Arnama Rural Municipality

Chairperson
Vice Chairperson

Ashok Kumar Yadav (Janata Samajwadi Party) won with 3,233 votes in the Arnama Rural Municipality defeating Chandeshwar Mandal (CPN-UML) who secured 2,810 votes in Nepal local elections 2022 (Sthaniya Chunab 2079). According to the Election Commission, Nepal, Arnama Rural Municipality has 14,923 eligible voters.

Ward Election Results


Total Wards: 5
Ward President
 • स्वतन्त्र
  गफार मियाँ
  Maoist Centre
  Elected
  910
 • स्वतन्त्र
  मुस्‍ताक अन्‍सारी
  Nepali Congress
  842
 • स्वतन्त्र
  गोनर महतो
  Janata Samajwadi Party
  648
 • स्वतन्त्र
  मौला बक्स मियाँ
  CPN-UML
  349
 • स्वतन्त्र
  राम चलितर साहु तेली
  Janamat Party
  58
 • स्वतन्त्र
  मो. अकतार अन्सारी
  Loktantrik Samajwadi Party
  10
 • स्वतन्त्र
  रसिद मियाँ
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  मिनत अन्सारी
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  मोजाहिद अन्‍सारी
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  जयमन्ती उराँव
  Maoist Centre
  Elected
  871
 • स्वतन्त्र
  रिता सिंह
  Nepali Congress
  859
 • स्वतन्त्र
  लालो मलाहिन
  Janata Samajwadi Party
  638
 • स्वतन्त्र
  परमिला देवी कामती
  CPN-UML
  361
 • स्वतन्त्र
  कमलबत्ति मोची
  Janamat Party
  61
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  कुमारी देवी सदा
  Maoist Centre
  Elected
  875
 • स्वतन्त्र
  पलहास देवी मोची
  Nepali Congress
  858
 • स्वतन्त्र
  तारा देवी मोची
  Janata Samajwadi Party
  630
 • स्वतन्त्र
  शान्ती देवी -
  CPN-UML
  364
 • स्वतन्त्र
  एकासवती महरा
  Janamat Party
  59
 • स्वतन्त्र
  जिलेविया देवी सदा
  Loktantrik Samajwadi Party
  9
Member
 • स्वतन्त्र
  श्याम सुन्दर यादव
  Maoist Centre
  Elected
  858
 • स्वतन्त्र
  हरि पाल
  Maoist Centre
  Elected
  845
 • स्वतन्त्र
  दिपेन्द्र प्रसाद साह
  Nepali Congress
  844
 • स्वतन्त्र
  शत्रोहन प्रसाद साह
  Nepali Congress
  839
 • स्वतन्त्र
  प्रकाश उराव
  Janata Samajwadi Party
  626
 • स्वतन्त्र
  शिव शंकर कामती
  Janata Samajwadi Party
  605
 • स्वतन्त्र
  रोजवा मियाँ
  CPN-UML
  357
 • स्वतन्त्र
  राज कुमार उराव
  CPN-UML
  354
 • स्वतन्त्र
  अनित कुमार मुखिया
  Janamat Party
  67
 • स्वतन्त्र
  राज कुमार ओरगान
  Janamat Party
  64
 • स्वतन्त्र
  हरिदेव चौधरी
  Loktantrik Samajwadi Party
  13
Ward President
 • स्वतन्त्र
  दिपेन्‍द्र कुमार यादव
  CPN-UML
  Elected
  474
 • स्वतन्त्र
  शशि कपुर महत्तो
  Janata Samajwadi Party
  344
 • स्वतन्त्र
  चन्‍द्र शेखर महतो
  CPN (Unified Socialist)
  309
 • स्वतन्त्र
  जय प्रकाश सिहं दनुवार
  Nepali Congress
  226
 • स्वतन्त्र
  प्रमोद कुमार साह
  Janamat Party
  69
 • स्वतन्त्र
  गंगा प्रसाद महतो
  Maoist Centre
  64
Female Member
 • स्वतन्त्र
  खुविया देवी महतो
  CPN-UML
  Elected
  470
 • स्वतन्त्र
  उमा देवी ठाकुर हजाम
  Janata Samajwadi Party
  349
 • स्वतन्त्र
  दया कुमारी महतो
  CPN (Unified Socialist)
  343
 • स्वतन्त्र
  जागेश्‍वरी दोनवार्नी
  Nepali Congress
  212
 • स्वतन्त्र
  सविता कुमारी महतो
  Janamat Party
  73
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  पलास कुमारी सदा
  CPN-UML
  Elected
  464
 • स्वतन्त्र
  चन्दन कुमारी
  Janata Samajwadi Party
  348
 • स्वतन्त्र
  ककुल्ती देवी मण्‍डल
  CPN (Unified Socialist)
  348
 • स्वतन्त्र
  मुनि चमर्नी
  Nepali Congress
  207
 • स्वतन्त्र
  ईन्‍दु देवी महरा
  Janamat Party
