Mukhiyapatti Musaharmiya Rural Municipality

Chairperson
Vice Chairperson

Jay Kumar Yadav (Janata Samajwadi Party) won with 5,410 votes in the Mukhiyapatti Musaharmiya Rural Municipality defeating Ram Babu Yadav (Nepali Congress) who secured 2,455 votes in Nepal local elections 2022 (Sthaniya Chunab 2079). According to the Election Commission, Nepal, Mukhiyapatti Musaharmiya Rural Municipality has 16,178 eligible voters.

Ward Election Results


Total Wards: 6
Ward President
 • स्वतन्त्र
  लक्ष्मेश्वर यादव
  Nepali Congress
  Elected
  638
 • स्वतन्त्र
  रामनन्‍दन महतो
  Janata Samajwadi Party
  454
 • स्वतन्त्र
  कौशल किशोर यादव
  CPN-UML
  342
 • स्वतन्त्र
  विनोद कुमार यादव
  Loktantrik Samajwadi Party
  8
 • स्वतन्त्र
  फुलगेन यादव
  CPN (Unified Socialist)
  4
 • स्वतन्त्र
  संजय कुमार यादव
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  रंजु यादव
  Nepali Congress
  Elected
  608
 • स्वतन्त्र
  आशा देवी यादव
  Janata Samajwadi Party
  457
 • स्वतन्त्र
  पुनम देवी महतो
  CPN-UML
  368
 • स्वतन्त्र
  तेतरी देवी
  CPN (Unified Socialist)
  10
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  कलसीया देवी चमार
  Nepali Congress
  Elected
  601
 • स्वतन्त्र
  रामपरी देवी
  Janata Samajwadi Party
  460
 • स्वतन्त्र
  माल्ती देवी
  CPN-UML
  364
Member
 • स्वतन्त्र
  गफुर शेष
  Nepali Congress
  Elected
  586
 • स्वतन्त्र
  राम एकवाल यादव
  Nepali Congress
  Elected
  568
 • स्वतन्त्र
  रतन यादव
  Janata Samajwadi Party
  447
 • स्वतन्त्र
  जवार अंसारी
  Janata Samajwadi Party
  440
 • स्वतन्त्र
  रामसागर साह
  CPN-UML
  357
 • स्वतन्त्र
  सकुर मोमिन
  CPN-UML
  346
 • स्वतन्त्र
  कपिलदेव यादव
  CPN (Unified Socialist)
  11
 • स्वतन्त्र
  अवास नदाफ
  CPN (Unified Socialist)
  11
Ward President
 • स्वतन्त्र
  नरेश प्रसाद यादव
  CPN (Unified Socialist)
  Elected
  365
 • स्वतन्त्र
  किसुनदेव यादव
  Janata Samajwadi Party
  285
 • स्वतन्त्र
  सतिशचन्द्र यादव
  Nepali Congress
  279
 • स्वतन्त्र
  धनबीर यादव
  Janamat Party
  256
 • स्वतन्त्र
  हरिशचन्द्र यादव
  CPN-UML
  116
 • स्वतन्त्र
  विकाउ यादव
  Loktantrik Samajwadi Party
  113
 • स्वतन्त्र
  सतीश कुमार राउत
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  व्रिजेश राउत
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सरस्वती देवी
  CPN (Unified Socialist)
  Elected
  356
 • स्वतन्त्र
  ललिता देवी माझी बातर
  Janata Samajwadi Party
  285
 • स्वतन्त्र
  लिलम देवि यादव
  Nepali Congress
  268
 • स्वतन्त्र
  सुनिता देवी
  Janamat Party
  244
 • स्वतन्त्र
  सुविता देवी यादव
  CPN-UML
  125
 • स्वतन्त्र
  फुलो देवी यादव
  Loktantrik Samajwadi Party
  114
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सुकेसर देवी
  CPN (Unified Socialist)
  Elected
  353
 • स्वतन्त्र
  रेखा देवी राम
  Janata Samajwadi Party
  285
 • स्वतन्त्र
  पुरनी देवी
  Nepali Congress
  266
 • स्वतन्त्र
  परमेसरी देवी
  Janamat Party
  243
 • स्वतन्त्र
  शिवो देवी
  CPN-UML
  120
 • स्वतन्त्र
  सुनिता देवी
  Loktantrik Samajwadi Party
  116
Member
 • स्वतन्त्र
  जितेन्द्र कुमार राउत
  CPN (Unified Socialist)
  Elected
  359
 • स्वतन्त्र
  भरोसिया यादव
  CPN (Unified Socialist)
  Elected
  330
 • स्वतन्त्र
  राज किशोर यादव
  Janata Samajwadi Party
  286
 • स्वतन्त्र
  रामधारी मुखिया
  Janata Samajwadi Party
  276
 • स्वतन्त्र
  रतन यादव
  Nepali Congress
  263
 • स्वतन्त्र
  राम सोगारथ सहनी
  Nepali Congress
  226
 • स्वतन्त्र
  उग्र नारायण यादव
  Janamat Party
  224
 • स्वतन्त्र
  योगी महतो
  Janamat Party
  203
 • स्वतन्त्र
  राम खेलाउन यादव
  CPN-UML
  124
 • स्वतन्त्र
  जासो देवि यादव
  CPN-UML
  117
 • स्वतन्त्र
  शिव कुमार यादव
