Chhireshwornath Municipality

Mayor
Deputy Mayor

Sukha Dev Yadav (CPN-UML) won with 7,913 votes in the Chhireshwornath Municipality City defeating Yogendra Pajiyar (Nepali Congress) who secured 7,300 votes in Nepal local elections 2022 (Sthaniya Chunab 2079). According to the Election Commission, Nepal, Chhireshwornath Municipality City has 25,169 eligible voters.

Ward Election Results


Total Wards: 10
Ward President
 • स्वतन्त्र
  मकेश्‍वर यादव
  Nepali Congress
  Elected
  637
 • स्वतन्त्र
  टिका प्रसाद यादव
  CPN-UML
  602
 • स्वतन्त्र
  श्याम किशोर यादव
  CPN (Unified Socialist)
  346
 • स्वतन्त्र
  दिनेश कुमार यादव
  Janata Samajwadi Party
  22
 • स्वतन्त्र
  राम प्रताप यादब
  Janamat Party
  11
 • स्वतन्त्र
  ईश्वर यादव
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  महेन्द्र ठाकुर
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  गुलाव देवि यादव
  Nepali Congress
  Elected
  636
 • स्वतन्त्र
  इन्द्रा कुमारी यादव
  CPN-UML
  622
 • स्वतन्त्र
  गुलाव देवी खत्वे
  CPN (Unified Socialist)
  297
 • स्वतन्त्र
  राम राजि यादव
  Janata Samajwadi Party
  47
 • स्वतन्त्र
  सर्मिला कुमारी यादव
  Janamat Party
  13
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  कलसा देवि महरा
  Nepali Congress
  Elected
  630
 • स्वतन्त्र
  देव सुनैर देवि चमार
  CPN-UML
  613
 • स्वतन्त्र
  ललिता चमार
  CPN (Unified Socialist)
  285
 • स्वतन्त्र
  सोमनि देवि चमार
  Janata Samajwadi Party
  42
Member
 • स्वतन्त्र
  नवल किशोर यादव
  Nepali Congress
  Elected
  606
 • स्वतन्त्र
  तारकेश्‍वर मंडल धानुक
  Nepali Congress
  Elected
  605
 • स्वतन्त्र
  राम रतन यादव
  CPN-UML
  601
 • स्वतन्त्र
  लाल बाबु यादव
  CPN (Unified Socialist)
  279
 • स्वतन्त्र
  संजिप कुमार ठाकुर
  CPN (Unified Socialist)
  260
 • स्वतन्त्र
  मोल्ही मण्डल
  Janata Samajwadi Party
  44
 • स्वतन्त्र
  सुमिन्दर यादव
  Janata Samajwadi Party
  34
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्‍मण यादब
  Janamat Party
  17
Ward President
 • स्वतन्त्र
  देवु यादव
  Nepali Congress
  Elected
  768
 • स्वतन्त्र
  राम सोगारथ यादव
  CPN-UML
  474
 • स्वतन्त्र
  विनोद यादव
  Janata Samajwadi Party
  49
 • स्वतन्त्र
  राज कुमार सदा मुसहर
  CPN (Unified Socialist)
  22
 • स्वतन्त्र
  उतिम लाल ठाकुर
  Janamat Party
  2
 • स्वतन्त्र
  सत्य नारायण यादव
  Independent
  2
 • स्वतन्त्र
  राजिन्दर खत्वे
  Independent
  2
Female Member
 • स्वतन्त्र
  मञ्जु देवी खत्वे
  Nepali Congress
  Elected
  748
 • स्वतन्त्र
  मिनिता कुमारी ठाकुर
  CPN-UML
  485
 • स्वतन्त्र
  सिमा देवी यादव
  Janata Samajwadi Party
  52
 • स्वतन्त्र
  संजोगीया देवी यादव
  CPN (Unified Socialist)
  23
 • स्वतन्त्र
  अनिता देवी मण्डल
  Independent
  5
 • स्वतन्त्र
  शनेचरी देवी खत्वे
