Kerabari Rural Municipality

Chairperson
Vice Chairperson

Suman Miringching Magar (CPN-UML) won with 7,810 votes in the Kerabari Rural Municipality defeating Rohit Bahadur Karki (Nepali Congress) who secured 6,390 votes in Nepal local elections 2022 (Sthaniya Chunab 2079). According to the Election Commission, Nepal, Kerabari Rural Municipality has 23,990 eligible voters.

Ward Election Results


Total Wards: 10
Ward President
 • स्वतन्त्र
  शरण थापा मगर
  CPN-UML
  Elected
  662
 • स्वतन्त्र
  चन्द्र सिंह लिम्बु
  Nepali Congress
  648
Female Member
 • स्वतन्त्र
  कमला राई
  Nepali Congress
  0
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  तारा विश्ववकर्मा
  CPN-UML
  Elected
  666
 • स्वतन्त्र
  खुमा देवी विश्‍वकर्मा
  Nepali Congress
  645
Member
 • स्वतन्त्र
  बुध वीर लिम्बु
  CPN-UML
  Elected
  666
 • स्वतन्त्र
  टेक बहादुर मगर
  CPN-UML
  Elected
  656
 • स्वतन्त्र
  विवी राई
  Nepali Congress
  641
 • स्वतन्त्र
  चक्र बहादुर मगर
  Nepali Congress
  639
Ward President
 • स्वतन्त्र
  प्रेम बहादुर लिम्बु
  CPN-UML
  Elected
  706
 • स्वतन्त्र
  कालु राम खड्का
  Nepali Congress
  541
Female Member
 • स्वतन्त्र
  संगीता मगर
  CPN-UML
  Elected
  681
 • स्वतन्त्र
  कृष्ण माया लिम्बु
  Nepali Congress
  545
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  बाल कुमारी नेपाली
  CPN-UML
  Elected
  676
 • स्वतन्त्र
  राम कुमारी परियार
  Nepali Congress
  547
Member
 • स्वतन्त्र
  अटल सिंह लिम्वु
  CPN-UML
  Elected
  685
 • स्वतन्त्र
  नगेन्द्र कुमार खान ठकुरी
  CPN-UML
  Elected
  671
 • स्वतन्त्र
  जै माया लिम्बु
  Nepali Congress
  531
 • स्वतन्त्र
  पूर्ण बहादुर लिम्बु
  Nepali Congress
  520
Ward President
 • स्वतन्त्र
  राम चन्द्र साही
  CPN-UML
  Elected
  510
 • स्वतन्त्र
  डम्बर बहादुर ठकुरी
  Nepali Congress
  414
 • स्वतन्त्र
  महेन्द्र मगर
  Maoist Centre
  405
 • स्वतन्त्र
  सुवाश श्रेष्ठ
  Rastriya Prajatantra Party
  60
 • स्वतन्त्र
  लाल सिङ्ग लिम्बु
  Mangol National Organization
  13
 • स्वतन्त्र
  सुरेन्द्र कुमार लिम्बु
  Rastriya Janamukti Party
  6
Female Member
 • स्वतन्त्र
  छोटी माया लिम्बु
  CPN-UML
  Elected
  515
 • स्वतन्त्र
  हरी माया श्रेष्ठ
  Nepali Congress
  408
 • स्वतन्त्र
  मन्जु नेपाली
  Maoist Centre
  377
 • स्वतन्त्र
  धन कुमारी श्रेष्ठ
  Rastriya Prajatantra Party
  58
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  हेमा विश्वकर्मा
  CPN-UML
  Elected
  544
 • स्वतन्त्र
  संगिता मुग्राति
  Nepali Congress
  403
 • स्वतन्त्र
  कुन्ती माया सार्की
  Maoist Centre
