Adarshkotwal Rural Municipality

Chairperson
Vice Chairperson

Jawahar Prasad (Nepali Congress) won with 4,087 votes in the Adarshkotwal Rural Municipality defeating Mustufa Ansari (CPN-UML) who secured 2,837 votes in Nepal local elections 2022 (Sthaniya Chunab 2079). According to the Election Commission, Nepal, Adarshkotwal Rural Municipality has 15,713 eligible voters.

Ward Election Results


Total Wards: 8
Ward President
 • स्वतन्त्र
  सुनिल प्रसाद कुश्‍वाहा
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  514
 • स्वतन्त्र
  राजेन्द्र राउत कुर्मि
  CPN-UML
  433
 • स्वतन्त्र
  कन्‍हैयालाल प्रसाद
  Nepali Congress
  271
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मी साह कानु
  Loktantrik Samajwadi Party
  259
 • स्वतन्त्र
  बिरेन्द्र ठाकुर
  Janamat Party
  33
 • स्वतन्त्र
  लखिन्द्र राउत कुर्मी
  CPN (Unified Socialist)
  4
Female Member
 • स्वतन्त्र
  गान्धी देवी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  469
 • स्वतन्त्र
  गिर्जा देवी कनुईन
  CPN-UML
  374
 • स्वतन्त्र
  गिता देवी कानु
  Nepali Congress
  312
 • स्वतन्त्र
  श्रीपती देवी कनुईन
  Loktantrik Samajwadi Party
  221
 • स्वतन्त्र
  मुनि देवी कुर्मीन
  CPN (Unified Socialist)
  4
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सुरसती देवी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  464
 • स्वतन्त्र
  सन्झा देवी
  CPN-UML
  367
 • स्वतन्त्र
  धरोहरी देवी
  Nepali Congress
  315
 • स्वतन्त्र
  रिन्जु देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  211
 • स्वतन्त्र
  रामझरीया चमइन
  Janamat Party
  49
 • स्वतन्त्र
  श्रीपती देवी
  CPN (Unified Socialist)
  3
Member
 • स्वतन्त्र
  रंजीत प्रसाद गुप्‍ता
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  464
 • स्वतन्त्र
  लखीन्द्र प्रसाद साह
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  405
 • स्वतन्त्र
  रामाकान्त पटेल
  Nepali Congress
  347
 • स्वतन्त्र
  रामदयाल महतो
  CPN-UML
  328
 • स्वतन्त्र
  चन्देश्वर प्रसाद यादव
  CPN-UML
  322
 • स्वतन्त्र
  फगुनी मुखिया
  Nepali Congress
  293
 • स्वतन्त्र
  भरोस मुखिया विन
  Loktantrik Samajwadi Party
  183
 • स्वतन्त्र
  मोहन प्रसाद साह तेली
  Loktantrik Samajwadi Party
  160
 • स्वतन्त्र
  नवल किशोर साह
  Janamat Party
  68
Ward President
 • स्वतन्त्र
  मनोज कुमार मेहता
  Nepali Congress
  Elected
  439
 • स्वतन्त्र
  बिनोद राउत कुर्मी
  CPN-UML
  362
 • स्वतन्त्र
  ओमप्रकाश प्रसाद महतो
  Maoist Centre
  11
 • स्वतन्त्र
  सुमेद प्रसाद कुशवाहा
  Loktantrik Samajwadi Party
  2
Female Member
 • स्वतन्त्र
  प्रमिला कुमारी चौधरी
  Nepali Congress
  Elected
  430
 • स्वतन्त्र
  सुनैना देवी
  CPN-UML
  182
 • स्वतन्त्र
  रमावती देवी कोईरिन
  Loktantrik Samajwadi Party
  85
 • स्वतन्त्र
  अमृता कुमारी
  Maoist Centre
  24
