Gadimai Municipality

Mayor
Deputy Mayor

Shyam Prasad Yadav (Nepali Congress) won with 8,631 votes in the Gadimai Municipality City defeating Sheikh Abulkalam Azad (Janata Samajwadi Party) who secured 8,073 votes in Nepal local elections 2022 (Sthaniya Chunab 2079). According to the Election Commission, Nepal, Gadimai Municipality City has 25,552 eligible voters.

Ward Election Results


Total Wards: 9
Ward President
 • स्वतन्त्र
  रामपुकार राय यादव
  CPN (Unified Socialist)
  Elected
  1227
 • स्वतन्त्र
  राम विनय राय यादव
  Nepali Congress
  860
 • स्वतन्त्र
  दिपेन्द्र कुमार साह
  CPN-UML
  451
 • स्वतन्त्र
  रामएकवाल साह
  Janata Samajwadi Party
  71
 • स्वतन्त्र
  रामवचन राय यादव
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  जोगी दास
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  रामपुकार दास
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  विजय सहनी
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  रामनारायण राय यादव
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  नरेन्द्र पटेल
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  मिश्रीलाल सहनी
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  दोरन देवी
  CPN (Unified Socialist)
  Elected
  1178
 • स्वतन्त्र
  अनिता देवी
  Nepali Congress
  887
 • स्वतन्त्र
  अंगिरा देवी
  CPN-UML
  434
 • स्वतन्त्र
  रजली देवी सहनी
  Janata Samajwadi Party
  104
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  इसरवती देवी
  CPN (Unified Socialist)
  Elected
  1180
 • स्वतन्त्र
  पतीया देवी
  Nepali Congress
  878
 • स्वतन्त्र
  मन्दोदरी कुमारी देवी
  CPN-UML
  436
 • स्वतन्त्र
  परापति देबी
  Janata Samajwadi Party
  105
Member
 • स्वतन्त्र
  जटा महतो नुनिया
  CPN (Unified Socialist)
  Elected
  1137
 • स्वतन्त्र
  भागवत राय यादव
  CPN (Unified Socialist)
  Elected
  1073
 • स्वतन्त्र
  नेवालाल राउत
  Nepali Congress
  872
 • स्वतन्त्र
  रविन्द्र सहनी
  Nepali Congress
  864
 • स्वतन्त्र
  राजेश कुमार यादव
  CPN-UML
  430
 • स्वतन्त्र
  रामविलास राय यादव
  CPN-UML
  421
 • स्वतन्त्र
  सुनिता देवी
  Janata Samajwadi Party
  122
 • स्वतन्त्र
  रामबाबु साह
  Janata Samajwadi Party
  117
Ward President
 • स्वतन्त्र
  दीपेन्द्र श्रेष्ठ
  Nepali Congress
  Elected
  655
 • स्वतन्त्र
  जवार मिया
  CPN (Unified Socialist)
  554
 • स्वतन्त्र
  गोविन्द साह तेली
  Janata Samajwadi Party
  498
 • स्वतन्त्र
  आश नारायण महतो
  Janamat Party
  20
 • स्वतन्त्र
  विकास प्रसाद साह
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  सुरेन्द्र साह तेली
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  बिरजु सहनी
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  रहाना खातुन
  Nepali Congress
  Elected
  645
 • स्वतन्त्र
  मजमुनिया खातुन
  CPN (Unified Socialist)
  536
 • स्वतन्त्र
  चन्द्रकला देवी
  Janata Samajwadi Party
  506
 • स्वतन्त्र
  रागनी वनिया
  Janamat Party
  21
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  गायत्री देवी
  Nepali Congress
  Elected
  653
 • स्वतन्त्र
  कृपा कुमारी देबी
  CPN (Unified Socialist)
  530
 • स्वतन्त्र
  फुलनी कुमारी देवी
  Janata Samajwadi Party
  516
 • स्वतन्त्र
  पचिया देवी
  Janamat Party
  20
Member
