Pipra Rural Municipality

Chairperson
Vice Chairperson

Ram Janaki Yadav (Janata Samajwadi Party) won with 5,582 votes in the Pipra Rural Municipality defeating Amit Kumar Pandeya (Loktantrik Samajwadi Party) who secured 2,977 votes in Nepal local elections 2022 (Sthaniya Chunab 2079). According to the Election Commission, Nepal, Pipra Rural Municipality has 23,207 eligible voters.

Ward Election Results


Total Wards: 7
Ward President
 • स्वतन्त्र
  राजेश कुमार दास
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  695
 • स्वतन्त्र
  दिपेन्द्र कुमार मिश्र
  CPN-UML
  457
 • स्वतन्त्र
  नबोनारायण मिश्र
  Loktantrik Samajwadi Party
  337
 • स्वतन्त्र
  सिकिन्दर ठाकुर भुमिहार
  Maoist Centre
  264
 • स्वतन्त्र
  राम नारायण साह
  Independent
  205
 • स्वतन्त्र
  उमा शंकर पाण्डेय
  Nepali Congress
  204
 • स्वतन्त्र
  जितेन्द्र महतो
  Independent
  97
 • स्वतन्त्र
  ज्ञानलाल महतो
  Janamat Party
  81
 • स्वतन्त्र
  रुपेश कुमार साह
  Tarai Madhesh Loktantrik Party
  61
 • स्वतन्त्र
  मुनिशंकर साह
  CPN (Unified Socialist)
  26
 • स्वतन्त्र
  नविन कुमार यादब
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  देब कली देबी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  867
 • स्वतन्त्र
  चित्ररेखा देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  439
 • स्वतन्त्र
  सुनिता देवी
  CPN-UML
  434
 • स्वतन्त्र
  विणा देवी
  Maoist Centre
  222
 • स्वतन्त्र
  समारो देवी
  Nepali Congress
  134
 • स्वतन्त्र
  कलावती देवी
  Janamat Party
  92
 • स्वतन्त्र
  सिमा देवी
  CPN (Unified Socialist)
  51
 • स्वतन्त्र
  नगिना देवी
  Tarai Madhesh Loktantrik Party
  42
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  रामसखी देवी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  845
 • स्वतन्त्र
  रासो देवी
  CPN-UML
  444
 • स्वतन्त्र
  सतिया देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  429
 • स्वतन्त्र
  उर्मिला देवी
  Maoist Centre
  211
 • स्वतन्त्र
  फेकनी देवी
  Nepali Congress
  142
 • स्वतन्त्र
  सिरजो देबी
  Janamat Party
  97
 • स्वतन्त्र
  अमृता देवी
  CPN (Unified Socialist)
  54
 • स्वतन्त्र
  सुमित्रा देवी चमैन
  Tarai Madhesh Loktantrik Party
  47
Member
 • स्वतन्त्र
  गणेश अमात
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  819
 • स्वतन्त्र
  प्रेम कुमार मंडल धानुक
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  772
 • स्वतन्त्र
  इसराजुल धुनिया
  CPN-UML
  451
 • स्वतन्त्र
  रफीद कवारी
  CPN-UML
  419
 • स्वतन्त्र
  सुकेशर कापर केबट
  Loktantrik Samajwadi Party
  404
 • स्वतन्त्र
  राजकुमार साह
  Loktantrik Samajwadi Party
  396
 • स्वतन्त्र
  नरेन्द्र झा
  Nepali Congress
  217
 • स्वतन्त्र
  जुनेदा खातुन
  Maoist Centre
  209
 • स्वतन्त्र
  सुरिन्द्र मण्डल
  Maoist Centre
  201
 • स्वतन्त्र
  प्रेम शंकर ठाकुर
  Nepali Congress
  193
 • स्वतन्त्र
  राम प्रताप साह
  Janamat Party
  116
 • स्वतन्त्र
  कमलेश कुमार मण्डल
  Janamat Party
  111
 • स्वतन्त्र
  रामप्रसाद महतो
  CPN (Unified Socialist)
  58
 • स्वतन्त्र
  रास बिहारी मण्डल