 • स्वतन्त्र
  संजोगिया देवी
  Janata Samajwadi Party
  5
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  फुलमाया देवी
  Nepali Congress
  Elected
  438
 • स्वतन्त्र
  जसमती देवी
  CPN-UML
  298
 • स्वतन्त्र
  सिमरिखिया देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  45
 • स्वतन्त्र
  विभा देवी हजरा
  Maoist Centre
  17
 • स्वतन्त्र
  तेतरी देवी
  Janata Samajwadi Party
  2
Member
 • स्वतन्त्र
  नन्‍दलाल साह तेली
  Nepali Congress
  Elected
  431
 • स्वतन्त्र
  श्‍याम हजरा दुसाद
  Nepali Congress
  Elected
  426
 • स्वतन्त्र
  बसन्‍त हजरा दुसाद
  CPN-UML
  308
 • स्वतन्त्र
  रामजन्म राउत कुर्मि
  CPN-UML
  306
 • स्वतन्त्र
  आत्‍माराम कोइरी
  Loktantrik Samajwadi Party
  40
 • स्वतन्त्र
  दिपेन्द्र कुमार
  Loktantrik Samajwadi Party
  38
 • स्वतन्त्र
  हरदेव हजरा
  Maoist Centre
  18
 • स्वतन्त्र
  रबिन प्रसाद पटेल
  Maoist Centre
  14
 • स्वतन्त्र
  रामबाबु राउत कुर्मी
  Janata Samajwadi Party
  4
Ward President
 • स्वतन्त्र
  शशिभुषण प्रियदर्शी यादव
  Nepali Congress
  Elected
  386
 • स्वतन्त्र
  रामबाबु प्रसाद यादव
  Janata Samajwadi Party
  385
 • स्वतन्त्र
  धर्मेन्द्र प्रसाद यादव
  CPN-UML
  300
 • स्वतन्त्र
  श्रवण कुमार साह
  Maoist Centre
  265
 • स्वतन्त्र
  रामबाबु प्रसाद चौधरी
  Loktantrik Samajwadi Party
  169
 • स्वतन्त्र
  विश्‍वनाथ प्र यादव
  Janamat Party
  21
 • स्वतन्त्र
  मोसाफिर राय यादव
  Independent
  16
 • स्वतन्त्र
  संगिता कुमारी यादव
  Independent
  15
 • स्वतन्त्र
  सुरेश प्रसाद यादव
  CPN (Unified Socialist)
  3
 • स्वतन्त्र
  हृदयनारायण प्रसाद यादव
  Rastriya Prajatantra Party
  1
 • स्वतन्त्र
  रामाकान्त मुखिया विन
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  उपेन्द्र प्रसाद यादव
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  उर्मिला देवी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  386
 • स्वतन्त्र
  राजमतिया देवी
  Maoist Centre
  294
 • स्वतन्त्र
  सुदामी देवी कुर्मीनी
  Nepali Congress
  262
 • स्वतन्त्र
  तेतरी कुमारी देवी विन
  CPN-UML
  261
 • स्वतन्त्र
  मनिचरी देवी यादव
  Loktantrik Samajwadi Party
  178
 • स्वतन्त्र
  पाना कुमारी यादव
  Janamat Party
  20
 • स्वतन्त्र
  गेनिया चमइन
  Rastriya Prajatantra Party
  11
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  रिना देवी राम
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  375
 • स्वतन्त्र
  निरो देवी चमार
  Maoist Centre
  314
 • स्वतन्त्र
  निर्मला देवी राम
  CPN-UML
  283
 • स्वतन्त्र
  शोभा देवी
  Nepali Congress
  269
 • स्वतन्त्र
  रिणा कुमारि चमैन
  Loktantrik Samajwadi Party
  166
 • स्वतन्त्र
  गीरजवा चमइन
  Janamat Party
  41
 • स्वतन्त्र
  सोसिला देवि महरा
  CPN (Unified Socialist)
  5
 • स्वतन्त्र
  आशा देवी
  Rastriya Prajatantra Party
  4
Member
 • स्वतन्त्र
  जुलुस राय यादव