  Independent
  0
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  तुला देवि सदा
  Nepali Congress
  Elected
  742
 • स्वतन्त्र
  पल्टी देवी सदा
  CPN-UML
  468
 • स्वतन्त्र
  सुकि देवि सदा
  Janata Samajwadi Party
  51
 • स्वतन्त्र
  जिलेखा देवी मुसहर
  CPN (Unified Socialist)
  24
Member
 • स्वतन्त्र
  झपसि साह
  Nepali Congress
  Elected
  716
 • स्वतन्त्र
  राज नन्द मण्डल राज
  Nepali Congress
  Elected
  695
 • स्वतन्त्र
  विकरु साह तेली
  CPN-UML
  461
 • स्वतन्त्र
  दामोदर यादव
  Janata Samajwadi Party
  61
 • स्वतन्त्र
  रन्‍जु देवी मंडल
  Janata Samajwadi Party
  54
 • स्वतन्त्र
  सिटहा माझी
  CPN (Unified Socialist)
  25
 • स्वतन्त्र
  सुरतिया महरा चमार
  CPN (Unified Socialist)
  23
 • स्वतन्त्र
  वेचन साह तेली
  Independent
  7
 • स्वतन्त्र
  विजनन्दन मण्डल
  Independent
  5
 • स्वतन्त्र
  रियासत साफी
  Independent
  1
Ward President
 • स्वतन्त्र
  अमर किशोर सिंह
  Nepali Congress
  Elected
  550
 • स्वतन्त्र
  बिनय कुमार साह
  CPN-UML
  358
 • स्वतन्त्र
  बेचन साह कलवार
  CPN (Unified Socialist)
  151
 • स्वतन्त्र
  जय कुमार ठाकुर
  Janamat Party
  83
 • स्वतन्त्र
  रहमतुला कवाडी
  Loktantrik Samajwadi Party
  80
 • स्वतन्त्र
  बुलन यादव
  Janata Samajwadi Party
  71
Female Member
 • स्वतन्त्र
  ईन्दिरा गिरी
  Nepali Congress
  Elected
  561
 • स्वतन्त्र
  निसोहोरी कुमारी
  CPN-UML
  381
 • स्वतन्त्र
  मैबुल खातुन
  CPN (Unified Socialist)
  138
 • स्वतन्त्र
  जहिरा खातुन
  Janata Samajwadi Party
  74
 • स्वतन्त्र
  अमिना खातुन
  Janamat Party
  73
 • स्वतन्त्र
  महेन्द्री कुमारी देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  57
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  शिवसति देवी
  Nepali Congress
  Elected
  567
 • स्वतन्त्र
  सुमेलिया देवि मुसहर
  CPN-UML
  368
 • स्वतन्त्र
  रिना देवी वातरनी
  CPN (Unified Socialist)
  137
 • स्वतन्त्र
  आरती देवी
  Janamat Party
  74
 • स्वतन्त्र
  रीता देवी बातर
  Janata Samajwadi Party
  68
 • स्वतन्त्र
  कला देवी रविदास
  Loktantrik Samajwadi Party
  58
Member
 • स्वतन्त्र
  अहमद हुसैन भने अहमद नदाफ
  Nepali Congress
  Elected
  580
 • स्वतन्त्र
  मुस्‍तुफा नदाफ
  Nepali Congress
  Elected
  534
 • स्वतन्त्र
  दिलिप कुमार यादव
  CPN-UML
  360
 • स्वतन्त्र
  राम केवल राउत
  CPN-UML
  353
 • स्वतन्त्र
  विरेन्‍द्र कुमार यादब
  CPN (Unified Socialist)
  135
 • स्वतन्त्र
  सुरेन्द्र कुमार साह तेली
  CPN (Unified Socialist)
  134
 • स्वतन्त्र
  राम चन्द्र यादब
  Janata Samajwadi Party
  73
 • स्वतन्त्र
  प्रदिप कुमार यादव
  Janamat Party
  70
 • स्वतन्त्र
  राज कुमार रविदास
  Janamat Party
  68
 • स्वतन्त्र
  राम पदारथ बरै
  Janata Samajwadi Party
  66
Ward President
 • स्वतन्त्र
  जगदिश यादव
  Nepali Congress
  Elected
  778
 • स्वतन्त्र