  78
Member
 • स्वतन्त्र
  रबिन्द्र कुमार महतो
  CPN-UML
  Elected
  467
 • स्वतन्त्र
  विलट नारायण यादव
  CPN-UML
  Elected
  459
 • स्वतन्त्र
  उतिम लाल महतो
  Janata Samajwadi Party
  347
 • स्वतन्त्र
  कारी राय दोनवार
  Janata Samajwadi Party
  339
 • स्वतन्त्र
  राज कुमार महतो
  CPN (Unified Socialist)
  329
 • स्वतन्त्र
  ललिता देवी सदाय
  CPN (Unified Socialist)
  319
 • स्वतन्त्र
  नन्द कुमार महतो
  Nepali Congress
  216
 • स्वतन्त्र
  विरिदेव प्रसाद साह
  Nepali Congress
  208
 • स्वतन्त्र
  रोशन कुमार महतो
  Janamat Party
  75
 • स्वतन्त्र
  रामवृक्ष महतो कोइरी
  Janamat Party
  67
 • स्वतन्त्र
  शिव कुमार -
  Maoist Centre
  53
Ward President
 • स्वतन्त्र
  महेश यादव
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1127
 • स्वतन्त्र
  दुखि महतो
  CPN-UML
  878
 • स्वतन्त्र
  इन्द्र देव महतो
  Maoist Centre
  541
 • स्वतन्त्र
  राम उदगार यादव
  Nepali Congress
  232
 • स्वतन्त्र
  घनश्‍याम यादव
  Janamat Party
  79
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सुनैना कुमारी यादव
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1146
 • स्वतन्त्र
  रिता देवी राय
  CPN-UML
  854
 • स्वतन्त्र
  हिरा कुमारी महतो
  Maoist Centre
  521
 • स्वतन्त्र
  ज्ञान्ती कुमारी गडेरी
  Nepali Congress
  233
 • स्वतन्त्र
  ममता कुमारी महतो
  Janamat Party
  107
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  उषा कुमारी महरा
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1126
 • स्वतन्त्र
  बिणा देवी दास
  CPN-UML
  856
 • स्वतन्त्र
  रामकुमारी देवी मोची
  Maoist Centre
  528
 • स्वतन्त्र
  किसुन वती दास
  Nepali Congress
  235
 • स्वतन्त्र
  शिव कुमारी दास
  Janamat Party
  109
Member
 • स्वतन्त्र
  गुन्जेश्‍वर पासमान
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1106
 • स्वतन्त्र
  छोटी यादव
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1037
 • स्वतन्त्र
  जमुना देवी महतो
  CPN-UML
  841
 • स्वतन्त्र
  दुखिया चमार
  CPN-UML
  832
 • स्वतन्त्र
  जोगेन्द्र महतो
  Maoist Centre
  520
 • स्वतन्त्र
  सुग देव महतो
  Maoist Centre
  517
 • स्वतन्त्र
  राम गुलाम बरही
  Nepali Congress
  281
 • स्वतन्त्र
  गुरुदेव यादव
  Nepali Congress
  250
 • स्वतन्त्र
  विमल कुमारी महतो
  Janamat Party
  111
 • स्वतन्त्र
  देव नारायण सदाय
  Janamat Party
  105
Ward President
 • स्वतन्त्र
  शिव शंकर यादव
  CPN-UML
  Elected
  561
 • स्वतन्त्र
  विनोद यादव
  Nepali Congress
  464
 • स्वतन्त्र
  धनपैत यादव
  Maoist Centre
  422
 • स्वतन्त्र
  राज कुमार सिंह
  Janata Samajwadi Party
  161
 • स्वतन्त्र
  राम वावु मंडल
  Janamat Party
  27
 • स्वतन्त्र
  अशोक कुमार यादव
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  शिब नन्दन यादव
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  राम कुमारी यादव
  CPN-UML
  Elected
  568
 • स्वतन्त्र
  मनिषा कुमारी सिंह
  Nepali Congress
  436
 • स्वतन्त्र
  हिरा देवी यादव
  Maoist Centre
  393
 • स्वतन्त्र
  निभा कुमारी यादव
  Janata Samajwadi Party
  202
 • स्वतन्त्र
  उषा देवी ठाकुर
  Janamat Party
  38
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  किरण देवी मंडल
  CPN-UML
  Elected
  575
 • स्वतन्त्र
  शुसिला देवी मंडल
  Nepali Congress
  432
 • स्वतन्त्र
  ककुल देवी -
  Maoist Centre
  388
 • स्वतन्त्र
  सवित्री देवी मंडल
  Janata Samajwadi Party
  199
 • स्वतन्त्र
  सुनिता देवी खत्वे
  Janamat Party
  36
Member
