Nagarain Municipality

Mayor
Deputy Mayor

Binay Kumar Yadav (Nepali Congress) won with 5,556 votes in the Nagarain Municipality City defeating Ram Babu Panjiyar (CPN-UML) who secured 5,514 votes in Nepal local elections 2022 (Sthaniya Chunab 2079). According to the Election Commission, Nepal, Nagarain Municipality City has 23,344 eligible voters.

Ward Election Results


Total Wards: 9
Ward President
 • स्वतन्त्र
  सिता राम महतो
  Nepali Congress
  Elected
  642
 • स्वतन्त्र
  लालु यादव
  CPN-UML
  511
 • स्वतन्त्र
  गनेश साहु
  Loktantrik Samajwadi Party
  217
 • स्वतन्त्र
  परशुराम साह सुडि
  Independent
  152
 • स्वतन्त्र
  सर्वजीत ठाकुर
  Janata Samajwadi Party
  10
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सिकिलिया देवी
  Nepali Congress
  Elected
  634
 • स्वतन्त्र
  रसुला खातुन
  CPN-UML
  467
 • स्वतन्त्र
  नविना देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  242
 • स्वतन्त्र
  सुमित्रा देवी
  Independent
  152
 • स्वतन्त्र
  रीता देवी कुशवाहा
  CPN (Unified Socialist)
  21
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  थोलिया देवी
  CPN-UML
  Elected
  463
 • स्वतन्त्र
  रंजु देवी सादा
  Loktantrik Samajwadi Party
  231
 • स्वतन्त्र
  मन्टु देवी महरा
  Independent
  140
Member
 • स्वतन्त्र
  तैयव साफी धोवी
  Nepali Congress
  Elected
  638
 • स्वतन्त्र
  बिक्रम ठाकुर
  Nepali Congress
  Elected
  631
 • स्वतन्त्र
  संतोष पंडित
  CPN-UML
  509
 • स्वतन्त्र
  सिता यादव
  CPN-UML
  415
 • स्वतन्त्र
  शम्भु यादव
  Loktantrik Samajwadi Party
  280
 • स्वतन्त्र
  गणेशी महतो
  Loktantrik Samajwadi Party
  241
Ward President
 • स्वतन्त्र
  बुलन यादव
  Loktantrik Samajwadi Party
  Elected
  749
 • स्वतन्त्र
  देव नारायण यादव
  Nepali Congress
  741
 • स्वतन्त्र
  मनोज कुमार यादव
  CPN-UML
  268
 • स्वतन्त्र
  रामबावु यादव
  Janamat Party
  74
 • स्वतन्त्र
  शम्भु प्रसाद यादव
  Janata Samajwadi Party
  47
 • स्वतन्त्र
  भोगेन्द्र यादव
  CPN (Unified Socialist)
  19
 • स्वतन्त्र
  उपेन्द्र लाल कर्ण
  Rastriya Prajatantra Party
  9
Female Member
 • स्वतन्त्र
  रापरी देवी मंडल
  Loktantrik Samajwadi Party
  Elected
  749
 • स्वतन्त्र
  सुनैना देवी ठाकुर
  Nepali Congress
  674
 • स्वतन्त्र
  विनिता कर्ण
  CPN-UML
  273
 • स्वतन्त्र
  इन्दु देवी सादा
  Janamat Party
  52
 • स्वतन्त्र
  मोती देवी चौधरी
  CPN (Unified Socialist)
  35
 • स्वतन्त्र
  राजो देवी
  Rastriya Prajatantra Party
  13
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  मलेक्षिया देवी सादा
  Loktantrik Samajwadi Party
  Elected
  736
 • स्वतन्त्र
  काशो देवी सादा
  Nepali Congress
  699
 • स्वतन्त्र
  लुखिया देवी सादा
  CPN-UML
  228
 • स्वतन्त्र
  रेणु देवी डोम
  Janata Samajwadi Party
  74
 • स्वतन्त्र
  वेचनी देवी सादा
  Janamat Party
  51
Member
 • स्वतन्त्र
  प्रदिप कुमार चौधरी
  Loktantrik Samajwadi Party
  Elected
  710