  जाबिद खाँ
  CPN-UML
  614
 • स्वतन्त्र
  विरेन्द्र कुमार झा
  Loktantrik Samajwadi Party
  44
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सुनिता कुमारी देवी
  Nepali Congress
  Elected
  782
 • स्वतन्त्र
  जसोधिया देवी
  CPN-UML
  617
 • स्वतन्त्र
  राम कुमारी देवी कुर्मी
  Loktantrik Samajwadi Party
  32
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  दौलतिया देवी महरा
  Nepali Congress
  Elected
  768
 • स्वतन्त्र
  संगिता देवी सदा
  CPN-UML
  623
 • स्वतन्त्र
  फूलो देवी सादा
  Loktantrik Samajwadi Party
  33
Member
 • स्वतन्त्र
  दशै यादव
  Nepali Congress
  Elected
  767
 • स्वतन्त्र
  अकबर राईन
  Nepali Congress
  Elected
  766
 • स्वतन्त्र
  महमद साविव साह फकिर
  CPN-UML
  615
 • स्वतन्त्र
  श्री कृष्ण राउत
  CPN-UML
  600
Ward President
 • स्वतन्त्र
  जिवछ मंडल
  Nepali Congress
  Elected
  912
 • स्वतन्त्र
  राज नारायण प्रसाद साह
  CPN-UML
  906
 • स्वतन्त्र
  सितेश कुमार झा
  Independent
  485
 • स्वतन्त्र
  श्याम कुमार राउत कुर्मी
  Janata Samajwadi Party
  145
 • स्वतन्त्र
  हरि प्रसाद पौडेल
  CPN (Unified Socialist)
  98
 • स्वतन्त्र
  धन श्याम यादव
  Rastriya Prajatantra Party
  53
 • स्वतन्त्र
  कुलदिप साह
  Janamat Party
  32
 • स्वतन्त्र
  सुरेन्द्र कापर
  Loktantrik Samajwadi Party
  22
Female Member
 • स्वतन्त्र
  अन्नु साह
  Nepali Congress
  Elected
  1017
 • स्वतन्त्र
  खैरुन खातुन
  CPN-UML
  878
 • स्वतन्त्र
  बिभा कुमारी पुर्बे
  Independent
  335
 • स्वतन्त्र
  योगमाया कार्की
  CPN (Unified Socialist)
  102
 • स्वतन्त्र
  शारदा कुमारी थापा
  Rastriya Prajatantra Party
  76
 • स्वतन्त्र
  संगीता कुमारी
  Janamat Party
  40
 • स्वतन्त्र
  हेमो कुमारी देवी साह तेलीन
  Loktantrik Samajwadi Party
  23
 • स्वतन्त्र
  राम कुमारी कापर
  Independent
  1
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  पवन देवी दास
  Nepali Congress
  Elected
  1034
 • स्वतन्त्र
  कल्‍पना देवी परियार
  CPN-UML
  902
 • स्वतन्त्र
  सोभा कुमारी
  CPN (Unified Socialist)
  22
Member
 • स्वतन्त्र
  खगेन्द्र प्रसाद पहाडी
  Nepali Congress
  Elected
  1043
 • स्वतन्त्र
  मोहमद गुलाम धुनिया
  Nepali Congress
  Elected
  970
 • स्वतन्त्र
  महेन्द्र यादब
  CPN-UML
  852
 • स्वतन्त्र
  शम्भु मुखिया
  CPN-UML
  851
 • स्वतन्त्र
  अमित कुमार साह
  Independent
  295
 • स्वतन्त्र
  शिव नारायण मंडल
  Independent
  268
 • स्वतन्त्र
  चन्देश्वर मंडल
  Janata Samajwadi Party
  162
 • स्वतन्त्र
  पल्टु पंडित
  CPN (Unified Socialist)
  94
 • स्वतन्त्र
  श्याम किशोर यादब
  CPN (Unified Socialist)
  91
 • स्वतन्त्र
  श्रिचन यादव
  Rastriya Prajatantra Party
  78
 • स्वतन्त्र
  विजय कुमार साहु
  Rastriya Prajatantra Party
  70
 • स्वतन्त्र
  विष्‍णुदेव यादव
  Janamat Party
  40
 • स्वतन्त्र
  शिव शंकर झा
