Khijidemba Rural Municipality

Chairperson
Vice Chairperson

Gambu Sherpa (Janata Samajwadi Party) won with 2,882 votes in the Khijidemba Rural Municipality defeating Bhupendra Bahadur Basnet (Nepali Congress) who secured 2,752 votes in Nepal local elections 2022 (Sthaniya Chunab 2079). According to the Election Commission, Nepal, Khijidemba Rural Municipality has 12,298 eligible voters.

Ward Election Results


Total Wards: 9
Ward President
 • स्वतन्त्र
  कुमार सुनुवार
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  304
 • स्वतन्त्र
  निर्मल कुमार श्रेष्ठ
  Nepali Congress
  293
 • स्वतन्त्र
  टीका नारायण श्रेष्‍ठ
  CPN-UML
  224
 • स्वतन्त्र
  सन्त नारायण श्रेष्ठ
  Maoist Centre
  65
 • स्वतन्त्र
  अमृत कुमार खड्का
  Independent
  51
Female Member
 • स्वतन्त्र
  कल्पना भुजेल
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  355
 • स्वतन्त्र
  निर्मला श्रेष्ठ
  Nepali Congress
  301
 • स्वतन्त्र
  हेम माया भुजेल
  CPN-UML
  212
 • स्वतन्त्र
  हिरा देवी खत्री(खड्का)
  Maoist Centre
  36
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  कविता बिश्वकर्मा
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  352
 • स्वतन्त्र
  जीत माया परियार
  Nepali Congress
  288
 • स्वतन्त्र
  नर माया वि क
  CPN-UML
  215
Member
 • स्वतन्त्र
  अर्जुन कुमार श्रेष्‍ठ
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  361
 • स्वतन्त्र
  गोरे तामाङ
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  322
 • स्वतन्त्र
  देवी बहादुर भुजेल
  Nepali Congress
  264
 • स्वतन्त्र
  लेख बहादुर खत्री
  Nepali Congress
  261
 • स्वतन्त्र
  नर बहादुर भुजेल
  CPN-UML
  209
 • स्वतन्त्र
  केशर वहादुर रोका
  CPN-UML
  206
 • स्वतन्त्र
  लोकेन्द्र सुनुवार
  Maoist Centre
  55
 • स्वतन्त्र
  बुद्धि राज सुनुवार
  Maoist Centre
  40
Ward President
 • स्वतन्त्र
  सुरे्न्द्र शंकर घिमिरे
  Nepali Congress
  Elected
  291
 • स्वतन्त्र
  आङ छेपाल शेर्पा
  Janata Samajwadi Party
  285
 • स्वतन्त्र
  अखम तामाङ्ग
  CPN-UML
  180
 • स्वतन्त्र
  रामचन्द्र घिमिरे
  Maoist Centre
  3
Female Member
 • स्वतन्त्र
  खिन माया घिमिरे(पोखरेल)
  CPN-UML
  Elected
  246
 • स्वतन्त्र
  दुधी माया तामाङ
  Janata Samajwadi Party
  238
 • स्वतन्त्र
  देव कुमारी गौतम
  Nepali Congress
  227
 • स्वतन्त्र
  मन माया तामाङ
  Maoist Centre
  7
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  इन्दिरा दर्जी
  Nepali Congress
  Elected
  246
 • स्वतन्त्र
  सरिता परियार
  Janata Samajwadi Party
  228
 • स्वतन्त्र
  मैया परियार
  CPN-UML
  197
Member
 • स्वतन्त्र
  निमा काले शेर्पा
  Nepali Congress
  Elected
  293
 • स्वतन्त्र
  वाङछे शेर्पा
  Nepali Congress
  Elected
  291
 • स्वतन्त्र
  मेघ राज घिमिरे
  CPN-UML
  236
 • स्वतन्त्र
  लाल बहादुर तामाङ
  CPN-UML
  207
 • स्वतन्त्र
  पर्तिमान तामाङ
  Janata Samajwadi Party
  160
 • स्वतन्त्र
  लाल बहादुर परियार
  Janata Samajwadi Party