 • स्वतन्त्र
  जुनावी दास
  Nepali Congress
  Elected
  641
 • स्वतन्त्र
  दीपेन्द्र कुमार महतो
  Nepali Congress
  Elected
  625
 • स्वतन्त्र
  मगनी महतो
  CPN (Unified Socialist)
  525
 • स्वतन्त्र
  रामदेव बैठा
  Janata Samajwadi Party
  505
 • स्वतन्त्र
  सकुर मिया
  Janata Samajwadi Party
  500
 • स्वतन्त्र
  साहेब हजरा
  CPN (Unified Socialist)
  448
 • स्वतन्त्र
  राम सोगारथ राय
  Janamat Party
  28
 • स्वतन्त्र
  र‌जित पासवान
  Janamat Party
  27
Ward President
 • स्वतन्त्र
  एकरामूल -
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1199
 • स्वतन्त्र
  नजबुल्‍लाह -
  Nepali Congress
  954
 • स्वतन्त्र
  शेख ज्याउल हक
  CPN (Unified Socialist)
  519
 • स्वतन्त्र
  राम प्रवेश राउत
  Maoist Centre
  156
 • स्वतन्त्र
  मोहमद जरनैल आलम
  CPN-UML
  46
 • स्वतन्त्र
  फजील मिया
  Janamat Party
  35
 • स्वतन्त्र
  शेख अखलाक अहमद
  Independent
  5
 • स्वतन्त्र
  दशई राउत
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  रामबाबु सिंह
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  सेराजल हक
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  शेख रजा अहमद
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  चिन्‍ता देवी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1336
 • स्वतन्त्र
  राज कुमारी देवी
  Nepali Congress
  960
 • स्वतन्त्र
  सोमिना खातुन
  CPN (Unified Socialist)
  468
 • स्वतन्त्र
  पिनकु देवी
  Maoist Centre
  98
 • स्वतन्त्र
  मजिरन खातुन
  Janamat Party
  0
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सोनिया देवी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1339
 • स्वतन्त्र
  राजकली देवी
  Nepali Congress
  958
 • स्वतन्त्र
  बुधिया देवी
  CPN (Unified Socialist)
  346
 • स्वतन्त्र
  भुखली देवी
  Maoist Centre
  99
 • स्वतन्त्र
  गेनिया देवी महरा
  Janamat Party
  16
Member
 • स्वतन्त्र
  विरेन्द्र ठाकुर
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1335
 • स्वतन्त्र
  शेख गफार
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1281
 • स्वतन्त्र
  तइअब .
  Nepali Congress
  951
 • स्वतन्त्र
  प्रमोद राउत
  Nepali Congress
  925
 • स्वतन्त्र
  सिकिन्द्र मुखिया
  CPN (Unified Socialist)
  429
 • स्वतन्त्र
  हरिन्द्र राउत
  CPN (Unified Socialist)
  405
 • स्वतन्त्र
  मोहम्द साउद
  Maoist Centre
  123
 • स्वतन्त्र
  मो सकिब एमाम
  Maoist Centre
  101
 • स्वतन्त्र
  कलिमुल्लाह शेख
  CPN-UML
  66
 • स्वतन्त्र
  मोहम्द कदिर अंसारी
  CPN-UML
  57
 • स्वतन्त्र
  खुर्सैद देवान
  Janamat Party
  12
 • स्वतन्त्र
  मन्‍जारुल ओस्‍ता
  Janamat Party
  10
Ward President
 • स्वतन्त्र
  चुल्‍हाई राय
  Nepali Congress
  Elected
  1381
 • स्वतन्त्र
  हरि किशोर साह
  Janata Samajwadi Party
  841
 • स्वतन्त्र
  भुमध्ये चौधरी
  CPN (Unified Socialist)
  505
 • स्वतन्त्र
  धनेश्‍वर पटेल
  Loktantrik Samajwadi Party
  193
 • स्वतन्त्र
  रामपुकार प्रसाद साह
  CPN-UML
  74
 • स्वतन्त्र
  ननिपत साह
  Janamat Party
  32
 • स्वतन्त्र
  श्रवण कुमार प्रसाद
  Maoist Centre
  5
 • स्वतन्त्र
  कामेश्‍वर राउत
  Independent
  5
 • स्वतन्त्र
  सिकेन्द्र राय यादव
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  सन्तोष यादव
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  झगरु प्रसाद यादव