  Loktantrik Samajwadi Party
  26
 • स्वतन्त्र
  राज किशोर महतो कोइरी
  Loktantrik Samajwadi Party
  22
Ward President
 • स्वतन्त्र
  विनोद प्रसाद गुप्ता
  CPN-UML
  Elected
  1151
 • स्वतन्त्र
  मान वहादुर श्रेष्ठ
  Nepali Congress
  557
 • स्वतन्त्र
  मान वहादुर मगर
  CPN (Unified Socialist)
  43
 • स्वतन्त्र
  विष्णु देव प्रसाद सिंह
  Loktantrik Samajwadi Party
  29
 • स्वतन्त्र
  इन्द्र कुमार झा
  Rastriya Prajatantra Party
  22
 • स्वतन्त्र
  अशोक कुमार मण्डल धानुक
  Janamat Party
  13
 • स्वतन्त्र
  जितेन्द्र कुमार साह रौनियार
  Janata Samajwadi Party
  9
 • स्वतन्त्र
  सुरेश प्रसाद दहाल
  Independent
  2
 • स्वतन्त्र
  प्रमोद कुमार यादव
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  रुद्र मान श्रेष्ठ
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  धरम वती कुमारी
  CPN-UML
  Elected
  1085
 • स्वतन्त्र
  सुदामा देवि
  Nepali Congress
  572
 • स्वतन्त्र
  टिका देवि पौडेल
  CPN (Unified Socialist)
  44
 • स्वतन्त्र
  शुष्मा कुमारी श्रेष्ठ
  Rastriya Prajatantra Party
  38
 • स्वतन्त्र
  गँगिया देवी महतो
  Loktantrik Samajwadi Party
  29
 • स्वतन्त्र
  फुल कुमारी यादव
  Janamat Party
  20
 • स्वतन्त्र
  अरुला देवी सहनी
  Janata Samajwadi Party
  13
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  प्रमिला देवी पासवान
  CPN-UML
  Elected
  1089
 • स्वतन्त्र
  जानकी देवी पासवान
  Nepali Congress
  574
 • स्वतन्त्र
  बुलो कुमारी मुसहरिन
  CPN (Unified Socialist)
  46
 • स्वतन्त्र
  हिया वती देवी सदा
  Rastriya Prajatantra Party
  25
 • स्वतन्त्र
  कपिला देवी मण्डल
  Janata Samajwadi Party
  11
Member
 • स्वतन्त्र
  दुखी यादव
  CPN-UML
  Elected
  1065
 • स्वतन्त्र
  सुरेन्द्र प्रसाद सिंह
  CPN-UML
  Elected
  1050
 • स्वतन्त्र
  कमल कुमार राउत
  Nepali Congress
  566
 • स्वतन्त्र
  राम कुमार ठाकुर
  Nepali Congress
  560
 • स्वतन्त्र
  उमेश पासवान
  CPN (Unified Socialist)
  43
 • स्वतन्त्र
  संजय कुमार जयसवाल
  Janamat Party
  40
 • स्वतन्त्र
  धिरेन्द्र कुमार यादव
  CPN (Unified Socialist)
  39
 • स्वतन्त्र
  संजय कुमार साह
  Rastriya Prajatantra Party
  34
 • स्वतन्त्र
  दिनेश प्रसाद काफ्ले
  Rastriya Prajatantra Party
  29
 • स्वतन्त्र
  श्‍याम पासमान
  Loktantrik Samajwadi Party
  26
 • स्वतन्त्र
  फुलदेव ढागर
  Janamat Party
  23
Ward President
 • स्वतन्त्र
  मुवारक कवारी
  Nepali Congress
  Elected
  652
 • स्वतन्त्र
  सखिचन यादव
  Independent
  319
 • स्वतन्त्र
  बेचन यादव
  CPN-UML
  300
 • स्वतन्त्र
  रामदेव महतो
  Loktantrik Samajwadi Party
  38
 • स्वतन्त्र
  महुरी महतो कोइरी
  CPN (Unified Socialist)
  24
 • स्वतन्त्र
  विरेन्द्र यादव
  Rastriya Prajatantra Party
  6
 • स्वतन्त्र
  लाल वावु यादब
  Independent
  1
Female Member
 • स्वतन्त्र
  तुलसा देवी ढुन्गेल
  Nepali Congress
  Elected
