Mahagadhimai Municipality

Mayor
Deputy Mayor

Upendra Prasad Yadav (Nepali Congress) won with 8,670 votes in the Mahagadhimai Municipality City defeating Rambabu Prasad Yadav (Janata Samajwadi Party) who secured 7,376 votes in Nepal local elections 2022 (Sthaniya Chunab 2079). According to the Election Commission, Nepal, Mahagadhimai Municipality City has 32,454 eligible voters.

Ward Election Results


Total Wards: 11
Ward President
 • स्वतन्त्र
  मनोज कुमार गुप्‍ता
  Nepali Congress
  Elected
  1273
 • स्वतन्त्र
  महेश जैसवाल
  CPN-UML
  1075
 • स्वतन्त्र
  सुरेश चौधरी
  Janata Samajwadi Party
  708
 • स्वतन्त्र
  जतिकर हुसेन
  Maoist Centre
  198
 • स्वतन्त्र
  राजकुमार कुशवाहा
  Janamat Party
  27
 • स्वतन्त्र
  दिपेन्द्र प्रसाद कुशवाहा
  Independent
  13
 • स्वतन्त्र
  राकेश प्रसाद कुशवाहा
  CPN (Unified Socialist)
  11
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सानपती देवी लहेरीन
  Nepali Congress
  Elected
  1349
 • स्वतन्त्र
  लिलाउती थरुनी
  Janata Samajwadi Party
  913
 • स्वतन्त्र
  इन्दु देवी मलाह
  CPN-UML
  717
 • स्वतन्त्र
  रामसखी देवी
  Maoist Centre
  229
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सानमती देवी
  Nepali Congress
  Elected
  1296
 • स्वतन्त्र
  भागमती देवी
  Janata Samajwadi Party
  885
 • स्वतन्त्र
  इन्दु देबी राम
  CPN-UML
  714
 • स्वतन्त्र
  रमावती देवि चमार
  Maoist Centre
  240
Member
 • स्वतन्त्र
  ग्यानी महतो कोइरी
  Nepali Congress
  Elected
  1330
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्‍मी गिरी
  Nepali Congress
  Elected
  1271
 • स्वतन्त्र
  रामबाबु प्रसाद यादव
  Janata Samajwadi Party
  999
 • स्वतन्त्र
  विनोद साह कानु
  Janata Samajwadi Party
  760
 • स्वतन्त्र
  बाजुलहक अंसारी
  CPN-UML
  747
 • स्वतन्त्र
  सुदिष्‍ट कुमार गुप्‍ता
  CPN-UML
  714
 • स्वतन्त्र
  सत्यनारायण महतो
  Maoist Centre
  289
 • स्वतन्त्र
  रामदेव प्रसाद
  Maoist Centre
  221
Ward President
 • स्वतन्त्र
  विश्‍वनाथ प्रसाद कुशवहा
  CPN-UML
  Elected
  1332
 • स्वतन्त्र
  वीरेन्द्र राउत
  Nepali Congress
  1154
 • स्वतन्त्र
  जयमंगल प्रसाद कुशवाहा
  Janata Samajwadi Party
  1102
 • स्वतन्त्र
  जालन्‍दर महतो
  Maoist Centre
  105
 • स्वतन्त्र
  प्रभात विक्रम साह
  Independent
  40
 • स्वतन्त्र
  जयप्रकाश कुमार मिश्रा
  Janamat Party
  28
 • स्वतन्त्र
  रामाकान्‍त यादव
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  त्रिलोक प्रसाद साह
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  श्रीपती देबी अहिरीन
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1229
 • स्वतन्त्र
  बालकेशी देबी यादव
  Nepali Congress
  1191
 • स्वतन्त्र
  सिता देवि बरइ
  Maoist Centre
  120
 • स्वतन्त्र
  आशा देवि दुसाद
  Independent
  21
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  अंजुली कुमारी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1257
