Bateshwor Rural Municipality

Chairperson
Vice Chairperson

Ram Ashish Mahato (Nepali Congress) won with 4,018 votes in the Bateshwor Rural Municipality defeating Shyam Sundar Mahato (CPN-UML) who secured 3,037 votes in Nepal local elections 2022 (Sthaniya Chunab 2079). According to the Election Commission, Nepal, Bateshwor Rural Municipality has 13,805 eligible voters.

Ward Election Results


Total Wards: 5
Ward President
 • स्वतन्त्र
  अशोक कुमार महतो
  Nepali Congress
  Elected
  552
 • स्वतन्त्र
  राम अशिश महतो
  CPN (Unified Socialist)
  390
 • स्वतन्त्र
  उमेश महतो
  CPN-UML
  370
 • स्वतन्त्र
  परेमश्‍वर महतो कोइरि
  Maoist Centre
  331
 • स्वतन्त्र
  देव नारायण महतो
  Janamat Party
  56
 • स्वतन्त्र
  विजय कुमार महतो
  Loktantrik Samajwadi Party
  41
 • स्वतन्त्र
  भोला कुमार श्रेष्ठ
  Rastriya Prajatantra Party
  36
 • स्वतन्त्र
  श्रवण कुमार महतो
  Janata Samajwadi Party
  10
 • स्वतन्त्र
  अनिज कुमार महतो
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  मन कुमारि तामाङ्ग
  Nepali Congress
  Elected
  527
 • स्वतन्त्र
  राज कुमारि महतो
  CPN (Unified Socialist)
  412
 • स्वतन्त्र
  मन कुमारि
  CPN-UML
  330
 • स्वतन्त्र
  सगुन तामाड्ग लामा
  Maoist Centre
  246
 • स्वतन्त्र
  बीनीता कुमारी देवी
  Janamat Party
  84
 • स्वतन्त्र
  कौशिला कुमारी पाख्रिन
  Rastriya Prajatantra Party
  55
 • स्वतन्त्र
  कुसुम देवी महतो
  Loktantrik Samajwadi Party
  45
 • स्वतन्त्र
  रन्‍जु देवी महतो
  Janata Samajwadi Party
  20
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  पारवती देवी चमार
  Nepali Congress
  Elected
  568
 • स्वतन्त्र
  बगोधिया देवी तत्मा
  CPN-UML
  468
 • स्वतन्त्र
  इनर देवी पासमान
  CPN (Unified Socialist)
  342
 • स्वतन्त्र
  अनार देवी
  Janamat Party
  74
 • स्वतन्त्र
  सुनिता कुमारि महरा
  Rastriya Prajatantra Party
  62
 • स्वतन्त्र
  पवित्री कुमारी महरा
  Loktantrik Samajwadi Party
  46
 • स्वतन्त्र
  रामवती देवी मण्‍डल
  Janata Samajwadi Party
  40
Member
 • स्वतन्त्र
  दिपेन्द्र कुमार महतो
  Nepali Congress
  Elected
  623
 • स्वतन्त्र
  विन्देशवर महतो
  Nepali Congress
  Elected
  507
 • स्वतन्त्र
  महाविर महतो कोइरी
  CPN-UML
  380
 • स्वतन्त्र
  किसुन देव महतो
  CPN-UML
  342
 • स्वतन्त्र
  राजकुमार महतो
  CPN (Unified Socialist)
  310
 • स्वतन्त्र
  उपेन्द्र महतो कोइरी
  CPN (Unified Socialist)
  289
 • स्वतन्त्र
  रामलखन महतो कोइरि
  Maoist Centre
  218
 • स्वतन्त्र
  विजय कुमार महतो
  Janamat Party
  72
 • स्वतन्त्र
  राम सुदिष्ट महतो
  Rastriya Prajatantra Party
  69
 • स्वतन्त्र
  कृष्ण कुमार महतो
  Rastriya Prajatantra Party
  68
 • स्वतन्त्र
  योगेन्द्र महतो
  Janamat Party
  63
 • स्वतन्त्र
  राम उदगार महतो
  Loktantrik Samajwadi Party
  39
 • स्वतन्त्र
  राजवंशी महतो
  Janata Samajwadi Party
  29
 • स्वतन्त्र
  रामविलास महतो