  634
 • स्वतन्त्र
  पुनम देवी मण्डल
  Independent
  378
 • स्वतन्त्र
  सुमिन्त्रा देवी
  CPN-UML
  265
 • स्वतन्त्र
  जुलेखा खातुन
  Loktantrik Samajwadi Party
  39
 • स्वतन्त्र
  सुदामा देवी
  CPN (Unified Socialist)
  33
 • स्वतन्त्र
  सबिता कुमारी महतो
  Rastriya Prajatantra Party
  6
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  बनारती देवी
  Nepali Congress
  Elected
  605
 • स्वतन्त्र
  रिता देवी महरा
  Independent
  365
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मी देवी पासमान
  CPN-UML
  271
 • स्वतन्त्र
  सोमनी देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  37
Member
 • स्वतन्त्र
  जिवछ महतो
  Nepali Congress
  Elected
  589
 • स्वतन्त्र
  राम प्रकाश यादव
  Nepali Congress
  Elected
  524
 • स्वतन्त्र
  सुरेश कुमार कापर
  Independent
  373
 • स्वतन्त्र
  नरेन्द्र कुमार यादव
  Independent
  367
 • स्वतन्त्र
  गंगाराम मुखिया
  CPN-UML
  273
 • स्वतन्त्र
  जोगेन्द्र यादव
  CPN-UML
  257
 • स्वतन्त्र
  रविन्‍द्र महतो
  Loktantrik Samajwadi Party
  36
 • स्वतन्त्र
  जिवछ महरा
  CPN (Unified Socialist)
  25
 • स्वतन्त्र
  उतिम लाल महरा
  Rastriya Prajatantra Party
  11
 • स्वतन्त्र
  दिनेश महतो
  Rastriya Prajatantra Party
  10
Ward President
 • स्वतन्त्र
  मोद कुमार महतो
  Nepali Congress
  Elected
  1037
 • स्वतन्त्र
  राम खेलावन महतो
  CPN-UML
  792
 • स्वतन्त्र
  अरुण कुमार मुखिया
  CPN (Unified Socialist)
  187
 • स्वतन्त्र
  धिरेन्द्र कुमार सिंह
  Janamat Party
  54
 • स्वतन्त्र
  श्‍याम कुमार सिंह
  Rastriya Prajatantra Party
  36
 • स्वतन्त्र
  सुर्य देव महतो
  Loktantrik Samajwadi Party
  23
 • स्वतन्त्र
  जगत कुमार सिंह
  Janata Samajwadi Party
  16
Female Member
 • स्वतन्त्र
  राम कली कुमारी
  Nepali Congress
  Elected
  1015
 • स्वतन्त्र
  सूर्य देवी श्रेष्ठ
  CPN-UML
  770
 • स्वतन्त्र
  फेकनी देवी
  CPN (Unified Socialist)
  192
 • स्वतन्त्र
  निलम कुमारी देवी
  Janamat Party
  67
 • स्वतन्त्र
  मनसरी पाख्रीन
  Rastriya Prajatantra Party
  42
 • स्वतन्त्र
  विना देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  25
 • स्वतन्त्र
  उर्मिला कुमारी
  Janata Samajwadi Party
  20
 • स्वतन्त्र
  सिता देवी ठाकुर
  Maoist Centre
  7
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  तपसी कुमारी चमार
  Nepali Congress
  Elected
  1020
 • स्वतन्त्र
  मंजु कुमारी देवी
  CPN-UML
  770
 • स्वतन्त्र
  विमला विश्‍वकरेमा
  CPN (Unified Socialist)
  195
 • स्वतन्त्र
  सोनिता कुमारी महरा
  Janamat Party
  67
 • स्वतन्त्र
  अनिता राम
  Rastriya Prajatantra Party
  42
 • स्वतन्त्र
  प्रमिला देवी महरा
  Loktantrik Samajwadi Party
  22
 • स्वतन्त्र
  सँझा कुमारी तत्‍मा
  Maoist Centre
  6
Member
 • स्वतन्त्र
  जग बहादुर हेन्‍जन
  Nepali Congress
  Elected
  1003
 • स्वतन्त्र
