Duduwa Rural Municipality

Chairperson
Vice Chairperson

Narendra Kumar Choudhary (Nepali Congress) won with 6,272 votes in the Duduwa Rural Municipality defeating Bhandari Lal Ahir (Janata Samajwadi Party) who secured 5,125 votes in Nepal local elections 2022 (Sthaniya Chunab 2079). According to the Election Commission, Nepal, Duduwa Rural Municipality has 22,255 eligible voters.

Ward Election Results


Total Wards: 6
Ward President
 • स्वतन्त्र
  पटेश्‍वर कुर्मि
  Nepali Congress
  Elected
  842
 • स्वतन्त्र
  कृण्ण गोपाल यादव
  CPN-UML
  701
 • स्वतन्त्र
  बद्री प्रसाद अहिर
  Janata Samajwadi Party
  390
 • स्वतन्त्र
  राम गोपाल कुर्मि
  Loktantrik Samajwadi Party
  219
 • स्वतन्त्र
  मथुरा प्रसाद बाहुन
  Maoist Centre
  75
 • स्वतन्त्र
  राम प्यारे हरिजन
  Janamat Party
  30
 • स्वतन्त्र
  पुरन मल यादव
  Rastriya Prajatantra Party
  22
 • स्वतन्त्र
  राज कुमार शुक्ला
  Independent
  7
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सुषमा यादब
  Nepali Congress
  Elected
  892
 • स्वतन्त्र
  मन्जु देवी मौर्य
  CPN-UML
  760
 • स्वतन्त्र
  रीना कुमारी मौर्य
  Janata Samajwadi Party
  329
 • स्वतन्त्र
  अमिरुल खाँ
  Loktantrik Samajwadi Party
  177
 • स्वतन्त्र
  मायालंखा बढही
  Maoist Centre
  90
 • स्वतन्त्र
  गीता देवी यादव
  Janamat Party
  32
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  कनिक तारा पासीन
  Nepali Congress
  Elected
  857
 • स्वतन्त्र
  राम रानी धोवी
  CPN-UML
  733
 • स्वतन्त्र
  रेखा पासी
  Janata Samajwadi Party
  372
 • स्वतन्त्र
  पार्वती खटिक
  Loktantrik Samajwadi Party
  176
 • स्वतन्त्र
  फुलबासा धोबी
  Maoist Centre
  92
 • स्वतन्त्र
  कुन्ना खटिक
  Janamat Party
  31
Member
 • स्वतन्त्र
  राम सागर लोनिया
  Nepali Congress
  Elected
  893
 • स्वतन्त्र
  ज्ञानेन्द्र कुमाल चौधरी
  Nepali Congress
  Elected
  865
 • स्वतन्त्र
  जगदिश अहिर
  CPN-UML
  735
 • स्वतन्त्र
  राम दिन लोनिया
  CPN-UML
  705
 • स्वतन्त्र
  राम गोपाल लोनिया
  Janata Samajwadi Party
  341
 • स्वतन्त्र
  हियात अली शेष
  Janata Samajwadi Party
  310
 • स्वतन्त्र
  राम मुरत लुहार
  Loktantrik Samajwadi Party
  154
 • स्वतन्त्र
  राजा राम तेली
  Loktantrik Samajwadi Party
  129
 • स्वतन्त्र
  नागरिक लाल चमार
  Maoist Centre
  84
 • स्वतन्त्र
  मेवा अहिर
  Maoist Centre
  79
 • स्वतन्त्र
  जगदिश कुर्मि
  Janamat Party
  34
 • स्वतन्त्र
  आरीब दर्जी
  Janamat Party
  33
Ward President
 • स्वतन्त्र
  दुर्गा प्रसाद बर्मा कुर्मी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1780
 • स्वतन्त्र
  गजेन्द्र प्रसाद कैराती
  Nepali Congress
  1445
 • स्वतन्त्र
  सत्य नारायण वर्मा
  CPN-UML
  448
 • स्वतन्त्र
  मोहम्मद हारुन खाँ
  Janamat Party
  42
 • स्वतन्त्र
  जोगेन्द्र प्रसाद कैराती
  Maoist Centre
  14
 • स्वतन्त्र
  छैदी राम तेली
  Independent