 • स्वतन्त्र
  बुधिया देवी मुसहर
  Nepali Congress
  1166
 • स्वतन्त्र
  सन्तोसी देवी
  CPN-UML
  1112
 • स्वतन्त्र
  जसोधिया देवी
  Maoist Centre
  123
Member
 • स्वतन्त्र
  बलरामा प्रसाद यादव
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1303
 • स्वतन्त्र
  मनोज राउत अहिर
  Nepali Congress
  Elected
  1157
 • स्वतन्त्र
  धमन्डी महतो
  Nepali Congress
  1155
 • स्वतन्त्र
  शिवमंगल यादव
  Janata Samajwadi Party
  1129
 • स्वतन्त्र
  पुनित महतो
  CPN-UML
  1073
 • स्वतन्त्र
  रविनद्र महतो कोइरी
  CPN-UML
  963
 • स्वतन्त्र
  हरिशंकर प्रसाद कुशवाहा
  Maoist Centre
  219
 • स्वतन्त्र
  जबाहीर राउत कुर्मी
  Maoist Centre
  130
 • स्वतन्त्र
  दिनेश प्रसाद कुशवाहा
  Janamat Party
  35
 • स्वतन्त्र
  इसु मियाँ हवारी
  Independent
  28
 • स्वतन्त्र
  रामजी राउत कुर्मी
  Independent
  22
Ward President
 • स्वतन्त्र
  उपेन्‍द्र प्रसाद जैसवाल
  Nepali Congress
  Elected
  592
 • स्वतन्त्र
  जयकिसुन प्रसाद यादव
  CPN (Unified Socialist)
  383
 • स्वतन्त्र
  मनोज साह कलवार
  CPN-UML
  244
 • स्वतन्त्र
  उमेश कुमार जयसवाल
  Janamat Party
  19
Female Member
 • स्वतन्त्र
  जैसा खातुन
  Nepali Congress
  Elected
  545
 • स्वतन्त्र
  मिना देवी सोनार
  CPN (Unified Socialist)
  384
 • स्वतन्त्र
  मोरीयम खातुन
  CPN-UML
  270
 • स्वतन्त्र
  अकलिमा खातुन
  Janamat Party
  18
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  चरमतिया चमइन
  Nepali Congress
  Elected
  539
 • स्वतन्त्र
  जिअवा देवी
  CPN (Unified Socialist)
  377
 • स्वतन्त्र
  पार्वती देवी
  CPN-UML
  270
 • स्वतन्त्र
  जगिया देवी
  Janamat Party
  21
Member
 • स्वतन्त्र
  तेजलाल प्रसाद यादव
  Nepali Congress
  Elected
  515
 • स्वतन्त्र
  विनोद प्रसाद कानु
  Nepali Congress
  Elected
  487
 • स्वतन्त्र
  उपेन्‍द्र कुमार जयसवाल
  CPN (Unified Socialist)
  358
 • स्वतन्त्र
  विरेन्‍द्र साह कानु
  CPN (Unified Socialist)
  327
 • स्वतन्त्र
  जितेन्‍द्र प्रसाद जयसवाल
  CPN-UML
  276
 • स्वतन्त्र
  सागर मियाँ दर्जी अंसारी
  CPN-UML
  266
 • स्वतन्त्र
  प्रभु प्रसाद यादव
  Janamat Party
  25
Ward President
 • स्वतन्त्र
  मनोज कुमार
  CPN (Unified Socialist)
  Elected
  1075
 • स्वतन्त्र
  कृष्‍णमुरारी प्रसाद यादव
  Nepali Congress
  712
 • स्वतन्त्र
  जयलाल प्रसाद साह कानु
  Janata Samajwadi Party
  395
 • स्वतन्त्र
  गुजेश्‍वरी प्रसाद यादव
  CPN-UML
  52
 • स्वतन्त्र
  कार्तिक देव पाण्डेय
  Janamat Party
  37
 • स्वतन्त्र
  दिनेश प्रसाद साह
  Maoist Centre
  19
Female Member
 • स्वतन्त्र
  रामप्‍यारी देवी साह
  CPN (Unified Socialist)
  Elected
  1040
 • स्वतन्त्र
  रामरती देवी
  Nepali Congress
  694
 • स्वतन्त्र
  लालचुनी देवी कलवार
  Janata Samajwadi Party
  413
 • स्वतन्त्र
  उषा देवी कलवार
  CPN-UML
  67
 • स्वतन्त्र
  सुगान्‍धी देवी
  Janamat Party
  27
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  लालती देवी
  CPN (Unified Socialist)
