Malangawa Municipality

Mayor
Deputy Mayor

Nagendra Prasad Yadav (Nepali Congress) won with 9,078 votes in the Malangawa Municipality City defeating Nirsal Sah (Janata Samajwadi Party) who secured 4,639 votes in Nepal local elections 2022 (Sthaniya Chunab 2079). According to the Election Commission, Nepal, Malangawa Municipality City has 28,992 eligible voters.

Ward Election Results


Total Wards: 12
Ward President
 • स्वतन्त्र
  नवल किशोर यादब
  Nepali Congress
  Elected
  423
 • स्वतन्त्र
  राजकिशोर राय यादव
  Janata Samajwadi Party
  412
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सोविता देवी
  Nepali Congress
  Elected
  428
 • स्वतन्त्र
  गीता देवी
  Janata Samajwadi Party
  403
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सकुन्तला देवि
  Nepali Congress
  Elected
  428
 • स्वतन्त्र
  कान्ती कुमारी
  Janata Samajwadi Party
  405
Member
 • स्वतन्त्र
  फेकु मंडल खत्वे
  Nepali Congress
  Elected
  423
 • स्वतन्त्र
  राम केवल महतो
  Nepali Congress
  Elected
  419
 • स्वतन्त्र
  भूप नारायण कापर
  Janata Samajwadi Party
  407
 • स्वतन्त्र
  सोगारथ महरा
  Janata Samajwadi Party
  399
Ward President
 • स्वतन्त्र
  धिरेन्द्र साह
  CPN-UML
  Elected
  864
 • स्वतन्त्र
  शिव शंकर राज
  Janata Samajwadi Party
  229
 • स्वतन्त्र
  वन्‍ति लाल अधिकारी
  Loktantrik Samajwadi Party
  183
 • स्वतन्त्र
  राजेश साह
  Nepali Congress
  158
 • स्वतन्त्र
  भोला साह सोनार
  Janamat Party
  57
 • स्वतन्त्र
  राजाराम साह सोनार
  CPN (Unified Socialist)
  27
 • स्वतन्त्र
  राम विश्‍वास ठाकुर
  Maoist Centre
  25
 • स्वतन्त्र
  श्रीप्रसाद राय
  Independent
  1
 • स्वतन्त्र
  रामपृत साह
  Independent
  1
 • स्वतन्त्र
  जितेन्द्र राउत वरै
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  चन्द्रकला देवी
  CPN-UML
  Elected
  714
 • स्वतन्त्र
  राजो देवी
  Janata Samajwadi Party
  197
 • स्वतन्त्र
  सुविना श्रेष्ठ
  Nepali Congress
  174
 • स्वतन्त्र
  अन्जु साह सोनार
  Janamat Party
  78
 • स्वतन्त्र
  शोभा देवी मल्लीक
  Maoist Centre
  69
 • स्वतन्त्र
  नितु कुमारी
  CPN (Unified Socialist)
  11
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  राजो देवी मण्डल
  CPN-UML
  Elected
  706
 • स्वतन्त्र
  संगिता देवी
  Janata Samajwadi Party
  210
 • स्वतन्त्र
  देवकी भटराई
  Nepali Congress
  189
 • स्वतन्त्र
  जसिया देवी डोम
  Janamat Party
  74
Member
 • स्वतन्त्र
  बलराम राय
  CPN-UML
  Elected
  671
 • स्वतन्त्र
  महेन्द्र राय
  CPN-UML
  Elected
  626
 • स्वतन्त्र
  संजय कुमार साह
  Janata Samajwadi Party
  237
 • स्वतन्त्र
  उमेश कुमार राय
  Nepali Congress
  232
 • स्वतन्त्र
  शिवजी राय यादव
  Janata Samajwadi Party
  221
 • स्वतन्त्र
  खुवालाल राय यादव
  Nepali Congress
  207
 • स्वतन्त्र
  संजय कुमार यादव
  Independent
  87
 • स्वतन्त्र
  बिनेश कुमार राय यादव
  Janamat Party
  69
 • स्वतन्त्र
  जगेश्‍वर राय
  Janamat Party
  49
 • स्वतन्त्र
  लछुमन राय यादव
  Maoist Centre
  32
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मण राय
  CPN (Unified Socialist)
  19
Ward President
 • स्वतन्त्र
  प्रमोद राय यादव
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  666
 • स्वतन्त्र
  सउकत अलि अंसारी
  Nepal Sanghiya Samajwadi Party
  452
 • स्वतन्त्र
  राम कैलाश साह
  CPN-UML
  332
 • स्वतन्त्र
  गफार मिया
  Maoist Centre
  277
 • स्वतन्त्र
  राजेश प्रसाद गुप्‍ता
  Loktantrik Samajwadi Party
  231
 • स्वतन्त्र
  शिरोमणी साह
  Nepali Congress
  217
 • स्वतन्त्र
  सैराजुल मिया मुकेरी
  CPN (Unified Socialist)
  125
 • स्वतन्त्र
  एजाउल मियाँ मुकेरी
  Tarai Madhesh Loktantrik Party
  114
 • स्वतन्त्र
  शिव नाथ गोस्वामी
  Nepali Congress (BP)
  56
 • स्वतन्त्र
  नुरुल्ला हुसेन मिया
