सल्यान जिल्ला

KalimatiGaunpalikaBangadKupindeNagarpalikaSharadaNagarpalikaBagchaurNagarpalikaKumakhmalikaGaunpalikaKapurkotGaunpalikaTribeniGaunpalikaChhatreshworiGaunpalikaSiddha KumakhGaunpalikaDarmaGaunpalika¯8084km
  • कुल स्थानीय तह १०
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या २,३८,६६८
  • पुरुष जनसंख्या १,१४,९५३
  • महिला जनसंख्या १,२३,७१५

सल्यान जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या २३८६६८ रहेको छ ।
नपा - गापा