  Elected
  1026
 • स्वतन्त्र
  लैचिया देवी चमइन
  Nepali Congress
  684
 • स्वतन्त्र
  कुन्ति देवी बैठा
  Janata Samajwadi Party
  419
 • स्वतन्त्र
  रम्भा देवी तेलीन
  CPN-UML
  63
 • स्वतन्त्र
  चम्पा देवी हजरा
  Janamat Party
  21
 • स्वतन्त्र
  सुमन्ती देवी
  Maoist Centre
  17
Member
 • स्वतन्त्र
  सोना लाल साह कानु
  CPN (Unified Socialist)
  Elected
  1020
 • स्वतन्त्र
  महेश महतो
  CPN (Unified Socialist)
  Elected
  1003
 • स्वतन्त्र
  शंकर यादव
  Nepali Congress
  698
 • स्वतन्त्र
  शीवदयाल साह तेली
  Nepali Congress
  642
 • स्वतन्त्र
  नगीना साह कानु
  Janata Samajwadi Party
  363
 • स्वतन्त्र
  श्‍यामबाबु प्रसाद साह तेली
  Janata Samajwadi Party
  363
 • स्वतन्त्र
  त्रिभुवन साह सोनार
  CPN-UML
  93
 • स्वतन्त्र
  गंगा राउत
  CPN-UML
  63
 • स्वतन्त्र
  पारस प्रसाद साह कानु
  Maoist Centre
  30
 • स्वतन्त्र
  चन्‍दन कुमार जयसवाल
  Janamat Party
  27
 • स्वतन्त्र
  पुनितलाल प्रसाद गुप्ता
  Maoist Centre
  17
 • स्वतन्त्र
  हरीचन्‍द्र साह कानु
  Janamat Party
  17
Ward President
 • स्वतन्त्र
  गजेन्‍द्र कुमार जयसवाल
  Nepali Congress
  Elected
  1142
 • स्वतन्त्र
  चन्‍द्रदेव प्रसाद चौधरी
  CPN-UML
  851
 • स्वतन्त्र
  विरेन्द्र प्रसाद जयसवाल
  Janata Samajwadi Party
  74
Female Member
 • स्वतन्त्र
  मैना देवी अहिरीन
  Nepali Congress
  Elected
  1154
 • स्वतन्त्र
  निर्माला देवि राम
  CPN-UML
  808
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सरस्वती देवी
  Nepali Congress
  Elected
  1156
 • स्वतन्त्र
  सानिया कुमारी
  CPN-UML
  806
 • स्वतन्त्र
  मलावती देवी
  Janata Samajwadi Party
  77
Member
 • स्वतन्त्र
  ओम प्रकाश चौधरी
  Nepali Congress
  Elected
  1156
 • स्वतन्त्र
  सियाराम प्रसाद यादव
  Nepali Congress
  Elected
  1119
 • स्वतन्त्र
  रुपलाल महरा भमार
  CPN-UML
  775
 • स्वतन्त्र
  अनुठा हजरा
  CPN-UML
  773
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मी राउत
  Janata Samajwadi Party
  75
 • स्वतन्त्र
  जितलाल राउत अहिर
  Janata Samajwadi Party
  72
 • स्वतन्त्र
  विगु महरा चमार
  Maoist Centre
  0
Ward President
 • स्वतन्त्र
  गेना राउत अहिर
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1176
 • स्वतन्त्र
  रामजी प्रसाद बरै
  Nepali Congress
  967
 • स्वतन्त्र
  मनोज प्रसाद चौरसिया
  CPN-UML
  377
 • स्वतन्त्र
  नबेलाल प्रसाद चौरसिया
  Maoist Centre
  231
 • स्वतन्त्र
  अरुण कुमार सहनी
  Independent
  131
 • स्वतन्त्र
  हरीनारायण प्रसाद वरै
  Janamat Party
  13
 • स्वतन्त्र
  चन्द्रिका प्रसाद यादव
  Rastriya Prajatantra Party
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सम्‍पती यादव
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1213
 • स्वतन्त्र
  नागिया धोविन
  Nepali Congress
  1005
 • स्वतन्त्र
  सहोदरी देवी
  CPN-UML
  426
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्‍मी देवी बरैनी
  Maoist Centre
  234