  Janamat Party
  7
 • स्वतन्त्र
  मो‍ रेजाउल हक मिकरानी
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  नेक महमद
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  राम रत्न चौधरी
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  मो.मोख्तार अंसारी
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  महमद कमल हुसेन धोबी
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  सुशिल कुमार राय
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  गुलो खातुन
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  422
 • स्वतन्त्र
  महनूर बेगम मिकरानी
  Nepal Sanghiya Samajwadi Party
  333
 • स्वतन्त्र
  राजो खातुन अंसारी
  Nepali Congress
  330
 • स्वतन्त्र
  मैतुन खातुन
  Maoist Centre
  200
 • स्वतन्त्र
  सवनम देवी
  CPN-UML
  171
 • स्वतन्त्र
  मरातुन खातुन
  CPN (Unified Socialist)
  144
 • स्वतन्त्र
  महनाज खातुन मुकेरी
  Loktantrik Samajwadi Party
  109
 • स्वतन्त्र
  रोशन खातुन मिकरानी
  Tarai Madhesh Loktantrik Party
  53
 • स्वतन्त्र
  खदिजा खातुन मिकरानी
  Janamat Party
  16
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  गोदावरी देवी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  440
 • स्वतन्त्र
  रामदुलारी देवी महरा
  Nepali Congress
  349
 • स्वतन्त्र
  सावित्री देवी महरा
  Nepal Sanghiya Samajwadi Party
  342
 • स्वतन्त्र
  सावित्री देवी महरा
  Maoist Centre
  199
 • स्वतन्त्र
  किरण महरा चमार
  CPN-UML
  162
 • स्वतन्त्र
  साबिता देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  91
 • स्वतन्त्र
  किसना देवी माली
  Janamat Party
  12
Member
 • स्वतन्त्र
  सरोज कुमार राउत
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  438
 • स्वतन्त्र
  श्‍याम वावु यादव
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  404
 • स्वतन्त्र
  रामनरेश राय यादव
  Nepali Congress
  366
 • स्वतन्त्र
  नवीहसन मिया मुकेरी
  Nepal Sanghiya Samajwadi Party
  335
 • स्वतन्त्र
  अरुण कुमार भुजेल
  Nepali Congress
  329
 • स्वतन्त्र
  मो. तस्लीम अंसारी
  Nepal Sanghiya Samajwadi Party
  272
 • स्वतन्त्र
  लाल बाबु मिकरानी
  Maoist Centre
  260
 • स्वतन्त्र
  सरोज चौधरी
  CPN-UML
  213
 • स्वतन्त्र
  तौहिद हुसैन
  CPN-UML
  200
 • स्वतन्त्र
  मो. जगीर हुसैन साफी
  Maoist Centre
  167
 • स्वतन्त्र
  समसाद मिकरानी
  Loktantrik Samajwadi Party
  117
 • स्वतन्त्र
  महेन्द्र राय यादव
  Loktantrik Samajwadi Party
  109
 • स्वतन्त्र
  पवित्री देवी महतो
  CPN (Unified Socialist)
  107
 • स्वतन्त्र
  रामईश्‍वर साह तेली
  CPN (Unified Socialist)
  79
 • स्वतन्त्र
  अब्दुल अहमद मिकरानी
  Tarai Madhesh Loktantrik Party
  77
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मण जोगी
  Nepali Congress (BP)
  43
 • स्वतन्त्र
  सिया राम लोहार
  Janamat Party
  43
 • स्वतन्त्र
  जुवैर मिया धोवी
  Tarai Madhesh Loktantrik Party
  41
 • स्वतन्त्र
  मोमताज मिकरानी
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  सलाकत साह फकिर
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  मकबुल राजा
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  काशीम धोवी
  Independent
  0
Ward President
 • स्वतन्त्र
  रविन्द्र राय
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  677
 • स्वतन्त्र
  उपेन्द्र प्रसाद यादव
  Nepali Congress
  619
 • स्वतन्त्र
  मनौअर अस्फाक मिकरानी
  CPN-UML
  348
 • स्वतन्त्र
  धर्मेन्द्र कुमार चौधरी
  Maoist Centre
  60
 • स्वतन्त्र
  बैजु राम महरा
  Bahujan Ekata Party
  30
 • स्वतन्त्र
  सोनु कुमार सिंह
  Nepal Janata Party
  23
 • स्वतन्त्र
  राम दरेश राय यादव
  CPN (Unified Socialist)
  2
 • स्वतन्त्र
  मोहम्मद समसाद मिकरानी
  Janata Pragatisheel Party
  0
 • स्वतन्त्र
  मोखतार अली मिकरानी
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  खुशवु .