  Loktantrik Samajwadi Party
  113
 • स्वतन्त्र
  जगदिश कुर्मि
  Loktantrik Samajwadi Party
  110
Ward President
 • स्वतन्त्र
  राम सागर महतो
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1378
 • स्वतन्त्र
  जिवेस साह
  Nepali Congress
  645
 • स्वतन्त्र
  महिनद्र साह सुँडी
  CPN-UML
  525
 • स्वतन्त्र
  योगेन्‍द्र सहनी मलाह
  Maoist Centre
  9
 • स्वतन्त्र
  राम नारायण यादव
  CPN (Unified Socialist)
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  फुल देवी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1369
 • स्वतन्त्र
  मोदनी देवी सु्डिन
  Nepali Congress
  554
 • स्वतन्त्र
  अमुता देवी पुर्बे
  CPN-UML
  520
 • स्वतन्त्र
  सरस्वती देवी
  CPN (Unified Socialist)
  31
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  सोमिन्त्रा देवी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1335
 • स्वतन्त्र
  सिवरती देवी
  CPN-UML
  520
 • स्वतन्त्र
  सरिता देवी साफी
  Nepali Congress
  446
 • स्वतन्त्र
  पुनम देवी
  CPN (Unified Socialist)
  31
Member
 • स्वतन्त्र
  मोस्तकिम चुलिहार
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1342
 • स्वतन्त्र
  मुकेश ठाकुर वरही
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  1269
 • स्वतन्त्र
  गंगा सागर यादव
  Nepali Congress
  525
 • स्वतन्त्र
  विनोद ठाकुर
  Nepali Congress
  514
 • स्वतन्त्र
  महेश कुमार साह
  CPN-UML
  505
 • स्वतन्त्र
  राम दयाल मुखिया
  CPN-UML
  461
 • स्वतन्त्र
  लाल बाबु सहनी
  CPN (Unified Socialist)
  49
 • स्वतन्त्र
  तेजी लाल महतो
  Independent
  37
 • स्वतन्त्र
  परमेश्‍वर ठाकुर सोनार
  CPN (Unified Socialist)
  30
 • स्वतन्त्र
  रामचन्द्र मुखिया
  Maoist Centre
  13
Ward President
 • स्वतन्त्र
  उदय चन्‍द्र झा
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  651
 • स्वतन्त्र
  सुरेश कुमार यादब
  CPN-UML
  545
 • स्वतन्त्र
  सहाजन यादब
  Nepali Congress
  372
 • स्वतन्त्र
  शिव कुमार साह
  Independent
  81
 • स्वतन्त्र
  प्रमोद कुमार साह
  CPN (Unified Socialist)
  41
 • स्वतन्त्र
  पशुपति नाथ झा
  Independent
  37
 • स्वतन्त्र
  राम एकवाल यादव
  Independent
  37
 • स्वतन्त्र
  राजिव कुमार यादव
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  गोदावरि देवी यादब
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  684
 • स्वतन्त्र
  मुरत देवी यादव
  CPN-UML
  455
 • स्वतन्त्र
  महबुदा खातुन
  Nepali Congress
  426
 • स्वतन्त्र
  जानकी देवी यादव
  CPN (Unified Socialist)
  100
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  बेचनी देवी रविदास
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  695
 • स्वतन्त्र
  हिरा देवी
  CPN-UML
  470
 • स्वतन्त्र
  रामज्‍योती देवी
  Nepali Congress
  400
 • स्वतन्त्र
  दुखनी देवी महरा
  CPN (Unified Socialist)
  41
 • स्वतन्त्र
  विणा देवी रविदास
  Independent
  26
Member
 • स्वतन्त्र
  निर्मला देवी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  632
 • स्वतन्त्र
  शिव नाथ महतो
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  611
 • स्वतन्त्र
  सदानन्द राउत
  CPN-UML
  493
 • स्वतन्त्र
  भगवान मिश्र
  CPN-UML
  484
 • स्वतन्त्र
  बिल्टु यादव
  Nepali Congress
  395
 • स्वतन्त्र
  अशोक कुमार शाह
  Nepali Congress
  357
 • स्वतन्त्र
  सोवराती नदाफ
  CPN (Unified Socialist)
  106
 • स्वतन्त्र
  किरण झा
  CPN (Unified Socialist)
  85
Ward President
 • स्वतन्त्र
  कैलास कुमार यादव
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  726
 • स्वतन्त्र
  सितल देव यादव
  CPN-UML
  388
 • स्वतन्त्र
  जुगेश्‍वर यादव
  Nepali Congress
  309
 • स्वतन्त्र
  महेश यादव
  Maoist Centre
  173
 • स्वतन्त्र
  धर्मेन्द्र यादव
  Loktantrik Samajwadi Party
  19
 • स्वतन्त्र
  आशा देवी महतो
  CPN (Unified Socialist)
  8
Female Member