  CPN (Unified Socialist)
  57
 • स्वतन्त्र
  रुवेदा खातुन
  Tarai Madhesh Loktantrik Party
  36
 • स्वतन्त्र
  सिकीन्दर महतो
  Tarai Madhesh Loktantrik Party
  30
Ward President
 • स्वतन्त्र
  संजित कुमार यादव
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  497
 • स्वतन्त्र
  मोहम्मद बदरुदिन राइन
  CPN-UML
  436
 • स्वतन्त्र
  विरेन्‍द्र राय
  Loktantrik Samajwadi Party
  337
 • स्वतन्त्र
  रामकिशोर यादव
  Nepali Congress
  192
 • स्वतन्त्र
  ज्ञानी कुमार मण्डल
  Independent
  94
 • स्वतन्त्र
  मो.साविर नूरि
  Maoist Centre
  20
 • स्वतन्त्र
  उमेश मंडल
  Janamat Party
  18
 • स्वतन्त्र
  अजय कुमार यादव
  Independent
  10
 • स्वतन्त्र
  सुनिल कुमार यादव
  Independent
  8
Female Member
 • स्वतन्त्र
  मंजु देवि
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  471
 • स्वतन्त्र
  पान देवी
  CPN-UML
  416
 • स्वतन्त्र
  हजरा खातुन
  Loktantrik Samajwadi Party
  341
 • स्वतन्त्र
  कुशमा देवी
  Nepali Congress
  222
 • स्वतन्त्र
  हिरा देवी
  Janamat Party
  28
 • स्वतन्त्र
  नजिमा खातुन
  Maoist Centre
  23
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  लिलम देवी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  448
 • स्वतन्त्र
  आशा देवी
  CPN-UML
  416
 • स्वतन्त्र
  रामु देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  347
 • स्वतन्त्र
  राम कली देवी
  Nepali Congress
  230
 • स्वतन्त्र
  दुःखनी देवी
  Maoist Centre
  24
 • स्वतन्त्र
  आशा देवी
  Janamat Party
  24
Member
 • स्वतन्त्र
  दिपेन्द्र कुमार यादव
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  467
 • स्वतन्त्र
  मो. रहमतुल्ला आलम
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  404
 • स्वतन्त्र
  राम शरण मण्डल
  Loktantrik Samajwadi Party
  400
 • स्वतन्त्र
  अंगद मण्डल
  CPN-UML
  390
 • स्वतन्त्र
  प्रवोध पंडित
  CPN-UML
  372
 • स्वतन्त्र
  राम लखन बिछा
  Loktantrik Samajwadi Party
  326
 • स्वतन्त्र
  सरगुन मण्डल
  Nepali Congress
  244
 • स्वतन्त्र
  मो. उसमान कवारी
  Nepali Congress
  209
 • स्वतन्त्र
  अनिल कुमार मण्डल
  Independent
  68
 • स्वतन्त्र
  लक्षमण मण्डल धानुक
  Janamat Party
  27
 • स्वतन्त्र
  भोला पंडित
  Maoist Centre
  21
 • स्वतन्त्र
  रुप नारायण यादव
  Janamat Party
  21
 • स्वतन्त्र
  मो.अनसारुल नुरी
  Maoist Centre
  20
Ward President
 • स्वतन्त्र
  किशोरी अधिकारी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  729
 • स्वतन्त्र
  श्याम सुन्दर दास
  Loktantrik Samajwadi Party
  342
 • स्वतन्त्र
  रामपृत ठाकुर
  CPN-UML
  309
 • स्वतन्त्र
  संजय कुमार मिश्र
  Nepali Congress
  200
 • स्वतन्त्र
  नरेश चौधरी
  Janamat Party
  87
 • स्वतन्त्र
  छेदी साह
  Maoist Centre
  22
 • स्वतन्त्र
  सन्तोष यादव
  Independent
  21
 • स्वतन्त्र
  अरुण दास
  CPN (Unified Socialist)
  18
 • स्वतन्त्र
  रुपेश मंडल
  Tarai Madhesh Loktantrik Party
  15
Female Member
 • स्वतन्त्र
  निर्मला देवी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  807
 • स्वतन्त्र
  कुमर देवी दास
  CPN-UML
  331
 • स्वतन्त्र
  ललिता कुमारी यादव
  Loktantrik Samajwadi Party
  257