  359
 • स्वतन्त्र
  कुमारी सार्की
  Rastriya Prajatantra Party
  40
Member
 • स्वतन्त्र
  आर पि मगर
  CPN-UML
  Elected
  530
 • स्वतन्त्र
  डिल्लीराम तामाङ्ग
  CPN-UML
  Elected
  498
 • स्वतन्त्र
  लोक बहादुर मगर
  Nepali Congress
  403
 • स्वतन्त्र
  सुवास तामाङ
  Nepali Congress
  396
 • स्वतन्त्र
  धन बहादुर देवान
  Maoist Centre
  335
 • स्वतन्त्र
  कुसुम तामाङ्ग
  Maoist Centre
  326
 • स्वतन्त्र
  कुमार सिंह लिम्बु
  Rastriya Prajatantra Party
  39
 • स्वतन्त्र
  गोविन्द तामाङ्ग
  Rastriya Prajatantra Party
  39
 • स्वतन्त्र
  कृष्ण बहादुर मगर
  Rastriya Janamukti Party
  12
Ward President
 • स्वतन्त्र
  शिव प्रसाद तामाङ्ग
  Nepali Congress
  Elected
  505
 • स्वतन्त्र
  इन्द्र बहादुर याम्फू राइ
  CPN-UML
  371
Female Member
 • स्वतन्त्र
  दया देवी कटुवाल कार्की
  Nepali Congress
  Elected
  500
 • स्वतन्त्र
  शान्त माया राई
  CPN-UML
  378
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  मेनुका लामंगादे
  Nepali Congress
  Elected
  499
 • स्वतन्त्र
  लिला माया विश्‍वकर्मा
  CPN-UML
  376
Member
 • स्वतन्त्र
  टेक बहादुर राई
  Nepali Congress
  Elected
  499
 • स्वतन्त्र
  चन्द्र प्रसाद तामाङ
  Nepali Congress
  Elected
  499
 • स्वतन्त्र
  रुद्र मान राई
  CPN-UML
  367
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मण बहादुर तामाङ्ग
  CPN-UML
  360
Ward President
 • स्वतन्त्र
  अजय लिम्वु
  CPN-UML
  Elected
  985
 • स्वतन्त्र
  राम राई
  Nepali Congress
  799
 • स्वतन्त्र
  सेर बहादुर लिम्वु
  Rastriya Prajatantra Party
  84
 • स्वतन्त्र
  फणिन्द्र रसाईली
  Maoist Centre
  48
Female Member
 • स्वतन्त्र
  फुल माया मगर
  CPN-UML
  Elected
  944
 • स्वतन्त्र
  पविता राई
  Nepali Congress
  857
 • स्वतन्त्र
  शान्ती कुमारी राई
  Rastriya Prajatantra Party
  64
 • स्वतन्त्र
  कृष्ण लिम्बु
  Maoist Centre
  45
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  मन माया वि. क
  CPN-UML
  Elected
  951
 • स्वतन्त्र
  तिर्था माया बिश्वकर्मा
  Nepali Congress
  844
 • स्वतन्त्र
  सुनीता दर्जी
  Rastriya Prajatantra Party
  59
 • स्वतन्त्र
  सुस्मा विश्वकर्मा
  Maoist Centre
  43
Member
 • स्वतन्त्र
  प्रेम बहादुर तामाङ्ग
  CPN-UML
  Elected
  925
 • स्वतन्त्र
  बिष्णु राना मगर
  CPN-UML
  Elected
  900
 • स्वतन्त्र
  टेक बहादुर मगर
  Nepali Congress
  812
 • स्वतन्त्र
  राजेन्द्र देव राना मगर
  Nepali Congress
  802
 • स्वतन्त्र
  तोइन्द्र बहादुर कुवर
  Rastriya Prajatantra Party
  102
 • स्वतन्त्र
  करण मगर
  Rastriya Prajatantra Party
  69
 • स्वतन्त्र
  सुजन विश्वकर्मा
  Maoist Centre
  38
Ward President
