महाभारत गाउँपालिका

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष

वडा निर्वाचन विवरण


जम्मा वडा संख्या: ८
वडा अध्यक्ष
 • स्वतन्त्र
  कान्छा मान जिम्बा
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ७२०
 • स्वतन्त्र
  तारा बहादुर राना मगर
  नेपाली कांग्रेस
  ३२१
 • स्वतन्त्र
  सुविदार श्रेष्‍ठ
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  २२
महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  बिकु माय श्रेष्ठ
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ७१४
 • स्वतन्त्र
  एक माया बल जिम्बा
  नेपाली कांग्रेस
  ३०५
 • स्वतन्त्र
  टिका माया श्रेष्‍ठ
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  २६
दलित महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  दुर्गा माया परियार
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ७२३
 • स्वतन्त्र
  चन्द्र माया कामी
  नेपाली कांग्रेस
  २९८
 • स्वतन्त्र
  लली माया विश्‍वकर्मा
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ३३
सदस्य
 • स्वतन्त्र
  जित बहादुर योन्जन
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ६९९
 • स्वतन्त्र
  नेत्र बहादुर लुंगेली मगर
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ६९५
 • स्वतन्त्र
  शेर बहादुर योञ्जन
  नेपाली कांग्रेस
  २७९
 • स्वतन्त्र
  धन बहादुर दर्लामी मगर
  नेपाली कांग्रेस
  २७०
 • स्वतन्त्र
  अविन मगर
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ३६
 • स्वतन्त्र
  ज्ञान बहादुर योञ्जन
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ३३
वडा अध्यक्ष
 • स्वतन्त्र
  पदम बहादुर मोक्तान
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ५५१
 • स्वतन्त्र
  मिन बहादुर वाईवा
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  ५३७
 • स्वतन्त्र
  जनक बहादुर मोक्तान
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  २२
महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  माइली माया बोम्जन
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ५४८
 • स्वतन्त्र
  मान्दो माया गोले
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  ५१९
 • स्वतन्त्र
  जित माया जिम्बा
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  २०
दलित महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  सिता माया कामी
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ५५०
 • स्वतन्त्र
  कान्छी माया वि.क.
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  ५२८
सदस्य
 • स्वतन्त्र
  वुद्धि लाल जिम्बा
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ५३६
 • स्वतन्त्र
  ढाल बहादुर वाइबा
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ५२०
 • स्वतन्त्र
  बुद्धि मान घलान
  नेपाली कांग्रेस
  ५१८
 • स्वतन्त्र
  मान बहादुर मोक्तान
  नेपाली कांग्रेस
  ५०५
 • स्वतन्त्र
  राजेल्द्र योन्जन
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  २८
 • स्वतन्त्र
  मगर सिं जिम्बा
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  २४
वडा अध्यक्ष
 • स्वतन्त्र
  करसाङ्ग लामा
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ५९४
 • स्वतन्त्र
  आसा कुमार आले
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  ४८९
 • स्वतन्त्र
  लेख राम सारु मगर
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ६३
महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  काइली भुम्जन
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ५६४
 • स्वतन्त्र
  पुतली माया मुक्तान
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  ४८६
 • स्वतन्त्र
  आरती पुलामी मगर
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ८२
दलित महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  दुर्गा माया कमिनी
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ५८४
 • स्वतन्त्र
  रत्‍न माया वि.क.
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  ४८२
 • स्वतन्त्र
  वुद्धि माया वि.क.
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ८१
सदस्य
 • स्वतन्त्र
  श‌ख लाल घलान
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ५८४
 • स्वतन्त्र