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  जवाहर साह कानु
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  गंगाधर झा
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सुनैना कुमारी कल्वार
  Nepali Congress
  Elected
  1317
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मी देवी ठाकुर
  Janata Samajwadi Party
  881
 • स्वतन्त्र
  पुनकली देवी
  CPN (Unified Socialist)
  414
 • स्वतन्त्र
  धनपति खातुन
  Loktantrik Samajwadi Party
  164
 • स्वतन्त्र
  सावित्री देवी
  CPN-UML
  96
 • स्वतन्त्र
  रिना कुमारी
  Janamat Party
  41
 • स्वतन्त्र
  मनोरवा देवी
  Maoist Centre
  17
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  विजुलबति देवी
  Nepali Congress
  Elected
  1257
 • स्वतन्त्र
  सिता देवी
  Janata Samajwadi Party
  897
 • स्वतन्त्र
  सिता देवी
  CPN (Unified Socialist)
  399
 • स्वतन्त्र
  रुना देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  167
 • स्वतन्त्र
  रजकली देवी
  CPN-UML
  80
 • स्वतन्त्र
  पतसीया देवी
  Janamat Party
  41
 • स्वतन्त्र
  सौखी देवी
  Maoist Centre
  16
Member
 • स्वतन्त्र
  किशोरी राय
  Nepali Congress
  Elected
  1301
 • स्वतन्त्र
  चन्द्रिका कुमार पटेल
  Nepali Congress
  Elected
  1257
 • स्वतन्त्र
  बृजनन्‍दन राउत
  Janata Samajwadi Party
  870
 • स्वतन्त्र
  रामज्ञान साह
  Janata Samajwadi Party
  860
 • स्वतन्त्र
  बोधनारायण राय
  CPN (Unified Socialist)
  397
 • स्वतन्त्र
  विरीछ किशोर
  CPN (Unified Socialist)
  372
 • स्वतन्त्र
  दीपेन्‍द्र राय यादव
  Loktantrik Samajwadi Party
  157
 • स्वतन्त्र
  रामबाबु प्रसाद
  Loktantrik Samajwadi Party
  138
 • स्वतन्त्र
  गजेन्द्र ठाकुर
  CPN-UML
  80
 • स्वतन्त्र
  रंजीत कुमार साह
  CPN-UML
  73
 • स्वतन्त्र
  शम्भु साह
  Janamat Party
  42
 • स्वतन्त्र
  कामेश्‍वर ठाकुर ब्राहमण
  Janamat Party
  37
 • स्वतन्त्र
  विगु महरा
  Maoist Centre
  10
Ward President
 • स्वतन्त्र
  राजिव रंजन यादव
  Loktantrik Samajwadi Party
  Elected
  294
 • स्वतन्त्र
  लालबाबु यादव
  CPN (Unified Socialist)
  282
 • स्वतन्त्र
  प्रभु नारायण राय
  CPN-UML
  263
 • स्वतन्त्र
  लालवावु प्रसाद यादव
  Nepali Congress
  259
 • स्वतन्त्र
  मनोज कुमार साह
  Janata Samajwadi Party
  229
 • स्वतन्त्र
  जयमंगल कुमार पासवान
  Janamat Party
  20
 • स्वतन्त्र
  मिथिलेश पटेल
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  संजय नारायण राय
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  कृष्ण नन्दन साह
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  धर्मेन्द्र राय यादव
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  राम आगर राय
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  राम धनेश्‍वर साह
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  विकाउ महतो
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  इशरवती देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  Elected
  286
 • स्वतन्त्र
  गंगीया देवी
  CPN (Unified Socialist)
  279
 • स्वतन्त्र
  बसन्ती देवी
  Nepali Congress
  265
 • स्वतन्त्र
  देवन्ती देबी
  Janata Samajwadi Party
  226
 • स्वतन्त्र
  ललिता यादव
  Janamat Party
  20
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सोमरीया देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  Elected
  293