 • स्वतन्त्र
  विभा कुमारी झा
  Nepali Congress
  182
 • स्वतन्त्र
  रंजु देबी मंडल
  Janamat Party
  96
 • स्वतन्त्र
  फुल कुमारी देवी
  CPN (Unified Socialist)
  21
 • स्वतन्त्र
  कुमारी देबी दास
  Maoist Centre
  19
 • स्वतन्त्र
  सुलेखा खातुन
  Tarai Madhesh Loktantrik Party
  12
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  शोभा देवी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  817
 • स्वतन्त्र
  जयकला देवी
  CPN-UML
  327
 • स्वतन्त्र
  लिला देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  242
 • स्वतन्त्र
  श्री कुमारी देवी
  Nepali Congress
  181
 • स्वतन्त्र
  सुकमरीया देवी
  Janamat Party
  88
 • स्वतन्त्र
  सजो देवी
  CPN (Unified Socialist)
  20
Member
 • स्वतन्त्र
  किशुनी दास
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  772
 • स्वतन्त्र
  राजेश ठाकुर
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  763
 • स्वतन्त्र
  गणेश कुमार यादव
  CPN-UML
  330
 • स्वतन्त्र
  मोती मण्डल
  CPN-UML
  300
 • स्वतन्त्र
  राम जिवन यादव
  Loktantrik Samajwadi Party
  250
 • स्वतन्त्र
  हरिशंकर साह
  Loktantrik Samajwadi Party
  231
 • स्वतन्त्र
  उमेश प्रसाद मिश्र
  Nepali Congress
  189
 • स्वतन्त्र
  उदय मण्डल
  Nepali Congress
  185
 • स्वतन्त्र
  अछवा चमार
  Janamat Party
  93
 • स्वतन्त्र
  हिरेन्द्र साह
  Janamat Party
  82
 • स्वतन्त्र
  सरीफ साफी
  Maoist Centre
  27
 • स्वतन्त्र
  मोहन साह
  CPN (Unified Socialist)
  25
 • स्वतन्त्र
  सिकिन्द्र दास
  CPN (Unified Socialist)
  24
 • स्वतन्त्र
  नवल ठाकुर
  Maoist Centre
  23
 • स्वतन्त्र
  विजय साह
  Tarai Madhesh Loktantrik Party
  15
 • स्वतन्त्र
  हरिचन वीन
  Tarai Madhesh Loktantrik Party
  14
Ward President
 • स्वतन्त्र
  विदेही पासवान
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  714
 • स्वतन्त्र
  राजकिशोर मुखिया
  CPN-UML
  424
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मण मण्डल
  Nepali Congress
  345
 • स्वतन्त्र
  अरुण ठाकुर
  Maoist Centre
  270
 • स्वतन्त्र
  आकाश मिश्रा
  Loktantrik Samajwadi Party
  100
 • स्वतन्त्र
  देवेन्द्र कापर
  Janamat Party
  86
 • स्वतन्त्र
  महादेव चौधरी
  CPN (Unified Socialist)
  28
 • स्वतन्त्र
  जयगोविन्‍द मिश्र वाहुन
  Independent
  11
 • स्वतन्त्र
  शिव कुमार मुखिया
  Tarai Madhesh Loktantrik Party
  4
Female Member
 • स्वतन्त्र
  ओनमा खातुन
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  785
 • स्वतन्त्र
  नसिमा खातुन
  CPN-UML
  376
 • स्वतन्त्र
  हेमा देवी
  Nepali Congress
  341
 • स्वतन्त्र
  अम्विका देवी झा
  Maoist Centre
  185
 • स्वतन्त्र
  गिता देवी साह
  Loktantrik Samajwadi Party
  123
 • स्वतन्त्र
  मिरा देवी
  Janamat Party
  74
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  रिता देवी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  795
 • स्वतन्त्र
  सिता देवी
  CPN-UML
  389
 • स्वतन्त्र
  फुली देवी
  Nepali Congress
  314
 • स्वतन्त्र
  निलम देवी महरा
  Maoist Centre
  236
 • स्वतन्त्र
  सुनिता देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  136
 • स्वतन्त्र
  शोभा देवी महरा