  बाबु लाल मुक्तान
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ५६४
 • स्वतन्त्र
  कुल ध्वज मुक्तान
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  ४६७
 • स्वतन्त्र
  कुमार ध्वज जिम्बा
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  ४६५
 • स्वतन्त्र
  सोम बहादुर अस्तानी मगर
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ७९
 • स्वतन्त्र
  हिरा बहादुर मुक्तान
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ७४
वडा अध्यक्ष
 • स्वतन्त्र
  विशाल मोक्‍तान
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ३७१
 • स्वतन्त्र
  सोभा सिं लामा
  नेपाली कांग्रेस
  ३४१
 • स्वतन्त्र
  दोष बहादुर जर्घा मगर
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ११६
महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  फुल माया वाइबा
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ३८१
 • स्वतन्त्र
  चित्र माया ठाडा मगर
  नेपाली कांग्रेस
  ३४९
 • स्वतन्त्र
  भिम माया आले
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ९९
दलित महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  पिप्ला माया सार्की
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ३७२
 • स्वतन्त्र
  हरि माया वि.क
  नेपाली कांग्रेस
  ३४६
 • स्वतन्त्र
  पुतली कामीनी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ११४
सदस्य
 • स्वतन्त्र
  कान्छा मान वाईवा
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ३६१
 • स्वतन्त्र
  महेश मोक्‍तान
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ३३४
 • स्वतन्त्र
  मिलन वाइवा
  नेपाली कांग्रेस
  ३३१
 • स्वतन्त्र
  वीर बहादुर भूम्जन
  नेपाली कांग्रेस
  ३१९
 • स्वतन्त्र
  तारा बहादुर मगर
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ११६
 • स्वतन्त्र
  मान बहादुर योञ्जन लामा
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  १०८
वडा अध्यक्ष
 • स्वतन्त्र
  विजय राना मगर
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ५४४
 • स्वतन्त्र
  कमल बहादुर वाइबा
  नेपाली कांग्रेस
  ५४२
 • स्वतन्त्र
  अजय थिङ तामाङ
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ४८
 • स्वतन्त्र
  प्रेम लामा लामा
  स्वतन्त्र
महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  सुन्दरी माया तामाङ
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ५३९
 • स्वतन्त्र
  पञ्च माया थिङ
  नेपाली कांग्रेस
  ४७६
 • स्वतन्त्र
  माइली माया थिङ
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  १३२
दलित महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  शान्त कुमारी वि.क.
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ५४३
 • स्वतन्त्र
  शुभ माया कामी
  नेपाली कांग्रेस
  ४७९
 • स्वतन्त्र
  कल्पना वि.क.
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  १२८
सदस्य
 • स्वतन्त्र
  बिकुलाल थिंङ
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ५४२
 • स्वतन्त्र
  रुप बहादुर लो
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ५२९
 • स्वतन्त्र
  निशाल थिङ तामाङ
  नेपाली कांग्रेस
  ४६१
 • स्वतन्त्र
  हरि बहादुर ठाडा मगर
  नेपाली कांग्रेस
  ४५९
 • स्वतन्त्र
  सुनिल पुलामी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  १२६
 • स्वतन्त्र
  ढक बहादुर तुम्सिङ मगर
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  १२३
वडा अध्यक्ष
 • स्वतन्त्र
  रमेश कुमार लुंगेली
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ६०९
 • स्वतन्त्र
  जगत मान मोक्तान
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ४४३
 • स्वतन्त्र
  बुद्ध राज वाईवा
  नेपाली कांग्रेस
  २१६
महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  सुभद्रा माझी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ५९५
 • स्वतन्त्र
  पंच माया माझी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ४२३
 • स्वतन्त्र
  सुसीला मुक्तान
  नेपाली कांग्रेस
  २३६
दलित महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  मन कुमारी वि.क.
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ५९४
 • स्वतन्त्र
  कुमारी गदैलि
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ४१४