 • स्वतन्त्र
  उपेन्द्र लुङ्गेली मगर
  Maoist Centre
  Elected
  758
 • स्वतन्त्र
  मेध राज राई
  CPN-UML
  587
 • स्वतन्त्र
  श्याम प्रसाद राई
  Nepali Congress
  547
Female Member
 • स्वतन्त्र
  बुध्वरानी लिम्बु
  CPN-UML
  Elected
  657
 • स्वतन्त्र
  सन्ची राई
  Maoist Centre
  643
 • स्वतन्त्र
  पुर्ण माया राई
  Nepali Congress
  491
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  मन माया विश्‍वकर्मा
  CPN-UML
  Elected
  657
 • स्वतन्त्र
  मन माया दर्जी
  Maoist Centre
  619
 • स्वतन्त्र
  कमला विश्‍वकर्मा
  Nepali Congress
  484
Member
 • स्वतन्त्र
  गोपाल बस्नेत
  Maoist Centre
  Elected
  679
 • स्वतन्त्र
  चित्र कुमार तामाङ
  CPN-UML
  Elected
  634
 • स्वतन्त्र
  कमल बहादुर घले मगर
  CPN-UML
  617
 • स्वतन्त्र
  सुर्य बहादुर ईवा
  Maoist Centre
  608
 • स्वतन्त्र
  मन कुमार तामाङ्ग
  Nepali Congress
  490
 • स्वतन्त्र
  गंन्ज सिंह मगर
  Nepali Congress
  465
Ward President
 • स्वतन्त्र
  खगेन्‍द्र प्रसाद निरौला
  CPN-UML
  Elected
  672
 • स्वतन्त्र
  किसोर कुमार राई
  Maoist Centre
  621
 • स्वतन्त्र
  बिमल कुमार लिम्बु
  Nepali Congress
  589
 • स्वतन्त्र
  झार सिह लिम्बु
  Mangol National Organization
  49
 • स्वतन्त्र
  श्‍याम प्रसाद घिमिरे
  Rastriya Prajatantra Party
  11
Female Member
 • स्वतन्त्र
  कल्‍पना मगर
  CPN-UML
  Elected
  708
 • स्वतन्त्र
  कृष्ण कुमारी आचार्य
  Nepali Congress
  594
 • स्वतन्त्र
  हरि माया लिम्वु
  Maoist Centre
  476
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मी माया लिम्बु
  Mangol National Organization
  93
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  रेखा विश्वकर्मा
  CPN-UML
  Elected
  709
 • स्वतन्त्र
  सुमित्रा दर्जी
  Nepali Congress
  586
 • स्वतन्त्र
  अनिता वि.क.
  Maoist Centre
  468
 • स्वतन्त्र
  सिता देवी विश्‍वकर्मा
  Mangol National Organization
  93
Member
 • स्वतन्त्र
  शोक वहादुर वस्नेत
  CPN-UML
  Elected
  748
 • स्वतन्त्र
  नर बहादुर लूङगेली मगर
  CPN-UML
  Elected
  669
 • स्वतन्त्र
  मनी चन्द्र लिम्बु
  Nepali Congress
  538
 • स्वतन्त्र
  दान बहादुर बलम्पाकी मगर
  Nepali Congress
  533
 • स्वतन्त्र
  टेक बहादुर थापा
  Maoist Centre
  515
 • स्वतन्त्र
  प्रति वहादुर राई
  Maoist Centre
  448
 • स्वतन्त्र
  अग्नी प्रसाद राई
  Mangol National Organization
  97
 • स्वतन्त्र
  मदन बहादुर राई
  Mangol National Organization
  90
Ward President
 • स्वतन्त्र
  कमल कुमार बस्नेत
  Nepali Congress
  Elected
  858
 • स्वतन्त्र
  टिका राम चापागाईं
  CPN-UML
  855
 • स्वतन्त्र
  मिन प्रसाद आचार्य
  Maoist Centre
  78
 • स्वतन्त्र
