Bahudaramai Municipality

Mayor
Deputy Mayor

Singhasan Sah Teli (Janata Samajwadi Party) won with 6,004 votes in the Bahudaramai Municipality City defeating Shiva Prasad Patel (CPN-UML) who secured 5,658 votes in Nepal local elections 2022 (Sthaniya Chunab 2079). According to the Election Commission, Nepal, Bahudaramai Municipality City has 24,313 eligible voters.

Ward Election Results


Total Wards: 9
Ward President
 • स्वतन्त्र
  प्रमोद प्रसाद यादव
  Nepali Congress
  Elected
  570
 • स्वतन्त्र
  मनोज राउत अहिर
  CPN-UML
  542
 • स्वतन्त्र
  रहमजान मिया
  Janamat Party
  156
 • स्वतन्त्र
  छोटेलाल पंडित कुम्हाल
  Janata Samajwadi Party
  152
 • स्वतन्त्र
  बिनोद कुमार जैसवार
  CPN (Unified Socialist)
  77
 • स्वतन्त्र
  संसुदिन अंसारी
  Nepal Sushashan Party
  23
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सैयरा खातुन
  CPN-UML
  Elected
  547
 • स्वतन्त्र
  ज्ञान्ती कु. देवी तत्वा
  Nepali Congress
  531
 • स्वतन्त्र
  धनमति देवी
  Janata Samajwadi Party
  185
 • स्वतन्त्र
  सरवती धोवीन
  Janamat Party
  140
 • स्वतन्त्र
  सिता देवी
  CPN (Unified Socialist)
  63
 • स्वतन्त्र
  साहदेवा अंसारी
  Nepal Sushashan Party
  20
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  अमरावती देवी
  CPN-UML
  Elected
  530
 • स्वतन्त्र
  मोगली देवी
  Nepali Congress
  529
 • स्वतन्त्र
  गौतम कुमारी देवी
  Janata Samajwadi Party
  207
 • स्वतन्त्र
  छठिया चमैन
  Janamat Party
  142
Member
 • स्वतन्त्र
  पुरन प्रसाद कुर्मी
  CPN-UML
  Elected
  544
 • स्वतन्त्र
  माद्योलाल प्रसाद साह
  CPN-UML
  Elected
  539
 • स्वतन्त्र
  लालबाबु ओझा
  Nepali Congress
  508
 • स्वतन्त्र
  सुरेश साह तुरहा
  Nepali Congress
  470
 • स्वतन्त्र
  शिवजी साह तुरहा
  Janata Samajwadi Party
  210
 • स्वतन्त्र
  शिवनन्दन सा गोढ
  Janata Samajwadi Party
  171
 • स्वतन्त्र
  राजदेव दास तत्वा
  Janamat Party
  134
 • स्वतन्त्र
  सुरुज देव महरा
  Janamat Party
  112
 • स्वतन्त्र
  रामजीत महतो तत्वा
  CPN (Unified Socialist)
  66
 • स्वतन्त्र
  नरेश प्रसाद कुर्मी
  CPN (Unified Socialist)
  52
 • स्वतन्त्र
  महेश हजरा
  Nepal Sushashan Party
  13
Ward President
 • स्वतन्त्र
  जितेन्द्र पटेल
  Nepali Congress
  Elected
  1250
 • स्वतन्त्र
  मनोज प्रसाद पटेल
  Janata Samajwadi Party
  1077
 • स्वतन्त्र
  सुनिल कुमार पटेल
  CPN-UML
  548
 • स्वतन्त्र
  मोतिलाल राउत अहिर
  Independent
  97
 • स्वतन्त्र
  राम प्रसाद यादव
  Independent
  41
 • स्वतन्त्र
  प्रेमचन्द प्रसाद
  Maoist Centre
  15
 • स्वतन्त्र
  मगनी राउत कुर्मी
  Loktantrik Samajwadi Party
  12
 • स्वतन्त्र
  दशरथ प्रसाद साह
  CPN (Unified Socialist)
  11
 • स्वतन्त्र
  विनोद प्रसाद यादव
  Janamat Party
  2
 • स्वतन्त्र
  शिव कुमारी
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  मंजु देवी साह
  Nepali Congress
  Elected
  1055
 • स्वतन्त्र
  रिंकी देवी
  Janata Samajwadi Party
  950
 • स्वतन्त्र
  रम्भा देवी
  CPN-UML
  630