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  364
 • स्वतन्त्र
  सिकिन्दर प्रसाद यादव
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  321
 • स्वतन्त्र
  हरिचन्द्र राउत कुर्मी
  CPN-UML
  300
 • स्वतन्त्र
  दिपेन्‍द्र प्रसाद यादव
  Nepali Congress
  287
 • स्वतन्त्र
  अच्छेलाल साह कानु
  Maoist Centre
  285
 • स्वतन्त्र
  जोगेन्द्र महतो
  CPN-UML
  278
 • स्वतन्त्र
  शिवमंगल महतो
  Maoist Centre
  261
 • स्वतन्त्र
  दिनानाथ कानु
  Nepali Congress
  230
 • स्वतन्त्र
  प्रमोद प्रसाद यादव
  Loktantrik Samajwadi Party
  183
 • स्वतन्त्र
  राजकुमार राय यादव
  Loktantrik Samajwadi Party
  167
 • स्वतन्त्र
  रामइश्वर प्रसाद यादव
  Janamat Party
  45
 • स्वतन्त्र
  रामनारायण प्रसाद
  Janamat Party
  27
 • स्वतन्त्र
  राजनारायण राय यादव
  CPN (Unified Socialist)
  25
Ward President
 • स्वतन्त्र
  शेख जवाहिर
  CPN-UML
  Elected
  473
 • स्वतन्त्र
  महमद अब्बास अंसारी
  Nepali Congress
  393
 • स्वतन्त्र
  शेख जाहुलहक
  Loktantrik Samajwadi Party
  273
 • स्वतन्त्र
  जुल्फेकार खाँ
  Maoist Centre
  235
 • स्वतन्त्र
  शेख सलिम
  Janata Samajwadi Party
  66
 • स्वतन्त्र
  राजेश्वर प्रसाद यादव
  Rastriya Prajatantra Party
  55
 • स्वतन्त्र
  समसोदिन मिया नेटुवा
  Janamat Party
  20
 • स्वतन्त्र
  आस महमद अंसारी
  CPN (Unified Socialist)
  11
Female Member
 • स्वतन्त्र
  अजरुन खातुन
  CPN-UML
  Elected
  364
 • स्वतन्त्र
  मराघुल पैठानीन
  Nepali Congress
  340
 • स्वतन्त्र
  तैमुन नेसा
  Loktantrik Samajwadi Party
  303
 • स्वतन्त्र
  अकवरिया खातुन
  Maoist Centre
  222
 • स्वतन्त्र
  जहिमा खातुन
  Janata Samajwadi Party
  65
 • स्वतन्त्र
  कोरेसी नेसा
  Janamat Party
  18
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सुनैना चमइन
  CPN-UML
  Elected
  426
 • स्वतन्त्र
  कमलीदेवी पासवान
  Rastriya Prajatantra Party
  71
 • स्वतन्त्र
  रामपुकारी देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  33
Member
 • स्वतन्त्र
  पपु कुमार यादव
  Loktantrik Samajwadi Party
  Elected
  389
 • स्वतन्त्र
  शंकर साह कानु
  CPN-UML
  Elected
  358
 • स्वतन्त्र
  शेष सेराजुल
  Nepali Congress
  287
 • स्वतन्त्र
  दिपेन्‍द्र प्रसाद कुर्मी
  Nepali Congress
  270
 • स्वतन्त्र
  शेष नवि अख्तर
  Loktantrik Samajwadi Party
  265
 • स्वतन्त्र
  शेष मजिद
  Maoist Centre
  263
 • स्वतन्त्र
  शेख जकरुल्‍लाह खाँ
  CPN-UML
  226
 • स्वतन्त्र
  मेहदी राम चमार
  Maoist Centre
  157
 • स्वतन्त्र
  हृदा राय यादव
  Janata Samajwadi Party
  89
 • स्वतन्त्र
  मोहम्द सा हुसेन खाँ पैठान
  Janamat Party
  68
 • स्वतन्त्र
  शेख ताहिर
  Janata Samajwadi Party
  53
 • स्वतन्त्र
  नागेन्द्र प्रसाद साह तेली
  Rastriya Prajatantra Party
  38
 • स्वतन्त्र
  जाविर खाँ पैठान
  Janamat Party
  33
 • स्वतन्त्र
  नरेश कुमार यादव
  Rastriya Prajatantra Party
  30
Ward President