 • स्वतन्त्र
  इन्द्र माया कामी
  नेपाली कांग्रेस
  २२२
सदस्य
 • स्वतन्त्र
  कुमार सिं मुक्तान
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ५६०
 • स्वतन्त्र
  मकर बहादुर थिङ
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ५४८
 • स्वतन्त्र
  दिनेश वाइबा
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ४०४
 • स्वतन्त्र
  सन्सार थिं
  स्वतन्त्र
  ३९०
 • स्वतन्त्र
  खेल बहादुर भोम्जन
  नेपाली कांग्रेस
  २१६
 • स्वतन्त्र
  ठाकुर राज वाईबा
  नेपाली कांग्रेस
  २१०
वडा अध्यक्ष
 • स्वतन्त्र
  खड्ग बहादुर श्रेष्‍ठ
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ५४१
 • स्वतन्त्र
  जोग बहादुर घलान
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  ४८८
 • स्वतन्त्र
  मान बहादुर राना
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  २९
महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  रेग्मी श्रेष्‍ठ
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ५१६
 • स्वतन्त्र
  विष्णु माया थिङ
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  ४८२
 • स्वतन्त्र
  कसमेरी श्रेष्‍ठ
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ६२
दलित महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  खेल माया विश्‍वकर्मा
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ५१७
 • स्वतन्त्र
  रेली माया नेपाली दमाई
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  ४८६
 • स्वतन्त्र
  असली माया विश्‌वकर्म
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ६१
सदस्य
 • स्वतन्त्र
  आइतराम थिङ तामाङ
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ५०७
 • स्वतन्त्र
  हिरा बहादुर घलान
  नेपाली कांग्रेस
  निर्वाचित
  ४९६
 • स्वतन्त्र
  विकुमान पार्खिन
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  ४७९
 • स्वतन्त्र
  रिपु लामा
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  ४७५
 • स्वतन्त्र
  गणेश बहादुर लो
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ६१
 • स्वतन्त्र
  बिजुली ध्वज मोक्तान
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  ५९
वडा अध्यक्ष
 • स्वतन्त्र
  टंक बहादुर आले
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ६९४
 • स्वतन्त्र
  प्रसन्‍न कुमार वाइवा तामाङ
  नेपाली कांग्रेस
  २७५
 • स्वतन्त्र
  अम्वर वहादुर आले
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  २५१
महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  ठगु माया घलान
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ६९५
 • स्वतन्त्र
  रजिता वाइबा
  नेपाली कांग्रेस
  २६३
 • स्वतन्त्र
  निर माया वाईबा
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  २५३
दलित महिला सदस्य
 • स्वतन्त्र
  चखली बिश्वकर्मा
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी)
सदस्य
 • स्वतन्त्र
  वाङठील घोले
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ६७७
 • स्वतन्त्र
  तुला बहादुर अस्तानी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
  निर्वाचित
  ६६८
 • स्वतन्त्र
  गोपि लाल आले
  नेपाली कांग्रेस
  २६१
 • स्वतन्त्र
  सुमन पाख्रिन
  नेपाली कांग्रेस
  २४८
 • स्वतन्त्र
  टेक बहादुर राना मगर
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  २४५
 • स्वतन्त्र
  बल राम पूलामी
  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
  २४५
महाभारत गाउँपालिका

RoshiGaunpalikaMahabharatGaunpalikaKhanikholaGaunpalikaPanautiNagarpalikaPanchkhalNagarpalikaBhumluGaunpalikaTemalGaunpalikaNamobuddhaNagarpalikaBethanchowkGaunpalikaChaurideuraliGaunpalikaMandandeupurNagarpalikaDhulikhelNagarpalikaBanepaNagarpalika¯3031.5km
 • कुल जनसंख्या १६,१४८
 • वडा संख्या
 • मतदान केन्द्र
 • पुरुष मतदाता संख्या ६,५४३
 • महिला मतदाता संख्या ५,८७७
 • अन्य मतदाता संख्या-
 • कुल मतदाता संख्या १२,४२०

महाभारत गाउँपालिका काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा पर्दछ । यस गाउँपालिकामा कूल जनसंख्या १६,१४८ रहेको छ भने कुल मतदाता संख्या १२,४२० रहेको छ । जसमा ६,५४३ पुरुष र ५,८७७ महिला रहेका छन् । यस गाउँपालिकामा ८ वडा छन् ।