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  संगिता देवी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1159
 • स्वतन्त्र
  राम कुमारी देवी
  Nepali Congress
  1003
 • स्वतन्त्र
  नैनपती देवी
  CPN-UML
  438
 • स्वतन्त्र
  कलावती देवी दुसाद
  Maoist Centre
  256
Member
 • स्वतन्त्र
  प्रमोद प्रसाद साह
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1119
 • स्वतन्त्र
  शम्भु महतो कोईरी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1085
 • स्वतन्त्र
  आत्मा राउत अहिर
  Nepali Congress
  996
 • स्वतन्त्र
  रामलाल प्रसाद कुशवाहा
  Nepali Congress
  985
 • स्वतन्त्र
  राजवंशी प्रसाद
  CPN-UML
  461
 • स्वतन्त्र
  विगन प्रसाद यादव
  CPN-UML
  408
 • स्वतन्त्र
  राजेश प्रसाद चौरसिया
  Maoist Centre
  230
 • स्वतन्त्र
  पानालाल साह कानु
  Maoist Centre
  225
Ward President
 • स्वतन्त्र
  शिवेन्द्र प्रताप सिंह
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  830
 • स्वतन्त्र
  रामजन्म प्रसाद यादव
  Nepali Congress
  720
 • स्वतन्त्र
  बिरेन्द्र कुमार सहनी मलाह
  CPN-UML
  193
 • स्वतन्त्र
  सत्यनारायण राउत अहिर
  Loktantrik Samajwadi Party
  14
 • स्वतन्त्र
  कूबेर राउत अहिर
  Janamat Party
  6
 • स्वतन्त्र
  कञ्चन देवी
  Independent
  2
Female Member
 • स्वतन्त्र
  लखवा अहिरीन
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  851
 • स्वतन्त्र
  इन्दु देबी कुर्मी
  Nepali Congress
  637
 • स्वतन्त्र
  बबुनी देबी यादव
  CPN-UML
  231
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  रुप कली देवी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  852
 • स्वतन्त्र
  ललिता देवी दुसाध
  Nepali Congress
  650
 • स्वतन्त्र
  जिउती देवी दुसाधीन
  CPN-UML
  214
Member
 • स्वतन्त्र
  छोटेलाल साह
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  844
 • स्वतन्त्र
  आसमन साह
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  832
 • स्वतन्त्र
  रामजतन राउत अहिर
  Nepali Congress
  678
 • स्वतन्त्र
  संजय प्रसाद यादव
  Nepali Congress
  627
 • स्वतन्त्र
  राम एकबाल प्रसाद
  CPN-UML
  206
 • स्वतन्त्र
  शिवनारायण राउत कुर्मि
  CPN-UML
  204
 • स्वतन्त्र
  अनरुद्ध हजरा पासवान
  Loktantrik Samajwadi Party
  19
 • स्वतन्त्र
  कान्ती कलवारीन
  Loktantrik Samajwadi Party
  18
Ward President
 • स्वतन्त्र
  वोहाब अंसारी
  CPN-UML
  Elected
  999
 • स्वतन्त्र
  झगरु प्रसाद यादव
  Nepali Congress
  666
 • स्वतन्त्र
  सुरेश यादव
  Janata Samajwadi Party
  306
 • स्वतन्त्र
  गणेश प्र यादव
  Maoist Centre
  40
 • स्वतन्त्र
  ऐनूल हक मिया
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  गिता देवी चौरसिया
  CPN-UML
  Elected
  966
 • स्वतन्त्र
  हिरा देवी यादव
  Nepali Congress
  616
 • स्वतन्त्र
  पुजा देवी
  Janata Samajwadi Party
  374
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  लालमुनि देवी राम
  CPN-UML
  Elected
  966
 • स्वतन्त्र
  चैत्री देवी
  Nepali Congress