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  565
 • स्वतन्त्र
  सहरुल खातुन
  Nepali Congress
  558
 • स्वतन्त्र
  धरखन देवी
  CPN-UML
  300
 • स्वतन्त्र
  सोना देवी पासवान
  Maoist Centre
  71
 • स्वतन्त्र
  ममता देवी
  Bahujan Ekata Party
  58
 • स्वतन्त्र
  रौशन आरा
  CPN (Unified Socialist)
  29
 • स्वतन्त्र
  ललिता देवी
  Nepal Janata Party
  0
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सुशीला देवी महरा चमार
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  564
 • स्वतन्त्र
  लिला कुमारी देवी
  Nepali Congress
  555
 • स्वतन्त्र
  ललिता देवी
  CPN-UML
  305
 • स्वतन्त्र
  दुखिया देवी
  Maoist Centre
  61
 • स्वतन्त्र
  पुनिता कुमारी महरा
  Bahujan Ekata Party
  60
 • स्वतन्त्र
  जगतारण देवी चमार
  CPN (Unified Socialist)
  30
Member
 • स्वतन्त्र
  बसीर मिया
  Nepali Congress
  Elected
  570
 • स्वतन्त्र
  घनश्याम झा
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  547
 • स्वतन्त्र
  राधे श्याम महतो
  Nepali Congress
  537
 • स्वतन्त्र
  सुरेश राय
  Janata Samajwadi Party
  501
 • स्वतन्त्र
  खोभारी पासवान
  CPN-UML
  281
 • स्वतन्त्र
  जोगीन्द्र साह तेली
  CPN-UML
  248
 • स्वतन्त्र
  गणेश प्रसाद जोगी
  Maoist Centre
  58
 • स्वतन्त्र
  सुरेश राम
  Bahujan Ekata Party
  57
 • स्वतन्त्र
  साकीर हुसेन
  Maoist Centre
  56
 • स्वतन्त्र
  उपेन्द्र चमार
  Bahujan Ekata Party
  56
 • स्वतन्त्र
  दुखा ठाकुर
  CPN (Unified Socialist)
  35
 • स्वतन्त्र
  सत्य नारायण ठाकुर
  CPN (Unified Socialist)
  31
 • स्वतन्त्र
  रोहित पंडित
  Nepal Janata Party
  0
 • स्वतन्त्र
  लाल विहारी राय
  Independent
  0
Ward President
 • स्वतन्त्र
  मो.जुलफ फकार अलि
  CPN-UML
  Elected
  613
 • स्वतन्त्र
  मनोज कुमार सहनी
  Maoist Centre
  472
 • स्वतन्त्र
  नरेन्द्र कुमार खिडहरी
  Nepali Congress
  280
 • स्वतन्त्र
  विनय कुमार राय
  Janata Samajwadi Party
  165
 • स्वतन्त्र
  मो मेराजुदिन मिकरानी
  CPN (Unified Socialist)
  149
 • स्वतन्त्र
  मो.फैज अहमद मिकरानी
  Loktantrik Samajwadi Party
  10
 • स्वतन्त्र
  मो तौसिफ राजा
  Janamat Party
  7
 • स्वतन्त्र
  वैधनाथ सहनी
  Independent
  1
 • स्वतन्त्र
  अजय कुमार यादव
  Nepal ka lagi Nepali Party
  0
 • स्वतन्त्र
  राम ईश्वर सहनी
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  अशोक कुमार ठाकुर
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  मिना देवी
  CPN-UML
  Elected
  574
 • स्वतन्त्र
  ओरमिला देवी सहनी
  Maoist Centre
  449
 • स्वतन्त्र
  शैल देवी सहनी
  Nepali Congress
  254
 • स्वतन्त्र
  शारदा देवी यादव
  Janata Samajwadi Party
  212
 • स्वतन्त्र
  नुर जहाँ वेगम
  CPN (Unified Socialist)
  154
 • स्वतन्त्र
  कान्ती देवी राउत
  Janamat Party
  15
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  कुमारी देवि पासवान
  CPN-UML
  Elected
  564
 • स्वतन्त्र
  प्रमिला देवी -
  Maoist Centre
  461
 • स्वतन्त्र
  सगीता देवी पासवान
  Nepali Congress
  278
 • स्वतन्त्र
  रंजु देवी महरा चमार