 • स्वतन्त्र
  सुमित्रा देवी
  CPN (Unified Socialist)
  283
 • स्वतन्त्र
  परनिया देवी
  Nepali Congress
  264
 • स्वतन्त्र
  रामदुलारी कुमारी देवी
  CPN-UML
  260
 • स्वतन्त्र
  राधिका देवी
  Janata Samajwadi Party
  227
 • स्वतन्त्र
  प्यारिया देवी
  Janamat Party
  18
Member
 • स्वतन्त्र
  अ‍ास नारायण कुर्मी
  Loktantrik Samajwadi Party
  Elected
  280
 • स्वतन्त्र
  फेकन महरा चमार
  Loktantrik Samajwadi Party
  Elected
  279
 • स्वतन्त्र
  राजेश कुमार यादव
  CPN (Unified Socialist)
  279
 • स्वतन्त्र
  अबध किशोर यादव
  Nepali Congress
  271
 • स्वतन्त्र
  शम्भु साह
  CPN (Unified Socialist)
  271
 • स्वतन्त्र
  प्रमोद कुमार पटेल
  Nepali Congress
  268
 • स्वतन्त्र
  राम केवल राउत
  CPN-UML
  254
 • स्वतन्त्र
  राम एकवाल मुखिया
  CPN-UML
  251
 • स्वतन्त्र
  राम अधार राय
  Janata Samajwadi Party
  238
 • स्वतन्त्र
  प्रभु मुखिया
  Janata Samajwadi Party
  226
 • स्वतन्त्र
  राजिन्द्र साह
  Janamat Party
  30
 • स्वतन्त्र
  रामविश्‍‍वास महरा
  Janamat Party
  17
Ward President
 • स्वतन्त्र
  राम सि‌‌हासन राय
  Nepali Congress
  Elected
  1308
 • स्वतन्त्र
  राम विनोद राय
  CPN (Unified Socialist)
  1171
 • स्वतन्त्र
  शम्भु राय यादव
  Janata Samajwadi Party
  28
 • स्वतन्त्र
  रामभरोस राय यादव
  CPN-UML
  17
 • स्वतन्त्र
  सुनिल प्रसाद यादव
  Independent
  2
 • स्वतन्त्र
  शम्भु राय यादव
  Loktantrik Samajwadi Party
  1
 • स्वतन्त्र
  अवधेश राय यादब
  Janamat Party
  1
 • स्वतन्त्र
  रामविवेक राय यादव
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  सुरीन्दर राय यादव
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  शारदा देवी
  Nepali Congress
  Elected
  1286
 • स्वतन्त्र
  कृष्णा कुमारी देवी
  CPN (Unified Socialist)
  1154
 • स्वतन्त्र
  भगिया देवी यादव
  Janata Samajwadi Party
  58
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  उषा कुमारी
  Nepali Congress
  Elected
  1283
 • स्वतन्त्र
  रीतु देवी
  CPN (Unified Socialist)
  1151
 • स्वतन्त्र
  हरिकला देवी
  Janata Samajwadi Party
  53
Member
 • स्वतन्त्र
  मह्न्द्र राय यादब
  Nepali Congress
  Elected
  1264
 • स्वतन्त्र
  वीरेन्‍द्र राय
  Nepali Congress
  Elected
  1225
 • स्वतन्त्र
  रामकल्याण राय यादव
  CPN (Unified Socialist)
  1087
 • स्वतन्त्र
  सुरेन्द्र राय यादव
  CPN (Unified Socialist)
  1035
 • स्वतन्त्र
  श्रीराम राय यादव
  Janata Samajwadi Party
  91
 • स्वतन्त्र
  वीर बहादुर राय
  Janata Samajwadi Party
  62
 • स्वतन्त्र
  सुरज कुमार यादव
  Janamat Party
  7
 • स्वतन्त्र
  इन्‍द्र देव राय
  Janamat Party
  5
Ward President
 • स्वतन्त्र
  तपेन्द्र राय यादव
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  738
 • स्वतन्त्र
  जुवैर अंसारी
  Nepali Congress
  722
 • स्वतन्त्र
  मेराजुल हक अंसारी
  Maoist Centre
  507
 • स्वतन्त्र
  अशोक कुमार चौधरी
  Independent
  69
 • स्वतन्त्र
  रामविर राय
  CPN (Unified Socialist)
  67
 • स्वतन्त्र
  विरेन्द्र राय यादव
  Janamat Party
  64
 • स्वतन्त्र
  शेख जाबिर
  CPN-UML
  13
 • स्वतन्त्र
  उमा कान्त यादव
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  नुर. आलम. अंसारी
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  धर्मेन्द्र प्रसाद यादव
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  मोहम्मद मंजुर आलम अंसारी