 • स्वतन्त्र
  राज कुमार यादव
  CPN-UML
  Elected
  576
 • स्वतन्त्र
  प्रमोद कुमार मुखिया
  CPN-UML
  Elected
  526
 • स्वतन्त्र
  नरेन्‍द्र कुमार यादव
  Nepali Congress
  439
 • स्वतन्त्र
  सरोज कुमार यादव
  Nepali Congress
  412
 • स्वतन्त्र
  जुगेश्वर यादव
  Maoist Centre
  390
 • स्वतन्त्र
  राम चलितर महतो
  Maoist Centre
  367
 • स्वतन्त्र
  भरत यादव
  Janata Samajwadi Party
  213
 • स्वतन्त्र
  श्याम कुमार यादव
  Janata Samajwadi Party
  201
 • स्वतन्त्र
  मुकेश कुमार यादव
  Janamat Party
  42
 • स्वतन्त्र
  राम कुमार यादव
  Janamat Party
  40
Ward President
 • स्वतन्त्र
  मनिक लाल यादव
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  588
 • स्वतन्त्र
  संजिव जंग अधिकारी
  CPN-UML
  564
 • स्वतन्त्र
  विणा कुमारी
  Nepali Congress
  320
 • स्वतन्त्र
  जिवछ यादव
  Maoist Centre
  225
 • स्वतन्त्र
  कपिल देव साह
  CPN (Unified Socialist)
  154
 • स्वतन्त्र
  धर्मेन्द्र कुमार यादव
  Janamat Party
  119
Female Member
 • स्वतन्त्र
  माया यादव
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  658
 • स्वतन्त्र
  रिता देवी सदाय
  CPN-UML
  472
 • स्वतन्त्र
  शिब कुमारी देवी राउत
  Nepali Congress
  314
 • स्वतन्त्र
  रिंकु कुमारी साह
  Maoist Centre
  213
 • स्वतन्त्र
  प्रमेश्‍वरी देवी राउत
  Janamat Party
  149
 • स्वतन्त्र
  मिसर देवी यादव
  CPN (Unified Socialist)
  138
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  रिता देवी दास
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  645
 • स्वतन्त्र
  निलम चमार
  CPN-UML
  469
 • स्वतन्त्र
  सिता देवी दास तत्‍मा
  Nepali Congress
  311
 • स्वतन्त्र
  ललिता देवी महरा
  Maoist Centre
  182
 • स्वतन्त्र
  तुलसी देवी साफी
  CPN (Unified Socialist)
  177
 • स्वतन्त्र
  अनिता कुमारी साफी
  Janamat Party
  148
Member
 • स्वतन्त्र
  सितल प्रसाद यादव
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  681
 • स्वतन्त्र
  रणजीत कुमार यादव
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  638
 • स्वतन्त्र
  भोला महतो सुडी
  CPN-UML
  459
 • स्वतन्त्र
  राम अवतार यादव
  CPN-UML
  442
 • स्वतन्त्र
  राम खेलावन सिंह
  Nepali Congress
  327
 • स्वतन्त्र
  राम नारायण मण्डल
  Nepali Congress
  312
 • स्वतन्त्र
  जोगिन्द्र हजाम
  Maoist Centre
  189
 • स्वतन्त्र
  पलट यादव
  Maoist Centre
  162
 • स्वतन्त्र
  सुमन कुमार यादव
  Janamat Party
  150
 • स्वतन्त्र
  उपेन्द्र कुमार मंडल
  Janamat Party
  148
 • स्वतन्त्र
  ललित महतो
  CPN (Unified Socialist)
  145
 • स्वतन्त्र
  विजय कुमार यादव
  CPN (Unified Socialist)
  129

Arnama Rural Municipality

LahanNagarpalikaDhangadhimaiNagarpalikaGolbazarNagarpalikaSirahaNagarpalikaMirchaiyaNagarpalikaKarjanhaNagarpalikaKalyanpurNagarpalikaSukhipurNagarpalikaArnamaGaunpalikaBariyarpattiGaunpalikaAurahiGaunpalikaNawarajpurGaunpalikaLaxmipurPatariGaunpalikaNarahaGaunpalikaBhagawanpurGaunpalikaBishnupurGaunpalikaSakhuwanankarkattiGaunpalika¯4042km
 • Total Population 28,137
 • Number of Wards 5
 • Election Center 7
 • Number of Male Voters 8,128
 • Number of Female Voters 6,795
 • Number of Other Voters-
 • Total Eligible Voters 14,923

Arnama Rural Municipality is in Siraha district of Madhesh Pradesh. There are 14,923 eligible voters for the Nepal local elections 2022, according to the Election Commission. There are 5 wards in the metropolitan city with the population of 28,137.