  Janata Samajwadi Party
  29
Ward President
 • स्वतन्त्र
  विजय कुमार महतो
  CPN (Unified Socialist)
  Elected
  570
 • स्वतन्त्र
  निरंजन प्रसाद गौतम
  CPN-UML
  507
 • स्वतन्त्र
  सजन सिंह दनवार
  Nepali Congress
  495
 • स्वतन्त्र
  जयबहादुर वाइवा
  Maoist Centre
  311
 • स्वतन्त्र
  मनोज कुमार साह
  Janamat Party
  191
 • स्वतन्त्र
  श्रवण कुमार महतो
  Janata Samajwadi Party
  180
 • स्वतन्त्र
  धर्मेन्द्र राय
  Loktantrik Samajwadi Party
  97
 • स्वतन्त्र
  मनोज कुमार शाह
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  हरीश्चन्द्र मण्डल
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  उर्मिला कर्माचार्य
  Nepali Congress
  Elected
  581
 • स्वतन्त्र
  रामरती कुमारी
  CPN (Unified Socialist)
  504
 • स्वतन्त्र
  खिन माया
  Maoist Centre
  344
 • स्वतन्त्र
  राज कुमारी
  Janamat Party
  181
 • स्वतन्त्र
  सानुमाया माझी
  Janata Samajwadi Party
  134
 • स्वतन्त्र
  दयावति साह
  Loktantrik Samajwadi Party
  79
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सोमनि कुमारी दास
  Nepali Congress
  Elected
  578
 • स्वतन्त्र
  लिलम कुमारी
  CPN (Unified Socialist)
  495
 • स्वतन्त्र
  शान्ती देवी चमार
  CPN-UML
  479
 • स्वतन्त्र
  चन्द्र कला देवी
  Janamat Party
  182
 • स्वतन्त्र
  कुमैर देवी महरा
  Janata Samajwadi Party
  117
 • स्वतन्त्र
  सेलो देवी महरा
  Loktantrik Samajwadi Party
  87
Member
 • स्वतन्त्र
  राम किशोर महतो
  Nepali Congress
  Elected
  580
 • स्वतन्त्र
  राम वरण ठाकुर
  Nepali Congress
  Elected
  577
 • स्वतन्त्र
  रास लाल महरा
  CPN (Unified Socialist)
  480
 • स्वतन्त्र
  देव नारायण महतो
  CPN-UML
  466
 • स्वतन्त्र
  देवा महतो सुडी
  CPN-UML
  430
 • स्वतन्त्र
  सुनिल कुमार महरा
  CPN (Unified Socialist)
  422
 • स्वतन्त्र
  गणे सिंह दनुवार
  Maoist Centre
  317
 • स्वतन्त्र
  दिलीप कुमार यादव
  Maoist Centre
  314
 • स्वतन्त्र
  राम उदगार पासमान
  Janamat Party
  183
 • स्वतन्त्र
  सुकेश्वर साह सोनार
  Janamat Party
  179
 • स्वतन्त्र
  विणा कुमारी राय
  Janata Samajwadi Party
  125
 • स्वतन्त्र
  संजय कुमार सिँह
  Janata Samajwadi Party
  106
 • स्वतन्त्र
  राम सिकिन्द्र महतो
  Loktantrik Samajwadi Party
  88
Ward President
 • स्वतन्त्र
  राम मणि कुशवाहा
  Nepali Congress
  Elected
  656
 • स्वतन्त्र
  हिरा लाल महतो
  CPN-UML
  571
 • स्वतन्त्र
  राजदेब महतो
  Loktantrik Samajwadi Party
  259
 • स्वतन्त्र
  राम चन्द्र साह
  CPN (Unified Socialist)
  159
 • स्वतन्त्र
  हरि किसुन मंडल
  Rastriya Prajatantra Party
  11
 • स्वतन्त्र
  चन्‍दन कुमार महतो
  Janamat Party
  8
 • स्वतन्त्र
  शिव कुमार सिंह
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  कवित कुमारी
  Nepali Congress
  Elected
  622
 • स्वतन्त्र
  मंजु कुमारी
  CPN-UML
  586
 • स्वतन्त्र
  रंजना देवी साह
  Loktantrik Samajwadi Party
  175
 • स्वतन्त्र
  आशा देवी महतो
  CPN (Unified Socialist)