  Janamat Party
  83
 • स्वतन्त्र
  शिला देवी पासवान
  CPN (Unified Socialist)
  32
Member
 • स्वतन्त्र
  प्रमिला देवी झा
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  754
 • स्वतन्त्र
  सुकेश्वरी देवी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  713
 • स्वतन्त्र
  जिवछ पासवान
  CPN-UML
  387
 • स्वतन्त्र
  पञ्चा पासवान
  CPN-UML
  376
 • स्वतन्त्र
  राम शोभित चौधरी
  Nepali Congress
  337
 • स्वतन्त्र
  वैघनाथ मुखिया
  Nepali Congress
  303
 • स्वतन्त्र
  शत्रुधन दुव्वै
  Maoist Centre
  158
 • स्वतन्त्र
  राम दयाल पासवान
  Maoist Centre
  147
 • स्वतन्त्र
  असेस्वर चौधरी
  Loktantrik Samajwadi Party
  128
 • स्वतन्त्र
  शितली देवी कापर
  Loktantrik Samajwadi Party
  110
 • स्वतन्त्र
  भोगीन्द्र साह
  Janamat Party
  97
 • स्वतन्त्र
  मंजु देवी
  Janamat Party
  86
 • स्वतन्त्र
  राम प्रताप दुसाध
  CPN (Unified Socialist)
  57
 • स्वतन्त्र
  करीया कवारी
  CPN (Unified Socialist)
  27
Ward President
 • स्वतन्त्र
  हरीशंकर प्रसाद यादव
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  856
 • स्वतन्त्र
  विजय कुमार यादव
  Independent
  346
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्‍मी यादव
  CPN-UML
  303
 • स्वतन्त्र
  पवन कुमार यादव
  Loktantrik Samajwadi Party
  222
 • स्वतन्त्र
  श्रवण कुमार यादव
  Independent
  213
 • स्वतन्त्र
  बिभूती नाथ झा
  Nepali Congress
  210
 • स्वतन्त्र
  गोपिचन्‍द्र साह
  Janamat Party
  91
 • स्वतन्त्र
  संजु प्रसाद साह
  Maoist Centre
  45
 • स्वतन्त्र
  कृष्ण कुमार झा
  CPN (Unified Socialist)
  2
Female Member
 • स्वतन्त्र
  जीतनी महरा
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  912
 • स्वतन्त्र
  कुमारी देवी
  CPN-UML
  308
 • स्वतन्त्र
  ललिता देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  281
 • स्वतन्त्र
  रेखा झा
  Independent
  264
 • स्वतन्त्र
  अमिरिया देवी
  Nepali Congress
  180
 • स्वतन्त्र
  रिता देवी
  Janamat Party
  144
 • स्वतन्त्र
  कुसी देवी
  Maoist Centre
  52
 • स्वतन्त्र
  स‌गिता देवी
  CPN (Unified Socialist)
  5
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  निरो देवी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  912
 • स्वतन्त्र
  शिवर्ती दास
  CPN-UML
  318
 • स्वतन्त्र
  अंजु देवी
  Independent
  300
 • स्वतन्त्र
  चन्द्रकला देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  270
 • स्वतन्त्र
  अनीता देवी पासमान
  Nepali Congress
  234
 • स्वतन्त्र
  संगीता देवी
  Janamat Party
  109
 • स्वतन्त्र
  सुनैना देवी सदा
  Maoist Centre
  49
 • स्वतन्त्र
  राजो देवी दास
  CPN (Unified Socialist)
  5
Member
 • स्वतन्त्र
  उपेन्द्र मुखिया
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  892
 • स्वतन्त्र
  राम कुमार साह
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  872
 • स्वतन्त्र
  दिनेश यादव
  CPN-UML
  340
 • स्वतन्त्र
  ईश्‍लाम कबारी
  CPN-UML
  311
 • स्वतन्त्र
  रतन मुखिया विन
  Loktantrik Samajwadi Party
  255
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मण झा
  Loktantrik Samajwadi Party
  254
 • स्वतन्त्र
  राम दिनेश यादव
  Independent