 • स्वतन्त्र
  रुपेश नारायण सिंह
  Independent
  Elected
  509
 • स्वतन्त्र
  सुनिल प्रसाद यादव
  Loktantrik Samajwadi Party
  368
 • स्वतन्त्र
  चन्देश्‍वर गिरी
  Maoist Centre
  361
 • स्वतन्त्र
  बिरेन्द्र राउत बरै
  Nepali Congress
  320
 • स्वतन्त्र
  मेघु राय यादव
  CPN-UML
  260
 • स्वतन्त्र
  राजाराम सा कलवार
  CPN (Unified Socialist)
  17
 • स्वतन्त्र
  प्रभु प्रसाद यादव
  Janamat Party
  15
 • स्वतन्त्र
  धनपत राउत भेडिहर
  Janata Samajwadi Party
  12
 • स्वतन्त्र
  मनोहर सिंह भुमिहार
  CPN (Socialist)
  4
Female Member
 • स्वतन्त्र
  कमोधा दे्वी
  Maoist Centre
  Elected
  401
 • स्वतन्त्र
  सुगान्धी देवी यादव
  Loktantrik Samajwadi Party
  353
 • स्वतन्त्र
  किसमतिया देवि कोइरी
  CPN-UML
  306
 • स्वतन्त्र
  संजु देबी
  Nepali Congress
  268
 • स्वतन्त्र
  झोरी कनुइन
  CPN (Unified Socialist)
  21
 • स्वतन्त्र
  चन्द्र कला देवि
  Janata Samajwadi Party
  15
 • स्वतन्त्र
  रामकलिया देवी दुसाधिन
  CPN (Socialist)
  5
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सुनिता देवी
  Independent
  Elected
  406
 • स्वतन्त्र
  सोमरिया देवी चमइन
  Maoist Centre
  392
 • स्वतन्त्र
  सिता देवी महरा
  Loktantrik Samajwadi Party
  328
 • स्वतन्त्र
  जयमन्ती देबी चमइन
  CPN-UML
  265
 • स्वतन्त्र
  कुमारी देवी चमैन
  Nepali Congress
  260
 • स्वतन्त्र
  सुनरपति देवी
  CPN (Unified Socialist)
  25
 • स्वतन्त्र
  श्रीपती कुमारी
  CPN (Socialist)
  5
Member
 • स्वतन्त्र
  जयमंगल प्रसाद साह
  Maoist Centre
  Elected
  382
 • स्वतन्त्र
  प्रयाग महतो धानुक
  Independent
  Elected
  362
 • स्वतन्त्र
  जोगिन्द्र राउत भेडिहर
  Maoist Centre
  346
 • स्वतन्त्र
  राजाराम महतो कोइरी
  Loktantrik Samajwadi Party
  325
 • स्वतन्त्र
  प्रेमलाल कुमार यादव
  CPN-UML
  279
 • स्वतन्त्र
  रामलोचन प्रसाद भेडिहर
  Loktantrik Samajwadi Party
  279
 • स्वतन्त्र
  जयराम प्रसाद पटेल
  Independent
  266
 • स्वतन्त्र
  शंकर राउत बरै
  CPN-UML
  246
 • स्वतन्त्र
  जोखु राउत अहिर
  Nepali Congress
  246
 • स्वतन्त्र
  रामसेवक महतो कोइरी
  Nepali Congress
  243
 • स्वतन्त्र
  बिसनाथ हजरा
  Independent
  109
 • स्वतन्त्र
  रामसकल राउत बरै
  Janata Samajwadi Party
  65
 • स्वतन्त्र
  धनपत महतो कहार
  CPN (Unified Socialist)
  39
 • स्वतन्त्र
  ऋतिकरौशन कुमार गुप्ता
  Janamat Party
  29
 • स्वतन्त्र
  राजनारायण राय यादव
  Janata Samajwadi Party
  22
 • स्वतन्त्र
  शुभनारायण गिरी
  CPN (Socialist)
  5
 • स्वतन्त्र
  बैधनाथ महतो धानुक
  CPN (Socialist)
  3
Ward President
 • स्वतन्त्र
  राजु कुमार गुप्ता
  Maoist Centre
  Elected
  429
 • स्वतन्त्र
  मधुसुदन प्रसाद जयसवाल
  Nepali Congress
  427
 • स्वतन्त्र
  सहत राम मौर्य
  Loktantrik Samajwadi Party
  375
 • स्वतन्त्र
  शिवनाथ प्रसाद
  CPN-UML
  339
 • स्वतन्त्र
  रामअयोध्‍या प्रसाद यादव
  Janata Samajwadi Party
  193