 • स्वतन्त्र
  फुल झार देवी महतो
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  749
 • स्वतन्त्र
  रामकली कुमारि यादव
  CPN-UML
  383
 • स्वतन्त्र
  सिकिला कुमारी देवी
  Nepali Congress
  328
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  नैनावती देवी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  758
 • स्वतन्त्र
  ललिता देवी
  CPN-UML
  380
 • स्वतन्त्र
  उर्मिला देवी
  Nepali Congress
  318
 • स्वतन्त्र
  कलिया देवी
  Maoist Centre
  146
Member
 • स्वतन्त्र
  भुल्ला महतो
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  729
 • स्वतन्त्र
  राम एकवाल यादव
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  719
 • स्वतन्त्र
  गुल्टेनी महतो
  CPN-UML
  384
 • स्वतन्त्र
  झगरु सहनी
  CPN-UML
  359
 • स्वतन्त्र
  श्‍याम नारायण यादव
  Nepali Congress
  315
 • स्वतन्त्र
  सिवो महतो
  Nepali Congress
  296
 • स्वतन्त्र
  राम सुखित यादव
  Maoist Centre
  133
 • स्वतन्त्र
  बिर्जु मुखिया
  Maoist Centre
  131
 • स्वतन्त्र
  राजे सैनी सहनी
  CPN (Unified Socialist)
  5
 • स्वतन्त्र
  सुनिता कुमारी यादव
  Loktantrik Samajwadi Party
  2
 • स्वतन्त्र
  धनेश्‍वर सहनी
  Loktantrik Samajwadi Party
  2
 • स्वतन्त्र
  विमल कुमार यादव
  CPN Maoist Socialist
  0
 • स्वतन्त्र
  अनिल कुमार यादव
  Independent
  0
Ward President
 • स्वतन्त्र
  मोहन यादव
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  678
 • स्वतन्त्र
  अरुण कुमार यादव
  Nepali Congress
  647
 • स्वतन्त्र
  धर्मेन्द्र कुमार यादव
  CPN-UML
  302
 • स्वतन्त्र
  शिव नारायण साह सुडी
  Independent
  230
 • स्वतन्त्र
  जय कुमार यादब
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  राम गुलाम यादव
  Independent
  0
 • स्वतन्त्र
  गनेश कुमार यादब
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  मोहनी कुमारी यादव
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  687
 • स्वतन्त्र
  जीवछी देवी
  Nepali Congress
  613
 • स्वतन्त्र
  पुनम देवी यादब
  CPN-UML
  302
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  पारो देवी मंडल
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  691
 • स्वतन्त्र
  कमोधिया देवी
  Nepali Congress
  612
 • स्वतन्त्र
  सुनिता देवी मंडल
  CPN-UML
  300
 • स्वतन्त्र
  फुलो देवी मंडल
  Independent
  181
Member
 • स्वतन्त्र
  जिवछ यादव
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  660
 • स्वतन्त्र
  ललिता कुमारी देवी
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  631
 • स्वतन्त्र
  राजी शरण यादव
  Nepali Congress
  593
 • स्वतन्त्र
  मिश्रीलाल साह सुडी
  Nepali Congress
  592
 • स्वतन्त्र
  विनोद कुमार यादब
  CPN-UML
  288
 • स्वतन्त्र
  केवल यादव
  CPN-UML
  276
 • स्वतन्त्र
  राजेश्‍वर यादब
  Independent
  170
 • स्वतन्त्र
  रामेश्‍वर यादब
  Independent
  20

Mukhiyapatti Musaharmiya Rural Municipality

MithilaNagarpalikaGaneshmanCharnathNagarpalikaKamalaNagarpalikaSabailaNagarpalikaSahidnagarNagarpalikaHansapurNagarpalikaBidehaNagarpalikaNagarainNagarpalikaDhanusadhamNagarpalikaJanakpurUpamahanagarpalikaChhireshwornathNagarpalikaMithilaBihariNagarpalikaBateshworGaunpalikaLakshminiyaGaunpalikaAaurahiGaunpalikaJanaknandaniGaunpalikaDhanaujiGaunpalikaMukhiyapattiMusarmiyaGaunpalika¯4042km
 • Total Population 29,351
 • Number of Wards 6
 • Election Center 12
 • Number of Male Voters 8,915
 • Number of Female Voters 7,263
 • Number of Other Voters-
 • Total Eligible Voters 16,178

Mukhiyapatti Musaharmiya Rural Municipality is in Dhanusha district of Madhesh Pradesh. There are 16,178 eligible voters for the Nepal local elections 2022, according to the Election Commission. There are 6 wards in the metropolitan city with the population of 29,351.