 • स्वतन्त्र
  रामभरोस यादव
  Nepali Congress
  Elected
  692
 • स्वतन्त्र
  बुधु मंडल
  Nepali Congress
  682
 • स्वतन्त्र
  विनोद कुमार मण्डल
  Loktantrik Samajwadi Party
  656
 • स्वतन्त्र
  राज कुमार ठाकुर सोनार
  CPN-UML
  217
 • स्वतन्त्र
  केवल मंडल
  CPN-UML
  202
 • स्वतन्त्र
  कामदेव झा
  Janata Samajwadi Party
  87
 • स्वतन्त्र
  मनिचन्द्र सादा मुसहर
  Rastriya Prajatantra Party
  73
 • स्वतन्त्र
  राकेश प्रसाद यदुवंशि यादव
  Rastriya Prajatantra Party
  70
 • स्वतन्त्र
  जितेन्द्र कुमार कर्ण
  Janamat Party
  64
 • स्वतन्त्र
  मुकेश कुमार यादव
  CPN (Unified Socialist)
  10
Ward President
 • स्वतन्त्र
  पल्टु साह तेली
  Nepali Congress
  Elected
  1014
 • स्वतन्त्र
  धर्मेन्द्र प्रासद गुप्ता
  CPN-UML
  793
 • स्वतन्त्र
  विनय कुमार साह
  Loktantrik Samajwadi Party
  28
 • स्वतन्त्र
  बब्लु कुमार साह
  CPN (Unified Socialist)
  10
 • स्वतन्त्र
  रविन्दर यादव
  Janata Samajwadi Party
  5
 • स्वतन्त्र
  भोगेन्द्र साह तेलि
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  पवित्री देवी साह
  Nepali Congress
  Elected
  995
 • स्वतन्त्र
  संजिता देवी
  CPN-UML
  797
 • स्वतन्त्र
  राम दुलारी देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  29
 • स्वतन्त्र
  आशा कुमारी भण्डारी
  Janamat Party
  19
 • स्वतन्त्र
  राम दुलारी देवी महतो
  CPN (Unified Socialist)
  12
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  बनारसी देवी
  Nepali Congress
  Elected
  985
 • स्वतन्त्र
  सनिचरी देवी
  CPN-UML
  796
 • स्वतन्त्र
  फुलो देवी मण्डल
  Loktantrik Samajwadi Party
  36
 • स्वतन्त्र
  कोशिला देवी
  Janamat Party
  21
Member
 • स्वतन्त्र
  भोला साह तेली
  Nepali Congress
  Elected
  969
 • स्वतन्त्र
  रामचन्द्र साह
  Nepali Congress
  Elected
  947
 • स्वतन्त्र
  महेन्द्र यादव
  CPN-UML
  804
 • स्वतन्त्र
  राम लक्ष्‍मण साह
  CPN-UML
  789
 • स्वतन्त्र
  धरखन मुखिया
  Loktantrik Samajwadi Party
  28
 • स्वतन्त्र
  रामचरण महतो
  Loktantrik Samajwadi Party
  25
 • स्वतन्त्र
  विपिन कुमार साह
  Janamat Party
  25
 • स्वतन्त्र
  चन्दन भण्डारी
  Janamat Party
  23
 • स्वतन्त्र
  रामकुमार साह तेली
  CPN (Unified Socialist)
  9
Ward President
 • स्वतन्त्र
  राज कुमार ठाकुर
  Nepali Congress
  Elected
  788
 • स्वतन्त्र
  अमिरी लाल राउत
  CPN-UML
  752
 • स्वतन्त्र
  राम जीवन साह
  Loktantrik Samajwadi Party
  257
 • स्वतन्त्र
  अमन कुमार भगत
  Janamat Party
  41
 • स्वतन्त्र
  रामअवतार महरा चमार
  CPN (Unified Socialist)
  14
 • स्वतन्त्र
  राम प्रित मंडल
  Maoist Centre
  11
 • स्वतन्त्र
  आनन्द कुमार राउत
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  रेणु देवी साह
  CPN-UML
  Elected
  768
 • स्वतन्त्र
  फुलो देवी
  Nepali Congress
  740
 • स्वतन्त्र
  शिवसति देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  271
 • स्वतन्त्र
  धनवन्‍ति देवी
  Janamat Party
  52
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  फुलगेन देवी