 • स्वतन्त्र
  सुनिता देवी कंकर
  CPN (Unified Socialist)
  20
 • स्वतन्त्र
  गायत्रि अहिरिन
  Loktantrik Samajwadi Party
  2
 • स्वतन्त्र
  उर्मिला देवी
  Janamat Party
  2
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  उमरावती देवी पासवान
  Nepali Congress
  Elected
  1020
 • स्वतन्त्र
  लालमुनी देवी
  Janata Samajwadi Party
  920
 • स्वतन्त्र
  श्रीपती देवी
  CPN-UML
  654
 • स्वतन्त्र
  गिता देवी
  Maoist Centre
  20
 • स्वतन्त्र
  रिता देवी
  CPN (Unified Socialist)
  19
 • स्वतन्त्र
  मिना देवी
  Janamat Party
  3
Member
 • स्वतन्त्र
  विरेन्द्र कुमार शर्मा
  CPN-UML
  Elected
  1117
 • स्वतन्त्र
  बबिता देवी कुशवाहा
  Nepali Congress
  Elected
  1001
 • स्वतन्त्र
  सुरेश प्रसाद कुर्मी
  Nepali Congress
  878
 • स्वतन्त्र
  अक्षय कुमार यादव
  Janata Samajwadi Party
  871
 • स्वतन्त्र
  लालदेव महतो
  Janata Samajwadi Party
  654
 • स्वतन्त्र
  कपिलदेव महतो
  CPN-UML
  585
 • स्वतन्त्र
  रामनारायण प्रसाद कुर्मी
  CPN (Unified Socialist)
  105
 • स्वतन्त्र
  विजयलाल प्रसाद यादव
  Maoist Centre
  49
 • स्वतन्त्र
  किसुनदेव राउत अहिर
  CPN (Unified Socialist)
  36
 • स्वतन्त्र
  महमद अलि देवान
  Loktantrik Samajwadi Party
  21
 • स्वतन्त्र
  छठु साह गोढ
  Maoist Centre
  20
 • स्वतन्त्र
  नगिना प्रसाद यादव
  Janamat Party
  11
 • स्वतन्त्र
  पन्नालाल यादव
  Janamat Party
  3
Ward President
 • स्वतन्त्र
  दिनेश प्रसाद यादव
  CPN-UML
  Elected
  771
 • स्वतन्त्र
  बीरेन्‍द्र प्रसाद साह
  Janata Samajwadi Party
  560
 • स्वतन्त्र
  गेनालाल प्रसाद साह
  Nepali Congress
  419
 • स्वतन्त्र
  रामबालक तुरहा
  CPN (Unified Socialist)
  33
 • स्वतन्त्र
  शिवबचन कुमार यादव
  Rastriya Prajatantra Party
  10
 • स्वतन्त्र
  सन्‍तोष राम
  Bahujan Samaj Party Nepal
  8
 • स्वतन्त्र
  दशरथ प्रसाद साह
  Janamat Party
  3
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सम्सा खातुन
  CPN-UML
  Elected
  635
 • स्वतन्त्र
  सुमुन्‍त्रा देवी
  Janata Samajwadi Party
  525
 • स्वतन्त्र
  हुसन तारा खातुन
  Nepali Congress
  401
 • स्वतन्त्र
  सुमिला खातुन
  Janamat Party
  68
 • स्वतन्त्र
  सुनिता देवी
  Bahujan Samaj Party Nepal
  8
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सुनरकली देवी
  CPN-UML
  Elected
  659
 • स्वतन्त्र
  राजपती देवी
  Janata Samajwadi Party
  534
 • स्वतन्त्र
  बबिता देवी
  Nepali Congress
  408
 • स्वतन्त्र
  नगीया देवी
  CPN (Unified Socialist)
  40
 • स्वतन्त्र
  जानकी देवी महरा
  Bahujan Samaj Party Nepal
  9
Member
 • स्वतन्त्र
  राज किशोर महतो
  CPN-UML
  Elected
  641
 • स्वतन्त्र
  राजनाथ प्रसाद रौनियार
  CPN-UML
  Elected
  601
 • स्वतन्त्र
  भरथ साह कानु
  Janata Samajwadi Party
  510
 • स्वतन्त्र
  अमरदेव राउत अहिर
  Janata Samajwadi Party
  501
 • स्वतन्त्र
  पानालाल साह
  Nepali Congress
  396
 • स्वतन्त्र
  जगदीश प्रसाद साह
  Nepali Congress
  390
 • स्वतन्त्र
  उमेश साह तेली
  CPN (Unified Socialist)
  83
 • स्वतन्त्र
  भिम प्रसाद साह
