लुम्बिनी प्रदेश

  • कुल जनसंख्या ५१,२४,२२५
  • कुल स्थानीय तह १०९
  • महानगरपालिका -
  • उप महानगरपालिका
  • नगरपालिका संख्या ३२
  • गाउँपालिका संख्या ७३

अर्घाखाँची जिल्ला

SitgangaNagarpalikaPaniniGaunpalikaBhumekasthanNagarpalikaSandhikharkaNagarpalikaMalaraniGaunpalikaChhatradevGaunpalika¯3031.5km
  • कुल जनसंख्या १,७७,२००
  • कुल स्थानीय तह
  • नगरपालिका संख्या
  • गाउँपालिका संख्या

अर्घाखाँची जिल्ला लुम्बिनी प्रदेशमा पर्छ । यहाँको कुल जनसंख्या १७७२०० रहेको छ ।