  173
 • स्वतन्त्र
  राधा देवी महतो
  Rastriya Prajatantra Party
  13
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  अनिता कुमारी दास
  Nepali Congress
  Elected
  631
 • स्वतन्त्र
  पलास देवी मण्डल
  CPN-UML
  579
 • स्वतन्त्र
  अनिता कुमारी दास
  Loktantrik Samajwadi Party
  180
 • स्वतन्त्र
  कोशिला देवी मंडल
  CPN (Unified Socialist)
  160
 • स्वतन्त्र
  गालो देवी मण्डल
  Rastriya Prajatantra Party
  16
Member
 • स्वतन्त्र
  राम दयाल महतो कुशवाहा
  Nepali Congress
  Elected
  639
 • स्वतन्त्र
  देव नारायण महतो
  Nepali Congress
  Elected
  629
 • स्वतन्त्र
  देव नारायण साहु तेली
  CPN-UML
  552
 • स्वतन्त्र
  महेन्द्र महतो
  CPN-UML
  540
 • स्वतन्त्र
  सुलोचनी कुमारी महतो
  Loktantrik Samajwadi Party
  186
 • स्वतन्त्र
  अर्जुन महतो कोइरी
  CPN (Unified Socialist)
  176
 • स्वतन्त्र
  राम सेवक महतो
  Loktantrik Samajwadi Party
  164
 • स्वतन्त्र
  राम पुकार महतो
  CPN (Unified Socialist)
  159
Ward President
 • स्वतन्त्र
  नीरज कार्की
  Nepali Congress
  Elected
  591
 • स्वतन्त्र
  कृष्ण बहादुर घले
  CPN-UML
  409
 • स्वतन्त्र
  राम कुमार पासमान
  CPN (Unified Socialist)
  234
 • स्वतन्त्र
  दुर्गा बहादुर थापा
  Maoist Centre
  102
 • स्वतन्त्र
  राम परीक्षण महतो
  Loktantrik Samajwadi Party
  90
 • स्वतन्त्र
  संजीव साह तेली
  Janamat Party
  16
 • स्वतन्त्र
  ओम नारायण श्रेष्ठ
  Rastriya Prajatantra Party
  12
Female Member
 • स्वतन्त्र
  रामसखी देवी ठाकुर
  Nepali Congress
  Elected
  562
 • स्वतन्त्र
  हेम कुमारी काफ्‍ले रेग्‍मी
  CPN-UML
  445
 • स्वतन्त्र
  राजकुमारी देवी सोनार
  CPN (Unified Socialist)
  226
 • स्वतन्त्र
  इसैर देवी
  Maoist Centre
  94
 • स्वतन्त्र
  चमेली देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  60
 • स्वतन्त्र
  सविता कुमारी म.कोईरी
  Rastriya Prajatantra Party
  29
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  तेतरी देवी रविदास
  Nepali Congress
  Elected
  551
 • स्वतन्त्र
  शोभा कुमारी
  CPN-UML
  432
 • स्वतन्त्र
  मन्‍तोर देवी रविदास
  CPN (Unified Socialist)
  225
 • स्वतन्त्र
  मन्‍चे देवी सदा
  Maoist Centre
  95
 • स्वतन्त्र
  गिता रविदास
  Loktantrik Samajwadi Party
  63
 • स्वतन्त्र
  ममता कुमारी
  Rastriya Prajatantra Party
  28
Member
 • स्वतन्त्र
  राम प्रसाद साह
  Nepali Congress
  Elected
  540
 • स्वतन्त्र
  रामपृत महतो
  Nepali Congress
  Elected
  519
 • स्वतन्त्र
  दिपक कुमार साहु सोनार
  CPN-UML
  429
 • स्वतन्त्र
  राम उदिश साह सुडी
  CPN-UML
  421
 • स्वतन्त्र
  राम एकवाल महतो
  CPN (Unified Socialist)
  217
 • स्वतन्त्र
  रामनाथ महतो कोइरी
  CPN (Unified Socialist)
  208
 • स्वतन्त्र
  नारायण बहादुर आले
  Maoist Centre
  112
 • स्वतन्त्र
  राम एकवाल ठाकुर
  Maoist Centre
  103
 • स्वतन्त्र
  राम एकवाल ठाकुर
  Loktantrik Samajwadi Party
  57
 • स्वतन्त्र
  धर्म बहादुर थापा
  Rastriya Prajatantra Party