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  प्रमपति देवी
  Nepali Congress
  Elected
  767
 • स्वतन्त्र
  गोयान्ती कुमारी देवी
  Janata Samajwadi Party
  702
 • स्वतन्त्र
  पर्वतिया देवी
  Maoist Centre
  526
 • स्वतन्त्र
  चित्रकला कुमारी देवी
  CPN (Unified Socialist)
  70
 • स्वतन्त्र
  मिना देवी महतो
  Janamat Party
  65
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  श्रीपति देवी महरा
  Nepali Congress
  Elected
  767
 • स्वतन्त्र
  चौरसीया देवी
  Janata Samajwadi Party
  696
 • स्वतन्त्र
  मिरा कुमारी राम
  Maoist Centre
  538
 • स्वतन्त्र
  कोसिला देवी महरा
  Janamat Party
  65
 • स्वतन्त्र
  ललिता देवी महरा
  CPN-UML
  15
Member
 • स्वतन्त्र
  मदन राय यादव
  Nepali Congress
  Elected
  771
 • स्वतन्त्र
  राम बालक राय
  Nepali Congress
  Elected
  750
 • स्वतन्त्र
  वासेर मिया
  Janata Samajwadi Party
  698
 • स्वतन्त्र
  विसुन राय यादव
  Janata Samajwadi Party
  684
 • स्वतन्त्र
  जगरुप महतो
  Maoist Centre
  527
 • स्वतन्त्र
  शंकर साह कलवार
  Maoist Centre
  498
 • स्वतन्त्र
  भगत राय यादव
  Janamat Party
  67
 • स्वतन्त्र
  रामनरेश महतो
  Janamat Party
  67
 • स्वतन्त्र
  दिनेश राय यादव
  CPN (Unified Socialist)
  52
 • स्वतन्त्र
  हृदय लारायण बैठा
  CPN (Unified Socialist)
  48
 • स्वतन्त्र
  शेख जावेद आलम
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  वृजनन्दन ठाकुर
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  नेमालाल साह
  Independent
  0
Ward President
 • स्वतन्त्र
  रामाज्ञा राय यादव
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  764
 • स्वतन्त्र
  बैधनाथ ठाकुर लोहार
  Nepali Congress
  561
 • स्वतन्त्र
  बजरंगी प्रसाद यादव
  CPN (Unified Socialist)
  519
 • स्वतन्त्र
  इस्‍लाम महम्‍मद नट
  Loktantrik Samajwadi Party
  241
 • स्वतन्त्र
  रामएकवाल ठाकुर लोहार
  CPN-UML
  29
 • स्वतन्त्र
  सर्वजीत महरा चमार
  Maoist Centre
  10
 • स्वतन्त्र
  संगम कुमार यादव
  Independent
  8
 • स्वतन्त्र
  सुरेन्द्र राउत कुर्मी
  Janamat Party
  6
 • स्वतन्त्र
  सुधिर प्रसाद यादव
  Independent
  2
 • स्वतन्त्र
  खजान्‍ति राय यादव
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  चन्द्रीका प्रसाद यादव
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  पचिया देवी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  726
 • स्वतन्त्र
  प्रमिला देवी यादव
  Nepali Congress
  628
 • स्वतन्त्र
  श्रीमुखिया देवी कापडी
  CPN (Unified Socialist)
  470
 • स्वतन्त्र
  जैकलिया देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  223
 • स्वतन्त्र
  ममता देवी
  Janamat Party
  8
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सुनीता देवी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  739
 • स्वतन्त्र
  रुपकलिया देवी
  Nepali Congress
  597
 • स्वतन्त्र
  गायत्री देवी
  CPN (Unified Socialist)
  482
 • स्वतन्त्र
  फुल मती देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  228
 • स्वतन्त्र
  सुमरीया देवी महरा
  CPN-UML
  36
Member
 • स्वतन्त्र
  बन्‍हु सहनी मलाह
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  725
 • स्वतन्त्र
  हुलशी सहनी मलाह
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  680
 • स्वतन्त्र
  गगन देव सहनी
  Nepali Congress