  150
Ward President
 • स्वतन्त्र
  टंक राज सुनुवार
  Nepali Congress
  Elected
  413
 • स्वतन्त्र
  नरेन्द्र कुमार सुनुवार
  CPN-UML
  352
 • स्वतन्त्र
  कमल कुमार तामाङ
  Janata Samajwadi Party
  50
Female Member
 • स्वतन्त्र
  दुर्गा देवी सुनुवार
  Nepali Congress
  Elected
  407
 • स्वतन्त्र
  आनन्द माया सुनुवार
  CPN-UML
  349
 • स्वतन्त्र
  चित्र माया श्रेष्ठ
  Janata Samajwadi Party
  60
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  ज्योती नेपाली
  Nepali Congress
  Elected
  393
 • स्वतन्त्र
  सुन्तली दर्जी
  CPN-UML
  343
 • स्वतन्त्र
  फत्त कुमारी बि.क.
  Janata Samajwadi Party
  63
Member
 • स्वतन्त्र
  रिन्जी शेर्पा
  Nepali Congress
  Elected
  381
 • स्वतन्त्र
  पदम बहादुर सुनुवार
  Nepali Congress
  Elected
  372
 • स्वतन्त्र
  सुरेश कुमार सुनुवार
  CPN-UML
  338
 • स्वतन्त्र
  विष्‍णु श्रेष्‍ठ
  CPN-UML
  318
 • स्वतन्त्र
  कर्मा गेल्जे शेर्पा
  Janata Samajwadi Party
  76
 • स्वतन्त्र
  चक्र बहादुर सुनुवार
  Janata Samajwadi Party
  67
Ward President
 • स्वतन्त्र
  होम बहादुर सुनुवार
  Nepali Congress
  Elected
  467
 • स्वतन्त्र
  पूर्ण बहादुर तामाङ
  CPN-UML
  321
 • स्वतन्त्र
  विर मान तामाङ
  Janata Samajwadi Party
  32
 • स्वतन्त्र
  पूर्ण बहादुर सुनुवार
  Maoist Centre
  12
Female Member
 • स्वतन्त्र
  त‍ेज माया खत्री
  Nepali Congress
  Elected
  325
 • स्वतन्त्र
  अइति माला तामाङ
  CPN-UML
  270
 • स्वतन्त्र
  आइती माया तामाङ
  Janata Samajwadi Party
  139
 • स्वतन्त्र
  यसोदा महत खत्री
  Maoist Centre
  38
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  रेश्मा परियार
  Nepali Congress
  Elected
  356
 • स्वतन्त्र
  हेम कुमारी विश्‍वकर्मा
  CPN-UML
  226
 • स्वतन्त्र
  कल्पना दर्जी
  Janata Samajwadi Party
  107
 • स्वतन्त्र
  लिलामाया मग्राती
  Maoist Centre
  66
Member
 • स्वतन्त्र
  सुक बहादुर तामाङ
  Nepali Congress
  Elected
  364
 • स्वतन्त्र
  इन्द्र बहादुर भुजेल
  Nepali Congress
  Elected
  304
 • स्वतन्त्र
  रेवत कुमार सुनुवार
  CPN-UML
  257
 • स्वतन्त्र
  पशुपती भट्टराई
  CPN-UML
  239
 • स्वतन्त्र
  विर्ख बहादुर तामाङ
  Maoist Centre
  112
 • स्वतन्त्र
  आङ पासाङ शेर्पा
  Janata Samajwadi Party
  105
 • स्वतन्त्र
  शम्भु सुनुवार
  Janata Samajwadi Party
  73
 • स्वतन्त्र
  भिम बहादुर दर्जी
  Maoist Centre
  37
Ward President
 • स्वतन्त्र
  राम कुमार सुनुवार
  Nepali Congress
  Elected
  332
 • स्वतन्त्र
  दान बहादुर सुनुवार
  Janata Samajwadi Party
  290
 • स्वतन्त्र
  सुदर्शन सुनुवार
  CPN-UML
  234
 • स्वतन्त्र
  कविराज सुनुवार
  Maoist Centre
  33
 • स्वतन्त्र
  भिम राज सुनुवार
  Independent
  0
Female Member
 • स्वतन्त्र
  सिर माया सुनुवार
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  322
 • स्वतन्त्र
  शुक माया तामाङ
  Nepali Congress
  291
 • स्वतन्त्र
  अनिशा तामाङ
  CPN-UML
  201
 • स्वतन्त्र
  शनि शेर्पा
  Maoist Centre
  33