  240
 • स्वतन्त्र
  पुलकित मंडल
  Independent
  233
 • स्वतन्त्र
  राम किशुन साह
  Nepali Congress
  223
 • स्वतन्त्र
  राम किशोर साह
  Nepali Congress
  217
 • स्वतन्त्र
  अरुण कुमार झा
  Janamat Party
  110
 • स्वतन्त्र
  सुन्देश्‍वर मण्‍डल
  Janamat Party
  100
 • स्वतन्त्र
  शंकर साह
  Maoist Centre
  44
 • स्वतन्त्र
  राम कैलाश महरा
  Maoist Centre
  40
 • स्वतन्त्र
  मोहन भंडरी
  CPN (Unified Socialist)
  7
 • स्वतन्त्र
  राम विलाश तत्मा
  CPN (Unified Socialist)
  5
Ward President
 • स्वतन्त्र
  अरुण कुमार पूर्वे
  Loktantrik Samajwadi Party
  Elected
  710
 • स्वतन्त्र
  शम्‍भु महतो सुडी
  CPN-UML
  667
 • स्वतन्त्र
  शिवचन्‍द्र ठाकुर
  Nepali Congress
  341
 • स्वतन्त्र
  शम्भु यादव
  Janata Samajwadi Party
  210
 • स्वतन्त्र
  विश्‍वनाथ मुखिया विन
  Maoist Centre
  158
 • स्वतन्त्र
  प्रभास यादव
  Independent
  133
 • स्वतन्त्र
  अवनिश कुमार चौधरी
  Independent
  97
 • स्वतन्त्र
  राम स्वारथ यादव
  CPN (Unified Socialist)
  75
 • स्वतन्त्र
  जितेन्द्र ठाकुर
  Janamat Party
  33
 • स्वतन्त्र
  उमेश्वर कुमार झा
  Tarai Madhesh Loktantrik Party
  16
Female Member
 • स्वतन्त्र
  राम कुमारी देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  Elected
  845
 • स्वतन्त्र
  विमला देवी
  CPN-UML
  597
 • स्वतन्त्र
  रागनी साह
  Nepali Congress
  235
 • स्वतन्त्र
  सगिरा खातुन
  Janata Samajwadi Party
  219
 • स्वतन्त्र
  फुल कुमारी देवी
  Maoist Centre
  148
 • स्वतन्त्र
  तेतरी देवी यादव
  CPN (Unified Socialist)
  90
 • स्वतन्त्र
  तुलफि देवी ठाकुर
  Janamat Party
  63
 • स्वतन्त्र
  मन्तोरीया देवी सोनार
  Tarai Madhesh Loktantrik Party
  14
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  फुलतोर देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  Elected
  832
 • स्वतन्त्र
  सुमित्र देवि
  CPN-UML
  584
 • स्वतन्त्र
  कुसिया देवी सदा
  Nepali Congress
  253
 • स्वतन्त्र
  उर्मिला देवी धोवी
  Janata Samajwadi Party
  216
 • स्वतन्त्र
  फुल कुमारी चमैन
  Maoist Centre
  136
 • स्वतन्त्र
  रामझारी देवी
  CPN (Unified Socialist)
  85
 • स्वतन्त्र
  सिवो देवि
  Janamat Party
  65
 • स्वतन्त्र
  विमला सदा
  Tarai Madhesh Loktantrik Party
  13
Member
 • स्वतन्त्र
  जय किसुन मण्‍डल
  Loktantrik Samajwadi Party
  Elected
  817
 • स्वतन्त्र
  नवल यादव
  Loktantrik Samajwadi Party
  Elected
  759
 • स्वतन्त्र
  राम स्नेही यादव
  CPN-UML
  606
 • स्वतन्त्र
  श्रीकृष्ण साहु सुडी
  CPN-UML
  493
 • स्वतन्त्र
  अहमद मोमिन
  Nepali Congress
  265
 • स्वतन्त्र
  राजेश्‍वर मंडल धानुक
  Nepali Congress
  241
 • स्वतन्त्र
  राजकुमार यादव
  Janata Samajwadi Party
  183
 • स्वतन्त्र
  राम यादव
  Janamat Party
  177
 • स्वतन्त्र
  लाल बाबु झा
  Janata Samajwadi Party
  167
 • स्वतन्त्र
  राम नारायण हजाम
  Maoist Centre
  143
 • स्वतन्त्र
  राम बाबु मंडल
  Maoist Centre
  124
 • स्वतन्त्र
  ल्याकत साफी
  CPN (Unified Socialist)
  107
 • स्वतन्त्र
  राम एकवाल मंडल
  CPN (Unified Socialist)
  87
 • स्वतन्त्र
  उमेश गडेरी
  Janamat Party
  87
 • स्वतन्त्र
  संजय यादव
  Independent
