Helambu Rural Municipality

Chairperson
Vice Chairperson

Nima Gyajen Sherpa (Nepali Congress) won with 5,386 votes in the Helambu Rural Municipality defeating Dawa Lama (CPN-UML) who secured 4,604 votes in Nepal local elections 2022 (Sthaniya Chunab 2079). According to the Election Commission, Nepal, Helambu Rural Municipality has 17,586 eligible voters.

Ward Election Results


Total Wards: 7
Ward President
 • स्वतन्त्र
  दावा ग्यालिजेन लामा (ह्‍योल्मो)
  Nepali Congress
  Elected
  1003
 • स्वतन्त्र
  अनिल लामा
  CPN-UML
  596
 • स्वतन्त्र
  प्रेम ग्याल्बु लामा
  Maoist Centre
  23
Female Member
 • स्वतन्त्र
  चन्द कुमारी थापा मगर
  Nepali Congress
  Elected
  893
 • स्वतन्त्र
  सरिना तामाङ लामा
  CPN-UML
  589
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  रीता वि.क.
  Nepali Congress
  Elected
  888
 • स्वतन्त्र
  तेल कुमारी सुनार
  CPN-UML
  589
Member
 • स्वतन्त्र
  पासाङ शेर्पा
  Nepali Congress
  Elected
  971
 • स्वतन्त्र
  पेमा टासि शेर्पा
  Nepali Congress
  Elected
  965
 • स्वतन्त्र
  पेमा लामा (ह्‍योल्मो)
  CPN-UML
  576
 • स्वतन्त्र
  फुर्पा शेर्पा
  CPN-UML
  571
 • स्वतन्त्र
  कालु शेर्पा
  Maoist Centre
  28
Ward President
 • स्वतन्त्र
  पेम्बा लामा (ह्‍योल्मो)
  Nepali Congress
  Elected
  898
 • स्वतन्त्र
  मिङ्मार लामा
  CPN-UML
  586
 • स्वतन्त्र
  दिनेश बरुवाल
  Maoist Centre
  396
 • स्वतन्त्र
  राजन भण्डारी
  Rastriya Prajatantra Party
  24
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सोमो लामा
  Nepali Congress
  Elected
  909
 • स्वतन्त्र
  भूपेन्द्र कुमारी भण्डारी
  CPN-UML
  649
 • स्वतन्त्र
  मायाँ लमिनी (ह‍योल्मो)
  Maoist Centre
  391
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  कमला नेपाली
  Nepali Congress
  Elected
  908
 • स्वतन्त्र
  सानु माया सोनार
  CPN-UML
  624
 • स्वतन्त्र
  मँगलि माया सुनार
  Maoist Centre
  392
 • स्वतन्त्र
  बुद्धि माया वि.क.
  Rastriya Prajatantra Party
  19
Member
 • स्वतन्त्र
  पुष्य प्रसाद सापकोटा
  Nepali Congress
  Elected
  850
 • स्वतन्त्र
  विरे तामाङ
  Nepali Congress
  Elected
  834
 • स्वतन्त्र
  विर बहादुर जोती
  CPN-UML
  640
 • स्वतन्त्र
  निमा लामा (ह्योल्मो)
  CPN-UML
  584
 • स्वतन्त्र
  साङ्गे दोङ
  Maoist Centre
  508
 • स्वतन्त्र
  छिरिङ लामा (ह्योल्मो)
  Maoist Centre
  361
 • स्वतन्त्र
  बल राम भुजेल
  Rastriya Prajatantra Party
  19
 • स्वतन्त्र
  बुद्ध तामाङ्ग
  Rastriya Prajatantra Party
  18
Ward President
 • स्वतन्त्र
  दिपक खड्का
  CPN-UML
  Elected
  712
 • स्वतन्त्र
  छिरिङ लामा
  Nepali Congress
  660
 • स्वतन्त्र
  पित बहादुर खड्का
  Rastriya Prajatantra Party
  6
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सुस्मिता तामाङ
  CPN-UML
  Elected
  692
 • स्वतन्त्र
  मिना भुजेल
  Nepali Congress