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  दुर्गा माया विश्वकर्मा
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  322
 • स्वतन्त्र
  चित्र माया विश्वकर्मा
  Nepali Congress
  285
 • स्वतन्त्र
  जानुका माझी बिक
  CPN-UML
  188
 • स्वतन्त्र
  मेलीना विश्‍वकर्मा
  Maoist Centre
  32
Member
 • स्वतन्त्र
  जिक्मे शेर्पा
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  314
 • स्वतन्त्र
  सिंङ्ग बहादुर तामाङ
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  312
 • स्वतन्त्र
  पुन नारायण श्रेष्ठ
  Nepali Congress
  283
 • स्वतन्त्र
  पासाङ शेर्पा
  Nepali Congress
  277
 • स्वतन्त्र
  दिपेन्द्र विश्वकर्मा
  CPN-UML
  198
 • स्वतन्त्र
  राम बहादुर तामाङ
  CPN-UML
  190
 • स्वतन्त्र
  शेर लाक्पा शेर्पा
  Maoist Centre
  31
Ward President
 • स्वतन्त्र
  पासाङ निमा शेर्पा
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  598
 • स्वतन्त्र
  निल राम तामाङ
  Nepali Congress
  360
 • स्वतन्त्र
  छत्र बहादुर तामाङ
  CPN-UML
  75
Female Member
 • स्वतन्त्र
  शर्मिला तामाङ
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  568
 • स्वतन्त्र
  निम छोकी शेर्पा
  Nepali Congress
  342
 • स्वतन्त्र
  कृष्ण माया सुनुवार
  CPN-UML
  93
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  मिना माया विश्वकर्मा
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  578
 • स्वतन्त्र
  केशरी वि.क
  Nepali Congress
  325
 • स्वतन्त्र
  सीता विश्‍वकर्मा
  CPN-UML
  97
Member
 • स्वतन्त्र
  टंक बहादुर तामाङ
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  552
 • स्वतन्त्र
  तील वीर तामाङ
  Janata Samajwadi Party
  Elected
  547
 • स्वतन्त्र
  कर्ण बहादुर तामाङ
  Nepali Congress
  321
 • स्वतन्त्र
  सुर वीर तामाङ्ग
  Nepali Congress
  317
 • स्वतन्त्र
  ढकल बहादुर तामाङ
  CPN-UML
  128
 • स्वतन्त्र
  डबली तामाङ
  CPN-UML
  92
Ward President
 • स्वतन्त्र
  डिल्ली राम वस्नेत
  Nepali Congress
  Elected
  308
 • स्वतन्त्र
  बलिराज गुरुङ
  CPN-UML
  269
 • स्वतन्त्र
  प्रेम बहादुर बस्नेत
  Maoist Centre
  250
Female Member
 • स्वतन्त्र
  राम कुमारी बस्नेत
  Nepali Congress
  Elected
  336
 • स्वतन्त्र
  लिला माया बस्नेत
  CPN-UML
  240
 • स्वतन्त्र
  सुन माया तमाङ
  Maoist Centre
  208
 • स्वतन्त्र
  जाङमु शेर्पा
  Janata Samajwadi Party
  37
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  देव कुमारी वि.क
  Nepali Congress
  Elected
  305
 • स्वतन्त्र
  बुध माया वि.क.
  CPN-UML
  238
 • स्वतन्त्र
  राम प्यारी परियार
  Maoist Centre
  217
Member
 • स्वतन्त्र
  शान्त बहादुर तामाङ
  Nepali Congress
  Elected
  316
 • स्वतन्त्र
  काजी शेर्पा
  Nepali Congress
  Elected
  301
 • स्वतन्त्र
  पासाङ शेर्पा
  CPN-UML
  230
 • स्वतन्त्र
  राम बहादुर बस्नेत
  CPN-UML
  225
 • स्वतन्त्र
  नेत्र बहादुर कार्की
  Maoist Centre
  207
 • स्वतन्त्र
  भक्त वहादुर कार्की
  Maoist Centre
  207
 • स्वतन्त्र
  माया शेर्पा
  Janata Samajwadi Party
  39
 • स्वतन्त्र