  मिथलेश कुमार महतो
  Nepali Congress
  Elected
  965
 • स्वतन्त्र
  केदार बहादुर लामा
  CPN-UML
  754
 • स्वतन्त्र
  छठु दास तत्मा
  CPN-UML
  737
 • स्वतन्त्र
  चन्द्र विजय दास
  CPN (Unified Socialist)
  195
 • स्वतन्त्र
  ब्रहम देव दास
  CPN (Unified Socialist)
  186
 • स्वतन्त्र
  रामप्रमोद महतो
  Janamat Party
  70
 • स्वतन्त्र
  राम प्रयाग महतो
  Janamat Party
  70
 • स्वतन्त्र
  गनौर साह
  Rastriya Prajatantra Party
  50
 • स्वतन्त्र
  उदय कुमार महतो
  Rastriya Prajatantra Party
  43
 • स्वतन्त्र
  श्याम लाल सिंह
  Janata Samajwadi Party
  27
 • स्वतन्त्र
  विनोद कुमार महतो कोइरी
  Loktantrik Samajwadi Party
  24
 • स्वतन्त्र
  राम कुमार ठाकुर बरही
  Maoist Centre
  7
 • स्वतन्त्र
  रामउदगार ठाकुर बरही
  Maoist Centre
  6
Ward President
 • स्वतन्त्र
  अबध किशोर यादव
  CPN-UML
  Elected
  788
 • स्वतन्त्र
  कुशेश्वर महतो
  Nepali Congress
  620
 • स्वतन्त्र
  राम एकवाल चौधरी
  Loktantrik Samajwadi Party
  339
 • स्वतन्त्र
  कमलेश कुमार राय
  CPN (Unified Socialist)
  252
 • स्वतन्त्र
  उदय कुमार यादव
  Janata Samajwadi Party
  31
 • स्वतन्त्र
  महेन्द्र मुखिया विन
  Maoist Centre
  15
 • स्वतन्त्र
  श‌ंकर झा
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  दासो ढागर
  CPN-UML
  Elected
  825
 • स्वतन्त्र
  शान्ती कुमारी मुखिया
  Nepali Congress
  631
 • स्वतन्त्र
  फुलो देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  288
 • स्वतन्त्र
  अन्जु कुमारी उराव
  CPN (Unified Socialist)
  254
 • स्वतन्त्र
  सुजान देवी मुखिया
  Janata Samajwadi Party
  33
 • स्वतन्त्र
  कुसुम देवी दास
  Maoist Centre
  16
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  राजो देवी दास
  CPN-UML
  Elected
  817
 • स्वतन्त्र
  ललिता कुमारी देवी
  Nepali Congress
  630
 • स्वतन्त्र
  जमुना देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  286
 • स्वतन्त्र
  मोसम कुमारी पासमान
  CPN (Unified Socialist)
  258
 • स्वतन्त्र
  राम दुलारी देवी
  Janata Samajwadi Party
  33
 • स्वतन्त्र
  रामकली देवी तत्‍मा
  Maoist Centre
  15
Member
 • स्वतन्त्र
  संतोष कुमार महतो
  CPN-UML
  Elected
  815
 • स्वतन्त्र
  सिंहेश्वर मुखिया विन
  CPN-UML
  Elected
  813
 • स्वतन्त्र
  इन्दल पासमान दुसाध
  Nepali Congress
  632
 • स्वतन्त्र
  राम किसुन चौधरी
  Nepali Congress
  613
 • स्वतन्त्र
  पवन कुमार राय
  Loktantrik Samajwadi Party
  274
 • स्वतन्त्र
  मंगल पंडित
  Loktantrik Samajwadi Party
  253
 • स्वतन्त्र
  राम प्रताप पासमान
  CPN (Unified Socialist)
  222
 • स्वतन्त्र
  विजय कुमार राय
  CPN (Unified Socialist)
  211
 • स्वतन्त्र
  रामचन्द्र चौधरी थारु
  Janata Samajwadi Party
  35
 • स्वतन्त्र
  संजिला देवी यादव
  Janamat Party
  26
 • स्वतन्त्र
  विरेन्‍द्र महतो
  Maoist Centre
  18
 • स्वतन्त्र
  राम नारायण मुखिया
  Maoist Centre