  12
 • स्वतन्त्र
  सरस्वती प्रसाद बर्मा
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  छवरानी यादव
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1738
 • स्वतन्त्र
  लीला वती यादव
  Nepali Congress
  1512
 • स्वतन्त्र
  निर्मला देवी यादव
  CPN-UML
  422
 • स्वतन्त्र
  शान्ती गोडिया
  Janamat Party
  36
 • स्वतन्त्र
  पवरीया केवट
  Maoist Centre
  18
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सुशिला कुमारी चमार
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1731
 • स्वतन्त्र
  पतराना चमार
  Nepali Congress
  1521
 • स्वतन्त्र
  तिलवी खटिक
  CPN-UML
  424
 • स्वतन्त्र
  कमला खटिक
  Janamat Party
  36
 • स्वतन्त्र
  राम उरेही चमारिन
  Maoist Centre
  15
Member
 • स्वतन्त्र
  विनोद कुमार लोनिया
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1719
 • स्वतन्त्र
  सिराज अहमद खाँ
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1649
 • स्वतन्त्र
  जयस राम गोडिया
  Nepali Congress
  1500
 • स्वतन्त्र
  महफुज आलम खाँ
  Nepali Congress
  1487
 • स्वतन्त्र
  राम करन केवट
  CPN-UML
  575
 • स्वतन्त्र
  मुजिर्वु रहमान खाँ
  CPN-UML
  425
 • स्वतन्त्र
  अनारा गोडिया
  Janamat Party
  39
 • स्वतन्त्र
  शिव कुमार चौधरी
  Janamat Party
  36
 • स्वतन्त्र
  मेराज अहमद खाँ
  Maoist Centre
  21
Ward President
 • स्वतन्त्र
  अमोद कुमार तिवारी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1314
 • स्वतन्त्र
  छोटे लाल वर्मा (कुर्मी)
  Nepali Congress
  685
 • स्वतन्त्र
  शिव कुमार कुर्मी
  CPN-UML
  553
 • स्वतन्त्र
  निर्मला देवी चमार
  Maoist Centre
  12
 • स्वतन्त्र
  मो. नईम खाँ
  Janamat Party
  7
Female Member
 • स्वतन्त्र
  हसना पठानिन्
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1293
 • स्वतन्त्र
  धन देइया अहिर
  Nepali Congress
  697
 • स्वतन्त्र
  तसलिमुन खाँ
  CPN-UML
  555
 • स्वतन्त्र
  नन्कई खाँ
  Janamat Party
  6
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  पतङगा धोबी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1290
 • स्वतन्त्र
  कुमारी लक्ष्मी पासी
  Nepali Congress
  682
 • स्वतन्त्र
  शान्ती पासी
  CPN-UML
  542
 • स्वतन्त्र
  इन्द्रा वती हरिजन
  Janamat Party
  15
Member
 • स्वतन्त्र
  मसि उल्ला खाँ
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1281
 • स्वतन्त्र
  लल्लु कान्दु
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1233
 • स्वतन्त्र
  रियाजुद्दीन खाँ
  Nepali Congress
  683
 • स्वतन्त्र
  सकील खां
  Nepali Congress
  660
 • स्वतन्त्र
  किसमत खां
  CPN-UML
  531
 • स्वतन्त्र
  शिवा नन्द मिश्रा
  CPN-UML
  501
 • स्वतन्त्र
  कादीर सार्इ
  Janamat Party
  5
 • स्वतन्त्र
  बाबु लाल पासी
  Janamat Party
  5
Ward President
 • स्वतन्त्र
  सगीर खाँ
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  679
 • स्वतन्त्र
  हरि बहादुर रेउले
  Nepali Congress
  547
 • स्वतन्त्र