 • स्वतन्त्र
  धिरज कुमार पटेल
  Janamat Party
  13
 • स्वतन्त्र
  पुरुषोतम कुमार साह तेली
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  पुजनी कुमारी देवी
  Nepali Congress
  Elected
  415
 • स्वतन्त्र
  ममता देवी पटहेरीन
  Maoist Centre
  323
 • स्वतन्त्र
  कल्यानी कुमारी
  CPN-UML
  275
 • स्वतन्त्र
  खुश्बुतारा खातुन
  Loktantrik Samajwadi Party
  264
 • स्वतन्त्र
  मिना देबी कुश्वाहा
  Janata Samajwadi Party
  247
 • स्वतन्त्र
  कलावती कनुइन
  Janamat Party
  80
 • स्वतन्त्र
  शिला देवी पाण्‍डे
  Rastriya Prajatantra Party
  5
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सहोदरी देवी चमार
  Nepali Congress
  Elected
  396
 • स्वतन्त्र
  निलम कुमारी देवी
  Maoist Centre
  349
 • स्वतन्त्र
  चिनता देवी
  CPN-UML
  298
 • स्वतन्त्र
  राजकुमारी देवि धोवि
  Loktantrik Samajwadi Party
  263
 • स्वतन्त्र
  एतवरिया देवी
  Janata Samajwadi Party
  181
Member
 • स्वतन्त्र
  अनहोती महतो
  Nepali Congress
  Elected
  377
 • स्वतन्त्र
  अरुण कुमार पाण्डे
  Nepali Congress
  Elected
  332
 • स्वतन्त्र
  उपेन्‍द्र मुखिया वीन
  Maoist Centre
  321
 • स्वतन्त्र
  नेकमहमद चुरिहार
  Maoist Centre
  312
 • स्वतन्त्र
  संजय कुमार जैसवार
  Loktantrik Samajwadi Party
  294
 • स्वतन्त्र
  रंजित कुमार कोइरी
  CPN-UML
  285
 • स्वतन्त्र
  सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा
  CPN-UML
  279
 • स्वतन्त्र
  रामेश्‍वर साह कानु
  Janata Samajwadi Party
  263
 • स्वतन्त्र
  विन्देसर मुखिया विन
  Loktantrik Samajwadi Party
  260
 • स्वतन्त्र
  समसुल मियाँ
  Janata Samajwadi Party
  178
 • स्वतन्त्र
  जगदेव प्रसाद कुशवाहा
  Janamat Party
  100
 • स्वतन्त्र
  प्रदिप कुमार शर्मा
  Janamat Party
  89
Ward President
 • स्वतन्त्र
  जनक ठाकुर लोहार
  Nepali Congress
  Elected
  374
 • स्वतन्त्र
  अलिउलाह अंसारी
  CPN-UML
  361
 • स्वतन्त्र
  समसाद आलम
  Maoist Centre
  249
 • स्वतन्त्र
  हसबुल्लाह आलम अंसारी
  Loktantrik Samajwadi Party
  151
 • स्वतन्त्र
  नेमीलाल सहनी
  Rastriya Prajatantra Party
  41
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सकली देवी सहनी
  Nepali Congress
  Elected
  405
 • स्वतन्त्र
  उर्मिला देवी तेलीन
  CPN-UML
  352
 • स्वतन्त्र
  गिता देवी
  Maoist Centre
  245
 • स्वतन्त्र
  बासमती देवी अहिरीन
  Loktantrik Samajwadi Party
  113
 • स्वतन्त्र
  सहारुन नेसा
  Rastriya Prajatantra Party
  36
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  बचनी देवी
  Nepali Congress
  Elected
  401
 • स्वतन्त्र
  श्री देबी चमार
  CPN-UML
  353
 • स्वतन्त्र
  सियापति कुमारि
  Maoist Centre
  242
 • स्वतन्त्र
  रबिता देबि
  Rastriya Prajatantra Party
  35
Member
 • स्वतन्त्र
  दिपलाल प्रसाद कुशवाहा
  Nepali Congress
  Elected
  418
 • स्वतन्त्र
  लालप्रसाद यादव
  Nepali Congress
  Elected
  397
 • स्वतन्त्र