  35
 • स्वतन्त्र
  महेन्द्र महतो
  Rastriya Prajatantra Party
  31
 • स्वतन्त्र
  अमर कुमार साह
  Janamat Party
  16
Ward President
 • स्वतन्त्र
  शिवकरण यादव
  Nepali Congress
  Elected
  1248
 • स्वतन्त्र
  सुनिला कुमार साह
  CPN-UML
  1093
 • स्वतन्त्र
  रोहित कुमार यादब
  Loktantrik Samajwadi Party
  70
 • स्वतन्त्र
  देव सागर दास
  Maoist Centre
  31
 • स्वतन्त्र
  चन्द्रजन मुखिया
  Janamat Party
  31
 • स्वतन्त्र
  अशोक कुमार सिंह दनुवार
  CPN (Unified Socialist)
  20
 • स्वतन्त्र
  मन्‍दीप लामा
  Independent
  1
 • स्वतन्त्र
  राकेश कुमार यादव
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  झगरु साह
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  मिथिला श्रेष्‍ठ
  Nepali Congress
  Elected
  1152
 • स्वतन्त्र
  सँतोलिया धनुकाइन
  CPN-UML
  1106
 • स्वतन्त्र
  तारा देवी राउत
  Loktantrik Samajwadi Party
  72
 • स्वतन्त्र
  तेत्री कुमारी देवी
  Janamat Party
  49
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सजोगिया देवी मुसहर
  Nepali Congress
  Elected
  1151
 • स्वतन्त्र
  केचनी देवी सादा
  CPN-UML
  1098
 • स्वतन्त्र
  मर्नी मुसहर्नी
  Loktantrik Samajwadi Party
  78
 • स्वतन्त्र
  राज कुमारी
  Janamat Party
  48
 • स्वतन्त्र
  लुखिया देवी सादा
  CPN (Unified Socialist)
  39
Member
 • स्वतन्त्र
  अशोक कुमार यादव
  CPN-UML
  Elected
  1112
 • स्वतन्त्र
  जगेश्वर मुखिया
  Nepali Congress
  Elected
  1090
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मी ठाकुर
  Nepali Congress
  1022
 • स्वतन्त्र
  ढोढाइ साह तेली
  Loktantrik Samajwadi Party
  82
 • स्वतन्त्र
  बेचन साह तेली
  Loktantrik Samajwadi Party
  75
 • स्वतन्त्र
  शुभनारायण राय दनुवार
  Maoist Centre
  61
 • स्वतन्त्र
  सदाम हुसेन
  CPN (Unified Socialist)
  57
 • स्वतन्त्र
  मुक्ति नारायण सिंह
  CPN (Unified Socialist)
  50
 • स्वतन्त्र
  सियाराम मुखिया
  Janamat Party
  48
 • स्वतन्त्र
  देबुदास तत्मा
  Maoist Centre
  33

Bateshwor Rural Municipality

MithilaNagarpalikaGaneshmanCharnathNagarpalikaKamalaNagarpalikaSabailaNagarpalikaSahidnagarNagarpalikaHansapurNagarpalikaBidehaNagarpalikaNagarainNagarpalikaDhanusadhamNagarpalikaJanakpurUpamahanagarpalikaChhireshwornathNagarpalikaMithilaBihariNagarpalikaBateshworGaunpalikaLakshminiyaGaunpalikaAaurahiGaunpalikaJanaknandaniGaunpalikaDhanaujiGaunpalikaMukhiyapattiMusarmiyaGaunpalika¯4042km
 • Total Population 21,473
 • Number of Wards 5
 • Election Center 9
 • Number of Male Voters 7,307
 • Number of Female Voters 6,498
 • Number of Other Voters-
 • Total Eligible Voters 13,805

Bateshwor Rural Municipality is in Dhanusha district of Madhesh Pradesh. There are 13,805 eligible voters for the Nepal local elections 2022, according to the Election Commission. There are 5 wards in the metropolitan city with the population of 21,473.