पर्वत जिल्ला

ModiGaunpalikaKushmaNagarpalikaJaljalaGaunpalikaPhalebasNagarpalikaMahashilaGaunpalikaBihadiGaunpalikaPainyuGaunpalika¯3031.5km
  • कुल स्थानीय तह
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या १,३२,७०३
  • पुरुष जनसंख्या ६३,१२८
  • महिला जनसंख्या ६९,५७५

पर्वत जिल्ला गण्डकी प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या १३२७०३ रहेको छ ।
नपा - गापा