिता बिक
    Nepali Congress
    0
   Member
   • स्वतन्त्र
    भिम प्रसाद रोकाय
    Nepali Congress
    0
   • स्वतन्त्र
    धनु रोकाया
    Nepali Congress
    0
   Ward President
   • स्वतन्त्र
    रामचन्द्र रोकाया
    CPN (Unified Socialist)
    0
   Female Member
   • स्वतन्त्र
    चेमन बोहोरा
    CPN (Unified Socialist)
    0
   Dalit Female Member
   • स्वतन्त्र
    धनु बि क
    CPN (Unified Socialist)
    0
   Member
   • स्वतन्त्र
    प्रकाश झाँक्री
    CPN (Unified Socialist)
    0
   • स्वतन्त्र
    भिम बहादुर बुढा
    CPN (Unified Socialist)
    0

   Kaike Rural Municipality