  CPN (Unified Socialist)
  62
 • स्वतन्त्र
  वकिल देवान
  Janamat Party
  9
 • स्वतन्त्र
  ओजीर मियाँ धाेवि
  Bahujan Samaj Party Nepal
  9
 • स्वतन्त्र
  ज्ञानचन महरा चमार
  Bahujan Samaj Party Nepal
  8
Ward President
 • स्वतन्त्र
  सुरेन्‍द्र प्रसाद यादव
  CPN-UML
  Elected
  986
 • स्वतन्त्र
  अशोक कुमार रौनियार
  Nepali Congress
  860
 • स्वतन्त्र
  रामरेखा सिंह राजपुत
  Janata Samajwadi Party
  783
 • स्वतन्त्र
  बाबुजान मियाँ
  CPN (Unified Socialist)
  21
 • स्वतन्त्र
  रामराज महतो धानुक
  Janamat Party
  19
 • स्वतन्त्र
  राजेश प्रसाद यादव
  Independent
  1
Female Member
 • स्वतन्त्र
  उसा देवी
  Nepali Congress
  Elected
  930
 • स्वतन्त्र
  तारा धनुकाईन
  Janata Samajwadi Party
  855
 • स्वतन्त्र
  उमापती देवी
  CPN-UML
  728
 • स्वतन्त्र
  श्रीकान्ती देवी
  CPN (Unified Socialist)
  30
 • स्वतन्त्र
  सैमूल नेशा खातुन
  Janamat Party
  22
 • स्वतन्त्र
  राम कुमारी देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  1
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  ममीता कुमारी तुरहा
  Nepali Congress
  Elected
  902
 • स्वतन्त्र
  मैना देवी
  Janata Samajwadi Party
  867
 • स्वतन्त्र
  बचिया देवी तत्वीन
  CPN-UML
  719
Member
 • स्वतन्त्र
  ईन्‍द्रासन प्रसाद यादव
  Nepali Congress
  Elected
  872
 • स्वतन्त्र
  कमलेश प्रसाद रौनियार
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  866
 • स्वतन्त्र
  प्रमोद प्रसाद यादव
  Janata Samajwadi Party
  819
 • स्वतन्त्र
  पुनदेव महतो नुनिया
  Nepali Congress
  806
 • स्वतन्त्र
  गया सा रौनियार
  CPN-UML
  682
 • स्वतन्त्र
  फौदार महतो नुनिया
  CPN-UML
  636
 • स्वतन्त्र
  वीरेन्द्र प्रसाद यादव
  CPN (Unified Socialist)
  49
 • स्वतन्त्र
  महेश महतो नुनिया
  CPN (Unified Socialist)
  28
 • स्वतन्त्र
  धराज महतो धानुक
  Janamat Party
  21
 • स्वतन्त्र
  जय कुमार साह
  Janamat Party
  21
Ward President
 • स्वतन्त्र
  सुनिल महतो कोइरी
  CPN-UML
  Elected
  732
 • स्वतन्त्र
  कृष्‍ण कुमार कुशवाहा
  Maoist Centre
  528
 • स्वतन्त्र
  रामकिसुन प्रसाद
  Janata Samajwadi Party
  334
 • स्वतन्त्र
  पारस साह कानु
  Nepali Congress
  202
 • स्वतन्त्र
  शिवनाथ प्रसाद वर्णवाल
  Independent
  180
 • स्वतन्त्र
  क‍ृष्ण मोहन पाण्डेय
  CPN (Unified Socialist)
  26
 • स्वतन्त्र
  जितेन्‍द्र कुमार यादव
  Nepal Sushashan Party
  5
 • स्वतन्त्र
  गोवर्धन साह कानु
  Janamat Party
  0
 • स्वतन्त्र
  हिरालाल महतो नुनिया
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  रामवावु साह
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  बिष्णुदेव प्रसाद अहिर
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  ललिता देवी नुनिया
  CPN-UML
  Elected
  715
 • स्वतन्त्र
  रिन्‍कु देवी
  Maoist Centre
  429
 • स्वतन्त्र
  रन्‍जु देवी
  Janata Samajwadi Party
  343
 • स्वतन्त्र
  सकुन्‍तला खातुन
  Nepali Congress
  198
 • स्वतन्त्र
  समपतिया देवी
  Nepal Sushashan Party
  8
 • स्वतन्त्र
  शिव देवी
  CPN (Unified Socialist)