  Janata Samajwadi Party
  190
 • स्वतन्त्र
  मिथलेश देवी पासवान
  CPN (Unified Socialist)
  137
Member
 • स्वतन्त्र
  राम एकवाल बैढा
  CPN-UML
  Elected
  544
 • स्वतन्त्र
  सुरेश राय
  CPN-UML
  Elected
  494
 • स्वतन्त्र
  मनिस कुमार
  Maoist Centre
  464
 • स्वतन्त्र
  समशुल अन्सारी
  Maoist Centre
  377
 • स्वतन्त्र
  मो गयासुदीन मिकरानी
  Nepali Congress
  327
 • स्वतन्त्र
  शिव चन्द्र वैठा
  Nepali Congress
  252
 • स्वतन्त्र
  उमेश साह
  Janata Samajwadi Party
  203
 • स्वतन्त्र
  मिना देवी साह तेली
  Janata Samajwadi Party
  166
 • स्वतन्त्र
  तेज नारायण सहनी
  CPN (Unified Socialist)
  119
 • स्वतन्त्र
  ताजिम मिकरानी
  Janamat Party
  12
 • स्वतन्त्र
  तसबीर मिया मुकेरी
  Janamat Party
  8
Ward President
 • स्वतन्त्र
  राम कैलाश यादव
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  930
 • स्वतन्त्र
  नसारुल खाँ
  Nepali Congress
  508
 • स्वतन्त्र
  इम्ताज मिया मुकेरी
  Maoist Centre
  507
 • स्वतन्त्र
  राम पुकार राय यादब
  CPN-UML
  266
 • स्वतन्त्र
  राम गोपाल राय यादव
  CPN (Unified Socialist)
  129
 • स्वतन्त्र
  मुकेश कुमार यादव
  Bahujan Ekata Party
  9
 • स्वतन्त्र
  मो. दाउद अंसारी
  Independent
  6
 • स्वतन्त्र
  राम प्रवेश साह
  Loktantrik Samajwadi Party
  2
 • स्वतन्त्र
  समि अहमद मिकरानी
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  रामअवधेश यादव
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  विजय राय यादव
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  प्रेम कुमारी -
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  918
 • स्वतन्त्र
  मिना देवी साह तेली
  Maoist Centre
  505
 • स्वतन्त्र
  कुसुम कुमारी देवी
  Nepali Congress
  482
 • स्वतन्त्र
  सहनाज खातुन
  CPN-UML
  281
 • स्वतन्त्र
  मुनिया देवी तेली
  Bahujan Ekata Party
  131
 • स्वतन्त्र
  सुनिता देवी यादव
  CPN (Unified Socialist)
  0
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  कविता देवी पासवान
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  923
 • स्वतन्त्र
  फेकनी पासवान
  Maoist Centre
  502
 • स्वतन्त्र
  तेतरी देवी पासवान
  Nepali Congress
  478
 • स्वतन्त्र
  गायत्री कुमारि देवी
  CPN-UML
  281
 • स्वतन्त्र
  सावित्री देवी
  CPN (Unified Socialist)
  126
 • स्वतन्त्र
  गोधनी देवी
  Bahujan Ekata Party
  13
Member
 • स्वतन्त्र
  प्रेम लाल साह तेली
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  921
 • स्वतन्त्र
  मजिबुल खाँ
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  892
 • स्वतन्त्र
  आलमागिर खाँ
  Maoist Centre
  493
 • स्वतन्त्र
  रमेश प्रसाद साह
  Nepali Congress
  466
 • स्वतन्त्र
  राम चन्दर राय
  Maoist Centre
  454
 • स्वतन्त्र
  राजदेव मण्डल खतवे
  Nepali Congress
  446
 • स्वतन्त्र
  देवेन्द्र प्रसाद यादव
  CPN-UML
  295
 • स्वतन्त्र
  जाजुल मिया अंसारी
  CPN-UML
  274
 • स्वतन्त्र
  जुवैर खाँ
  CPN (Unified Socialist)
  135
 • स्वतन्त्र
  मुन्‍ना सुरज चन्‍द साह
  CPN (Unified Socialist)
  133
 • स्वतन्त्र
  दुखा पासवान