  CPN-UML
  Elected
  777
 • स्वतन्त्र
  फेकनि देवी
  Nepali Congress
  737
 • स्वतन्त्र
  सिकिलिया देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  265
 • स्वतन्त्र
  मनतोरीया देवी
  Janamat Party
  52
Member
 • स्वतन्त्र
  राज किशोर साह
  CPN-UML
  Elected
  762
 • स्वतन्त्र
  राम चन्द्र मुखिया
  CPN-UML
  Elected
  755
 • स्वतन्त्र
  बिन्‍दे मुखिया
  Nepali Congress
  730
 • स्वतन्त्र
  हेम बहादुर महतो
  Nepali Congress
  683
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मेश्वर पंडीत
  Loktantrik Samajwadi Party
  271
 • स्वतन्त्र
  राम नारायण साह सुडी
  Loktantrik Samajwadi Party
  264
 • स्वतन्त्र
  सत्रोधन साफी
  Janamat Party
  69
 • स्वतन्त्र
  मनोज कुमार ठाकुर
  Janamat Party
  64
Ward President
 • स्वतन्त्र
  राम नारायण मुखिया
  CPN-UML
  Elected
  519
 • स्वतन्त्र
  श्रवण कुमार शाह
  Nepali Congress
  418
 • स्वतन्त्र
  मुनु कुमार झा
  Rastriya Prajatantra Party
  100
 • स्वतन्त्र
  नवल कुमार झा
  Loktantrik Samajwadi Party
  84
 • स्वतन्त्र
  शिव चन्द झा
  Janata Samajwadi Party
  68
 • स्वतन्त्र
  सुरेश साह
  CPN (Unified Socialist)
  48
 • स्वतन्त्र
  शशि नाथ लाल कर्ण
  Janamat Party
  5
 • स्वतन्त्र
  भोगेन्द्र राउत
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  शम्‍भु कुमार दास
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  राज कुमारी देवी
  CPN-UML
  Elected
  387
 • स्वतन्त्र
  शोभा देवी
  Nepali Congress
  377
 • स्वतन्त्र
  बविता देवी झा
  Rastriya Prajatantra Party
  89
 • स्वतन्त्र
  सुनिता देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  88
 • स्वतन्त्र
  खुस्‍वु देवी ठाकुर
  CPN (Unified Socialist)
  74
 • स्वतन्त्र
  अंजु देवी
  Janata Samajwadi Party
  54
 • स्वतन्त्र
  पिंकी देवी झा
  Independent
  53
 • स्वतन्त्र
  जिबछी देवी
  Janamat Party
  10
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  तेतरी देवी राम
  Nepali Congress
  Elected
  397
 • स्वतन्त्र
  मीना देवी दास
  CPN-UML
  382
 • स्वतन्त्र
  समुन्द्री देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  98
 • स्वतन्त्र
  रानी कुमारी देवी
  Rastriya Prajatantra Party
  83
 • स्वतन्त्र
  साबीत्री देवी
  Janata Samajwadi Party
  53
 • स्वतन्त्र
  मन्जु देवी
  CPN (Unified Socialist)
  52
Member
 • स्वतन्त्र
  नवीन चन्द्र झा
  Nepali Congress
  Elected
  391
 • स्वतन्त्र
  रामवृक्ष मुखीया
  CPN-UML
  Elected
  375
 • स्वतन्त्र
  सुधिरा देवी
  CPN-UML
  344
 • स्वतन्त्र
  नागेश्‍वर ठाकुर
  Nepali Congress
  325
 • स्वतन्त्र
  मोहित कुमार झा
  Janata Samajwadi Party
  143
 • स्वतन्त्र
  देवचन्द्र मिश्र
  Loktantrik Samajwadi Party
  102
 • स्वतन्त्र
  सुजित कुमार साह
  CPN (Unified Socialist)
  87
 • स्वतन्त्र
  गान्‍धी कुमार झा
  Janata Samajwadi Party
  77
 • स्वतन्त्र
  महावीर साहु
  Loktantrik Samajwadi Party
  72
 • स्वतन्त्र
  दया नन्द ठाकुर
  CPN (Unified Socialist)