  ङवाङ गेल्जे शेर्पा
  Janata Samajwadi Party
  36
Ward President
 • स्वतन्त्र
  नगेन्द्र बहादुर बस्नेत
  Nepali Congress
  Elected
  318
 • स्वतन्त्र
  तिलक कुमार गुरुङ्ग
  CPN-UML
  270
 • स्वतन्त्र
  वोङ्छे शेर्पा
  Janata Samajwadi Party
  161
 • स्वतन्त्र
  छिरिङ तेन्जी शेर्पा
  Maoist Centre
  18
Female Member
 • स्वतन्त्र
  आङ ल्वामु शेर्पा
  Nepali Congress
  Elected
  302
 • स्वतन्त्र
  दासिकि शेर्पा
  CPN-UML
  268
 • स्वतन्त्र
  रिछोकी शेर्पा
  Janata Samajwadi Party
  178
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  अम्बिका माया बिश्वकर्मा
  Nepali Congress
  Elected
  308
 • स्वतन्त्र
  चन्द्र माया विश्वकर्मा
  CPN-UML
  262
 • स्वतन्त्र
  सावित्रा वराईलि
  Janata Samajwadi Party
  171
Member
 • स्वतन्त्र
  स्वयम बहादुर बस्नेत
  Nepali Congress
  Elected
  303
 • स्वतन्त्र
  निमसाङगे शेर्पा
  Nepali Congress
  Elected
  293
 • स्वतन्त्र
  तिलक बहादुर बस्नेत
  CPN-UML
  271
 • स्वतन्त्र
  दावा शेर्पा
  CPN-UML
  268
 • स्वतन्त्र
  दारिकु शेर्पा
  Janata Samajwadi Party
  167
 • स्वतन्त्र
  आङ पेम्वा शेर्पा
  Janata Samajwadi Party
  167
 • स्वतन्त्र
  कुमार बस्नेत
  Maoist Centre
  19
 • स्वतन्त्र
  पासाङ तेन्जी शेर्पा
  Maoist Centre
  15
Ward President
 • स्वतन्त्र
  ङवाङ फुरी शेर्पा
  Nepali Congress
  Elected
  316
 • स्वतन्त्र
  पेमा रिन्जी शेर्पा
  CPN-UML
  205
 • स्वतन्त्र
  पेमा शेर्पा
  Janata Samajwadi Party
  109
 • स्वतन्त्र
  छोटी शेर्पा
  Maoist Centre
  7
Female Member
 • स्वतन्त्र
  पसि शेर्पा
  Nepali Congress
  Elected
  259
 • स्वतन्त्र
  याङली शेर्पा
  CPN-UML
  217
 • स्वतन्त्र
  माया शेर्पा
  Janata Samajwadi Party
  125
Dalit Female Member
 • स्वतन्त्र
  निजु वि.क
  Nepali Congress
  Elected
  272
 • स्वतन्त्र
  टिका माया वि.क
  CPN-UML
  201
 • स्वतन्त्र
  मनिषा वि.क.
  Janata Samajwadi Party
  134
Member
 • स्वतन्त्र
  पेम्बा ङावाङ शेर्पा
  Nepali Congress
  Elected
  284
 • स्वतन्त्र
  ङाङ चेम्बा शेर्पा
  Nepali Congress
  Elected
  247
 • स्वतन्त्र
  आं दामी शेर्पा
  CPN-UML
  198
 • स्वतन्त्र
  मिङमार शेर्पा
  CPN-UML
  180
 • स्वतन्त्र
  आङ दावा शेर्पा
  Janata Samajwadi Party
  140
 • स्वतन्त्र
  आङ बाबु शेर्पा
  Janata Samajwadi Party
  123

Khijidemba Rural Municipality

KhijidembaGaunpalikaSiddhicharanNagarpalikaSunkoshiGaunpalikaChampadeviGaunpalikaMolungGaunpalikaManebhanjyangGaunpalikaLikhuGaunpalikaChisankhugadhiGaunpalika¯4042km
 • Total Population 15,867
 • Number of Wards 9
 • Election Center 10
 • Number of Male Voters 6,314
 • Number of Female Voters 5,984
 • Number of Other Voters-
 • Total Eligible Voters 12,298

Khijidemba Rural Municipality is in Okhaldhunga district of Pradesh 1. There are 12,298 eligible voters for the Nepal local elections 2022, according to the Election Commission. There are 9 wards in the metropolitan city with the population of 15,867.