खोटाङ जिल्ला

HalesiTuwachungNagarpalikaKhotehangGaunpalikaKepilasagadhiGaunpalikaDiprungGaunpalikaRupakotMajhuwagadhiNagarpalikaJantedhungaGaunpalikaAinselukharkGaunpalikaBarahapokhariGaunpalikaRawaBesiGaunpalikaSakelaGaunpalika¯4042km
  • कुल स्थानीय तह १०
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या
  • कुल जनसंख्या १,७५,३४०
  • पुरुष जनसंख्या ८६,५२१
  • महिला जनसंख्या ८८,८१९

खोटाङ जिल्ला प्रदेश १मा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या १७५३४० रहेको छ ।
नपा - गापा