  55
 • स्वतन्त्र
  बिल्टु साहु तेली
  Rastriya Prajatantra Party
  55
 • स्वतन्त्र
  शिला देवी
  Rastriya Prajatantra Party
  52
 • स्वतन्त्र
  राम अशिष मण्‍डल
  Janamat Party
  23
Ward President
 • स्वतन्त्र
  ललित साहु तेली
  CPN-UML
  Elected
  913
 • स्वतन्त्र
  वीरेन्द्र प्रसाद मंडल
  Nepali Congress
  639
 • स्वतन्त्र
  रामबलि यादव
  Independent
  428
 • स्वतन्त्र
  रोशन खातुन
  Loktantrik Samajwadi Party
  62
 • स्वतन्त्र
  उमेश मण्डल
  Bahujan Ekata Party
  40
 • स्वतन्त्र
  शिव शंकर साह
  Janata Samajwadi Party
  39
 • स्वतन्त्र
  रघुबीर दास
  Janamat Party
  30
 • स्वतन्त्र
  सहिम राईन
  Rastriya Prajatantra Party
  18
 • स्वतन्त्र
  बृजमोहन मण्डल
  Independent
  1
Female Member
 • स्वतन्त्र
  अस्मा खातुन
  CPN-UML
  Elected
  803
 • स्वतन्त्र
  ललिता देवी मण्डल
  Nepali Congress
  620
 • स्वतन्त्र
  गायत्री देवी
  Independent
  419
 • स्वतन्त्र
  नर्मदा देवी झा
  Loktantrik Samajwadi Party
  85
 • स्वतन्त्र
  ललिता देवी मंडल
  Janamat Party
  53
 • स्वतन्त्र
  संजीला देवी मंडल
  Janata Samajwadi Party
  51
 • स्वतन्त्र
  जसिया देवी
  Bahujan Ekata Party
  33
 • स्वतन्त्र
  ईन्दीरा देवी
  Rastriya Prajatantra Party
  31
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सुकासो कुमारी दास
  CPN-UML
  Elected
  778
 • स्वतन्त्र
  वविता देवी दास
  Nepali Congress
  662
 • स्वतन्त्र
  राजवती देवी दास
  Independent
  422
 • स्वतन्त्र
  रेखा कुमारी दास
  Loktantrik Samajwadi Party
  84
 • स्वतन्त्र
  ललिता कुमारी
  Janamat Party
  46
 • स्वतन्त्र
  गिता कुमारी
  Janata Samajwadi Party
  40
 • स्वतन्त्र
  मन्तोरिया देवी दास
  Bahujan Ekata Party
  36
 • स्वतन्त्र
  अरुला देवी राम
  Rastriya Prajatantra Party
  29
Member
 • स्वतन्त्र
  निर्धन मण्डल धानुक
  CPN-UML
  Elected
  776
 • स्वतन्त्र
  प्रकाश देवी मंडल
  CPN-UML
  Elected
  720
 • स्वतन्त्र
  सकुर कवारी
  Nepali Congress
  651
 • स्वतन्त्र
  अनुराधा देवी
  Nepali Congress
  604
 • स्वतन्त्र
  मो. सइम कवारी
  Independent
  394
 • स्वतन्त्र
  सहदेव मण्डल
  Independent
  355
 • स्वतन्त्र
  उर्मिला देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  78
 • स्वतन्त्र
  मिश्रुल राईन
  Janamat Party
  76
 • स्वतन्त्र
  नगीना देवी पासमान
  Loktantrik Samajwadi Party
  75
 • स्वतन्त्र
  अशोक कुमार मंडल
  Janamat Party
  65
 • स्वतन्त्र
  वशिष्ट मंडल
  Janata Samajwadi Party
  41
 • स्वतन्त्र
  प्रमोद कुमार पासमान
  Bahujan Ekata Party
  41
 • स्वतन्त्र
  मोहमद समसुल धोबि
  Rastriya Prajatantra Party
  21
Ward President
 • स्वतन्त्र
  सुर्य नारायण साह
  Nepali Congress
  Elected
  556
 • स्वतन्त्र
  राम दुलार मुखिया
  CPN-UML
  513
 • स्वतन्त्र
  चुडामणि ठाकुर
  Janata Samajwadi Party
  366
 • स्वतन्त्र
  राम चन्द्र शर्मा
  Janamat Party
  95
 • स्वतन्त्र
  विजय कुमार साफी
  Loktantrik Samajwadi Party
  28
 • स्वतन्त्र
  ब्रहम देव मंडल
  CPN (Unified Socialist)