  पूर्ण प्रसाद सुवेदी
  Rastriya Prajatantra Party
  51
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सिता भुजेल
  CPN-UML
  Elected
  832
 • स्वतन्त्र
  सरिता मास्के
  Nepali Congress
  810
 • स्वतन्त्र
  लोक माया कार्की
  Rastriya Prajatantra Party
  114
 • स्वतन्त्र
  दुर्गा कुमारी कार्की
  Maoist Centre
  81
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सन्तोषी सार्की
  CPN-UML
  Elected
  851
 • स्वतन्त्र
  सरु सुनाम
  Nepali Congress
  815
 • स्वतन्त्र
  भिम कुमारी परियार
  Maoist Centre
  74
 • स्वतन्त्र
  तिर्थ कुमारी दर्जी
  Rastriya Prajatantra Party
  58
Member
 • स्वतन्त्र
  दिल बहादुर राई
  CPN-UML
  Elected
  831
 • स्वतन्त्र
  राजन कुमार थापा
  CPN-UML
  Elected
  820
 • स्वतन्त्र
  गोपाल थापा
  Nepali Congress
  775
 • स्वतन्त्र
  दान बहादुर खड्का
  Nepali Congress
  744
 • स्वतन्त्र
  देव बहादुर कार्की
  Maoist Centre
  91
 • स्वतन्त्र
  भुपेन्द्र भट्टराई
  Maoist Centre
  85
 • स्वतन्त्र
  टेक बहादुर वस्नेत
  Rastriya Prajatantra Party
  82
 • स्वतन्त्र
  बृख बहादुर श्रेष्ठ
  Rastriya Prajatantra Party
  67
Ward President
 • स्वतन्त्र
  गोपाल राई
  Nepali Congress
  Elected
  1224
 • स्वतन्त्र
  भिम बहादुर कार्की
  CPN-UML
  1170
 • स्वतन्त्र
  गोविन्द बहादुर बस्नेत
  Maoist Centre
  279
 • स्वतन्त्र
  मेघनाथ गुरुङ
  Mangol National Organization
  43
 • स्वतन्त्र
  डम्वर विश्‍वकर्मा
  Rastriya Prajatantra Party
  11
Female Member
 • स्वतन्त्र
  हिमा देवी लिम्वु
  CPN-UML
  Elected
  1160
 • स्वतन्त्र
  शर्मिला गुरुङ
  Nepali Congress
  1154
 • स्वतन्त्र
  आशा लिम्‍वु
  Maoist Centre
  272
 • स्वतन्त्र
  पुनम राई
  Mangol National Organization
  51
 • स्वतन्त्र
  निर्मला घिमिरे
  Rastriya Prajatantra Party
  34
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  लिला देवि दर्जि
  CPN-UML
  Elected
  1200
 • स्वतन्त्र
  कमला गुरुङ्ग
  Nepali Congress
  1173
 • स्वतन्त्र
  सविता परियार
  Maoist Centre
  240
 • स्वतन्त्र
  जानुका देवी परीयार
  Mangol National Organization
  51
 • स्वतन्त्र
  फुल माया बिश्वकर्मा
  Rastriya Prajatantra Party
  13
Member
 • स्वतन्त्र
  सुमन ढकाल
  Nepali Congress
  Elected
  1183
 • स्वतन्त्र
  गोविन्द वहादुर शाही ठकुरी
  CPN-UML
  Elected
  1167
 • स्वतन्त्र
  खेम बहादुर गुरुङ्ग
  Nepali Congress
  1122
 • स्वतन्त्र
  नर बहादुर गुरुङ्ग
  CPN-UML
  1104
 • स्वतन्त्र
  मोहन कुमार कार्की
  Maoist Centre
  280
 • स्वतन्त्र
  युवराज लिम्बु
  Maoist Centre
  279
 • स्वतन्त्र
  नर बहादुर गुरुङ
  Mangol National Organization
  68
 • स्वतन्त्र
  भिम बहादुर तामाङ्ग योन्जन
