भक्तपुर जिल्ला

C h a n g u n a r a y a n N a g a r p a l i k a S u r y a b i n a y a k N a g a r p a l i k a M a d h y a p u r T h i m i N a g a r p a l i k a B h a k t a p u r N a g a r p a l i k a ¯ 1 0 1 0 . 5 k m
  • कुल स्थानीय तह
  • नगरपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या ४,३०,४०८
  • पुरुष जनसंख्या २,१७,९४२
  • महिला जनसंख्या २,१२,४६६

भक्तपुर जिल्ला वाग्मती प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या ४३०४०८ रहेको छ ।नपा - गापा