  16
 • स्वतन्त्र
  शैलेन्द्र कुमार साह
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  सुख चैन महरा
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  आलोक कुमार झा
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  राम दुलार मण्डल
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  राम प्रसाद महरा
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सुकुल देवी यादव
  Nepali Congress
  Elected
  600
 • स्वतन्त्र
  सैफुल खातुन
  CPN-UML
  499
 • स्वतन्त्र
  इनर देवी मण्डल
  Janata Samajwadi Party
  321
 • स्वतन्त्र
  शान्ती देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  42
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  अनिता देवी
  Nepali Congress
  Elected
  589
 • स्वतन्त्र
  शान्ती कुमारी देवी
  CPN-UML
  514
 • स्वतन्त्र
  पवित्री देवी
  Janata Samajwadi Party
  318
 • स्वतन्त्र
  दुलारी देवी महरा
  Janamat Party
  94
 • स्वतन्त्र
  सोमनी देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  38
Member
 • स्वतन्त्र
  इश्वरी प्रसाद शर्मा
  Nepali Congress
  Elected
  584
 • स्वतन्त्र
  शिव चन्‍द्र यादब
  Nepali Congress
  Elected
  571
 • स्वतन्त्र
  इन्द्र कुमार कम्ती
  CPN-UML
  494
 • स्वतन्त्र
  रामेश्वर मंडल
  CPN-UML
  486
 • स्वतन्त्र
  उमेश कमती
  Janata Samajwadi Party
  323
 • स्वतन्त्र
  अरुण कुमार यादव
  Janata Samajwadi Party
  320
 • स्वतन्त्र
  सितेश यादव
  Janamat Party
  94
 • स्वतन्त्र
  जगदेव महरा
  Janamat Party
  87
 • स्वतन्त्र
  आदेश कुमार झा
  Loktantrik Samajwadi Party
  47
 • स्वतन्त्र
  शिवसती देवी मण्डल
  Loktantrik Samajwadi Party
  42
 • स्वतन्त्र
  राम करण ठाकुर
  CPN (Unified Socialist)
  14
Ward President
 • स्वतन्त्र
  संजय कुमार राउत
  CPN-UML
  Elected
  777
 • स्वतन्त्र
  महेन्द्र प्रसाद यादव
  Nepali Congress
  699
 • स्वतन्त्र
  उपेन्द्र मडंल
  Loktantrik Samajwadi Party
  67
 • स्वतन्त्र
  लाल बाबु पासवान
  Janamat Party
  42
 • स्वतन्त्र
  युगल किशोर यादव
  Janata Samajwadi Party
  39
 • स्वतन्त्र
  कुशेश्वर मण्डल
  Independent
  10
 • स्वतन्त्र
  देव नारायण यादव
  CPN (Unified Socialist)
  8
 • स्वतन्त्र
  सुरेश यादव
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  नगिना कुमारी पासवान
  CPN-UML
  Elected
  739
 • स्वतन्त्र
  संजोगिया देवी
  Nepali Congress
  697
 • स्वतन्त्र
  बवि देवी मंडल
  Loktantrik Samajwadi Party
  68
 • स्वतन्त्र
  रुणा देवी
  Janamat Party
  64
 • स्वतन्त्र
  पुकारी देवि
  Janata Samajwadi Party
  38
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  मर्नि देवी
  CPN-UML
  Elected
  741
 • स्वतन्त्र
  रामबती देवी पासमान
  Nepali Congress
  684
 • स्वतन्त्र
  अनिता देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  76
 • स्वतन्त्र
  बहुरी देवी पासमान
  Janamat Party
  65
 • स्वतन्त्र
  आरती दास
  Janata Samajwadi Party
  45
Member
 • स्वतन्त्र
  रामवृक्ष दास
  CPN-UML
  Elected
  717