  Bahujan Ekata Party
  12
 • स्वतन्त्र
  नैन कुमारि देवि पासवान
  Bahujan Ekata Party
  11
Ward President
 • स्वतन्त्र
  मो. इशा मिकरानी
  Maoist Centre
  Elected
  647
 • स्वतन्त्र
  वीरेन्द्र कुमार यादव
  CPN (Unified Socialist)
  544
 • स्वतन्त्र
  अमिन्दर राय यादव
  Nepali Congress
  473
 • स्वतन्त्र
  विवेक कुमार यादव
  Janata Samajwadi Party
  332
 • स्वतन्त्र
  राजेश राय यादव
  Janamat Party
  67
 • स्वतन्त्र
  मो राजा हुसैन
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  राजेश कुमार महतो
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  नागेन्द्र राय
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  तेज नारायण चौधरी
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  बबिता देवी
  Maoist Centre
  Elected
  596
 • स्वतन्त्र
  अमरिता कुमारी
  CPN (Unified Socialist)
  556
 • स्वतन्त्र
  ललिता देवी महतो
  Nepali Congress
  484
 • स्वतन्त्र
  उर्मीला देवी महतो
  Janata Samajwadi Party
  342
 • स्वतन्त्र
  शिवदुलारी देवी
  Janamat Party
  75
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सोमरीया देवी
  Maoist Centre
  Elected
  598
 • स्वतन्त्र
  मनतोरिया कुमारी
  CPN (Unified Socialist)
  552
 • स्वतन्त्र
  सावित्रि देवी
  Nepali Congress
  472
 • स्वतन्त्र
  जयलस देवी
  Janata Samajwadi Party
  343
 • स्वतन्त्र
  मनतोरिया देवी
  Janamat Party
  72
Member
 • स्वतन्त्र
  हरिनारायण राय यादव
  Maoist Centre
  Elected
  595
 • स्वतन्त्र
  हारुन मंसुर
  Maoist Centre
  Elected
  533
 • स्वतन्त्र
  मोमताज मिया धुनिया
  CPN (Unified Socialist)
  531
 • स्वतन्त्र
  राजनारायण राय
  CPN (Unified Socialist)
  519
 • स्वतन्त्र
  राम भरोस राय यादव
  Nepali Congress
  461
 • स्वतन्त्र
  मोसलिम मिया धुनिया
  Nepali Congress
  458
 • स्वतन्त्र
  रामनन्‍दन राय यादव
  Janata Samajwadi Party
  352
 • स्वतन्त्र
  राम नरेश महतो
  Janata Samajwadi Party
  323
 • स्वतन्त्र
  संजय महतो नुनिया
  Janamat Party
  65
Ward President
 • स्वतन्त्र
  मुकेश कुमार जयसवाल
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  607
 • स्वतन्त्र
  ईश्‍वरी कुमार श्रेष्ठ
  Nepali Congress
  286
 • स्वतन्त्र
  अनिल कुमार यादव
  CPN (Unified Socialist)
  17
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सबिता कुमारी बड्‍ाल
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  473
 • स्वतन्त्र
  मीरा राणी
  Nepali Congress
  304
 • स्वतन्त्र
  पवन देवी यादव
  CPN (Unified Socialist)
  32
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  अमिरखा देवी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  440
 • स्वतन्त्र
  संगिता कुमारी परियार
  Nepali Congress
  365
Member
 • स्वतन्त्र
  विजय प्रसाद रस्तोगी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  394
 • स्वतन्त्र
  जीतेन्द्र कुमार महतो
  Maoist Centre
  Elected
  375
 • स्वतन्त्र
  रविता यादव
  Nepali Congress
  231
 • स्वतन्त्र
  विनोद प्रसाद गुप्ता
  Nepali Congress
  220
 • स्वतन्त्र
  बसन्त कुमार सिंह
  Independent