  6
 • स्वतन्त्र
  सीता देवी साह
  Janamat Party
  4
 • स्वतन्त्र
  शोभा कुमारी
  Independent
  0
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  नगिया देवी
  CPN-UML
  Elected
  700
 • स्वतन्त्र
  भगीया चमैन
  Maoist Centre
  426
 • स्वतन्त्र
  रामपती देवी
  Janata Samajwadi Party
  342
 • स्वतन्त्र
  भवानी देवी चमार
  Nepali Congress
  209
 • स्वतन्त्र
  श्रीमति मञ्‍जु देवी महरा
  Independent
  67
 • स्वतन्त्र
  भगमतिया देवी
  CPN (Unified Socialist)
  21
 • स्वतन्त्र
  सोना देवी
  Janamat Party
  6
 • स्वतन्त्र
  सुरसती देवी
  Nepal Sushashan Party
  6
Member
 • स्वतन्त्र
  जयकुमार महरा
  CPN-UML
  Elected
  675
 • स्वतन्त्र
  देवनाथ महतो कोइरी
  CPN-UML
  Elected
  659
 • स्वतन्त्र
  पानालाल प्रसाद यादव
  Maoist Centre
  405
 • स्वतन्त्र
  प्रमोद कुमार वर्णवाल
  Maoist Centre
  387
 • स्वतन्त्र
  ललन सहनी
  Janata Samajwadi Party
  328
 • स्वतन्त्र
  राजकुमार महतो नुनिया
  Janata Samajwadi Party
  311
 • स्वतन्त्र
  राधा राउत अहिर
  Nepali Congress
  253
 • स्वतन्त्र
  जयनाथ महतो कोइरी
  Nepali Congress
  217
 • स्वतन्त्र
  वीरेन्द्र साह
  Independent
  100
 • स्वतन्त्र
  कमलेश महरा
  CPN (Unified Socialist)
  23
 • स्वतन्त्र
  बृज लाल हजरा
  CPN (Unified Socialist)
  16
 • स्वतन्त्र
  जटा शंकर कुमार .
  Janamat Party
  5
 • स्वतन्त्र
  संजित यादव
  Nepal Sushashan Party
  5
 • स्वतन्त्र
  भिखर राउत अहिर
  Janamat Party
  4
Ward President
 • स्वतन्त्र
  प्रमोद प्रसाद
  Independent
  Elected
  840
 • स्वतन्त्र
  केदार नाथ तिवारी
  CPN-UML
  540
 • स्वतन्त्र
  राम प्रसाद यादव
  Nepali Congress
  528
 • स्वतन्त्र
  प्रभु प्रसाद कानु
  Janata Samajwadi Party
  83
 • स्वतन्त्र
  हृदय प्रसाद
  Janamat Party
  4
 • स्वतन्त्र
  श्रीलाल प्रसाद कुशवाहा
  CPN (Unified Socialist)
  1
 • स्वतन्त्र
  रितेश कुमार तेली
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  सरोज प्रसाद
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सुनिता देवी
  CPN-UML
  Elected
  521
 • स्वतन्त्र
  मालती देवी साह
  Nepali Congress
  485
 • स्वतन्त्र
  किसनावती देवी
  Janata Samajwadi Party
  171
 • स्वतन्त्र
  उषा देवी
  CPN (Unified Socialist)
  95
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  रम्भा देवी चमैन
  CPN-UML
  Elected
  523
 • स्वतन्त्र
  लिला देवी
  Nepali Congress
  481
 • स्वतन्त्र
  गायत्री देवी
  Janata Samajwadi Party
  184
 • स्वतन्त्र
  लालमुनिया देवी
  CPN (Unified Socialist)
  25
Member
 • स्वतन्त्र
  कृष्‍ण महतो कोइरी
  CPN-UML
  Elected
  519
 • स्वतन्त्र
  जितेन्द्र प्रसाद कानु
  CPN-UML
  Elected
  503
 • स्वतन्त्र
  अफजल मियाँ हजाम
  Nepali Congress
  450
 • स्वतन्त्र
  जयनाथ साह
  Nepali Congress
  396
 • स्वतन्त्र
  रामेन्द्र महतो कोइरी
  Janata Samajwadi Party
  197
 • स्वतन्त्र
  नागेन्द्र साह
  Janata Samajwadi Party
  172
 • स्वतन्त्र
  समसुदिन हवारी
  CPN (Unified Socialist)
  46
Ward President
 • स्वतन्त्र
  विरेन्द्र प्रसाद यादव