  634
 • स्वतन्त्र
  कुसमी देवी दु्सादीन
  Janata Samajwadi Party
  368
 • स्वतन्त्र
  शनिचरी देवी
  Maoist Centre
  37
Member
 • स्वतन्त्र
  रामलाल प्र चौरसिया
  CPN-UML
  Elected
  951
 • स्वतन्त्र
  सियाराम राय यादव
  CPN-UML
  Elected
  918
 • स्वतन्त्र
  राजवंशी राउत अहिर
  Nepali Congress
  611
 • स्वतन्त्र
  लालबाबु प्रसाद यादव
  Nepali Congress
  595
 • स्वतन्त्र
  रघुनाथ बर‌ै
  Janata Samajwadi Party
  372
 • स्वतन्त्र
  रामबाबु प्रसाद यादव
  Janata Samajwadi Party
  372
 • स्वतन्त्र
  रजली देवी यादव
  Maoist Centre
  36
 • स्वतन्त्र
  कमोद प्रसाद यादव
  Maoist Centre
  35
Ward President
 • स्वतन्त्र
  दिलीप शुक्ला
  CPN-UML
  Elected
  960
 • स्वतन्त्र
  रामदिनेश राउत कुर्मी
  Nepali Congress
  797
 • स्वतन्त्र
  राजेश प्रसाद यादव
  Janata Samajwadi Party
  98
 • स्वतन्त्र
  शिव महतो नुनिया
  Maoist Centre
  33
 • स्वतन्त्र
  उमाशंकर दास
  Janamat Party
  7
Female Member
 • स्वतन्त्र
  शिव कुमारी देवी
  CPN-UML
  Elected
  957
 • स्वतन्त्र
  धनमन्ती चमैन
  Nepali Congress
  778
 • स्वतन्त्र
  रजपतीया देवी
  Janata Samajwadi Party
  109
 • स्वतन्त्र
  सिता देवी
  Maoist Centre
  38
 • स्वतन्त्र
  सिता देवी
  Janamat Party
  10
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सुनैना देवी धोबी
  CPN-UML
  Elected
  953
 • स्वतन्त्र
  किसमतिया देवी चमैन
  Nepali Congress
  776
Member
 • स्वतन्त्र
  उमेश दास तत्मा
  CPN-UML
  Elected
  915
 • स्वतन्त्र
  राम प्रवेश कुमार महतो
  CPN-UML
  Elected
  905
 • स्वतन्त्र
  प्रमोद महतो
  Nepali Congress
  773
 • स्वतन्त्र
  नागेश्‍वर प्रसाद यादव
  Janata Samajwadi Party
  110
 • स्वतन्त्र
  बुनिलाल यादव
  Janata Samajwadi Party
  109
 • स्वतन्त्र
  जगमतीया महतो नुनीयाइन
  Maoist Centre
  32
 • स्वतन्त्र
  रामप्रवेश महतो नुनिया
  Maoist Centre
  27
 • स्वतन्त्र
  रँगलाल दास तत्‍मा
  Janamat Party
  6
 • स्वतन्त्र
  राजदेव ठाकुर
  Janamat Party
  5
Ward President
 • स्वतन्त्र
  चन्‍दन कुमार साह
  CPN-UML
  Elected
  676
 • स्वतन्त्र
  रुस्तम अंसारी
  Nepali Congress
  513
 • स्वतन्त्र
  गणेश प्रसाद साह कानु
  CPN (Unified Socialist)
  261
 • स्वतन्त्र
  बृजकिशोर प्रसाद यादव
  Maoist Centre
  223
 • स्वतन्त्र
  रामबाबु प्रसाद यादव
  Janamat Party
  61
 • स्वतन्त्र
  गणेश साह
  Janata Samajwadi Party
  28
Female Member
 • स्वतन्त्र
  पशपतिया देवी कुम्हीन
  CPN-UML
  Elected
  638
 • स्वतन्त्र
  उषा कुमारी कनुईन
  Nepali Congress
  453
 • स्वतन्त्र
  कलही देवी अहिरीन
  CPN (Unified Socialist)
  294
 • स्वतन्त्र
  कलामुन नेषा खातुन
  Maoist Centre
  179
 • स्वतन्त्र
  जसी खातुन
  Janamat Party
  75
 • स्वतन्त्र
  मिना देवी साह
  Janata Samajwadi Party
  66
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  कुन्ती देवी
  CPN-UML
  Elected
  623
 • स्वतन्त्र
  शोभा देवी
  Nepali Congress
  457
 • स्वतन्त्र
  गिर्जा देवी महरा
  CPN (Unified Socialist)