  69
 • स्वतन्त्र
  यसपाल सागर श्रेष्ठ
  CPN (Unified Socialist)
  58
 • स्वतन्त्र
  राजेन्द्र पाणडेय
  CPN (Unified Socialist)
  37
Ward President
 • स्वतन्त्र
  चन्देश्‍वर राय
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  516
 • स्वतन्त्र
  दिपलाल महतो
  Nepali Congress
  462
 • स्वतन्त्र
  सुमन रंजन दास
  CPN (Unified Socialist)
  42
 • स्वतन्त्र
  विनोद ठाकुर
  Loktantrik Samajwadi Party
  25
 • स्वतन्त्र
  असगरी खातुन
  Nepal Sanghiya Samajwadi Party
  18
 • स्वतन्त्र
  नागेश्‍वर चौधरी
  Maoist Centre
  6
 • स्वतन्त्र
  गौरव कुमार कुशवाहा
  Independent
  1
 • स्वतन्त्र
  मोहित महतो कोइरी
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  रामेश्‍वर चौधरी
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सुशिला कुमारी महतो
  Nepali Congress
  Elected
  447
 • स्वतन्त्र
  कन्ति देवी चौधरी
  Janata Samajwadi Party
  362
 • स्वतन्त्र
  सीता देवी महतो
  Maoist Centre
  20
 • स्वतन्त्र
  सैदुल खातुन
  Nepal Sanghiya Samajwadi Party
  16
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सिता मेस्तर
  Nepali Congress
  Elected
  438
 • स्वतन्त्र
  सुमित्रा देवी
  Janata Samajwadi Party
  356
Member
 • स्वतन्त्र
  रामलखन चौधरी
  Nepali Congress
  Elected
  400
 • स्वतन्त्र
  जितेन्द्र राय
  Nepali Congress
  Elected
  391
 • स्वतन्त्र
  विनोद कुमार साह
  Janata Samajwadi Party
  370
 • स्वतन्त्र
  हारुण बैठा
  Janata Samajwadi Party
  270
 • स्वतन्त्र
  संजय कुमार साह
  CPN (Unified Socialist)
  105
 • स्वतन्त्र
  रमेश राय
  Loktantrik Samajwadi Party
  62
 • स्वतन्त्र
  मोहम्मद अखतर साफी
  Loktantrik Samajwadi Party
  47
 • स्वतन्त्र
  भिखारी साह रौनियार
  Maoist Centre
  33
 • स्वतन्त्र
  मोदिया देवी
  Nepal Sanghiya Samajwadi Party
  3
Ward President
 • स्वतन्त्र
  मुकेश कुमार झा
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  428
 • स्वतन्त्र
  संतोष कुमार साह
  Loktantrik Samajwadi Party
  286
 • स्वतन्त्र
  देवेन्द्र राय यादव
  Nepali Congress
  172
 • स्वतन्त्र
  कृष्ण कुमार कर्ण
  CPN-UML
  161
 • स्वतन्त्र
  राम विश्‍वास महतो
  Maoist Centre
  160
 • स्वतन्त्र
  सुन्दर राय
  Rastriya Prajatantra Party
  40
 • स्वतन्त्र
  विनोद कुमार अधिकारी
  Janamat Party
  30
 • स्वतन्त्र
  प्रमोद कुमार चौधरी
  CPN (Unified Socialist)
  28
 • स्वतन्त्र
  बच्चेलाल साह
  Nepali Congress (BP)
  12
 • स्वतन्त्र
  संतोष कुमार जयसवाल
  Independent
  12
 • स्वतन्त्र
  सुलिन्दर महतो
  Janata Pragatisheel Party
  0
 • स्वतन्त्र
  उमेश कुमार साह
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  तेतरी देवी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  262
 • स्वतन्त्र
  भावना भारती
  Loktantrik Samajwadi Party
  254
 • स्वतन्त्र
  राकेश देवी
  Nepali Congress
  231
 • स्वतन्त्र
  फुलो कुमारी देवी
  Maoist Centre
  109
 • स्वतन्त्र
  लालमुनी कुमारी
  CPN-UML
  61
 • स्वतन्त्र
  रेनु देवी
  Janamat Party
  51
 • स्वतन्त्र
  सन्ध्या कुमारी
  Rastriya Prajatantra Party