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  669
 • स्वतन्त्र
  प्रभु राउत कुर्मि
  CPN-UML
  554
 • स्वतन्त्र
  अजय राउत कुर्मी
  Nepali Congress
  500
 • स्वतन्त्र
  संजय प्रसाद कोईरी
  CPN (Unified Socialist)
  18
Female Member
 • स्वतन्त्र
  तेतरी देवी कनुईन
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  682
 • स्वतन्त्र
  कविता कुमारी यादव
  CPN-UML
  547
 • स्वतन्त्र
  सदिरका देवी पटेल
  Nepali Congress
  456
 • स्वतन्त्र
  मसालम खातुन
  CPN (Unified Socialist)
  10
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  कुन्ती देवी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  647
 • स्वतन्त्र
  जयमती देवी
  CPN-UML
  563
 • स्वतन्त्र
  लालपरी दुसादीन
  Nepali Congress
  468
 • स्वतन्त्र
  मुगीया देवी
  CPN (Unified Socialist)
  7
Member
 • स्वतन्त्र
  अलिहुसैन देवान
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  616
 • स्वतन्त्र
  कपिलदेव राउत कुर्मी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  588
 • स्वतन्त्र
  कृष्ण पसाद साह
  CPN-UML
  572
 • स्वतन्त्र
  काजी मियाँ अंसारी
  CPN-UML
  534
 • स्वतन्त्र
  महन्थ राउत यादव
  Nepali Congress
  442
 • स्वतन्त्र
  कुदिस देवान
  Nepali Congress
  433
 • स्वतन्त्र
  बीरबहादुर राउत अहिर
  CPN (Unified Socialist)
  34
 • स्वतन्त्र
  सुरेन्द्र प्रसाद यादव
  CPN (Unified Socialist)
  21
Ward President
 • स्वतन्त्र
  पुनीलाल साह तेली
  Nepali Congress
  Elected
  809
 • स्वतन्त्र
  मुखदेव प्रसाद कानु
  CPN-UML
  749
 • स्वतन्त्र
  रामपुजन राउत कुर्मी
  CPN (Unified Socialist)
  96
 • स्वतन्त्र
  राजेश साह
  Nepal Sushashan Party
  35
 • स्वतन्त्र
  राजकुमार साह तुरहा
  Janata Samajwadi Party
  19
 • स्वतन्त्र
  एकवाल चौधरी
  Janamat Party
  9
 • स्वतन्त्र
  खोभारी साह तेली
  Independent
  3
 • स्वतन्त्र
  रबी शंकर प्रसाद साह कानु
  Independent
  2
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सिता देवी
  Nepali Congress
  Elected
  804
 • स्वतन्त्र
  रोशन देवी
  CPN-UML
  761
 • स्वतन्त्र
  गन्‍धारी देवी
  CPN (Unified Socialist)
  105
 • स्वतन्त्र
  गौदम कुमारी देवी कुर्मिन
  Nepal Sushashan Party
  34
 • स्वतन्त्र
  संभा देवी
  Janata Samajwadi Party
  27
 • स्वतन्त्र
  शान्ती देवी
  Janamat Party
  10
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  प्रमशिला देवी राम
  Nepali Congress
  Elected
  803
 • स्वतन्त्र
  सविता देवी राम
  CPN-UML
  751
 • स्वतन्त्र
  मिना देवी
  CPN (Unified Socialist)
  101
Member
 • स्वतन्त्र
  किशोरी गोसाई
  Nepali Congress
  Elected
  788
 • स्वतन्त्र
  हरिन्द्र गिरी
  Nepali Congress
  Elected
  755
 • स्वतन्त्र
  ददन गोसाई
  CPN-UML
  744
 • स्वतन्त्र
  मदन साह
  CPN-UML
  741
 • स्वतन्त्र
  कृष्णा गोसाई
  CPN (Unified Socialist)
  105
 • स्वतन्त्र
  परमानन्द यादव
  CPN (Unified Socialist)
  79
 • स्वतन्त्र
  रामआधार साह तेली
  Janata Samajwadi Party
  48
 • स्वतन्त्र
  श्‍याम भरोस सहनी
  Nepal Sushashan Party
  43
 • स्वतन्त्र