  26
 • स्वतन्त्र
  उदय कुमार साह
  Tarai Madhesh Loktantrik Party
  19
 • स्वतन्त्र
  लक्षमि झा
  Tarai Madhesh Loktantrik Party
  17
Ward President
 • स्वतन्त्र
  मधुवेन्द्र झा
  Nepali Congress
  Elected
  780
 • स्वतन्त्र
  रुपेश कुमार झा
  Loktantrik Samajwadi Party
  512
 • स्वतन्त्र
  विनय कुमार झा
  Janata Samajwadi Party
  410
 • स्वतन्त्र
  सुनिल ठाकुर
  Maoist Centre
  181
 • स्वतन्त्र
  वैधनाथ दास
  CPN-UML
  104
 • स्वतन्त्र
  दिलिप कुमार झा
  Janamat Party
  63
 • स्वतन्त्र
  दिपेन्द्र कुमार ठाकुर
  Tarai Madhesh Loktantrik Party
  27
 • स्वतन्त्र
  शारदा भुसाल झा
  Independent
  10
 • स्वतन्त्र
  विनित कुमार झा
  Independent
  1
Female Member
 • स्वतन्त्र
  लाल परी देवी
  Nepali Congress
  Elected
  770
 • स्वतन्त्र
  उषा देवी
  Janata Samajwadi Party
  426
 • स्वतन्त्र
  प्रमिला देवी झा
  Loktantrik Samajwadi Party
  394
 • स्वतन्त्र
  ससुन्दर देवी
  Maoist Centre
  163
 • स्वतन्त्र
  निर्माला देवी
  CPN-UML
  120
 • स्वतन्त्र
  रन्जना देवी
  Janamat Party
  73
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  परमशिला देवी
  Nepali Congress
  Elected
  762
 • स्वतन्त्र
  अनिता देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  499
 • स्वतन्त्र
  जिवछी देवी दास
  Janata Samajwadi Party
  427
 • स्वतन्त्र
  पार्वती देवी
  Maoist Centre
  172
 • स्वतन्त्र
  समुन्द्री देवी
  CPN-UML
  104
 • स्वतन्त्र
  सीता देवी
  Janamat Party
  81
Member
 • स्वतन्त्र
  अरुण कुमार झा
  Nepali Congress
  Elected
  734
 • स्वतन्त्र
  राम दयाल साह
  Nepali Congress
  Elected
  707
 • स्वतन्त्र
  इल्ताफ साफी
  Loktantrik Samajwadi Party
  456
 • स्वतन्त्र
  हित लाल पंडीत
  Loktantrik Samajwadi Party
  436
 • स्वतन्त्र
  बैद्य नाथ ठाकुर
  Janata Samajwadi Party
  399
 • स्वतन्त्र
  राकेश चौधरी
  Janata Samajwadi Party
  348
 • स्वतन्त्र
  बबुएलाल मण्डल
  Maoist Centre
  182
 • स्वतन्त्र
  जिवेन्द्र झा
  Maoist Centre
  162
 • स्वतन्त्र
  रन्जीत चौधरी
  CPN-UML
  150
 • स्वतन्त्र
  नविन कुमार झा
  Janamat Party
  117
 • स्वतन्त्र
  मुक्ति नाथ झा
  CPN-UML
  114
 • स्वतन्त्र
  इन्दल दास तत्मा
  Janamat Party
  76
 • स्वतन्त्र
  सर्बेश राय
  Tarai Madhesh Loktantrik Party
  57
 • स्वतन्त्र
  प्रशिश ठाकुर
  Tarai Madhesh Loktantrik Party
  40

Pipra Rural Municipality

BardibasNagarpalikaGaushalaNagarpalikaBhangahaNagarpalikaSonamaGaunpalikaLoharpattiNagarpalikaManraSiswaNagarpalikaJalesworNagarpalikaBalwaNagarpalikaPipraGaunpalikaAurahiNagarpalikaRamgopalpurNagarpalikaMahottariGaunpalikaMatihaniNagarpalikaEkdanraGaunpalikaSamsiGaunpalika¯5052.5km
 • Total Population 39,500
 • Number of Wards 7
 • Election Center 15
 • Number of Male Voters 12,257
 • Number of Female Voters 10,950
 • Number of Other Voters-
 • Total Eligible Voters 23,207

Pipra Rural Municipality is in Mahottari district of Madhesh Pradesh. There are 23,207 eligible voters for the Nepal local elections 2022, according to the Election Commission. There are 7 wards in the metropolitan city with the population of 39,500.