  42
 • स्वतन्त्र
  सरिता साह
  CPN (Unified Socialist)
  36
 • स्वतन्त्र
  रिंकु कुमारी
  Independent
  3
 • स्वतन्त्र
  त्रिपुला देवी ब्राहमणी
  Independent
  1
 • स्वतन्त्र
  जयमाला झा
  Independent
  0
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सरिता देवी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  282
 • स्वतन्त्र
  शर्मिला महरा
  Loktantrik Samajwadi Party
  229
 • स्वतन्त्र
  रेणु देवी
  Maoist Centre
  116
 • स्वतन्त्र
  ईनरवती देवी चमार
  Rastriya Prajatantra Party
  83
 • स्वतन्त्र
  निर्मला देवी
  CPN (Unified Socialist)
  53
 • स्वतन्त्र
  केवला देवी
  Janamat Party
  37
Member
 • स्वतन्त्र
  जोगी राउत कुर्मी
  Nepali Congress
  Elected
  267
 • स्वतन्त्र
  दिनेश्‍वर लाल कर्ण
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  264
 • स्वतन्त्र
  जगरनाथ चौधरी
  Janata Samajwadi Party
  230
 • स्वतन्त्र
  राजेश कुमार शर्मा
  Nepali Congress
  211
 • स्वतन्त्र
  गंगाराम पंडित
  Loktantrik Samajwadi Party
  199
 • स्वतन्त्र
  नागेन्द्र चौधरी
  Rastriya Prajatantra Party
  171
 • स्वतन्त्र
  जानकी देवी यादव
  Loktantrik Samajwadi Party
  157
 • स्वतन्त्र
  राम अशिष चौधरी
  Maoist Centre
  121
 • स्वतन्त्र
  नरेश राय
  Maoist Centre
  103
 • स्वतन्त्र
  लुकमान ठाकुर
  CPN-UML
  69
 • स्वतन्त्र
  जितेन्‍द्र चौधरी
  CPN-UML
  69
 • स्वतन्त्र
  राम पुकार प‌ंडित
  CPN (Unified Socialist)
  68
 • स्वतन्त्र
  हुलास राय
  Independent
  65
 • स्वतन्त्र
  सत्य नारायण यादव
  Rastriya Prajatantra Party
  54
 • स्वतन्त्र
  अजय कुमरा साह
  CPN (Unified Socialist)
  45
 • स्वतन्त्र
  राजनारायण ठाकुर लोहार
  Independent
  37
 • स्वतन्त्र
  अरबिन्द कुमार यादव
  Janamat Party
  26
 • स्वतन्त्र
  अमिरी राउत कुर्मी
  Janamat Party
  25
 • स्वतन्त्र
  महेन्द्र राय यादव
  Nepali Congress (BP)
  21
 • स्वतन्त्र
  रुपेश कुमार झा
  Independent
  0
Ward President
 • स्वतन्त्र
  नन्‍दकिशोर राय
  Maoist Centre
  Elected
  543
 • स्वतन्त्र
  राज किशोर यादव
  Janata Samajwadi Party
  538
 • स्वतन्त्र
  गणेश राय यादव
  Nepali Congress
  488
 • स्वतन्त्र
  साकिर अंसारी
  CPN-UML
  195
 • स्वतन्त्र
  सर्वनारायण राय
  Independent
  34
 • स्वतन्त्र
  राम दिनेश साह
  CPN (Unified Socialist)
  27
 • स्वतन्त्र
  राजदेव साह कानु
  Independent
  4
 • स्वतन्त्र
  भोला कुमार साह
  Independent
  1
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सत्या देवी यादव
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  600
 • स्वतन्त्र
  जगतारण देवी राउत
  Nepali Congress
  483
 • स्वतन्त्र
  कासी देवी राय
  Maoist Centre
  448
 • स्वतन्त्र
  सलमा खातुन
  CPN-UML
  167
 • स्वतन्त्र
  अहिल्या देवी सोनार
  CPN (Unified Socialist)
  35
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  समुन्द्री देवी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  593
 • स्वतन्त्र
  मीना देवी
  Nepali Congress
  476
 • स्वतन्त्र
  जयकली देवी दास तत्‍मा
  Maoist Centre
  432
 • स्वतन्त्र