  595
 • स्वतन्त्र
  जवाहर नट
  Nepali Congress
  565
 • स्वतन्त्र
  रामसेवक सहनी मलाह
  CPN (Unified Socialist)
  465
 • स्वतन्त्र
  विन्देशवर सहनी
  CPN (Unified Socialist)
  426
 • स्वतन्त्र
  बैजनाथ साह
  Loktantrik Samajwadi Party
  227
 • स्वतन्त्र
  अतबल सहनी
  Loktantrik Samajwadi Party
  217
 • स्वतन्त्र
  मदन सहनी
  CPN-UML
  38
 • स्वतन्त्र
  गोविन्द महरा
  Janamat Party
  7
 • स्वतन्त्र
  ललिता कुमारी लोहार
  Janamat Party
  6
Ward President
 • स्वतन्त्र
  हरिचन्द्र सहनी
  Maoist Centre
  Elected
  865
 • स्वतन्त्र
  रामएकवाल राय यादव
  CPN (Unified Socialist)
  720
 • स्वतन्त्र
  पुनित सहनी मलाह
  Nepali Congress
  487
 • स्वतन्त्र
  राजेन्‍द्र सहनी मलाह
  Janata Samajwadi Party
  30
 • स्वतन्त्र
  लालबाबु हजरा दुसाध
  CPN-UML
  16
 • स्वतन्त्र
  अनुरुध सहनी
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  भाग नारायण राय यादव
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  लखिन्द्र सहनी
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  राजिन्द्र ठाकुर लोहार
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  पनिलाल सहनी
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  सरोज कुमार सहनी
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  राममाधार साहनी मलाह
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  रिणा देवी
  Maoist Centre
  Elected
  824
 • स्वतन्त्र
  बाल केशिया देवी
  CPN (Unified Socialist)
  713
 • स्वतन्त्र
  कुसुमपती देवी
  Nepali Congress
  508
 • स्वतन्त्र
  हृदवा देवी मल्लाह
  Janata Samajwadi Party
  38
 • स्वतन्त्र
  सुनैना देवी
  CPN-UML
  15
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  चान्दनी देवी
  Maoist Centre
  Elected
  818
 • स्वतन्त्र
  विना देवी
  CPN (Unified Socialist)
  727
 • स्वतन्त्र
  इन्द्र देवी
  Nepali Congress
  507
Member
 • स्वतन्त्र
  शैलेन्‍द्र सहनी
  Maoist Centre
  Elected
  786
 • स्वतन्त्र
  जगदीश पंडित
  Maoist Centre
  Elected
  775
 • स्वतन्त्र
  चन्दु सहनी
  CPN (Unified Socialist)
  748
 • स्वतन्त्र
  सुरेश सहनी
  CPN (Unified Socialist)
  669
 • स्वतन्त्र
  नगिना सहनी मल्‍‍लाह
  Nepali Congress
  497
 • स्वतन्त्र
  देव नारायण साह
  Nepali Congress
  483
 • स्वतन्त्र
  राजकुमार सहनी
  Janata Samajwadi Party
  47
 • स्वतन्त्र
  जङ्गली देवान फकिर
  Janata Samajwadi Party
  37
 • स्वतन्त्र
  रम्बा देवी
  CPN-UML
  12

Gadimai Municipality

ChandrapurNagarpalikaGujaraNagarpalikaBrindabanNagarpalikaGadhimaiNagarpalikaMaulapurNagarpalikaRajpurNagarpalikaGarudaNagarpalikaPhatuwaBijayapurNagarpalikaKatahariyaNagarpalikaParohaNagarpalikaBaudhimaiNagarpalikaIshanathNagarpalikaMadhavNarayanNagarpalikaRajdeviNagarpalikaDewahhiGonahiNagarpalikaGaurNagarpalikaYemunamaiGaunpalikaDurgaBhagwatiGaunpalika¯5052.5km
 • Total Population 49,642
 • Number of Wards 9
 • Election Center 18
 • Number of Male Voters 14,281
 • Number of Female Voters 11,271
 • Number of Other Voters-
 • Total Eligible Voters 25,552

Gadimai Municipality is in Rautahat district of Madhesh Pradesh. There are 25,552 eligible voters for the Nepal local elections 2022, according to the Election Commission. There are 9 wards in the metropolitan city with the population of 49,642.