Aamachhodingmo Rural Municipality

Chairperson
Vice Chairperson

Buchung Tamang (Nepali Congress) won with 1,430 votes in the Aamachhodingmo Rural Municipality defeating Phurpu Singi Tamang (CPN-UML) who secured 1,345 votes in Nepal local elections 2022 (Sthaniya Chunab 2079). According to the Election Commission, Nepal, Aamachhodingmo Rural Municipality has 5,060 eligible voters.

Ward Election Results


Total Wards: 5
Ward President
 • स्वतन्त्र
  साङ लामा तामाङ
  CPN-UML
  Elected
  290
 • स्वतन्त्र
  पासाङदे तमाङ
  Maoist Centre
  248
 • स्वतन्त्र
  देवी तामाङ
  Nepali Congress
  241
Female Member
 • स्वतन्त्र
  देशी रानी तामाङ
  CPN-UML
  Elected
  282
 • स्वतन्त्र
  मेन्दो देखी तमाङ
  Nepali Congress
  258
 • स्वतन्त्र
  माया तमाङ
  Maoist Centre
  196
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  कमला कामी
  CPN-UML
  Elected
  264
 • स्वतन्त्र
  चन्चली बि क
  Nepali Congress
  223
Member
 • स्वतन्त्र
  प्रकाश तमाङ
  CPN-UML
  Elected
  271
 • स्वतन्त्र
  उच्चील तमाङ
  CPN-UML
  Elected
  267
 • स्वतन्त्र
  लासीङ तामाङ्ग
  Nepali Congress
  240
 • स्वतन्त्र
  तार लामा
  Nepali Congress
  228
 • स्वतन्त्र
  कार्च्युङ तमाङ
  Maoist Centre
  225
 • स्वतन्त्र
  लवाङ नुर्पु तामाङ
  Maoist Centre
  197
Ward President
 • स्वतन्त्र
  लाक्पा कामि तमाङ
  Nepali Congress
  Elected
  257
 • स्वतन्त्र
  अक्कल बहादुर तामाङ
  CPN-UML
  193
 • स्वतन्त्र
  राम तामाङ
  Maoist Centre
  165
Female Member
 • स्वतन्त्र
  चेन्चेन तमाङ
  Nepali Congress
  Elected
  266
 • स्वतन्त्र
  मेलीना तामाङ
  CPN-UML
  184
 • स्वतन्त्र
  मिङमार तामाङ
  Maoist Centre
  85
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  दिल माया बिश्‍वकर्मा
  Nepali Congress
  0
Member
 • स्वतन्त्र
  सोनाम तेम्पा तासी तामाङ
  Nepali Congress
  Elected
  247
 • स्वतन्त्र
  दावा टासी तामाङ
  Nepali Congress
  Elected
  246
 • स्वतन्त्र
  लाक्पा देवाङ तमाङ
  CPN-UML
  153
 • स्वतन्त्र
  नाङकाङ तामाङ
  CPN-UML
  144
 • स्वतन्त्र
  दावा चेनचेन तमाङ
  Maoist Centre
  125
 • स्वतन्त्र
  छाल्देन तमाङ
  Maoist Centre
  103
Ward President
 • स्वतन्त्र
  सुरेन्द्र तामाङ
  CPN-UML
  Elected
  328
 • स्वतन्त्र
  कामी नामग्याल तमाङ
  Nepali Congress
  270
 • स्वतन्त्र
  विवेक तामाङ
  Maoist Centre
  260
Female Member
 • स्वतन्त्र
  फुर्पु देजी तमाङ
  Maoist Centre
  Elected
  272
 • स्वतन्त्र
  ल्हाब्री तमाङनी
  CPN-UML
  242
 • स्वतन्त्र
  च्याङवा तामाङनी
  Nepali Congress
  234
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सिता विश्‍वकर्मा
  CPN-UML
  Elected
  255
 • स्वतन्त्र
  कुमाल्नी वि.क
  Nepali Congress
  253
 • स्वतन्त्र
  परि बिश्‍वकर्मा
  Maoist Centre
  202
Member
 • स्वतन्त्र
  वाङजेल तमाङ
  Nepali Congress
  Elected
  325
 • स्वतन्त्र