  667
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  मञ्जु नेपाली
  CPN-UML
  Elected
  705
 • स्वतन्त्र
  पुतली सुनार
  Nepali Congress
  654
Member
 • स्वतन्त्र
  कृष्ण बहादुर गिरी
  CPN-UML
  Elected
  682
 • स्वतन्त्र
  बुद्ध लाल तामाङ
  CPN-UML
  Elected
  665
 • स्वतन्त्र
  राम कृष्ण गिरी
  Nepali Congress
  658
 • स्वतन्त्र
  दमाई सिं तामाङ
  Nepali Congress
  652
 • स्वतन्त्र
  सोम सिंगे तामाङ
  Rastriya Prajatantra Party
  14
 • स्वतन्त्र
  दिपक कुमार श्रेष्ठ
  Rastriya Prajatantra Party
  7
Ward President
 • स्वतन्त्र
  बुद्धि मान तामाङ
  Nepali Congress
  Elected
  760
 • स्वतन्त्र
  बुद्ध प्रसाद लामिछाने
  CPN-UML
  644
 • स्वतन्त्र
  दिपक लामिछाने
  Maoist Centre
  128
 • स्वतन्त्र
  सुरेश तामाङ
  Rastriya Prajatantra Party
  34
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सरस्वती लामिछाने
  Nepali Congress
  Elected
  748
 • स्वतन्त्र
  शान्ति लामिछाने
  CPN-UML
  634
 • स्वतन्त्र
  तारा देवी दुलाल
  Maoist Centre
  138
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सीता सोनार
  Nepali Congress
  Elected
  756
 • स्वतन्त्र
  सीता सुनार
  CPN-UML
  626
 • स्वतन्त्र
  मंगली सुनार्नी
  Maoist Centre
  115
Member
 • स्वतन्त्र
  सानु कान्छा तामाङ
  Nepali Congress
  Elected
  721
 • स्वतन्त्र
  हरि प्रसाद आचार्य
  Nepali Congress
  Elected
  719
 • स्वतन्त्र
  सोमर सिं तामाङ
  CPN-UML
  641
 • स्वतन्त्र
  सुनिल तामाङ
  CPN-UML
  635
 • स्वतन्त्र
  सुकु मान तामाङ
  Maoist Centre
  141
 • स्वतन्त्र
  मान सिङ तामाङ
  Maoist Centre
  109
 • स्वतन्त्र
  मंगले तामाङ
  Rastriya Prajatantra Party
  32
 • स्वतन्त्र
  शंखर तामाङ
  Rastriya Prajatantra Party
  22
Ward President
 • स्वतन्त्र
  दिप कुमार तामाङ
  Nepali Congress
  Elected
  599
 • स्वतन्त्र
  मिङमार तामाङ
  Maoist Centre
  302
 • स्वतन्त्र
  सुन बहादुर तामाङ
  CPN-UML
  197
 • स्वतन्त्र
  हरि बहादुर गुरुङ
  Rastriya Prajatantra Party
  83
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सरिता तामाङ
  Nepali Congress
  Elected
  606
 • स्वतन्त्र
  पर्तिमा तामाङ
  Maoist Centre
  245
 • स्वतन्त्र
  सपना तामाङ
  CPN-UML
  197
 • स्वतन्त्र
  कान्छी तामाङ
  Rastriya Prajatantra Party
  79
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सन्त माया सुनार
  Nepali Congress
  0
Member
 • स्वतन्त्र
  मोती तामाङ
  Nepali Congress
  Elected
  634
 • स्वतन्त्र
  पासाङ तामाङ
  Nepali Congress
  Elected
  628
 • स्वतन्त्र
  विजय तामाङ
  Maoist Centre
  233
 • स्वतन्त्र
  सञ्जय तामाङ
  Maoist Centre
  231
 • स्वतन्त्र
  श्याम बहादुर तामाङ
  CPN-UML
  199
 • स्वतन्त्र
  सोमर तामाङ
  CPN-UML
  193
 • स्वतन्त्र
  सञ्च तामाङ
  Rastriya Prajatantra Party
  71
 • स्वतन्त्र
  सीता राम तामाङ
  Rastriya Prajatantra Party
  70
Ward President