  साकिर अलि सैयद
  CPN-UML
  494
 • स्वतन्त्र
  गणेश प्रसाद कलवार
  Maoist Centre
  145
 • स्वतन्त्र
  रुपरानी गडरिया
  Janamat Party
  26
 • स्वतन्त्र
  अब्दुल वारी खाँ
  CPN (Unified Socialist)
  14
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सकिना बेगम नाउ
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  644
 • स्वतन्त्र
  विट्टी कुर्मी
  Nepali Congress
  562
 • स्वतन्त्र
  समसुल खाँ
  CPN-UML
  434
 • स्वतन्त्र
  सलामुन निशा अंसारी
  Maoist Centre
  148
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  रेखा खटिक
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  631
 • स्वतन्त्र
  चन्द्रावति खटिक
  Nepali Congress
  560
 • स्वतन्त्र
  निर्मला धोवी
  CPN-UML
  429
 • स्वतन्त्र
  कल्पना देवी सोनकर
  Maoist Centre
  143
 • स्वतन्त्र
  कृष्णा वती कोरी
  Janamat Party
  60
Member
 • स्वतन्त्र
  मिलन अहिर
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  592
 • स्वतन्त्र
  सोनुद्धीन अंसारी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  579
 • स्वतन्त्र
  मुस्तकिम खाँ
  Nepali Congress
  548
 • स्वतन्त्र
  राम अचल अहिर
  Nepali Congress
  535
 • स्वतन्त्र
  महेन्द्र बहादुर शाही
  CPN-UML
  461
 • स्वतन्त्र
  मोहम्मद रसुल शाह
  CPN-UML
  404
 • स्वतन्त्र
  कैयुम नाउ
  Maoist Centre
  171
 • स्वतन्त्र
  प्रमोद यादव
  Maoist Centre
  122
 • स्वतन्त्र
  मिना देवी राढ
  Janamat Party
  54
 • स्वतन्त्र
  सकिल जोलाह
  Janamat Party
  51
Ward President
 • स्वतन्त्र
  झंक बहादुर थापा
  CPN-UML
  Elected
  1399
 • स्वतन्त्र
  वेल बहादुर बोहरा
  Nepali Congress
  1262
 • स्वतन्त्र
  रेशम राज न्यौपाने
  Janata Samajwadi Party
  107
 • स्वतन्त्र
  मनविर थापा
  Maoist Centre
  91
 • स्वतन्त्र
  गंगा राम यादव
  Rastriya Prajatantra Party
  44
Female Member
 • स्वतन्त्र
  शारदा गिरी
  CPN-UML
  Elected
  1312
 • स्वतन्त्र
  ईना थारु
  Nepali Congress
  1275
 • स्वतन्त्र
  अमृता देवी क्षेत्री
  Janata Samajwadi Party
  128
 • स्वतन्त्र
  तुल्सी कुमारी बिष्ट क्षेत्री
  Maoist Centre
  121
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  लिला सुनार
  CPN-UML
  Elected
  1297
 • स्वतन्त्र
  कली कुमारी परियार
  Nepali Congress
  1277
 • स्वतन्त्र
  कमला विश्वकर्मा
  Janata Samajwadi Party
  146
 • स्वतन्त्र
  धनसरी परियार
  CPN (Unified Socialist)
  0
Member
 • स्वतन्त्र
  काशी राम यादव
  Nepali Congress
  Elected
  1277
 • स्वतन्त्र
  जाहिर यादव
  CPN-UML
  Elected
  1272
 • स्वतन्त्र
  रत्न बहादुर चलाउने
  Nepali Congress
  1262
 • स्वतन्त्र
  झुठवा थारु
  CPN-UML
  1222
 • स्वतन्त्र
  चेतु राम थारु
  Janata Samajwadi Party
  130
 • स्वतन्त्र
  राम लखन यादव
  Janata Samajwadi Party
  124
 • स्वतन्त्र
  पहलसिड वि.क.
  Maoist Centre
  99
 • स्वतन्त्र
  सोम नाथ पाठक
  Maoist Centre
  98
 • स्वतन्त्र
  सुवास अहिर
  Rastriya Prajatantra Party