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मण यादब
  CPN-UML
  Elected
  695
 • स्वतन्त्र
  मोहन पासवान
  Nepali Congress
  681
 • स्वतन्त्र
  श्यम नारायण दास
  Nepali Congress
  643
 • स्वतन्त्र
  विकु पासमान
  Janamat Party
  97
 • स्वतन्त्र
  निरसु मुखिया
  Loktantrik Samajwadi Party
  80
 • स्वतन्त्र
  लालो मंडल
  Loktantrik Samajwadi Party
  78
 • स्वतन्त्र
  इन्द्र कुमार ठाकुर
  Janamat Party
  56
 • स्वतन्त्र
  उतमा कमती
  Janata Samajwadi Party
  43
 • स्वतन्त्र
  बाबु साहेव मंडल
  Janata Samajwadi Party
  30
Ward President
 • स्वतन्त्र
  राम प्रमोद राउत
  CPN-UML
  Elected
  1024
 • स्वतन्त्र
  राम देव पासवान
  Nepali Congress
  478
 • स्वतन्त्र
  राम अशिस पंडित
  Independent
  58
 • स्वतन्त्र
  संतोष साह
  Janamat Party
  55
 • स्वतन्त्र
  विश्‍वनाथ ठाकुर
  Loktantrik Samajwadi Party
  51
 • स्वतन्त्र
  राम नारायण पंडित
  Maoist Centre
  9
 • स्वतन्त्र
  ललिता देवी मण्डल
  CPN (Unified Socialist)
  3
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सुदिना देवी
  CPN-UML
  Elected
  979
 • स्वतन्त्र
  मिनु पंडित
  Nepali Congress
  499
 • स्वतन्त्र
  सुर्यकला देवी
  Janamat Party
  70
 • स्वतन्त्र
  पवन कुमारी
  Loktantrik Samajwadi Party
  58
 • स्वतन्त्र
  रामपरी देवी राउत
  Independent
  4
 • स्वतन्त्र
  सुन्‍दर देवी
  CPN (Unified Socialist)
  3
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  गीता देवी महरा
  CPN-UML
  Elected
  995
 • स्वतन्त्र
  प्रमिला कुमारी
  Nepali Congress
  487
 • स्वतन्त्र
  रेशमा चमार
  Janamat Party
  65
Member
 • स्वतन्त्र
  जय कुमार राउत
  CPN-UML
  Elected
  968
 • स्वतन्त्र
  राम बावु राउत
  CPN-UML
  Elected
  925
 • स्वतन्त्र
  राम ललित राउत
  Nepali Congress
  505
 • स्वतन्त्र
  दशरथ मंडल
  Nepali Congress
  485
 • स्वतन्त्र
  नागेन्द्र साहु तेली
  Loktantrik Samajwadi Party
  93
 • स्वतन्त्र
  जय कुमार राउत
  Loktantrik Samajwadi Party
  74
 • स्वतन्त्र
  सुजीत महरा
  Janamat Party
  66
 • स्वतन्त्र
  मनोज कुमार राउत
  Janamat Party
  64

Nagarain Municipality

MithilaNagarpalikaGaneshmanCharnathNagarpalikaKamalaNagarpalikaSabailaNagarpalikaSahidnagarNagarpalikaHansapurNagarpalikaBidehaNagarpalikaNagarainNagarpalikaDhanusadhamNagarpalikaJanakpurUpamahanagarpalikaChhireshwornathNagarpalikaMithilaBihariNagarpalikaBateshworGaunpalikaLakshminiyaGaunpalikaAaurahiGaunpalikaJanaknandaniGaunpalikaDhanaujiGaunpalikaMukhiyapattiMusarmiyaGaunpalika¯4042km
 • Total Population 37,949
 • Number of Wards 9
 • Election Center 15
 • Number of Male Voters 12,602
 • Number of Female Voters 10,742
 • Number of Other Voters-
 • Total Eligible Voters 23,344

Nagarain Municipality is in Dhanusha district of Madhesh Pradesh. There are 23,344 eligible voters for the Nepal local elections 2022, according to the Election Commission. There are 9 wards in the metropolitan city with the population of 37,949.