  15
Ward President
 • स्वतन्त्र
  रामपदारथ यादव
  Nepali Congress
  Elected
  894
 • स्वतन्त्र
  फूलगेन यादव
  CPN-UML
  880
 • स्वतन्त्र
  विजय कुमार यादव
  Janata Samajwadi Party
  30
 • स्वतन्त्र
  धिरेन्द्र कुमार यादव
  Janamat Party
  22
 • स्वतन्त्र
  राजदेव साह
  Maoist Centre
  12
 • स्वतन्त्र
  गुलाब चन्द्र साह
  Loktantrik Samajwadi Party
  4
 • स्वतन्त्र
  इन्द्रेश यादव
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  अनोज कुमार यादव
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  नन्द किशोर यादव
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  लखिन्दर यादव
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  विभा कुमारी मंडल
  Nepali Congress
  Elected
  883
 • स्वतन्त्र
  प्रतिमा कुमारी देवी यादव
  CPN-UML
  841
 • स्वतन्त्र
  जुगेश्वर दास
  Janata Samajwadi Party
  32
 • स्वतन्त्र
  लिलम देवी यादव
  Janamat Party
  28
 • स्वतन्त्र
  रानी वती देवी
  Maoist Centre
  17
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  परमिला कुमारी देवी
  Nepali Congress
  Elected
  888
 • स्वतन्त्र
  फुलो देवी दास
  CPN-UML
  842
 • स्वतन्त्र
  ममता देवी दास
  Janata Samajwadi Party
  31
 • स्वतन्त्र
  प्रमिला देवी महरा
  Janamat Party
  25
 • स्वतन्त्र
  लीला देवी महरा
  Maoist Centre
  17
Member
 • स्वतन्त्र
  कमलेश कुमार यादव
  Nepali Congress
  Elected
  892
 • स्वतन्त्र
  शाहीद रेजा
  Nepali Congress
  Elected
  885
 • स्वतन्त्र
  मनिर कवारी
  CPN-UML
  812
 • स्वतन्त्र
  विनोद कुमार चौधरी
  CPN-UML
  792
 • स्वतन्त्र
  काशीनाथ यादव
  Janata Samajwadi Party
  55
 • स्वतन्त्र
  साबिर कवारी
  Janata Samajwadi Party
  35
 • स्वतन्त्र
  सरोजीत यादव
  Janamat Party
  22
 • स्वतन्त्र
  रसुल कवारी
  Janamat Party
  21
 • स्वतन्त्र
  बिक्रु दास तत्मा
  Maoist Centre
  20
 • स्वतन्त्र
  सरोज कुमार साह कलवार
  Loktantrik Samajwadi Party
  6

Chhireshwornath Municipality

MithilaNagarpalikaGaneshmanCharnathNagarpalikaKamalaNagarpalikaSabailaNagarpalikaSahidnagarNagarpalikaHansapurNagarpalikaBidehaNagarpalikaNagarainNagarpalikaDhanusadhamNagarpalikaJanakpurUpamahanagarpalikaChhireshwornathNagarpalikaMithilaBihariNagarpalikaBateshworGaunpalikaLakshminiyaGaunpalikaAaurahiGaunpalikaJanaknandaniGaunpalikaDhanaujiGaunpalikaMukhiyapattiMusarmiyaGaunpalika¯4042km
 • Total Population 53,031
 • Number of Wards 10
 • Election Center 15
 • Number of Male Voters 13,272
 • Number of Female Voters 11,897
 • Number of Other Voters-
 • Total Eligible Voters 25,169

Chhireshwornath Municipality is in Dhanusha district of Madhesh Pradesh. There are 25,169 eligible voters for the Nepal local elections 2022, according to the Election Commission. There are 10 wards in the metropolitan city with the population of 53,031.