  अमिर शर्मा
  Nepal Sushashan Party
  37
 • स्वतन्त्र
  ओम प्रकाश साह
  Janata Samajwadi Party
  36
 • स्वतन्त्र
  जोखन सहनी मलाह
  Janamat Party
  9
 • स्वतन्त्र
  हरि राउत कुर्मी
  Janamat Party
  9
Ward President
 • स्वतन्त्र
  रबिन्द्र कुमार गुप्‍ता
  Nepali Congress
  Elected
  658
 • स्वतन्त्र
  म. फखरुदिन -
  CPN-UML
  349
 • स्वतन्त्र
  प्रदिप गुप्ता
  Janata Samajwadi Party
  265
 • स्वतन्त्र
  ब्रम्हदेव प्रसाद गुप्ता कलवार
  CPN (Unified Socialist)
  224
 • स्वतन्त्र
  नन्द किशोर राउत
  Nepal Sushashan Party
  135
 • स्वतन्त्र
  जगदीश प्रसाद पटेल
  Janamat Party
  73
 • स्वतन्त्र
  जटाशंकर प्रसाद
  Loktantrik Samajwadi Party
  32
Female Member
 • स्वतन्त्र
  लालसा कुमारी
  Nepali Congress
  Elected
  593
 • स्वतन्त्र
  पिन्की देवी
  CPN-UML
  479
 • स्वतन्त्र
  फुल कुमारी देवी
  Janata Samajwadi Party
  309
 • स्वतन्त्र
  रमिता देवी
  CPN (Unified Socialist)
  143
 • स्वतन्त्र
  रजपती कुर्मीन
  Janamat Party
  52
 • स्वतन्त्र
  फुलीया देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  28
Dalit Female Member
  Member
  • स्वतन्त्र
   महम्द रसुल अंसारी
   Nepali Congress
   Elected
   493
  • स्वतन्त्र
   मनोज प्रसाद रौनियार
   Nepali Congress
   Elected
   480
  • स्वतन्त्र
   राजेश्‍वर प्रसाद साह कलवार
   CPN-UML
   374
  • स्वतन्त्र
   गणेश महतो कोइरी
   CPN-UML
   346
  • स्वतन्त्र
   हासिम मिया अंसारी
   Janata Samajwadi Party
   332
  • स्वतन्त्र
   हरिचन्द्र प्रसाद यादव
   Janata Samajwadi Party
   320
  • स्वतन्त्र
   जंगी लाल प्रसाद
   Nepal Sushashan Party
   159
  • स्वतन्त्र
   शिउनाथ प्रसाद कोईरी
   CPN (Unified Socialist)
   157
  • स्वतन्त्र
   वीरेन्द्र प्रसाद यादव
   CPN (Unified Socialist)
   139
  • स्वतन्त्र
   हीसावी मियाँ
   Nepal Sushashan Party
   69
  • स्वतन्त्र
   राजु प्रसाद जैसवार
   Loktantrik Samajwadi Party
   63
  • स्वतन्त्र
   रामक्षेत्री प्रसाद गुप्‍ता
   Janamat Party
   51
  • स्वतन्त्र
   राजकुमार राउत
   Janamat Party
   38
  • स्वतन्त्र
   सलमोदिन धोबी
   Loktantrik Samajwadi Party
   36

  Bahudaramai Municipality

  ParsaNationalParkNationalParkThoriGaunpalikaParsagadhiNagarpalikaBirgunjMahanagarpalikaChitawanNationalParkNationalParkJirabhawaniGaunpalikaPaterwasugauliGaunpalikaJagarnathpurGaunpalikaSakhuwaPrasauniGaunpalikaPokhariyaNagarpalikaBahudaramaiNagarpalikaBindabasiniGaunpalikaDhobiniGaunpalikaKalikamaiGaunpalikaChhipaharmaiGaunpalikaPakahamainpurGaunpalika¯4042km
  • Total Population 43,780
  • Number of Wards 9
  • Election Center 11
  • Number of Male Voters 14,241
  • Number of Female Voters 10,069
  • Number of Other Voters3
  • Total Eligible Voters 24,313

  Bahudaramai Municipality is in Parsa district of Madhesh Pradesh. There are 24,313 eligible voters for the Nepal local elections 2022, according to the Election Commission. There are 9 wards in the metropolitan city with the population of 43,780.