 • स्वतन्त्र
  सञ्च बहादुर तामाङ
  CPN-UML
  Elected
  807
 • स्वतन्त्र
  सुकुराम तमाङ्ग
  Nepali Congress
  758
 • स्वतन्त्र
  दावा लामा
  Maoist Centre
  13
 • स्वतन्त्र
  तारा देवी गजुरेल
  Rastriya Prajatantra Party
  5
Female Member
 • स्वतन्त्र
  मञ्जु मगर
  CPN-UML
  Elected
  804
 • स्वतन्त्र
  मैना कुमारी पण्डित
  Nepali Congress
  733
 • स्वतन्त्र
  चण्डिका गुरागाईं
  Maoist Centre
  32
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  कमला सोनार
  CPN-UML
  Elected
  802
 • स्वतन्त्र
  कमला सोनार
  Nepali Congress
  720
 • स्वतन्त्र
  कमली नेपाली
  Maoist Centre
  39
Member
 • स्वतन्त्र
  मान बहादुर पण्डित
  CPN-UML
  Elected
  803
 • स्वतन्त्र
  सेनाम दोर्जे लामा
  CPN-UML
  Elected
  787
 • स्वतन्त्र
  कान्छा तामाङ
  Nepali Congress
  684
 • स्वतन्त्र
  आइते तामाङ
  Nepali Congress
  676
 • स्वतन्त्र
  विनार तामाङ
  Maoist Centre
  54
 • स्वतन्त्र
  होमान सिह सिवभक्ती
  Maoist Centre
  52
 • स्वतन्त्र
  निम्बा तामाङ
  Rastriya Prajatantra Party
  16
 • स्वतन्त्र
  धन विर तामाङ
  Rastriya Prajatantra Party
  12
Ward President
 • स्वतन्त्र
  निल बहादुर खड्का
  Nepali Congress
  Elected
  831
 • स्वतन्त्र
  विष्णु तामाङ
  CPN-UML
  542
 • स्वतन्त्र
  केशर बहादुर पण्डित
  CPN (Unified Socialist)
  84
 • स्वतन्त्र
  सुर्य मान तामाङ
  Rastriya Prajatantra Party
  8
 • स्वतन्त्र
  केसाङ तामाङ
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  दिल कुमारी तामाङ
  Nepali Congress
  Elected
  791
 • स्वतन्त्र
  कोपीला पण्डित
  CPN-UML
  682
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  तारा नेपाली
  Nepali Congress
  Elected
  771
 • स्वतन्त्र
  सन्त माया सुनार
  CPN-UML
  660
Member
 • स्वतन्त्र
  काजिमान तामाङ
  Nepali Congress
  Elected
  663
 • स्वतन्त्र
  म्याङ गाई तामाङ
  CPN-UML
  Elected
  649
 • स्वतन्त्र
  दिपक दंगाल
  CPN-UML
  616
 • स्वतन्त्र
  बीर बहादुर तामाङ
  CPN (Unified Socialist)
  167
 • स्वतन्त्र
  साने तामाङ
  CPN (Unified Socialist)
  165

Helambu Rural Municipality

JugalGaunpalikaHelambuGaunpalikaBhotekoshiGaunpalikaPanchpokhariThangpalGaunpalikaMelamchiNagarpalikaBarhabiseNagarpalikaIndrawatiGaunpalikaTripurasundariGaunpalikaSunkoshiGaunpalikaLisangkhuPakharGaunpalikaBalefiGaunpalikaChautaraSangachokGadhiNagarpalika¯6063km
 • Total Population 17,723
 • Number of Wards 7
 • Election Center 10
 • Number of Male Voters 9,317
 • Number of Female Voters 8,269
 • Number of Other Voters-
 • Total Eligible Voters 17,586

Helambu Rural Municipality is in Sindhupalchowk district of Bagmati Pradesh. There are 17,586 eligible voters for the Nepal local elections 2022, according to the Election Commission. There are 7 wards in the metropolitan city with the population of 17,723.