  Mangol National Organization
  64
 • स्वतन्त्र
  चन्द्र देवी फूएल
  Rastriya Prajatantra Party
  21
 • स्वतन्त्र
  तेज बहादुर विश्वकर्मा
  Rastriya Prajatantra Party
  13
Ward President
 • स्वतन्त्र
  पूर्ण बहादुर मगर
  CPN-UML
  Elected
  639
 • स्वतन्त्र
  चन्द्र बहादुर मगर
  Nepali Congress
  573
 • स्वतन्त्र
  प्रेम बहादुर लिम्वु
  Maoist Centre
  218
 • स्वतन्त्र
  युवराज विश्वकर्मा
  Rastriya Prajatantra Party
  61
 • स्वतन्त्र
  मिनहाङ् लिम्बु
  Rastriya Janamukti Party
  7
 • स्वतन्त्र
  किशोर सिं ठकुरि
  Independent
  5
 • स्वतन्त्र
  तुलसा लिम्बु
  Mangol National Organization
  3
Female Member
 • स्वतन्त्र
  गंगा लिम्बु
  CPN-UML
  Elected
  766
 • स्वतन्त्र
  रुजा लिम्वु तामाङ
  Nepali Congress
  409
 • स्वतन्त्र
  हरी माया तामाङ
  Maoist Centre
  235
 • स्वतन्त्र
  कनम्रता कुमारी राई
  Rastriya Prajatantra Party
  57
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  मिरा कुमारी विश्वकर्मा
  CPN-UML
  Elected
  743
 • स्वतन्त्र
  उर्मिला बि.क
  Nepali Congress
  435
 • स्वतन्त्र
  रीमा शिवा परियार
  Maoist Centre
  228
 • स्वतन्त्र
  पुनम वि क
  Rastriya Prajatantra Party
  52
Member
 • स्वतन्त्र
  तुलसी घिमिरे
  CPN-UML
  Elected
  729
 • स्वतन्त्र
  मिथुन धुर्व कुमार देवान
  CPN-UML
  Elected
  695
 • स्वतन्त्र
  सुजन कुमार श्रेष्ठ
  Nepali Congress
  410
 • स्वतन्त्र
  श्याम कुमार खतिवडा
  Nepali Congress
  405
 • स्वतन्त्र
  चख मान लिम्बु
  Maoist Centre
  274
 • स्वतन्त्र
  रञ्जित राई
  Maoist Centre
  252
 • स्वतन्त्र
  अमित निरौला
  Rastriya Prajatantra Party
  56
 • स्वतन्त्र
  गौरी शंकर विश्‍वकर्मा
  Rastriya Prajatantra Party
  48
 • स्वतन्त्र
  सन्त कुमार लिम्बु
  Rastriya Janamukti Party
  12

Kerabari Rural Municipality

KerabariGaunpalikaLetangNagarpalikaMiklajungGaunpalikaRatuwamaiNagarpalikaBelbariNagarpalikaRangeliNagarpalikaSunwarshiNagarpalikaSundarharaichaNagarpalikaGramthanGaunpalikaDhanpalthanGaunpalikaJahadaGaunpalikaKanepokhariGaunpalikaUralabariNagarpalikaBudhigangaGaunpalikaKatahariGaunpalikaBiratnagarMahanagarpalikaPatahrishanishchareNagarpalika¯5052.5km
 • Total Population 34,725
 • Number of Wards 10
 • Election Center 15
 • Number of Male Voters 11,833
 • Number of Female Voters 12,157
 • Number of Other Voters-
 • Total Eligible Voters 23,990

Kerabari Rural Municipality is in Morang district of Pradesh 1. There are 23,990 eligible voters for the Nepal local elections 2022, according to the Election Commission. There are 10 wards in the metropolitan city with the population of 34,725.