  बिन्देश्‍वरी ठाकुर लोहार
  CPN-UML
  337
 • स्वतन्त्र
  जगरनाथ महतो कोइरी
  CPN-UML
  332
 • स्वतन्त्र
  उमा सहनी
  Maoist Centre
  231
 • स्वतन्त्र
  तैयब महमद
  Maoist Centre
  220
 • स्वतन्त्र
  पानालाल सहनी
  Loktantrik Samajwadi Party
  106
 • स्वतन्त्र
  सिक्रम राय यादव
  Loktantrik Samajwadi Party
  97
 • स्वतन्त्र
  नवल किशोर प्रसाद साह
  Rastriya Prajatantra Party
  36
 • स्वतन्त्र
  गणेश प्रसाद साह कानु
  Rastriya Prajatantra Party
  33
Ward President
 • स्वतन्त्र
  हरिनारायण प्रसाद कुशवाहा
  Nepali Congress
  Elected
  697
 • स्वतन्त्र
  प्रमोद प्रसाद साह
  Maoist Centre
  396
 • स्वतन्त्र
  उमाशंकर साह तेली
  CPN-UML
  313
 • स्वतन्त्र
  उपेन्‍द्र कुमार
  Rastriya Prajatantra Party
  11
 • स्वतन्त्र
  शेष अहमद हुसेन
  Loktantrik Samajwadi Party
  6
 • स्वतन्त्र
  बिपिन कुमार गुप्ता
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  नागेन्द्र महतो कोइरी
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  रम्भा देवी
  Nepali Congress
  Elected
  730
 • स्वतन्त्र
  उमा देवी कुर्मीन
  CPN-UML
  301
 • स्वतन्त्र
  सामती देवी
  Rastriya Prajatantra Party
  12
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  रामपति देवी
  Nepali Congress
  Elected
  719
 • स्वतन्त्र
  शारदा देवि तत्मीन
  Maoist Centre
  372
 • स्वतन्त्र
  तेतरी देबी
  CPN-UML
  289
 • स्वतन्त्र
  बिजुलीवति देवी
  Rastriya Prajatantra Party
  15
 • स्वतन्त्र
  शैली देवी
  CPN (Unified Socialist)
  0
Member
 • स्वतन्त्र
  शिव सा कानु
  Nepali Congress
  Elected
  718
 • स्वतन्त्र
  सनत मुखिया वीन
  Nepali Congress
  Elected
  714
 • स्वतन्त्र
  शेष शकिल अहमद
  Maoist Centre
  366
 • स्वतन्त्र
  हिरालाल सा तेली
  Maoist Centre
  339
 • स्वतन्त्र
  रामजिनिस प्रसाद कुश्वाहा
  CPN-UML
  290
 • स्वतन्त्र
  शेष नुर महमद
  CPN-UML
  273
 • स्वतन्त्र
  नविज मिया
  Rastriya Prajatantra Party
  10
 • स्वतन्त्र
  शेष सबिर
  Loktantrik Samajwadi Party
  5

Adarshkotwal Rural Municipality

NijgadhNagarpalikaJitpurSimaraUpamahanagarpalikaKolhabiNagarpalikaKaraiyamaiGaunpalikaSuwarnaGaunpalikaSimraungadhNagarpalikaKalaiyaUpamahanagarpalikaMahagadhimaiNagarpalikaPacharautaNagarpalikaBaragadhiGaunpalikaAdarshkotwalGaunpalikaPhetaGaunpalikaDevtalGaunpalikaPrasauniGaunpalikaBishrampurGaunpalikaParwanipurGaunpalikaParsaNationalParkNationalPark
 • Total Population 29,586
 • Number of Wards 8
 • Election Center 9
 • Number of Male Voters 8,826
 • Number of Female Voters 6,886
 • Number of Other Voters1
 • Total Eligible Voters 15,713

Adarshkotwal Rural Municipality is in Bara district of Madhesh Pradesh. There are 15,713 eligible voters for the Nepal local elections 2022, according to the Election Commission. There are 8 wards in the metropolitan city with the population of 29,586.