  280
 • स्वतन्त्र
  कुन्ती देवी
  Maoist Centre
  185
 • स्वतन्त्र
  चनरजोती देवी
  Janamat Party
  82
Member
 • स्वतन्त्र
  चुल्‍हाइ महतो नुनिया
  CPN-UML
  Elected
  580
 • स्वतन्त्र
  नुरहसन मिया अंसारी
  CPN-UML
  Elected
  558
 • स्वतन्त्र
  कुईस प्रसाद राउत
  Nepali Congress
  456
 • स्वतन्त्र
  प्रभु महतो नुनिया
  Nepali Congress
  432
 • स्वतन्त्र
  बजरंगी लाल साह
  Maoist Centre
  341
 • स्वतन्त्र
  प्रदिप कुमार गुप्ता
  CPN (Unified Socialist)
  277
 • स्वतन्त्र
  मकवुल मियाँ धोबी
  CPN (Unified Socialist)
  242
 • स्वतन्त्र
  रामनाथ पंडित
  Maoist Centre
  179
 • स्वतन्त्र
  बिहारी महतो नुनिया
  Janamat Party
  94
 • स्वतन्त्र
  महेश प्रसाद कुशवाहा
  Janamat Party
  90
 • स्वतन्त्र
  फुलमहमद देवान
  Janata Samajwadi Party
  47
 • स्वतन्त्र
  भोला मिया दर्जी
  Janata Samajwadi Party
  44
Ward President
 • स्वतन्त्र
  अरबिन्द वठा
  Nepali Congress
  Elected
  899
 • स्वतन्त्र
  विजयशंकर प्रसाद यादव
  Janata Samajwadi Party
  788
 • स्वतन्त्र
  ललिता देवी यादव
  Janamat Party
  14
 • स्वतन्त्र
  मदन प्रसाद साह
  CPN-UML
  3
 • स्वतन्त्र
  निर्सु चौधरी थारु
  Maoist Centre
  1
 • स्वतन्त्र
  संजय थापा
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सुकुन्ती देवी माझी
  Nepali Congress
  Elected
  896
 • स्वतन्त्र
  मलेखा खातुन
  Janata Samajwadi Party
  794
 • स्वतन्त्र
  सरियम खातुन
  Janamat Party
  16
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  कलझरीया देवी
  Nepali Congress
  Elected
  893
 • स्वतन्त्र
  शान्ती देवी चमार
  Janata Samajwadi Party
  784
 • स्वतन्त्र
  सितली चमइन
  Janamat Party
  18
Member
 • स्वतन्त्र
  राम निवास प्रसाद यादव
  Nepali Congress
  Elected
  872
 • स्वतन्त्र
  जयगोविन्द प्रसाद साह
  Nepali Congress
  Elected
  871
 • स्वतन्त्र
  कोशराज चौधरी
  Janata Samajwadi Party
  784
 • स्वतन्त्र
  हरीभजन साह सोनार
  Janata Samajwadi Party
  776
 • स्वतन्त्र
  राजेश प्रसाद यादव
  Janamat Party
  16
 • स्वतन्त्र
  जितेन्द्र माझी
  CPN-UML
  6

Mahagadhimai Municipality

NijgadhNagarpalikaJitpurSimaraUpamahanagarpalikaKolhabiNagarpalikaKaraiyamaiGaunpalikaSuwarnaGaunpalikaSimraungadhNagarpalikaKalaiyaUpamahanagarpalikaMahagadhimaiNagarpalikaPacharautaNagarpalikaBaragadhiGaunpalikaAdarshkotwalGaunpalikaPhetaGaunpalikaDevtalGaunpalikaPrasauniGaunpalikaBishrampurGaunpalikaParwanipurGaunpalikaParsaNationalParkNationalPark
 • Total Population 59,744
 • Number of Wards 11
 • Election Center 25
 • Number of Male Voters 18,069
 • Number of Female Voters 14,385
 • Number of Other Voters-
 • Total Eligible Voters 32,454

Mahagadhimai Municipality is in Bara district of Madhesh Pradesh. There are 32,454 eligible voters for the Nepal local elections 2022, according to the Election Commission. There are 11 wards in the metropolitan city with the population of 59,744.