  निमा काल्तेन तमाङ
  CPN-UML
  Elected
  303
 • स्वतन्त्र
  गोम्बो छिरीङ तमाङ
  Nepali Congress
  299
 • स्वतन्त्र
  गोम्वु छिरीङ तमाङ
  CPN-UML
  250
 • स्वतन्त्र
  कामी नाक्पो तामाङ
  Maoist Centre
  203
 • स्वतन्त्र
  नुर्पु तामाङ
  CPN (Unified Socialist)
  169
 • स्वतन्त्र
  पास्काल तामाङ
  Maoist Centre
  14
Ward President
 • स्वतन्त्र
  धर्म तामाङ
  CPN-UML
  Elected
  288
 • स्वतन्त्र
  ताम्प्रीङ घले
  Maoist Centre
  209
 • स्वतन्त्र
  फुर्पा वाङदी तामाङ
  Nepali Congress
  181
 • स्वतन्त्र
  टाँसी दोर्जे तामाङ
  CPN (Socialist)
  4
 • स्वतन्त्र
  निमा गोम्बो तामाङ्ग
  Mangol National Organization
  3
Female Member
 • स्वतन्त्र
  चिप्‍तुङ घले
  Maoist Centre
  Elected
  227
 • स्वतन्त्र
  सोनाम ग्याल्मो घले
  CPN-UML
  215
 • स्वतन्त्र
  सम्झना तमाङ
  Nepali Congress
  153
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  गममाया विश्‍वकर्मा
  Maoist Centre
  0
Member
 • स्वतन्त्र
  सुराज तमाङ
  CPN-UML
  Elected
  238
 • स्वतन्त्र
  मिङमर घले
  CPN-UML
  Elected
  227
 • स्वतन्त्र
  फुर्पू दोर्जै तामाङ
  Maoist Centre
  223
 • स्वतन्त्र
  लक्षिण कुमार घले
  Nepali Congress
  181
 • स्वतन्त्र
  दावाछेदेन तमाङ
  Maoist Centre
  176
 • स्वतन्त्र
  पल्मेन तमाङ
  Nepali Congress
  154
Ward President
 • स्वतन्त्र
  दावा गोम्बो तमाङ
  Nepali Congress
  Elected
  411
 • स्वतन्त्र
  बहादुर तमाङ
  CPN-UML
  370
 • स्वतन्त्र
  छेवाङ तेन्जीन तमाङ
  Maoist Centre
  281
Female Member
 • स्वतन्त्र
  छिरिङ देगी तमाङ
  Nepali Congress
  Elected
  382
 • स्वतन्त्र
  ङिमा तमाङ
  CPN-UML
  343
 • स्वतन्त्र
  मेन्दो ब्री तमाङ
  Maoist Centre
  278
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  शोभा परियार
  Nepali Congress
  Elected
  346
 • स्वतन्त्र
  सुनिता वि‍ क
  CPN-UML
  330
 • स्वतन्त्र
  मन माया कामी
  Maoist Centre
  269
Member
 • स्वतन्त्र
  खामसुङ वाङदी तमाङ
  CPN-UML
  Elected
  366
 • स्वतन्त्र
  लामा वाङ्ुच तमाङ
  Nepali Congress
  Elected
  349
 • स्वतन्त्र
  पासाङ तमाङ
  Nepali Congress
  348
 • स्वतन्त्र
  कामी तमाङ
  CPN-UML
  331
 • स्वतन्त्र
  चेन्ज्याल घले
  Maoist Centre
  297
 • स्वतन्त्र
  छोजी तामाङ
  Maoist Centre
  258

Aamachhodingmo Rural Municipality

GosaikundaGaunpalikaParbatiKundaGaunpalikaUttargayaGaunpalikaNaukundaGaunpalikaKalikaGaunpalika¯6063km
 • Total Population 6,673
 • Number of Wards 5
 • Election Center 6
 • Number of Male Voters 2,653
 • Number of Female Voters 2,407
 • Number of Other Voters-
 • Total Eligible Voters 5,060

Aamachhodingmo Rural Municipality is in Rasuwa district of Bagmati Pradesh. There are 5,060 eligible voters for the Nepal local elections 2022, according to the Election Commission. There are 5 wards in the metropolitan city with the population of 6,673.