  35
 • स्वतन्त्र
  भुवन शाही
  Rastriya Prajatantra Party
  31
Ward President
 • स्वतन्त्र
  मोहन राम मिश्र
  CPN-UML
  Elected
  868
 • स्वतन्त्र
  मनोरथ लाल कुर्मी
  Nepali Congress
  715
 • स्वतन्त्र
  उमेश कुमार यादव
  Janata Samajwadi Party
  627
 • स्वतन्त्र
  अब्दुल वहिद शेष
  Janamat Party
  298
 • स्वतन्त्र
  राजा सिंह सिख
  Rastriya Sadbhawana Party
  73
 • स्वतन्त्र
  राम धनी यादव
  Rastriya Prajatantra Party
  51
 • स्वतन्त्र
  मुने बेहना
  Maoist Centre
  22
 • स्वतन्त्र
  साधु सरन अहिर
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  जवन्ती महाउत
  CPN-UML
  Elected
  795
 • स्वतन्त्र
  धिराना देवी मौर्य
  Nepali Congress
  736
 • स्वतन्त्र
  गिता वर्मा
  Janata Samajwadi Party
  615
 • स्वतन्त्र
  मैहरुल शेष
  Janamat Party
  307
 • स्वतन्त्र
  साकरुन शाह
  Rastriya Sadbhawana Party
  71
 • स्वतन्त्र
  पुस्पा मौर्य
  Rastriya Prajatantra Party
  61
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  मीरा देवि कोरी
  CPN-UML
  Elected
  790
 • स्वतन्त्र
  पूनम देवी कोरी
  Nepali Congress
  729
 • स्वतन्त्र
  कृष्ण देवी खटिक
  Janata Samajwadi Party
  614
 • स्वतन्त्र
  कुसमा कोरी
  Janamat Party
  302
 • स्वतन्त्र
  तारा वती चमार
  Rastriya Sadbhawana Party
  72
 • स्वतन्त्र
  सिमा कुमारी कोरी
  Rastriya Prajatantra Party
  45
Member
 • स्वतन्त्र
  राधे श्याम मुराऊ
  CPN-UML
  Elected
  788
 • स्वतन्त्र
  मदान अलि शेष
  CPN-UML
  Elected
  767
 • स्वतन्त्र
  निर जंग सिंह थापा
  Nepali Congress
  735
 • स्वतन्त्र
  नुसरत अलि शेष
  Nepali Congress
  723
 • स्वतन्त्र
  मोहम्मद कमरुधीन शेष
  Janata Samajwadi Party
  590
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मी नारायण गोडिया
  Janata Samajwadi Party
  535
 • स्वतन्त्र
  राम बरन कुर्मी
  Janamat Party
  303
 • स्वतन्त्र
  बेचनलाल मौर्य
  Janamat Party
  289
 • स्वतन्त्र
  सन्तोष कुमार मौर्य
  Rastriya Prajatantra Party
  72
 • स्वतन्त्र
  जवाहिर सिंह सिख
  Rastriya Sadbhawana Party
  66
 • स्वतन्त्र
  सहज राम कोरी
  Rastriya Sadbhawana Party
  64
 • स्वतन्त्र
  जगदिश पासी
  Rastriya Prajatantra Party
  43
 • स्वतन्त्र
  मफ्फर अली शेष
  Maoist Centre
  19

Duduwa Rural Municipality

RaptiSonariGaunpalikaKohalpurNagarpalikaNarainapurGaunpalikaBaijanathGaunpalikaKhajuraGaunpalikaDuduwaGaunpalikaJankiGaunpalikaNepalgunjUpamahanagarpalika¯4042km
 • Total Population 43,039
 • Number of Wards 6
 • Election Center 12
 • Number of Male Voters 12,640
 • Number of Female Voters 9,615
 • Number of Other Voters-
 • Total Eligible Voters 22,255

Duduwa Rural Municipality is in Banke district of Lumbini Pradesh. There are 22,255 eligible voters for the Nepal local elections 2022, according to the Election Commission. There are 6 wards in the metropolitan city with the population of 43,039.