  पुकारी देवी पासवान
  CPN-UML
  178
 • स्वतन्त्र
  किसुन वतिया देवी
  CPN (Unified Socialist)
  48
Member
 • स्वतन्त्र
  राम विश्‍वास राय
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  612
 • स्वतन्त्र
  अहमद रेजा अंसारी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  587
 • स्वतन्त्र
  राम बाबु महतो कोइरी
  Nepali Congress
  466
 • स्वतन्त्र
  सुरेन्द्र महरा
  Nepali Congress
  432
 • स्वतन्त्र
  माहानारायण साह तेली
  Maoist Centre
  409
 • स्वतन्त्र
  राम प्रमोद महतो
  Maoist Centre
  373
 • स्वतन्त्र
  फरमुद अंसारी
  CPN-UML
  175
 • स्वतन्त्र
  राजिनन्‍द साह
  CPN-UML
  166
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मी राय यादव
  CPN (Unified Socialist)
  69
 • स्वतन्त्र
  शंकर पासवान
  CPN (Unified Socialist)
  38
Ward President
 • स्वतन्त्र
  राम दरेश राय
  Nepali Congress
  Elected
  688
 • स्वतन्त्र
  राम छविला यादब
  Janata Samajwadi Party
  553
 • स्वतन्त्र
  उपेन्द्र राय यादव
  Maoist Centre
  279
 • स्वतन्त्र
  दाताराम साह
  CPN-UML
  57
 • स्वतन्त्र
  राम बाबु राय
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सुनैना कुमारी
  Nepali Congress
  Elected
  701
 • स्वतन्त्र
  मिरा देवी यादव
  Janata Samajwadi Party
  539
 • स्वतन्त्र
  उर्मिला देवी
  Maoist Centre
  262
 • स्वतन्त्र
  चन्द्र बती देवी
  CPN-UML
  66
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  जसिया देवी
  Nepali Congress
  Elected
  697
 • स्वतन्त्र
  लिलम देवी
  Janata Samajwadi Party
  543
 • स्वतन्त्र
  छठिया कुमारी देवी
  Maoist Centre
  268
 • स्वतन्त्र
  रिता देवी
  CPN-UML
  63
Member
 • स्वतन्त्र
  जगरनाथ साह तेली
  Nepali Congress
  Elected
  666
 • स्वतन्त्र
  नवल किशोर राय
  Nepali Congress
  Elected
  653
 • स्वतन्त्र
  धिरेन्द्र महतो कोईरी
  Janata Samajwadi Party
  548
 • स्वतन्त्र
  राम नन्दन साह
  Janata Samajwadi Party
  522
 • स्वतन्त्र
  सुरेश राय
  Maoist Centre
  267
 • स्वतन्त्र
  अरुण कुमार यादव
  Maoist Centre
  265
 • स्वतन्त्र
  रोजा धोवी
  CPN-UML
  67
 • स्वतन्त्र
  पनेलाल साह तेली
  CPN-UML
  67

Malangawa Municipality

LalbandiNagarpalikaIshworpurNagarpalikaBagmatiNagarpalikaBarahathawaNagarpalikaHariwanNagarpalikaHaripurNagarpalikaBalaraNagarpalikaDhankaulGaunpalikaKabilasiNagarpalikaChandranagarGaunpalikaChakraghattaGaunpalikaGodaitaNagarpalikaBramhapuriGaunpalikaBasbariyaGaunpalikaHaripurwaNagarpalikaMalangawaNagarpalikaBishnuGaunpalikaRamnagarGaunpalikaKaudenaGaunpalikaParsaGaunpalika¯6063km
 • Total Population 53,204
 • Number of Wards 12
 • Election Center 19
 • Number of Male Voters 15,746
 • Number of Female Voters 13,246
 • Number of Other Voters-
 • Total Eligible Voters 28,992

Malangawa Municipality is in Sarlahi district of Madhesh Pradesh. There are 28,992 eligible voters for the Nepal local elections 2022, according to the Election Commission. There are 12 wards in the metropolitan city with the population of 53,204.